Szombathely.hu akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Önkorm. tulajdonú gazdasági társaságok

AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Március 15 tér 5.
Telefon: +36 (94) 312-666
Fax: .
Honlap: http://www.agorasavaria.hu
E-mail: info@agora-savaria. hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Horváth Zoltán
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Fő tevékenység)
Cégvezető díjazása: 720.000 Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Szabó Györgyné
Dr. László Győző
Horváth Gábor
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: 40.500 Ft

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 7.
Telefon: +36 (94) 319-289
Fax: .
Honlap: http://www.wssz.hu/
E-mail: szabo.tibor@wssz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Szabó Tibor András
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: A társaságot 2007. október 1-vel alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város önálló színházának működtetésére.
Cégvezető díjazása: bruttó 720.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Lukács Dániel
Kiss Norbert Lászlóné
Dr. Melega Miklós
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: havi bruttó 40.500 Ft.

Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
Telefon: +36 (94) 513-470
Fax: +36 (94) 513-475
Honlap: http://www.savariatiszk.hu/
E-mail: titkarsag@savariatiszk.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100%
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Bálint András - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 85.32 Szakmai középfokú oktatás. Az Önkormányzat pályázati pénzből valósítja meg a szakképzés korszerűsítését szolgáló beruházást, amely arra hivatott, hogy az együttműködő szakképző intézményeket integrálja és olyan képzési formát valósítson meg, amely rugalmasan igazodni képes a folyton változó munkaerő piacának igényeihez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Varga Tamás
Dabasi Mónika
Rettegi Attila
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: havi bruttó 40.500 Ft.

Szombathelyi Parkfenntartási Kft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Parkfenntartási Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Telefon: +36 (94) 314-234; +36 (30) 984-1321
Fax: +36 (94) 314-234
Honlap: http://szompark.hu
E-mail: info@szompark.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Izer Gábor Nándor - ügyvezető
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartása, valamint e feladatokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, és a város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Szuhai Viktor
Bakos Ildikó
Sátory Károly
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: havi bruttó 40.500 Ft.

Vas Megyei Temetkezési Kft.

A társaság megnevezése: Vas Megyei Temetkezési Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1.
Telefon: +36 (94) 314-082
Fax: +36 (94) 312-594
Honlap: https://www.vasmegyeitemetkezes.hu/
E-mail: vmtv@t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Jancsóné Sárdi Katalin - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Issovits Kovács István, Gayer Helga, Lendvai Ferenc
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: 40.500 Ft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Telefon: +36 (30) 979-2274
Fax: .
Honlap: http://www.karnevalsavaria.hu/2018/kapcsolat/
E-mail: savariaturizmus@tdm.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Grünwald Stefánia - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében. A turistaforgalom minőségi növelésével gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A városba látogató turisták számára komplex utazási élmény biztosítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, azok turisztikai csomagba szervezése, a turisztikai kínálat fejlesztése,a város és térsége pozitív imázsának kialakítása.
Cégvezető díjazása: bruttó 685.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Gadóczy József
Ferenczy Balázs
Dr. Kecskés Lászlóné
FB díjazás: elnök: havi bruttó 55.000 Ft, tagok: havi bruttó 45.000 Ft.

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A társaság megnevezése: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Telefon: +36 (94) 314-040
Fax: +36 (94) 314-743
Honlap: http://www.szova.hu/
E-mail: titkarsag@szova.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Németh Gábor Tamás - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: A Szombathelyi Házkezelési Kft. és a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. egyesülésével, 2007. július 1 napjával alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A két egység feladatai az alábbiak:

Fő tevékenysége: 70.32 Ingatlankezelés.< Az önkormányzati és társasági tulajdonú ingatlanok (lakások és helyiségek) kezelője, üzemeltetője, bérbeadója, hasznosítója, fejlesztője.

90.02 Hulladékgyűjtés, kezelés. A köztisztasági feladatok, a hulladékgyűjtés, kezelés a közterületek tisztítása, a hulladék ártalmatlanítási feladatok ellátása, és ezeken túl a szabadidős tevékenységet szolgáló és strandüzemeltetői feladatok végzése.
Cégvezető díjazása: bruttó 1.350.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Elnök: Dr. Popgyákunik Péter
Nagy Donát
Kovács Előd
Gimes Gergely
Kántás Zoltán
IG díjazása: elnök: 126.000,-Ft, tagok: 113.400,-Ft
FB tagok: Dr. Horváth Attila
Bokányi Adrienn
Molnár Miklós
Ágh Ernő
Szijártó Győző
Nahodil Norbert
FB díjazás: elnök: 126.000,-Ft, tagok: 113.400,-Ft

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár u. 18.
Telefon: +36 (94) 513-760
Fax: +36 (94) 513-769
Honlap: http://www.szombathelyisport.hu
E-mail: cecilia.kovacs@szombathelysport.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kovács Cecília - ügyvezető
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: A Kft. közhasznú tevékenysége többek között a 93.11 Sportlétesítmények működtetése. A városi sportlétesítményeket fenntartó intézmény átalakításával jött létre a nonprofit társaság, akivel az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött, hogy azokat a kötelező önkormányzati sportfeladatokat, amelyeket a város felvállalt a társaság lássa el.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Palágyi József
Putz Attila
Dr. Takáts Eszter
FB díjazás: elnö: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: havi bruttó 40.500 Ft.

VASIVÍZ Zrt.

A társaság megnevezése: VASIVÍZ Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Telefon: +36 (94) 516-200
Fax: +36 (94) 516-290
Honlap: http://www.vasiviz.hu/
E-mail: titkarsag@vasiviz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 52,85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Krenner Róbert
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás. Vas megye területén majdnem teljes egészében végzi tevékenységét a társaság, aki az önkormányzat törvényben rögzített feladatát látja el, azaz az egészséges ivóvízhez jutás jogát, valamennyi állampolgár számára, ezen túl a csatornahálózattal lefedett területen a szennyvízkezelés, elvezetés és tisztítás feladatait is.
Cégvezető díjazása: bruttó 1.450.000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Dr. Ipkovich György
Kovács László
Kovács Márta Mária
Huber László
Dr. Máhr Tivadar
IG díjazása: elnök: 197.000,-Ft, tagok: 131.000,-Ft
FB tagok: Horváth Róbert
Németh Ákos
Horváth Zoltán
Kovács Tilda
Bebes István
Kovács László
FB díjazás: elnök: 131.000,-Ft, tagok: 89.000,-Ft

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft

A társaság megnevezése: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B. I./1
Telefon: +36 (20) 245-3484
Fax: -
Honlap: http://-
E-mail: savaria.varosfejlesztesi.kft@varosfejlesztes.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlés
A társaság vezetőjének neve: Dr. Kovácsné Takács Klaudia - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A társaság Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési feladatainak menedzselését látja el a városrehabilitáció és a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok terén.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Horváth Soma
Kupi Jánosné
Balázsy Barnabás
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: 40.500 Ft.

FALCO KC Szombathely Kft.

A társaság megnevezése: FALCO KC Szombathely Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár u. 18.
Telefon: +36 (94) 506-109
Fax: +36 (94) 506-108
Honlap: http://www.falcokc.com/
E-mail: falco@falcokc.t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Gráczer György - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: 92.62 Egyéb sport tevékenység. Szombathely első osztályú kosárlabda csapatát működtető gazdasági társaság, melynek fő támogatója a többségi tulajdonú Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Tóth Kálmán
Kovács Zsolt
Dr. Kecskés László
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500 Ft, tagok: havi bruttó 40.500 Ft.

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.)

A társaság megnevezése: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, 11-es Huszár út 116.
Telefon: +36 (94) 508-770
Fax: +36 (94) 508 770
Honlap: http://www.fehe.hu
E-mail: klara.nemeth@fehe.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Németh Klára
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: Közhasznú tevékenység. Egyéb bentlakásos ellátás, mint főtevékenységen belül a mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, a hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel, az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül a jelentősebb. A nonprofit társaság a szociálisan rászorulókkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat látja el, így a hajléktalanok, az átmenetileg szorult helyzetbe lévő emberek élethelyzetének javítását végzi. Folyamatos pályázati pénzek megnyerésével a munkaerő piacról kiszorult emberek foglalkoztatását segítő képzéseket szervez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Tölgyesi Edit
Horváth Csaba
Koczka Tibor
FB díjazás: elnök: havi bruttó 49.500,-Ft, tagok: havi bruttó 40.500,-Ft

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a.
Telefon: +36 (94) 513-930
Fax: +36 (94) 324-031
Honlap: http://www.szomtav.hu/
E-mail: titkarsag@szomtav.hu
Önk. Tul. hányad (%): 75 közvetett Apportálva: 100%-os tulajdonú SZOVA Zrt.-be.
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kovács Márta - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: A társaság fő tevékenysége 40.30 Gőz,- Melegvízellátás, ugyanis a város közigazgatási területén lévő mintegy 32 ezer távfűtési és melegvíz-ellátási rendszerhez tartozó lakásba juttatja el a szolgáltatást.
Cégvezető díjazása: Ügyvezető díjazás: bruttó 290.000 Ft + gazdasági vezetői: bruttó 544.000 Ft; egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Balassa Péter
Gál József
Dr. Takátsné Dr. Tenki Mária
Kopcsándi József
Szappanos Sándor
FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 120.000,-Ft

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther Károly u.4.
Telefon: +36 (94) 314-575
Fax: +36 (94) 313-217
Honlap: http://www.szomhull.hu/
E-mail: info@szomhull.hu
Önk. Tul. hányad (%): 90
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Taoufik Roland - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: -
A társaság tevékenysége: -
Cégvezető díjazása: 600.000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Dr. Horváth Attila
Molnár Miklós
Ágh Ernő
FB díjazás: díjazás nélkül

FIGYELEM! A koronavírus idején hívható legfontosabb telefonszámok:

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer bevásárlása, melegétel igénylés hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között: +36 (94) 505-429

Krízistámogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 (94) 520-324, +36 (94) 520-157, +36 (94) 520-139, +36 (94) 520-259

Koronavírus ismert tüneteinek észlelése esetén: a háziorvosa vagy az ügyelet telefonszáma, vagy a +36 (80) 277-455 vagy a +36 (80) 277-456

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felajánlásokat az alábbi számlaszámra várjuk:

Számlaszám: 109180001-00000003-25300517

A számla megnevezése: Koronavírus alap

Köszönjük!

Menü

Navigáció: