Önkormányzati

PÁLYÁZATI KIÍRÁS - E-II-018; II/15.sz. üzlet

Érvényes: 2022.07.12 - 2022.09.13

A Szombathely Városi Vásárcsarnok (9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.; a továbbiakban: Vásárcsarnok) pályázatot ír ki a természetben 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7. sz. alatt található, a II.csarnok II/15.számú 12,44 m2 alapterületű üzlethelyiség (a továbbiakban üzlethelyiség/bérlemény) – az eredményes pályáztatási eljárás után megkötésre kerülő, legfeljebb öt (5) éves határozott időre szóló bérleti szerződésben (a továbbiakban: bérleti szerződés) foglalt tartalom és feltételek szerinti – üzemeltetésre.

Az épületrész tervezett nyitvatartási ideje II.csarnok kedd-szombat- 05:00-13:00, vasárnap – 05:00-12:00. A pályázandó üzlet nyitvatartási idejének igazodnia kell az épületrész tervezett nyitvatartási idejéhez.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 116/2017 (IV.27.) Kgy. számú határozatával döntött a bérleményt is magába foglaló Vásárcsarnok felújításáról, amely felújítási, átalakítási munkálatok befejeződtek és folyamatban van a kivitelezési munkálatok során kialakított új üzlethelyiségek bérbeadása. A Vásárcsarnokban a jelenleg még üresen álló üzlethelyiség bérbeadásának várható időpontja előreláthatóan 2022. szeptember 15. napja.

A bérbeadás kezdete: A bérleti szerződés aláírását követően.

A bérleti díj alsó határa: 4.000,-Ft/m2/hó + ÁFA

Kaució: 3 havi bérleti díjnak megfelelő összeg.

A közüzemi díjak, üzemeltetési költségek (pl. őrző-védő szolgálat) megfizetése a bérlőt terheli.

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot.

Az üzletben folytatható tevékenység: szolgáltatás, kisgép szerviz, piaci tevékenységhez kapcsolódó termékek (kivétel ruházat)

Az üzlethelyiség a pályázatban megjelölt céltól eltérően nem használható.

Pályázni jogosultak köre:

Pályázati ajánlatot olyan, a tevékenység folytatására jogosult természetes személy, jogi személy, stb. nyújthat be, akinek a pályázat benyújtásakor az állami adó- és vámhatósággal szemben lejárt esedékességű köztartozása, illetőleg a Vásárcsarnokkal szemben tartozása nem áll fenn.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, egyéb elérhetőségét (telefonszám, e-mail), tevékenységének megnevezését,
  • nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
  • az üzlet általa tervezett üzletkörét, az árusítani kívánt árucsoportok felsorolását,
  • a pályázathoz csatolni kell az üzlet működtetésére jogosító okiratokat (cégbejegyzésről szóló végzés 15 napnál nem régebbi cégkivonat (vállalkozói igazolvány))
  • 0-s jelű NAV igazolás
  • a pályázati biztosíték befizetését igazoló dokumentum hiteles másolatát.

A szerződést biztosító mellékkötelezettséggé átalakuló pályázati biztosíték összege: 3 havi bérleti díj + ÁFA összege (Számlaszám, készpénzutalási  megbízás nyomtatvány a Vásárcsarnok titkárságán elérhető (9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.))

A bérleményben végezhető építési munkálatokra és azok költségeinek viselésére vonatkozó rendelkezések:

Az üzlethelyiség műszaki állapota, felszereltsége: Az üzleten kifüggesztett leírás szerint. (230V~, 1x20 A; 4,6 kW)

A leendő bérlő a pályázati kiírásban rögzített tevékenységét a bérleményben a jogszabályok és hatósági előírások által megkívánt, tevékenysége gyakorlására irányuló engedély(ek) birtokában kezdheti meg, amely engedély(ek) beszerzéséről saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni.

A leendő bérlő az üzlethelyiségben a tevékenysége gyakorlásához szükséges bárminemű építési munkálatot (felújítás, kialakítás, átalakítás stb.) kizárólag az illetékes szakhatósággal és a Vásárcsarnokkal történő előzetes egyeztetés alapján, a Vásárcsarnok igazgatójának előzetes írásbeli engedélyének birtokában, saját költségére és felelősségére a Vásárcsarnok által kijelölt vagy a Vásárcsarnok által előzetesen írásban jóváhagyott vállalkozóval jogosult végeztetni. A bérlő tudomásul veszi, hogy az általa tervezett építési munkálatok engedélyezésének akadályát képezhetik a fentiekben körülírt, a Vásárcsarnokban elvégzett felújítási munkálatokkal összefüggésben érvényesíteni szükséges jótállási, szavatossági igények, illetőleg a jótállás, szavatosság teljesíthetősége, a bérlői munkálatok elvégeztetésével együtt járó esetleges garanciavesztés lehetősége.

A bérlő által elvégzett építési munkálatokra vonatkozó dokumentációt a bérlő a Vásárcsarnok részére köteles átadni.

A leendő bérlő – amennyiben élt a bérlemény átalakításának jogával – a saját költségén elvégzett építési munkák ellenértékére a bérleti szerződés és jogviszony megszűnésekor sem tarthat igényt.

Tekintettel arra, hogy a Vásárcsarnok felújítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretében nyújtott támogatásból (TOP-6.1.3-15SH1-2016-00001) valósul meg, amennyiben a bérlő bérleti jogviszonya a fenntartási időszak ideje alatt szűnik meg, a bérbeadó követelheti az üzlethelyiség helyreállítását/visszaállítását a bérlő saját költségére.

A pályázatot zárt borítékban Szombathely Városi Vásárcsarnok 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7. címre kell elküldeni, melynek beérkezési határideje 2022. szeptember 5. 12.00 óra.

A pályázati tárgyalás megtartásának helye: 9700 Szombathely, Hunyadi út 5-7.;

A pályázati tárgyalás megtartásának ideje: 2022. szeptember 13. 12.15 óra

Az üzlet megtekinthető az alábbi időpontokban, előzetes egyeztetés után: 2022. július 11. – szeptember 5. között munkanapokon délelőttönként 8.00-11.00 óra között.

 

További felhívások (0 db)

Programok

Színház/Tánc: Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

Vasárnapi közös kilométerek (Sport)

Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
2022 Augusztus 14. (Vasárnap) 08:30

Még több Sport ...
II. Király Ferenc Emléktorna (Sport)

Király Sportlétesítmény, Szombathely, Temesvár utca 44.
2022 Augusztus 14. (Vasárnap) 10:00

Még több Sport ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...