Önkormányzati

Pályázati felhívás szombathelyi székhelyű sportszervezetek működésének és tevékenységének támogatására

Érvényes: 2021.06.23 - 2021.07.25

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottsága pályázatot hirdet szombathelyi székhelyű sportintézmények, sportszervezetek, egyesületek és más jogi személyek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja:

A pályázati felhívás célja egyrészt a szombathelyi székhelyű sportszervezetek működésének és tevékenységének támogatása, másrész a kiírás lehetőséget teremt Szombathely város sport kínálatának bővítésére színvonalas programokkal, valamint olyan sportrendezvények megvalósítása, amelyek nagy tömeget mozgósítanak és a város életében jelentős sporteseménynek számítanak. A támogatottak célcsoportja Szombathely város területén működő hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett kisebb sportszervezetek. A pályázat keretében lehetőség nyílik a versenysporttal foglalkozó sportszervezetek, szakosztályok saját rendezvényeinek támogatására.

Támogatottak köre: Szombathely város területén működő hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett sportszervezetek. (Magánszemély nem részesülhet támogatásban.) A több szakosztállyal rendelkező egyesületek csak szakosztályonként és a szakosztály külön alszámla számának (nem egyesület főszámla számával) feltüntetésével pályázhatnak.

A Sporttörvény alapján sportszervezetek a sportegyesületek és a sportvállalkozások.

A sportegyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény és a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint működő társadalmi szervezet, mely alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése és alapvető feltételeinek a megszervezés. A hazai sport hagyományos egysége, épp ezért közvetlen állami támogatásban is részesülhet.

A sportvállalkozás olyan gazdasági társaság, amelynek főtevékenységeként a cégjegyzékben a sporttevékenység került feltüntetésre, és célja sporttevékenység szervezése, feltételeinek megteremtése. Főszabály szerint sportvállalkozás korlátolt felelősségű társasági és részvénytársasági formában alapítható. A fogyatékosok sportja, illetve a szabadidősport területén sporttevékenység közhasznú társaság keretében is szervezhető. Tehát alapvetően profitszerzési céllal jön létre és működik.

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • pártok,
 • munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,
 • biztosító egyesületek,
 • egyházak,
 • közalapítványok,
 • gazdasági társaságok,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§. 22. pontja szerinti szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban:

 • az a pályázó, amely a bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 • az a pályázat, amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be,
 • az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívásban támogatás célnak,
 • az a pályázó, amelynek lejárt esedékességű köztartozása van,
 • az a pályázó, amely a korábbi szerződésben foglalt feltételeket megszegte,
 • az a pályázó, amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,
 • az a pályázó, amely 2020. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel,
 • az a pályázó, akinek a bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében a sporttevékenység nem szerepel.

Minimális támogatási összeg: 100.000,- Ft.

Maximális támogatási összeg: 500.000,- Ft.

Pályázat benyújtható: 2021. június 25 – 2021. július 25. között

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

Határidőn túl érkező pályázat automatikusan elutasításra kerül. A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén:

www.e-savaria.hu/otr/regisztráció vagy a http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer - regisztrációs kérelmét az „ITT” szóra kattintva.

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt
 • 30 napnál nem régebbi bírósági/cégbírósági/törzskönyvi kivonatot (Tekintettel arra, hogy civil szervezet esetében a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval nem rendelkező szervezet a regisztráció elfogadása után az Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt, (amennyiben a hivatalos képviselő személye nem változott a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva, 30 napnál régebbi aláírás minta is mellékelhető),
 • 30 napnál nem régebbi bírósági/cégbírósági/törzskönyvi kivonatot (Tekintettel arra, hogy civil szervezet esetében a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található, a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is),
 • A pályázatnak tartalmaznia a kell a program címét, a program részletes leírását, részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyil.pdf, Kért kapott tám szóló nyil.pdf valamint az Átláthatósági nyil.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után lép be az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és tölti ki a pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonal érhető el:

 • Támogatások
 • Pályázatok
 • Sportszervezetek működésének és tevékenységének támogatása pályázat

A pályázatokról a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül vagy a soron következő bizottsági ülésen. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

Az elszámolás rendje:

Az elszámolásokat papír alapon, kizárólag postai úton kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Sport és Ifjúsági Irodájához. Az elszámolás határideje a tárgyévet követő év január 31. napja, illetve rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a megvalósítást követő 60 napon belül.

Reprezentációs költség a támogatási összeg maximum 10 % - át teheti ki.

A támogatott sportszervezet nyilatkozik arról, hogy az elszámolt tételek más elszámolásban nem szerepelnek, valamint arról, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrizhetősége a számviteli nyilvántartás tovább részletezésével nyerhető adatokkal biztosított.

A támogatott szervezet kijelenti, hogy az egyéb önkormányzati támogatást és egyéb forrást kizárólag a fent megnevezett programra, egyéb támogatott célra használta fel.

A támogatás formája és mértéke:

Vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozású támogatás.

Szombathely, 2021. június 22.

 

     Tóth Kálmán
a Bizottság elnöke

További felhívások (0 db)

Programok

Mozi: Fekete özvegy (16)

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2021 Július 23. (Péntek) 21:15

Ismét akusztikus koncertek a Végállomás Kertben! (Zene/Koncert)

Végállomás Club, Szombathely, Körmendi út 92.
2021 Július 23. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Ska-reggae party fényfestéssel és Ördög akusztik a Bohémban! (Zene/Koncert)

BOHÉM, Szombathely, Thököly Imre utca 14.
2021 Július 23. (Péntek) 20:00

Még több Zene/Koncert ...
Fekete özvegy 3D (16) (mb) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2021 Július 23. (Péntek) 22:10

Még több Mozi ...
Hang nélkül 2 (16) (mb) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2021 Július 23. (Péntek) 22:30

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...