Önkormányzati

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – PIAC Szombathely E-I-042; I/28.sz. üzlet

Érvényes: 2021.10.01 - 2021.10.31

A Szombathely Városi Vásárcsarnok (9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.; a továbbiakban: Vásárcsarnok) pályázatot ír ki a természetben 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7. sz. alatt található, a Fejépület emeletén található, I/28.számú 61,50m2 alapterületű üzlethelyiség (a továbbiakban üzlethelyiség/bérlemény) – az eredményes pályáztatási eljárás után megkötésre kerülő, legfeljebb öt (5) éves határozott időre szóló bérleti szerződésben (a továbbiakban: bérleti szerződés) foglalt tartalom és feltételek szerinti – üzemeltetésre.

Az épületrészek tervezett nyitvatartási ideje: Fejépület - 05:00-18:00; I. és II. csarnok - 05:00-13:00. A pályázandó üzletek nyitvatartási idejének igazodnia kell az épületrészek tervezett nyitvatartási idejéhez.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 116/2017 (IV.27.) Kgy. számú határozatával döntött a bérleményt is magába foglaló Vásárcsarnok felújításáról, amely felújítási, átalakítási munkálatok befejeződtek és folyamatban van a kivitelezési munkálatok során kialakított új üzlethelyiségek bérbeadása. A Vásárcsarnokban található, jelenleg még üresen álló valamennyi üzlethelyiség bérbeadásának várható időpontja előreláthatóan 2021. november 10. napja.

A bérbeadás kezdete: A bérleti szerződés aláírását követően.

A bérleti díj alsó határa: 3.000,-Ft/m2/hó + ÁFA

Kaució: 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A közüzemi díjak, üzemeltetési költségek (pl. hulladékszállítás, őrző-védő szolgálat) megfizetése a bérlőt terheli.

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot.

Az üzletben folytatható tevékenység: szolgáltatás, élelmiszer, vendéglátás, számítástechnika, telekommunikációs eszközök, sportruházat, vegyi áru, drogéria, vetőmag, állateledel, műszaki cikk, szerszám, egyéb.

Az üzlethelyiség a pályázatban megjelölt céltól eltérően nem használható.

Pályázni jogosultak köre:

Pályázati ajánlatot olyan, a tevékenység folytatására jogosult természetes személy, jogi személy, stb. nyújthat be, akinek a pályázat benyújtásakor az állami adó- és vámhatósággal szemben lejárt esedékességű köztartozása, illetőleg a Vásárcsarnokkal szemben tartozása nem áll fenn.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefonszám, e-mail), tevékenységének megnevezését,
  • nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
  • az üzlet általa tervezett üzletkörét, az árusítani kívánt árucsoportok felsorolását,
  • a pályázathoz csatolni kell az üzlet működtetésére jogosító okiratokat (cégbejegyzésről szóló végzés 15 napnál nem régebbi cégkivonat (vállalkozói igazolvány))
  • 0-s jelű NAV igazolás
  • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentum hiteles másolatát.

A szerződést biztosító mellékkötelezettséggé átalakuló pályázati biztosíték összege: 3 havi bérleti díj + ÁFA összege (Számlaszám, készpénzutalási  megbízás nyomtatvány a Vásárcsarnok titkárságán elérhető (9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.))

A bérleményben végezhető építési munkálatokra és azok költségeinek viselésére vonatkozó rendelkezések:

Az üzlethelyiség műszaki állapota, felszereltsége: Az üzleten kifüggesztett leírás szerint. (400V~, 3x25 A; 15,5 kW)

A leendő bérlő a pályázati kiírásban rögzített tevékenységét a bérleményben a jogszabályok és hatósági előírások által megkívánt, tevékenysége gyakorlására irányuló engedély(ek) birtokában kezdheti meg, amely engedély(ek) beszerzéséről saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni.

A leendő bérlő az üzlethelyiségben a tevékenysége gyakorlásához szükséges bárminemű építési munkálatot (felújítás, kialakítás, átalakítás stb.) kizárólag az illetékes szakhatósággal történő előzetes egyeztetés alapján, saját költségére és felelősségére, a Vásárcsarnok által kijelölt vagy a Vásárcsarnok által előzetesen írásban jóváhagyott vállalkozóval jogosult végeztetni, azzal, hogy tudomásul veszi, hogy az általa tervezett építési munkálatok engedélyezésének akadályát képezhetik a fentiekben körülírt, a Vásárcsarnokban elvégzett felújítási munkálatokkal összefüggésben érvényesíteni szükséges jótállási, szavatossági igények, illetőleg a jótállás, szavatosság teljesíthetősége, a bérlői munkálatok elvégeztetésével együtt járó esetleges garanciavesztés lehetősége. A bérlő által elvégzett építési munkálatokra vonatkozó dokumentációt a bérlő a Vásárcsarnok részére köteles átadni. A leendő bérlő – amennyiben élt a bérlemény átalakításának jogával – a saját költségén elvégzett építési munkák ellenértékére a bérleti szerződés és jogviszony megszűnésekor sem tarthat igényt.

Tekintettel arra, hogy a Vásárcsarnok felújítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében nyújtott támogatásból (TOP-6.1.3-15SH1-2016-00001) valósul meg, amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a fenntartási időszak ideje alatt szűnik meg, a bérbeadó követelheti az üzlethelyiség helyreállítását/visszaállítását a bérlő saját költségére.

A pályázatot zárt borítékban Szombathely Városi Vásárcsarnok 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7. címre kell elküldeni, melynek beérkezési határideje 2021. november 2. 12.00 óra.

A pályázati tárgyalás megtartásának helye: 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.;

A pályázati tárgyalás megtartásának ideje: 2021. november 3. szerda 10.00óra

Az üzlet megtekinthető az alábbi időpontokban, előzetes egyeztetés után: 2021. október 1-30. között délelőttönként 8.00-11.00 óra között.

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: Éger Csaba pszichológus „Veszteségből születő élet” című előadássorozata

Helyszín: Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.
Időpont: 2021 Október 29. (Péntek) 17:30

József, az igaz ember (Egyházi, vallási)

Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.
2021 Október 30. (Szombat) 09:00

Még több Egyházi, vallási ...
Vendégbabák - Horváth Réka perinatális szaktanácsadó előadása (Előadás/Kiállítás)

Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.
2021 November 15. (Hétfő) 17:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Dűne (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2021 Október 26. (Kedd) 20:10

Még több Mozi ...
Tripla Halloween a Végállomásban! (Zene/Koncert)

Végállomás Club, Szombathely, Körmendi út 92.
2021 Október 29. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...