Szombathely.hu akadálymentesített portál

Navigáció:

Betűméret beállítása:

Színbeállítás:

Az önkormányzat nyilvántartásai

Általános Hatósági Iroda nyilvántartásai

Feltöltve: 2022.01.19

Zenés táncos rendezvények
(url, 0 b, letöltve 947 alkalommal)

Telepek nyilvántartása
(, 0 b, letöltve 1070 alkalommal)

Üzleti célú szálláshelyek
(, 0 b, letöltve 990 alkalommal)

Nem üzleti célú szálláshelyek
(, 0 b, letöltve 884 alkalommal)

Közterület használati nyilvántartás_Lakosság részére.xls
(application/vnd.ms-excel, 42.5 Kb, letöltve 0 alkalommal)

Közterület használati nyilvántartás KÖZTERÜLET FELÜGYELET részére.xls
(application/vnd.ms-excel, 44 Kb, letöltve 0 alkalommal)

Kommunális és Környezetvédelmi Iroda közterület-használati szerződései

Feltöltve: 2021.12.30

Közterület-Felügyelet részére.xls
(application/vnd.ms-excel, 152 Kb, letöltve 15 alkalommal)

Nyilvántartás építőanyag 2021.12.16.xls
(application/vnd.ms-excel, 74 Kb, letöltve 15 alkalommal)

Nyilvántartás építőanyag igazolás 2021.12.16.xls
(application/vnd.ms-excel, 42.5 Kb, letöltve 17 alkalommal)

Nyilvántartás közterület használat - EGYÉB 2021.12.16.xlsx
(application/octet-stream, 15.72 Kb, letöltve 14 alkalommal)

Nyilvántartás reklám 2021.12.16.xls
(application/vnd.ms-excel, 28 Kb, letöltve 11 alkalommal)

Nyilvántartás taxi 2021.12.16..xls
(application/vnd.ms-excel, 43.5 Kb, letöltve 15 alkalommal)

Ügyiratforgalmi statisztika

Feltöltve: 2021.11.12

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek nyilvántartása

Feltöltve: 2021.01.20

Szelektív_hulladékgyűjtő_szigetek_listája_2020nov.pdf
(application/pdf, 179.8 Kb, letöltve 116 alkalommal)

Ingatlanvagyon-Kataszter nyilvántartás

Feltöltve: 2020.12.10

Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás.pdf
(application/pdf, 177.24 Kb, letöltve 160 alkalommal)

Önkormányzati adóhatóság által használt adatbázis

Feltöltve: 2020.12.10

Önkormányzati adóhatóság által használt adatbázis.pdf
(application/pdf, 200.37 Kb, letöltve 186 alkalommal)

HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI TERV (éves)

Feltöltve: 2019.01.09

Ellenőrzési terv készítése és így közzététele a korábbi szabályozás, azaz a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján volt kötelező, melyet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályon kívül helyezett (2018. január 1. óta nem kerül közzétételre)

Központi közműnyilvántartás

Feltöltve: 2013.07.10

Szombathely Egységes közműnyilvántartása a Közműszolgáltatók adatszolgáltatása alapján.

Közműalaptérkép

Feltöltve: 2013.07.10

;A Magyar Állam tulajdonát képező Digitális Földmérési Alaptérképre épülő, a közterületi földrészleteket érintő többlettartalom.

Csapadékcsatorna szakági nyilvántartása

Feltöltve: 2013.07.10

;A 100% önkormányzati tulajdonú zárt csapadékhálózat szakági nyilvántartása, a 3/1979. (Ép. Ért.. 26.) ÉVM sz. Utasításban és azok mellékleteiben meghatározott módon és tartalommal vezetett digitális nyilvántartás.

Közúti jelzések, gyalogátkelőhelyek nyilvántartása

Feltöltve: 2013.07.10

;A közterületeken elhelyezett közúti jelzőtáblák, burkolati jelek, és gyalogátkelőhelyek nyilvántartása.

Hidak nyilvántartása

Feltöltve: 2013.07.10

;A közúti hidak műszaki adatainak nyilvántartása a helyi közutakon.

Parkolóhely-megváltások nyilvántartása

Feltöltve: 2013.07.10

Az építési törvényben meghatározott kötelezettség alapján helyi önkormányzati rendelettel szabályozott, engedélyköteles parkolóhely-megváltások nyilvántartása.

Fakataszter

Feltöltve: 2013.07.10

Szombathely közúti fáinak egyedi geodéziai- és dendrológiai felmérése alapján elkészített nyilvántartása. 

Játszóterek nyilvántartása

Feltöltve: 2013.07.10

Szombathely játszóterein található játszóeszközök és egyéb építmények nyilvántartása.

Szombathely zöldfelületeinek nyilvántartása

Feltöltve: 2013.07.10

Szombathely zöldfelületeinek (gyep, árok, fával-, cserjével fedett területek, virágágyak, stb.) digitális területi nyilvántartása.

A helyi építészeti értékek védelme

Feltöltve: 2013.07.10

;Helyi érték minden olyan építészeti, történeti, régészeti, képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi szempontból jelentős együttes, egyedi emlék, annak tartozékai és részei, (különösen építmény, épületrész, épület, épületegyüttes, utca vonalvezetése, településrész, kilátás, település sziluett), táji környezet, valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami az 1994. évi LIV. törvény alapján nem minősül műemléknek, vagy műemléki környezetnek.

FIGYELEM! A koronavírus idején hívható legfontosabb telefonszámok:

Alapvető élelmiszerek, gyógyszer bevásárlása, melegétel igénylés hétfőtől péntekig 8:00 és 12:00 óra között: +36 (94) 505-429

Krízistámogatás igénylésével kapcsolatos tájékoztatás: +36 (94) 520-324, +36 (94) 520-157, +36 (94) 520-139, +36 (94) 520-259

Koronavírus ismert tüneteinek észlelése esetén: a háziorvosa vagy az ügyelet telefonszáma, vagy a +36 (80) 277-455 vagy a +36 (80) 277-456

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felajánlásokat az alábbi számlaszámra várjuk:

Számlaszám: 109180001-00000003-25300517

A számla megnevezése: Koronavírus alap

Köszönjük!

Menü

Navigáció: