Szombathely.hu akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Dr. Nemény András

Kitüntetések átadása pedagógusnap alkalmából

Huszonöten kaptak elismerést.

A 2021-es évben a pedagógusnapi kitüntetéseket ünnepélyes keretek között adta át a Városháza teraszán dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere, dr. László Győző alpolgármester és Putz Attila, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke.

Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

E kitüntetést kapták:

Kiricsi Lászlóné, a Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda dajka/pedagógiai asszisztense

Dienes Sándorné, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda dajkája

Gombkötő Lajosné, a Szombathelyi Barátság Óvoda dajkája

Glavánovitsné Családi Katalin, a Szombathelyi Játéksziget Óvoda dajkája

Nagy József, a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola karbantartója

Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A díj két fokozatban adományozható.

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

Purgainé Somogyi Andrea, a Szombathelyi Maros Óvoda óvodavezető helyettese

Iszak Judit Mária, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa

Simon-Németh Kinga, a Szombathelyi Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa

Szabó Babett Katalin, a Szombathelyi Aréna Óvoda óvodapedagógusa, munkaközösség vezető, bázisóvodai mentor

Bíró Zoltánné, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa
    
Bakóné Sarudi Zsuzsanna, a Szombathelyi Napsugár Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógusa

Gombos Lászlóné, a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója

Takácsné Tarr Margit, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégiumának középiskolai tanára, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

Németh Zsuzsanna, a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodapedagógusa

Hajdinákné Bárány Krisztina, a Szombathelyi Mesevár Óvoda óvodavezetője

Gáspárné Lakihegyi Éva, a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodapedagógusa

Mátyás Györgyné, a Szombathelyi Pipitér Óvoda óvodapedagógusa, fejlesztőpedagógus

Németh Lajos Lászlóné, a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára

Dr. Molnárné Kalmár Katalin, a Paragvári Utcai Általános Iskola tanára

Némethné Vártok Irma, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezető-helyettese

Dr. Fűzfáné Csuti Borbála, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum tanára, osztályfőnök

Szombathely Oktatásügyéért-díj

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A kitüntetést 4 pedagógus vehette át:

Balassáné Nagy Andrea

Szakmai tanulmányait az Óvónői és Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, diplomáját az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Soproni  Óvónőképző Intézetében szerezte meg. 1991-óta dolgozik a Donászy Magda óvodában. 1997-től foglalkozik az óvodai környezeti nevelés új, innovatív lehetőségeinek megismerésével. 1997-ben, 1999-ben és 2000-ben részt vett a Vas Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett környezet-nevelési és környezet védelmi nevelési szakirányú továbbképzéseken.  Az új ismeretekre, és az alkalmazásuk során szerzett szakmai tapasztalatokra alapozva elindította a Külső világ tevékeny megismerésére épülő szakmai munkaközösséget az óvoda nevelési feladatainak hatékonyabb megvalósítása érdekében. 2008-ig volt vezetője a munkaközösségnek, mely a vezetése alatt jelentős eredményeket ért el, és az óvoda Helyi Nevelési Programjának is kiemelt feladatává vált ez terület. Innovatív fejlesztésként a „Környezetvédelmi jeles napok” rendezvényei is az óvoda arculatát erősítették és ezek a programok azóta már hagyománnyá váltak az intézményben. Szakmai irányításának köszönhető, hogy egy jól megszerkesztett, biztos szakmai alapokon nyugvó helyi nevelési programmal dolgozik azóta is az óvoda nevelőtestülete.

2003-ban végezte el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi karán a közoktatás vezetői szakot.

2008 óta vezeti az intézményt. Vezetőként eltöltött első évében 50 millió forintos infrastrukturális pályázatával szinte teljesen megújult az óvoda.  Az infrastrukturális fejlesztés mellett az óvoda nevelőtestülete pályázati lehetőséget kapott a TÁMOP 3.1.4..”Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” – pályázat keretében 8 millió forint támogatásra, szakmai innováció megvalósítására, melynek célja a kompetencia alapú óvodai program bevezetéséhez szükséges feltételek biztosítása volt.

2009-ben és 2011-ben sikeresen pályázott a „Zöld óvoda” cím elnyerésére. Nevelőtestületével „Zöld óvoda” környezetnevelési a programot dolgozott ki, amelyet 10 éve sikeresen alkalmazzák az intézménybe járó gyermekek nevelésében. 

Intézményvezetőként folyamatosan az új és újabb fejlesztési lehetőségek felkutatására és megvalósítására, a pályázati támogatások elnyerésére törekedett.
Az óvoda fizikai megújításán túl nagy hangsúlyt helyezett az önképzésre és az óvodai dolgozók továbbképzésére is. Fontosnak érezte, hogy a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjai megfelelő szakmai, módszertani és pedagógiai tudással rendelkezzenek és ehhez minden támogatást megadott.

2014-ben jelentkezett szaktanácsadói képzésre más óvodai intézmények segítése érdekében. A képzés elvégzése után szaktanácsadó és mesterpedagógus. 2015. óta intézményfejlesztési és tantárgygondozói szaktanácsadóként is tevékenykedik. Óvodapedagógusként, munkaközösség-vezetőként, szaktanácsadóként és intézményvezetőként is munkáját a hivatástudat, az óvodaügy iránti elkötelezettség, a gyermekek iránti szeretet és felelősségérzet vezérli. A város óvodaügye és az óvodás korosztály iránti odaadása, önzetlensége, felelősségtudata követendő példa.

Takács Imréné

1982-ben szerzett magyar-könyvtár szakos, majd 1987-ben történelem szakos általános iskolai tanári végzettséget a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként a Csepregi Szakközépiskola és Kollégiumban helyezkedett el, majd 11 évig a szombathelyi Dózsa György Körzeti Általános Iskolában dolgozott. 1995-ben került az Oladi Általános iskolába, amelynek 2012-től intézményvezetője.
Könyvtárosként, magyar- és történelemtanárként, osztályfőnökként is fáradhatatlan volt annak érdekében, hogy tanóráin naprakész szaktárgyi és pedagógiai ismeretekkel, gazdag módszertani eszköztárral, mély empátiával állhasson tanítványai elé, s hogy maximálisan kiaknázhassa a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban vagy a közösségszervezésben adódó lehetőségeket. Munkájának sikerét diákjai városi, megyei, országos tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő helyezései is jelzik. A fejlődés, az állandó megújulás belső igénye ösztönözte arra, hogy folyamatosan vegyen részt szakmai továbbképzéseken.
Tanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, intézményegység-vezetőként is mindig felelősségteljes, céltudatos, magas színvonalú, lelkiismerete munkát végzett és végez. Egész pályafutását áthatja a gyermekek, szülők, és pedagógusok tisztelete.

Intézményvezetői tevékenységét nagy szakértelemmel végzi. Munkájában elhivatott, az iskolavezetéssel és kollégáival demokratikusan együttműködve, példát mutatva valósítja meg az iskolai célokat. Stratégiai tervező munkája példaértékű. Tevékenységével irányt mutat, meghatározza az intézmény eredményes működését.

Vezetése alatt az intézmény a város legkeresettebb alapfokú oktatási intézményei közé került. Az iskola fő profiljai, az angol-magyar két tanítási nyelvű képzés, a sport- korcsolya, görkorcsolya, illetve a művészeti specializáció mellett a személy-, érték- és tevékenységközpontú nevelési programjaival vált egyre vonzóbbá a szombathelyi és városkörnyéki gyerekek számára. Több civil szervezetnek, egyesületnek a tagja. Közéleti szerepvállalásai során, a civil szervezetekben végzett önkéntes tevékenységei is mindig kapcsolódtak valamilyen módon pedagógus hivatásához.

Szakmai és emberi kvalitásai, több évtizedes gyermekszeretettel és elhivatottsággal végzett pedagógusmunkája, magas színvonalú, eredményes intézményvezetői tevékenysége, továbbá a város köznevelése érdekében kifejtett tevékenysége alapján érdemes a kitüntető díjra.   

Rettegi Attila

1984-ben kezdte pályáját a csepregi Nádasdy Tamás Szakközépiskolában, mint magyar-orosz szakos tanár. 1988ban került a 411. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskolába. Kezdő pedagógusként kezdte el érdekelni a számítógéppel segített oktatás. Két tanulmánya is díjat nyert a Vas Megyei Pedagógiai Intézet pályázatán, melyből az egyik, a „Számítógép az anyanyelvi nevelésben„ címmel 1988-ban a Pedagógiai Írásokban is megjelent. 1990-től munkaközösség-vezető, majd a közalkalmazotti tanács elnöke. A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének a szervezet megalakításától kezdve tagja. Előbb az etikai bizottság tagjaként, majd igazgatói kinevezéséig a középiskolai szekció vezetőjeként vett részt az egyesület munkájában. 1995-ben az akkori 411. sz. Ipari Szakközépiskola igazgatója lett. Irányításával az iskola több fontos szakmai fejlesztési programban vett részt. Mind a sikeres pályázatok elkészítésében, mind pedig a fejlesztő munka irányításában meghatározó részt vállalt. Az önfejlesztő iskolák program keretében készült el az iskola első pedagógiai programja. Az eredményes iskolafejlesztő munkának köszönhetően az intézmény a Magyar Televízió az Iskolák az ezredfordulón című sorozatban mutatott be. A szakiskolák számára készített helyi tanterv sikerrel szerepelt az MKM – KOMA pályázatán, a dokumentumokat a Közoktatási Minisztérium könyv alakban is megjelentette.

A városban az elsők között épített ki minőségbiztosítási rendszert. A tapasztalatokról pedagógus továbbképzéseken, országos konferenciákon is beszámolt.

Az iskolai minőségfejlesztés következő állomása a Comenius program, majd az iskola szakmai munkájának megújítását a Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvétel jelentette. A pedagógiai újítások közé tartozott például a projektnapok rendszerének bevezetése, ami mind a mai napig működik az Oladi Technikumban. Iskolavezetői munkája mellett rendszeresen vállalt szakértői és érettségi vizsgaelnöki munkákat. Közoktatási szakértőként kezdetben pedagógiai programok, pedagógus továbbképzési programok véleményezésében vett részt. Nyolc éven keresztül végzett tanácsadást a Raabe Kiadó Oktatási Szerkesztősége számára.

Animátori, szakértői, tanácsadói feladatokat látott el a Comenius Minőségfejlesztési Programban, majd a Szakiskolai Fejlesztési Programban, részt vett a szakképző intézmények szakmai ellenőrzésében, közreműködött a megyei közoktatás fejlesztési tervek elkészítésében.

2015-2019-ig a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, majd 2019-től a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójaként dolgozik, feladata 14 szakképző iskola szakmai munkájának irányítása. Sokat tett a város oktatásügyéért városi képviselőként is.  A Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójaként, valamint a magas színvonalú szakértői tevékenységét kiemelt szakmaisággal végző pedagógusként is elnyerte  mind a pedagógustársadalom, mind a szülők, tanítványok elismerését.

Kozma Györgyi

Pályáját 1981-ben kezdte Táplánszentkereszten, első osztályos tanítóként. 1982-en került Szombathelyre az Úttörő, majd Eötvös József nevét viselő általános iskolába.  Általános Iskolába. Elvégezte a technikatanári kiegészítő szakot és 1987-től technikát oktat az 1-8. évfolyamokon. Kézműves szakkört szervezett, melyhez akkor újszerű módon, pályázaton szerzett támogatást. A hátrányos helyzetű 9-10. osztályos gyermekeket háztartástan oktatásával segítette.

Később kislétszámú osztályban is bizonyította rátermettségét figyelem- és tanulászavarral küzdő gyerekek tanítójaként, iskolaotthonos oktatásban. Emellett ifjúságvédelmi felelősként is tevékenykedett, nyaranta pedig Balatonberényben táboroztatott.

Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan továbbképzéseken vett részt, melyeket nagy lelkesedéssel végzett.  Munkáját mindig a maximalizmus jellemezte technika tanárként és tanítóként is. Ezt bizonyítják megyei és országos eredményei.

A reál tantárgyak tanításán túl, nagy érzékkel készítette fel tanítványait a humán műveltségterület megmérettetéseire is. Osztálytanítóként szép sikereket ért el a városi művészeti szemléken, ahol tanítványait szintén a legjobbak között díjazták. A lemaradó tanulók felzárkóztatásával is sokat foglalkozik, és ha kell, teszi ezt akár a munkaidején túl is.

2005-től a közlekedési ismeretek felelőse az iskolában. Szívügye a rendvédelmi szervek munkájának megismertetése, népszerűsítése nemcsak iskolájában, hanem Szombathelyen és a megyében is. Ennek érdekében sok éven át nyaranta KRESZ- tárborokat szervezett, az iskolában pedig szakköröket közlekedés, elsősegély, katasztrófavédelem és környezetvédelem témakörben.
Szakköröseivel nemzetközi versenyekre is eljutottak, országos versenyeken értek el szép eredményeket.

Nevéhez fűződik a „Ma kerékpárral, holnap autóval…” városi közlekedési verseny szervezése, melynek már sok éve iskolája a  házigazdája. KRESZ szakköröseivel évről-évre országos versenyeken szerepelt és hozta el a dobogós helyezéseket.

Bármibe fog, lelkesedése a gyermekeket is magával ragadja.

Fotó: Bonyhádi Zoltán


További hírek (10 db)

Szeptember havi közgyűlés

Feltöltve: 2022.09.29, módosítva: 2022.09.29

Szombathely képviselő-testülete 17 napirendi pontot tárgyalt.

Sajtótájékoztató a Torna Világkupáról

Feltöltve: 2022.09.27, módosítva: 2022.09.28

A sajtótájékoztatót jelenlétével Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász is megtisztelte.

Ülésezett a Civil Fórum

Feltöltve: 2022.09.21, módosítva: 2022.09.22

A városházán ült össze a civil szervezetek képviselőivel a városvezetés.

Szent Márton Esélyegyenlőségi program: bővült a támogatottak száma

Feltöltve: 2022.09.20, módosítva: 2022.09.21

A Programban eddig résztvevő gyermekekhez a 2022/23-as tanévtől két további gyermek csatlakozik.

Elültették a 2022. évi Születések fáját

Feltöltve: 2022.09.20, módosítva: 2022.09.20

Immáron ötödik alkalommal, a Csónakázótó szigetén.

Ismét a Vulcano lesz a Falco KC névadó szponzora

Feltöltve: 2022.09.19, módosítva: 2022.09.19

A klub és a cég az Aréna Savaria VIP-termében írta alá a szerződést.

Balázs Fecó emlékkoncerten vehettek részt a szombathelyi idősek

Feltöltve: 2022.09.15, módosítva: 2022.09.16

Folytatódik az Aktív időskor-program.

A 95 éves Koh Alajosnét köszöntötte a polgármester

Feltöltve: 2022.09.14, módosítva: 2022.09.14

Születésnapja alkalmából látogatta meg Judit nénit dr. Nemény András.

Rendkívüli közgyűlést hívott össze a polgármester

Feltöltve: 2022.09.09, módosítva: 2022.09.09

Két napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Vörös Ferenc festőművész kiállításmegnyitója

Feltöltve: 2022.09.07, módosítva: 2022.09.08

A könyvtárban látható a tárlat szeptember 30-ig.

FIGYELEM! A koronavírus idején hívható legfontosabb telefonszámok:

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer bevásárlása, melegétel igénylés hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között: +36 (94) 505-429

Krízistámogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 (94) 520-324, +36 (94) 520-157, +36 (94) 520-139, +36 (94) 520-259

Koronavírus ismert tüneteinek észlelése esetén: a háziorvosa vagy az ügyelet telefonszáma, vagy a +36 (80) 277-455 vagy a +36 (80) 277-456

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felajánlásokat az alábbi számlaszámra várjuk:

Számlaszám: 109180001-00000003-25300517

A számla megnevezése: Koronavírus alap

Köszönjük!

Menü

Navigáció: