Szombathely.hu akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Dr. Nemény András

Kintüntetések átadása Semmelweis-nap alkalmából a Városházán

Szombathely Megyei Jogú Város által alapított, az egészségügy területén dolgozók kitüntetése alkalmából rendezett Semmelweis Ignác díjátadó ünnepséget tartottak a Városházán csütörtök este. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere és dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő is, majd kitüntetéseket adott át a polgármester dr. László Győző alpolgármesterrel és dr. Kecskés Lászlóval, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnökével.

A Semmelweis-napi díjazottak:

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet 11/A §-a alapján „Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, címzetes főorvosi cím használatára jogosult.” 

Az oklevelet az idei évben Dr. Hedari Khaled Michael, a Kiskar utcai Felnőtt fogorvosi rendelő fogorvosa kapta.

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj”

"Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj" adományozató annak az egészségügyi dolgozónak, aki több éven át kiemelkedő munkát végzett.

A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettő, a II. fokozatot évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.


2020. évben „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:

Simon Ildikó, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének védőnője.

2002. július 15-től dolgozik védőnőként. A főiskola elvégzése után Szent Márton utcai gyermekrendelőben kezdett körzeti védőnőként dolgozni. Kezdő szakemberként is feltalálta magát, gyorsan megismerte körzetét. Gondozottai rövid időn belül elfogadták, megfogadták tanácsait. Helyettesített a Fogaras, a Szűrcsapó, és a Váci Mihály úti gyermekrendelőkben. Majd a jelenlegi munkahelyén, a Deák Ferenc utcai rendelőben 2005 szeptemberétől dolgozik. Védőnői egyetemi diplomát szerzett 2008-ban. 

Munkáját magas szakmai színvonalon, empatikusan, hivatástudattal végzi. Szakmai tudását, ismereteit folyamatosan bővíti továbbképzéseken, konferenciákon. A megszerzett ismereteket a gondozottak ellátásában hasznosítja. A szülőkkel humánus, toleráns. Hosszú évek óta oktató védőnői feladatokat is ellát, ezzel segítve a hallgatókat, hogy megismerjék a körzeti védőnői munka szépségeit, nehézségeit. A lakosság széles rétegét érintő települési egészségnapok, prevenciós programok aktív résztvevője. A Szent Márton köpenye óvodai egészségnevelési program megvalósításában, valamint az óvodai glutén szűrésben is aktív szerepet vállal.

Okleveles babamasszázs oktató. Tagja számos egészségügyi szervezetnek, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Magyar Vöröskeresztnek és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek.

Jó közösségi ember, kollégái szeretik, elfogadják észrevételeit, tanácsait. Munkáját elhivatottság, segítő szándék jellemzi. 

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:

Csik Péterné, a Vasútegészségügyi NK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának asszisztense.

1976. június 22-től dolgozik a vasútegészségügyben. Üzemápolóként kezdett dolgozni, majd asszisztensi munkakörben tevékenykedett tovább. Több szakrendelésen is dolgozott. A reumatológiai szakrendelésen 1999. novembere óta dolgozik.

A MÁV rendelőintézetben töltött 44 évi munka mellett fokozatosan képezte magát, üzemápolói képzettséget is szerzett. 
Munkáját az alaposság, lelkiismeretesség, és a betegek felé irányuló nagy empátia jellemzi.

Személyisége, asszisztensi magatartása példaértékű. Több mint négy évtizedes asszisztensi munkájának méltó elismerése, e kitüntetés adományozása. 

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapja:

Verhásné Horváth Eszter, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Szombathelyi Mentőállomásának adminisztrátora.

2004. május 15-vel vette kézbe az OMSZ Központi Orvosi Ügyeletének adminisztrációját. Ez a tevékenység elsősorban a teljes ügyeleti betegforgalom, az ambuláns ellátások és a házhoz hívások dokumentálását, a gyógyszerfelhasználást és felírást, a statisztikai feldolgozást jelenti. Személyes kapcsolatban áll a szerződő orvosokkal, asszisztensekkel, ügyeleti gépkocsivezetőkkel. Ő véglegesíti és küldi el a havi beosztásokat, egyezteti az óraelszámolásokat. 16 éve tartó munkája alatt mindenki megelégedését, tiszteletét kivívta, megbecsülését elnyerte csendes, precíz, türelmes és pontos munkavégzésével.

Méltó a kitüntetéssel is kifejezett megbecsülésre. 

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapja

Gazsi Lilla, a Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Krónikus Belgyógyászati, Tüdőgyógyászati és Geriátriai Osztályának osztályvezető ápolója.

1994-ben általános ápoló, általános asszisztens végzettséget szerzett, majd a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Krónikus Belgyógyászati Osztályán ápolónő beosztásban kezdett dolgozni. 2001-ben felsőfokú ápoló végzettséget szerzett.

2003. augusztusától osztályvezető ápoló helyettesként folytatta munkáját. 2005. január 1-től megbízott osztályvezető ápolói feladatokat lát el a Krónikus Belgyógyászati osztályon. 2008. augusztus 1-től a Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető ápolóként látja el feladatait napjainkig. 2010. évben diplomás ápoló, 2014-ben pedig geriátriai szakápoló végzettséget szerzett. 2017-évben egészségügyi gyakorlatvető lett. Az évek során jó szakmai és szervezői kapcsolatot alakított ki.

Példamutatóan lelkiismeretesen, pontosan dolgozik, a betegekkel és kollégáival kapcsolata a sokféle nehézség és probléma mellett is kiváló.

Az osztályon gyakorlatot teljesítő tanulókkal a kapcsolata példaértékű.

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta:

Baumgartner Hajnalka, a Szombathely Megyei Jogú Város Ifjúsági Fogászatának fogászati asszisztense.

A körmendi 6 osztályos gimnáziumban való érettségije után 2001-ben végzett a Szent Györgyi Albert Középiskolában fogászati asszisztensként. Első munkahelye az Egészségügyi Alapellátó Intézet Gyermekfogászata volt. 2004 óta folyamatosan dolgozik a Kiskar Utcai Ifjúsági Fogászaton. 2005-től annak a Határőrség fogászati szakrendelésén is dolgozott, annak megszűnéséig. Példamutató módon a kötelező mennyiségeken túl is részt vesz a fogászati ügyelet ellátásában.

Munkáját a régi nagy generációkra jellemző hivatástudattal, fáradhatatlan szorgalommal, és kiemelkedő szakértelemmel látja el. Szakmai Fejlődése folyamatos, mindig érdeklik az új dolgok. Talán nincs is a fogászatnak olyan ága, amelyben ne tudna azonnal professzionális módon segédkezni. Az évek sorén nagy gyakorlatra tett szert a gyermekfogászat, fogszabályozás, digitális fogászati radiológia mellett a fogpótlástanon belül is. Tudása bármely magánrendelőben versenyképes lenne, mégis a fogászat egyik legnagyobb türelmet igénylő, és pszichésen a legnehezebb ifjúsági-iskolafogászatán kötelezte el magát. Empatikus, a fiatalok félelmeit azonnal felismerő, és jól kezelő személyiség, aki a gyermek megnyugtatásán túl mindig fontosnak tartja a szülők, pedagógusok, iskolatitkárok megfelelő tájékoztatását is.

Az alapellátás és az orvosa mindig számíthat minden szakmai és emberi segítségére. Fejlett igazságérzetéből adódó értékelését nem rejti véka alá. Mind a 4 Kiakar utcai fogászati rendelés biztos támasza, motorja. Kollégái bátran fordulhatnak hozzá a feladatok elvégzésében, Ő biztos, hogy pontosan, és eredményesen elsőként végezte el azt.

Emberi magatartásával, szakmai elkötelezettségével, példás családi életével példaképként állhat mindenki előtt.

 

„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta:

Szétag Andrea, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályának osztályvezető ápolója.

1982-ben általános ápoló és asszisztens végzettséget szerzett, majd augusztus 1-én a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályán ápolóként kezdett dolgozni. 1996. július 01-től megbízott osztályvezető ápoló lett.

Munka mellett elvégezte az egészségügyi főiskolát, és 1997-ben diplomás ápoló végzettséget szerzett. 1998. február 1-től napjainkig a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati osztályon osztályvezető ápolóként végzi feladatait.

Tevékenységét szakmai igényesség és nagyfokú humánum jellemzi. Munkáját lelkiismeretesen végzi, segítőkész, munkatársaihoz és vezetőihez való viszonya kifogástalan. Precíz, megbízható kolléga, hozzátartozókkal és kollégáival kapcsolata példaértékű.

Példamutatóan lelkiismeretesen, pontosan dolgozik, a betegekkel és kollégáival kapcsolata a sokféle nehézség és probléma mellett is kiváló.

 

„Szombathely Egészségügyéért-díj"

"Szombathely Egészségügyéért-díj" adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedő munkájával segítette a város egészségügyének fejlődését.

A díjat évente legfeljebb kettő személy kaphatja meg.


„Szombathely Egészségügyéért-díjban" részesült:

dr. Bognár Melinda, a Szombathely, Március 15. téri felnőtt fogorvosi rendelő címzetes főorvosa.

1989-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvos-tudományi Karán, majd rögtön munkába állt a Markusovszky Kórház fogászatán az SZTK-ban.
1991-ben fog-és szájbetegségekből szakvizsgát tett, majd ezt követően több helyen kihelyezett fogászati praxisban, üzemorvosi fogászaton dolgozott, például a Határőrség, a Cipőgyár, vagy a Remix dolgozói vonatkozásában. Aktívan részt vett a fogászati praxisok privatizációjának előkészítésében, a részletszabályok, és a tényleges lebonyolítás megvalósításában. 2003. január 1. napjától a Bognár és Társa Bt. alkalmazásában folytatta tovább fogászati praxisát. A fogászati alapellátásban eltöltött 20 év után 2015. ében címzetes főorvosi kinevezésben részesült. A Kollegiális Vezető Fogorvosi Testület tagja, az önkormányzattal való kapcsolattartásban kiemelkedő szerepet tölt be, hatékonyan bonyolítja az alapellátásban dolgozó fogorvosok és az önkormányzat közti alapellátást érintő kérdéseket.

Dr. Bognár Melinda szakmai pályafutása kezdetétől Szombathely Megyei Jogú Város fogászati alapellátásának meghatározó személyisége. 
Munkáját lelkiismeretesen, pontosan végzi. A szakirányú, tudományos képzések aktív résztvevője, eddig megszerzett tapasztalatait, illetve az új eljárások metodikáját szívesen osztja meg kollégáival. Kollégái által kedvelt, elfogadott szakember.

Az alapellátásban eltöltött mintegy három évtized alatt mind betegei, mind kollégái között kiemelkedő megbecsülésre tett szert.

 

„Szombathely Egészségügyéért-díjban" részesült:

Dr. Baranyai Marietta, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános és Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztályának főorvosa, osztályvezető helyettes.

1987, az orvosi diploma megszerzése óta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Dolgozója. 1990-ben, már kezdő orvosként tevékenyen közreműködött a diabetológiai szakambulancia létrehozásában és működtetésében. A belgyógyász, majd a diabetológia szakvizsga megszerzését követően kiváló munkájának köszönhetően az évek során a diabetológia szakterület megyei vezetőjévé vált. Tagja a Magyar Diabetes Társaságnak és az Európai Diabetes Társaságnak. Társszerzője számos neves külföldi és magyar orvosi szaklapban megjelent tudományos publikációnak.

A szakmai konferenciáknak nemcsak résztvevője, de rendszeresen felkért, elismert előadója, és a Dunántúli Diabetes Hétvége programbizottsági tagjaként aktív szerepet vállal azok szervezésében is. Oktatási tevékenységet végez tutorként mind a medikus, mind a rezidensképzésben, és hasonló feladatot látott el a felnőtt ápoló és szakápoló képzésben. Aktív szerepet vállal a kórház, illetve a megye diabetológusainak képzésében, valamint a háziorvosokkal is szoros kapcsolatot tart, rendszeres előadója továbbképzéseiknek. Az évek folyamán több elismerésben, díjban részesült.

 

„Pro Sanitate Savariae” Életműdíj

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben „Pro Sanitate Savariae” Életműdíjat adományozott Prof. Dr. Engert Zoltán Vendelnek a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Stratégiai igazgatója és az Urológiai Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosának.

A díj átadására a Szent Márton Napi ünnepség keretében kerül sor.

Fotó: Bonyhádi Zoltán


További hírek (10 db)

Szeptember havi közgyűlés

Feltöltve: 2022.09.29, módosítva: 2022.09.29

Szombathely képviselő-testülete 17 napirendi pontot tárgyalt.

Sajtótájékoztató a Torna Világkupáról

Feltöltve: 2022.09.27, módosítva: 2022.09.28

A sajtótájékoztatót jelenlétével Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász is megtisztelte.

Ülésezett a Civil Fórum

Feltöltve: 2022.09.21, módosítva: 2022.09.22

A városházán ült össze a civil szervezetek képviselőivel a városvezetés.

Szent Márton Esélyegyenlőségi program: bővült a támogatottak száma

Feltöltve: 2022.09.20, módosítva: 2022.09.21

A Programban eddig résztvevő gyermekekhez a 2022/23-as tanévtől két további gyermek csatlakozik.

Elültették a 2022. évi Születések fáját

Feltöltve: 2022.09.20, módosítva: 2022.09.20

Immáron ötödik alkalommal, a Csónakázótó szigetén.

Ismét a Vulcano lesz a Falco KC névadó szponzora

Feltöltve: 2022.09.19, módosítva: 2022.09.19

A klub és a cég az Aréna Savaria VIP-termében írta alá a szerződést.

Balázs Fecó emlékkoncerten vehettek részt a szombathelyi idősek

Feltöltve: 2022.09.15, módosítva: 2022.09.16

Folytatódik az Aktív időskor-program.

A 95 éves Koh Alajosnét köszöntötte a polgármester

Feltöltve: 2022.09.14, módosítva: 2022.09.14

Születésnapja alkalmából látogatta meg Judit nénit dr. Nemény András.

Rendkívüli közgyűlést hívott össze a polgármester

Feltöltve: 2022.09.09, módosítva: 2022.09.09

Két napirendi pontot tárgyal a képviselő-testület.

Vörös Ferenc festőművész kiállításmegnyitója

Feltöltve: 2022.09.07, módosítva: 2022.09.08

A könyvtárban látható a tárlat szeptember 30-ig.

FIGYELEM! A koronavírus idején hívható legfontosabb telefonszámok:

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer bevásárlása, melegétel igénylés hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között: +36 (94) 505-429

Krízistámogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 (94) 520-324, +36 (94) 520-157, +36 (94) 520-139, +36 (94) 520-259

Koronavírus ismert tüneteinek észlelése esetén: a háziorvosa vagy az ügyelet telefonszáma, vagy a +36 (80) 277-455 vagy a +36 (80) 277-456

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felajánlásokat az alábbi számlaszámra várjuk:

Számlaszám: 109180001-00000003-25300517

A számla megnevezése: Koronavírus alap

Köszönjük!

Menü

Navigáció: