Szombathely.hu akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Hivatali ügyintézés / Kapcsolódó dokumentumok

Adóügyek

Adó- és értékbizonyítvány
Adóbevallás iparűzési adóról
Adóigazolások
Adósságkezelési szolgáltatás
Adóügyi kérelem - befizetéssel kapcsolatos kérelmek
Adóügyi kérelem - fizetéskönnyítési kérelem
Adóügyi kérelem - méltányossági kérelem
Beszedett idegenforgalmi adó - adóbevallás
Beszedett idegenforgalmi adó - bejelentkezés
Beszedett idegenforgalmi adó - változás bejelentés
Építményadó - adatbejelentés
Gépjárműadó - adatbejelentés
Gépjárműadó - bejelentés légrugós gépjárműről
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2009
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2010
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2011
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2012
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2013
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2014
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2015
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2016
Iparűzési adó - Adóbevallás iparűzési adóról 2017
Iparűzési adó - Bejelentkezés iparűzési adó hatálya alá
Iparűzési adó - Változás bejelentés iparűzési adóban
Magánfőző által előállított magánfőzött párlat jövedéki adója - Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Magánfőző által előállított magánfőzött párlat jövedéki adója – Bevallás Előállított magánfőzőtt párlat után a 2015. adóévre
Talajterhelési díj - bevallás
Talajterhelési díj - önellenőrzés
Termőföld bérbeadása - bevallás

Anyakönyvi ügyek

Anyakönyvi kivonatok, hatósági bizonyítványok kiállítása
Családjogi helyzet rendezése
Névváltoztatási eljárás
Születés, házasságkötés, haláleset anyakönyvezése, rögzítése

Beruházási ügyek

Fejlesztések, beruházások, felújítások
Intézményi karbantartás, felújítás
Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetéssel összefüggő feladatok
Magánerős közműberuházásokkal kapcsolatos ügyek
Önkormányzati beruházások és felújítások műszaki előkészítése, lebonyolítása, műszaki ellenőrzés
Önkormányzati felújítások, beruházások lebonyolításával kapcsolatos ügyek. (közvilágítás)

Birtokvédelem

Birtokvédelem

Címer-, zászló-, városnévhasználat

Címer-, zászlóhasználat engedélyezése
Városnévhasználat engedélyezése

Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési ügyek

Civil rendezvények támogatása
Civil szervezetek támogatása
Egészségüggyel kapcsolatos tájékoztatás
Egészségügyi és statisztikai adatok kezelése
Egészségügyi szakmai képzések, továbbképzések megszervezése
Előadó-művészeti szervezetek besoroltatása
Gyógyszertári ügyelet eljuttatása a háziorvosok felé
Háziorvosi várakozási engedély kiadása
Helyi egészségvédelmi akciók
Intézmények alapító okirataival kapcsolatos ügyintézések
Intézmények és gazdasági társaságok működésének ellenőrzése, szakmai felügyelete
Kötelező részvétel az óvodai nevelésben
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat
Közművelődési, művészeti és civil szervezetek hivatali ügyeinek segítése
Köznevelési rendezvények támogatása
Kulturális támogatás
Lakossági egészségügyi panaszügyek intézése
Művészeti alkotások pályáztatása, zsűriztetése
Nemzetiségi nevelés
Nemzetközi, országos és helyi kulturális és civil kapcsolatok
Önkormányzati kitüntetések
Orvosi körzethatárok módosítása
Ösztöndíj
Óvodai beiratkozás
Óvodákban biztosított egyéb szolgáltatások
Pedagógus területen adandó kitüntetések
Sajátos nevelési igényű gyermekek
Szent Márton kártya ügyintézés, elfogadóhelyek felkeresése
WHO-Egészséges Városok Szövetségével kapcsolatos feladatok
„Aktív időskor Szombathelyen” önkormányzati programmal kapcsolatos feladatok
„Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíj

Elektronikusan indítható peres ügyek

Birtokvédelem és közigazgatási per

Fellebbezés elbírálására jogosult szervek

A jegyzői hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

Főépítészi ügyek

Építészeti-Műszaki Tervtanács működtetése
Helyi védelemmel kapcsolatos ügyek intézése
Településképi bejelentési eljárás
Településképi véleményezési eljárás
Településrendezési feladatok

Földhaszonbérlet, állattartás

Állattartási - állatvédelmi ügyek
Földhaszonbérleti szerződések
Parlagfű, növényvédelmi ügyek
Vadkár

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki, póthagyatéki eljárás

Hirdetmény ügyek

Adás-vételi szerződések hirdetményeivel kapcsolatos feladatok
Haszonbérleti szerződések hirdetményeivel kapcsolatos feladatok
Hirdetményekkel kapcsolatos feladatok

Ingatlanforgalmi szakértői névjegyzék

Ingatlanforgalmi szakértői névjegyzék

Kereskedelmi ügyek

Hatósági ellenőrzések
Működési engedély
Telepengedélyezési eljárás, hatósági ellenőrzés

Kommunális ügyek

Behajtási engedélyek
Fakivágások
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás
Környezetvédelem
Köztemetők fenntartása
Közterület-használathoz kezelői hozzájárulás (vendéglátó előkert, árusítás, rendezvény)
Közterület-használati kérelmek (építőanyag-tárolás, reklámtábla elhelyezése, taxi)
Köztisztasági feladatok
Közút nem közlekedési célú igénybevételére adott hozzájárulás
Közvilágítás
Talajvízkút létesítés, fennmaradás és üzemeltetés, megszüntetés engedélyezése
Telephely igazolás
Út-híd fenntartási, üzemeltetési feladatok
Városi fizetőparkolás
Zöldterület-fenntartási feladatok

Közterülethasználat

Filmforgatási célú közterület-használat
Közterülethasználati engedélyek kiadása (kereskedelmi és kulturális célú)

Lakásügyek

A bérbeadó hozzájárulása a lakáscsere-szerződéshez
Átmeneti szállás igénylés
Bérleti jogviszony hosszabbítása illetve helyreállítása
Jegyzői igazolások kiadása állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez
Közösségi Bérlakás Rendszer
Lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása helyreállítás vállalásával
Lakás szociális helyzet alapján történő bérbeadása helyreállított lakás esetén
Lakásépítés és vásárlás helyi támogatások továbbvitele
Lakásépítési kedvezmény és adó visszatérítési támogatási jelzálogjogának továbbvitele
Lakbértámogatás
Lemondás lakásbérleti jogviszonyról
Mérnök-Orvos-Pedagógus Házban történő elhelyezés
Nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban lakók bérleti díj támogatása
Nyugdíjas Bérlők Házában történő elhelyezés
Önkormányzati támogatás jelzálogjogának törlése
Szociális szállás biztosítása

Rendezvény ügyek

Házasságkötés, névadó, házassági évfordulók, polgári temetések, állampolgársági eskü, városi rendezvényekhez ünnepi műsorok biztosítása

Rendezvénytartási engedélyezés

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

Sport, diáksport és ifjúsági ügyek

A Városi Diáksport Bizottság munkájának irányítása
Diák sporttáborok
Diákönkormányzatok működése
Ifjúsági rendezvények támogatása
Ifjúsági ügyek
Iskolai Közösségi Szolgálat
Iskolai sportkörök működésének koordinálása
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatos feladatok
Közgyűlési, bizottsági döntések előkészítése
Sport kitüntetések
Sportkapcsolatok
Sportrendezvények szervezése
Sportrendezvények támogatása
Sportszervezetek működésének támogatása

Szociális és intézményi ügyek

A gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás
BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat
Gyermekjóléti intézményi jogviszonyban állók panaszainak kivizsgálása
Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet
Helyi esélyegyenlőséggel kapcsolatos feladatok
Intézmények alapító okirataival kapcsolatos ügyintézések
Közgyűlési, bizottsági döntések előkészítése
Köztemetés
Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás - gázártámogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás - villamosenergia támogatás
Lakhatáshoz kapcsolódó kiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás – fűtési támogatás
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott rendszeres települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás - Átmeneti támogatás
Rendkívüli települési támogatás - Rendkívüli szociális krízishelyzetre tekintettel nyújtott támogatás
Rendkívüli települési támogatás - Temetési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Személyi térítési díjak méltányosságból történő csökkentésére irányuló kérelmek elbírálása
Szociális és gyermekjóléti Intézmények, Bölcsődék ellenőrzése, szakmai felügyelete
Szociális és önkéntes munka területén adományozható önkormányzati kitüntetések
Szociális intézményi jogviszonyban állók panaszainak kivizsgálása

Társasházak szerveinek törvényességi felügyelet

Társasházak szerveinek törvényességi felügyelete

Vagyongazdálkodási ügyek

Elővásárlási jogról történő nyilatkozat
Fellebbezési jogról lemondó nyilatkozat

FIGYELEM! A koronavírus idején hívható legfontosabb telefonszámok:

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer bevásárlása, melegétel igénylés hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között: +36 (94) 505-429

Krízistámogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 (94) 520-324, +36 (94) 520-157, +36 (94) 520-139, +36 (94) 520-259

Koronavírus ismert tüneteinek észlelése esetén: a háziorvosa vagy az ügyelet telefonszáma, vagy a +36 (80) 277-455 vagy a +36 (80) 277-456

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felajánlásokat az alábbi számlaszámra várjuk:

Számlaszám: 109180001-00000003-25300517

A számla megnevezése: Koronavírus alap

Köszönjük!

Menü

Navigáció: