Talajvízkút létesítés, fennmaradás és üzemeltetés, megszüntetés engedélyezése

Ügytípus Helyi vízgazdálkodás (ásott és fúrt kutak létesítése stb.)
Rövid leírás A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges: a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti: aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és ac) nem gazdasági célú vízigény;

A talajvízkút engedélyezésének feltétele:
- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,
- fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy az nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

A házi ivóvízigény kielégítésére irányuló vízilétesítmény- és vízhasználat-engedélyezés esetén azon szakkérdés elbírálására, hogy az ivóvízkivétel és a vízellátás során az ivóvíz minőségi követelményei teljesülnek-e és egészségkárosítás nélküli fogyaszthatósága biztosított-e, a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, mint szakhatóság jogosult.
Az ügyet intéző iroda Kommunális és Környezetvédelmi Iroda
Címe 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. V. emelet
Hivatali kapu: SZHELYPH KRID: 628508398
e-papír: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Ügyfélfogadási időpontok: Hétfő: 8:00-12:00 óráig 13:00-15:30 óráig
Kedd: ügyfélfogadás nincs
Szerda: 8:00-12:00 óráig 13:00-17:00 óráig
Csütörtök: 8:00-12:00 óráig 13:00-15:30 óráig
Péntek: ügyfélfogadás nincs
A személyes ügyfélfogadás szünetel!
Ügyintéző Kissné Bodorkós Mónika V/504. sz. (Tel.: 94/520-331)
E-mail: kissne.monika@szombathely.hu
 
Igénylő, kötelezett Ügyfelek
Az ügyintézés kezdeményezhető Magánszemélyek esetén: elektronikus úton e-mailben vagy e-ügyintézéssel.
Ügyintézési határidő 8-60 nap.
Az ügyintézés díja Az eljárás illeték- és díjmentes!
Szükséges iratok Ellenőrzött bejelentés (formanyomtatvány)
Helyszínrajz, műszaki leírás + műszaki szelvények
Az alkalmazott jogszabályok - 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól,
- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról,
- 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
- 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról,
- 41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció taralmáról,
- 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről (továbbiakban: kútr.),
- 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról,
- 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről.
Kapcsolódó dokumentumok Formanyomtatvány: 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklet szerint

A formanyomtatványhoz csatolni kell:
- helyszínrajz, ami feltünteti a kút helyét, az érintett területek helyrajzi számát, telekhatárt;
- tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben nem csak egy tulajdonosa (a kérelmező) van az az az ingatlannak, melyen a kút elhelyezkedik / melyre a kutat létesíteni kívánják;
- fényképfelvétel a kútról;
- Fúrt kút esetében a kútfúró szakember felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: kútr.) 13. § (2) bekezdésének való megfeleléséről igazolás.

Fúrt kút létesítésére vonatkozó ellenőrzött bejelentés esetén:
Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező (a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember)): a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra.

Fúrt kút fennmaradására/üzemeltetésére vonatkozó ellenőrzött bejelentés esetén:
Nyilatkozat (aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében a jogosultsággal rendelkező kivitelező (a kútr. 13. §-ban megjelölt szakember)): a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet.
Kitöltési útmutatók Kérelmezőre, tervezett kút helyére vonatkozóan minden adatot ki kell tölteni a formanyomtatvány szerint. Kút kialakítására, műszaki adataira, valamint az adott kúttípusra vonatkozó részek kitöltése kötelező.

További ügyleírások a(z) "Kommunális ügyek" témakörből(14 db)

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2023 Február 17. (Péntek) 19:00

ÖREGLÁNYOK (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 13. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 09. (Péntek) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Szombathelyi Advent (Gyerekeknek)

Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
2022 December 09. (Péntek) 17:00

Még több Gyerekeknek ...
VADAK URA - THE COVENANT (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2023 Január 07. (Szombat) 14:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...