Szombathely.hu akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Közszolgáltatások

Közszolgáltatások

Neve:

Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

Székhelye: 9700 Szombathely, Wesselényi M. u. 4.
Elérhetősége:
Tel: +36 94/313-286, +36 30/399-8710
E-mail:

eu.kult@gesz.szombathely.hu

Neve: Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény
Székhelye: 9700 Szombathely, Bem J. u. 33.
Elérhetősége:
Tel: 06-94-501-551
Fax: 94/501-578
E-mail:

sebestyen.bianka@ebi.szombathely.hu

 

Web: www.bolcsodeszombathely.hu
Telephelyek:
Bokréta Bölcsőde 9700 Szombathely, Barátság u. 22.
Tel:(94) 501-568
Csodaország Bölcsőde 9700 Szombathely, Szűrcsapó u. 43.
Tel:(94) 501-224
Kuckó Bölcsőde 9700 Szombathely, Hadnagy u. 2.
Tel:(94) 501-221
Meseház Bölcsőde 9700 Szombathely, Fogaras u. 6.
Tel:(94) 505-640
Százszorszép Bölcsőde 9700 Szombathely, Váci M. u. 5.
Tel:(94) 501-227
Csicsergő Bölcsőde 9700 Szombathely, Bem J. u. 9.
Tel: (94)505-636
Neve: Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Székhelye: 9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Elérhetősége:
Tel: +36 (94) 505-281
E-mail: szocialis94@paloskaroly.hu

Az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeresházi segítségnyújtást biztosító szakmai egységek elérhetőségei:

I. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Vezető: Lőrincz Attiláné
Tel: +36 (94) 501-278
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
II. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Vezető: Baumanné Foki Zsuzsanna
Tel: +36 (94) 511-460; +36 (94) 511-461
E-mail: 1korzet@paloskaroly.hu
III. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Karmelita u. 2/c.
Vezető: Radakovics Bernadett
Tel: +36 (94) 330-757
E-mail: 2korzet@paloskaroly.hu
IV. számú Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Vezető: Meskó-Csépány Zsanett
Tel: +36 (94) 501-240; + 36 (94) 510-285
E-mail: 4korzet@paloskaroly.hu
IDŐSEK KLUBJA és
demens személyek nappali ellátása
III. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Karmelita u. 2/C.
Klubvezető: Radakovics Bernadett
Tel: +36 (94) 314-185
E-mail: 2klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
IV. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Gagarin u. 24.
Klubvezető: Meskó-Csépány Zsanett
Tel: +36 (94) 510-284; + 36 (94) 314-645
E-mail: 1klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
VII. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Váci M. u. 1-3.
Klubvezető: Szegedi Marietta
Tel: +36 (94) 311-320
E-mail: 3klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA
IX. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Pozsony u. 47.
Klubvezető: Francsicsné Szíj Kornália
Tel: +36 (94) 500-501
E-mail: 5klub@paloskaroly.hu

IDŐSEK KLUBJA és
demens személyek nappali ellátása
X. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Barátság u. 22.
Klubvezető: Koroknai Anikó
Tel: +36 (94) 314-574
E-mail: 4klub@paloskaroly.hu

Család- és Gyermekjóléti Központ 
II. sz. Szakmai Egység

9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna
Tel. és Fax.: +36 (94) 512-794
E-mail: gyermekjoletikozpont@paloskaroly.hu
Intézményi Csoport

9700 Szombathely, Széll K. u. 4.
Tel.: +36 (94) 505-429
Csoportvezető: Varga Ildikó

Családsegítő szolgálatok:
II. számú Családsegítő Szolgálat

9700 Szombathely, Domonkos u.5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit
Központvezető: Kránitzné Réthy Anna
Tel.:+ 36 (94) 512-792
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu

III. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea
Tel.: +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
I. számú Családsegítő Szolgálat 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Horváth Adrienn
Tel.: +36 (94) 501-612
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
I. sz. Szakmai Egység:

9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Szolgálatvezető: Horváth Adrienn
Tel.: +36 (94) 501-612; + 36 (94) 501-613
E-mail: szollosi@paloskaroly.hu

II. sz. Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Domonkos u. 5.
Szolgálatvezető: Sátori Margit
Tel.:+36 (94) 512-790; + 36 (94) 512-795
E-mail: domonkos@paloskaroly.hu
V. sz. Szakmai Egység: 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 4.
Szolgálatvezető: Tóth Tímea
Tel.: +36 (94) 331-375
E-mail: olad@paloskaroly.hu
Helyettes szülői hálózat:
Helyettes szülői tanácsadó Takácsné Szécsi Tímea
Elérhetőség: (I. sz. Szakmai Egység) 9700 Szombathely, Szőllősi stny. 36.
Tel.: +36 (94) 501-612

Családok Átmeneti Otthona:
(VIII. sz. Szakmai Egység)

9700 Szombathely, Paragvári u. 86.
Otthonvezető: Tóth Réka
Tel.: +36 (94) 501-672
Email: csao@paloskaroly.hu

EGYÉB FELADATOK

Köztisztasági feladatok

A város köztisztasági feladatait a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit ZRt. látja el. A köztisztasági feladatok körébe tartozik a közterületek (utak, járdák, parkolók) kézi és gépi takarítása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, hulladékudvar és hulladéklerakó telep működtetése, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, nyilvános illemhelyek üzemeltetése, Tófürdő és Csónakázó tó üzemeltetése, aluljárók és az autóbuszvárók fenntartása, stb. A tevékenységeket ütemterv szerint hajtja végre a SZOVA NZRt. az Önkormányzat által biztosított éves költségvetési keret terhére.

A SZOVA NZRt. központi elérhetősége: titkarsag@szova.hu, 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4., központi telefonszám: +36 (94) 314-040, Welther Károly utca 4. telephely porta: +36 (94) 501-950, Jászai Mari utca 2. telephely porta: +36 (94) 501-790.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

Szombathely közigazgatási területén a SZOMHULL Nonprofit Kft. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást. A közszolgáltatás kiterjed a lakosság által vegyesen gyűjtött települési hulladék rendszeres, szakszerű gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, a lomtalanítás megszervezésére, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működtetésére, stb. A közszolgáltatás kötelező igénybevételét SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 48/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete írja elő.

A SZOMHULL NKft. elérhetősége: info@szomhull.hu, 9700 Szombathely, Welther Károly utca 4., +36 (94) 314-575.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást két vállalkozó látja el Vas megyében. Szombathely város területén a Vasi Füstfaragók Kft., míg Vas megye többi részén a Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. Mindkettő szolgáltatóval 2024.06.30. napjáig szóló közszolgáltatási szerződés van érvényben. A feladat-ellátás biztosítását pályázat keretében elnyert támogatási összeg teszi lehetővé. 

A Vas Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. elérhetősége: 9700 Szombathely, Nárai u. 3., +36 (94) 506-490.
Vasi Füstfaragók Kft elérhetősége: 9700 Szombathely, Bolyai u. 1/A fszt. 1., +36 (94) 344-490.

Temetkezés

SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő 7 működő (Jáki úti központi temető, Herényi temető, Oladi temető, Gyöngyöshermáni temető, Zarkaházi temető, Szentkirályi temető, Zanati temető) és 5 lezárt temető (Szent Márton úti temető, Újperinti temető, Szőllősi temető, Petőfi telepi temető, Kámoni temető) áll. A temetők fenntartását, kezelését, üzemeltetését vagyonkezelési szerződés szerint látja el az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság, a Vas Megyei Temetkezési Kft.

A Vas Megyei Temetkezési Kft. elérhetősége: 9700 Szombathely, Ferenczy I. u. 1., +36 (94) 314 082.

Lakossági folyékony hulladékszállítás

Szombathely város közigazgatási területén szennyvízcsatorna hálózattal nem rendelkező ingatlanokon keletkező települési folyékony hulladék összegyűjtését, elszállítását és a hatóságilag kijelölt, Szombathely, Újvilág u. végében lévő 10811/32 hrsz-ú területen kialakított szennyvíztisztító telepen történő ártalommentes elhelyezését a KALAMÁR Trans Kft. végzi.

A szennyvíz-szippantás az alábbi telefonszámon rendelhető meg: +36 30 908 3301.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjakat SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének 25/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendelete szabályozza.

Egyéb feladatok:
Vállalkozói szerződés keretén belül, közbeszerzési pályázaton elnyert egyéb feladatot (parkfenntartás) ellátó cég:

Neve: Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.
Tevékenység: Zöldterület-fenntartási feladatok
2011. január 1-től a város teljes területén a parkfenntartással kapcsolatos feladatokat a Szombathelyi Parkfenntartási Kft. végzi. A parkfenntartással kapcsolatos bejelentéseket, kérelmeket a parkfenntartóhoz közvetlen (írásban, telefonon) kell bejelenteni.
Szombathelyi Parkfenntartási Kft.
Cím: 9700 Szombathely, Jászai Mari utca 2.
E-mail: info@szompark.hu
Telefonszám: 94/ 314-234
Izer Gábor ügyvezető
Kulcsár Krisztián kertészeti munkavezető
Panaszbejelentés: Ügyfélszolgálat:
Hétfő – Csütörtök: 8-15:30 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Telefonszám: 94/ 314-234
Rendkívüli esetekben: 
Izer Gábor ügyvezető
20/ 406 9646 Kulcsár Krisztián kertészeti munkavezető
Alkalmazott jogszabályok: 33/2012. (XI.12.) sz. rendelet a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól

 

FIGYELEM! A koronavírus idején hívható legfontosabb telefonszámok:

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer bevásárlása, melegétel igénylés hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között: +36 (94) 505-429

Krízistámogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 (94) 520-324, +36 (94) 520-157, +36 (94) 520-139, +36 (94) 520-259

Koronavírus ismert tüneteinek észlelése esetén: a háziorvosa vagy az ügyelet telefonszáma, vagy a +36 (80) 277-455 vagy a +36 (80) 277-456

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felajánlásokat az alábbi számlaszámra várjuk:

Számlaszám: 109180001-00000003-25300517

A számla megnevezése: Koronavírus alap

Köszönjük!

Menü

Navigáció: