Önkormányzati

Pályázati felhívás a Kulturális és Civil Alapra 2022. évi működési támogatásra

Érvényes: 2021.09.30 - 2021.10.31

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő kulturális intézmények, valamint civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: A szombathelyi székhellyel rendelkező civil szervezetek; a szombathelyi szervezettel is rendelkező országos, regionális, megyei civil szervezetek vagy Szombathelyen tevékenységüket kifejtő nem szombathelyi civil szervezetek helyi működéséhez önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása.

Támogatottak köre:

 • kulturális intézmények;
 • hivatalosan bejegyzett és nyilvántartásba vett civil szervezetek.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó/pályázat:

 • amely a Bizottsághoz benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott;
 • amelynek lejárt esedékességű köztartozása van;
 • amely a korábban az Önkormányzattól kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel;
 • amely 2020. évben az Önkormányzattól pénzügyi támogatást kapott, és az összeg felhasználásáról a támogatási megállapodásban meghatározott ideig nem számolt el, vagy azt nem a megjelölt célra használta fel.
 • amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be;
 • amely nem felel meg a pályázati felhívásban megjelölt támogatási célnak
 • amely Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében külön soron önkormányzati támogatásban részesül.

Keretösszeg: 8 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

Pályázati díj: nincs

A pályázatok benyújtása: A pályázat benyújtható 2021. október 1-től 2021. október 31. 24.00 óráig.

Határidőn túl érkező pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

A pályázó szervezetnek legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján az alábbi elérhetőségek egyikén: www.e-savaria.hu/otr/regisztráció

vagy http://www.szombathely.hu/ugyintezes/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer/onkormanyzati-tamogatasi-rendszer.2626/ regisztrációs kérelmét „ITT” érheti el /www.e-savaria.hu/otr/regisztráció

A regisztrációhoz kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • civil szervezet pályázó esetében 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt, kulturális intézmény esetében aláírási címpéldányt,
 • civil szervezet pályázó esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot, kulturális intézmény pályázó esetében a Magyar Államkincstár által kiállított legutolsó törzskönyvi kivonatot (Tekintettel arra, hogy civil szervezet esetében a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is).

Regisztrációval nem rendelkező szervezet a regisztráció elfogadása után az Önkormányzattól e-mailben kapott jelszóval tud belépni az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és kitölteni pályázati adatlapot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció tárgyévben történő egyszeri megújítását követően nyújthat be pályázatot, az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő bejelentkezést követően a „Regisztráció módosítása/megújítása” menüpont segítségével.

A regisztráció megújításához kötelező mellékletként az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni (pdf. formátumban):

 • a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),
 • civil szervezet pályázó esetében 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldányt, kulturális intézmény esetében aláírási címpéldányt (civil szervezet esetében, amennyiben az elnök személye nem változott a tárgyévet megelőző évhez viszonyítva, 30 napnál régebbi aláírásminta is mellékelhető)
 • civil szervezet pályázó esetében 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot, kulturális intézmény pályázó esetében a Magyar Államkincstár által kiállított legutolsó törzskönyvi kivonatot (Tekintettel arra, hogy civil szervezet esetében a papír alapú kivonat kiállítási folyamata megváltozott, mellékelhető a www.birosag.hu oldalon a civil szervezetek névjegyzékében található a pályázatot benyújtó civil szervezet alapadataiból 30 napnál nem régebben készült elektronikus kivonat is). Amennyiben az előző évhez viszonyítva a szervezet adataiban változás nem történt, az erről szóló nyilatkozatot.

Regisztrációval már rendelkező szervezet a regisztráció megújításának elfogadása után tud belépni az Önkormányzati Támogatások Rendszere felületre, és kitölteni pályázati adatlapot.

A pályázati adatlap az Önkormányzati Támogatások Rendszerébe történő belépést követően az alábbi elérési útvonalon érhető el:

 • Támogatások/Pályázatok/Kulturális és Civil Alap pályázat 2021. évi működési támogatáshoz

A pályázatnak tartalmaznia a kell a szervezet éves részletes költségvetését. A pályázati adatlap kötelező mellékletét képezik az Önkormányzati Támogatások Rendszere/Letölthető dokumentumok elérési útvonalon található Közpénzes nyil.pdf, Kért kapott tám szóló nyil.pdf, valamint az Átláthatósági nyil.pdf dokumentumok kitöltve és aláírva elektronikus formában.

A pályázatokról a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság dönt a benyújtási határidőt követő 30 napon belül. A döntés eredményéről a pályázó elektronikus úton kap értesítést. A döntéssel szemben fellebbezési lehetőség nincs.

A pályázat benyújtására és elbírálására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadók.

 Az elszámolás rendje: Az elszámolásokat a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képező elszámolási segédletet figyelembe véve a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező elszámoló lapon papír alapon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály Egészségügyi, Kulturális és Köznevelési Irodájához. Az elszámolás határideje működési támogatás esetén a tárgyévet követő év január 31. napja.

Elszámolható költségek:

 • a Támogatott kizárólag a támogatási cél megvalósításával összefüggésben a Támogatott nevére szóló számlákkal, valamint az általa kibocsátott pénzügyi bizonylatokkal (személyi jellegű kifizetések esetén) jogosult elszámolni. Az elszámolható költségek a Támogatott által a támogatási igény benyújtásakor kitöltött pályázati adatlapon megjelölt költségek vagy a Támogató egyedi döntése alapján meghatározott egyéb költségek.
 • Reprezentációs költség (vendéglátás, ajándék, étel, ital stb.) a támogatási összeg maximum 10 % -át, bérjellegű kifizetések a támogatási összeg maximum 30%-át tehetik ki.

A Támogatott köteles az elszámoláshoz felhasznált számlákat, bizonylatokat az elszámolás benyújtásától számított 5 évig megőrizni.

A támogatás formája és mértéke: Vissza nem térítendő, elő- és utófinanszírozású támogatás.

Szombathely, 2021. szeptember 30.

Putz Attila
a Bizottság elnöke

További felhívások (0 db)

Programok

Előadás/Kiállítás: Éger Csaba pszichológus „Veszteségből születő élet” című előadássorozata

Helyszín: Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.
Időpont: 2021 Október 29. (Péntek) 17:30

József, az igaz ember (Egyházi, vallási)

Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.
2021 Október 30. (Szombat) 09:00

Még több Egyházi, vallási ...
Vendégbabák - Horváth Réka perinatális szaktanácsadó előadása (Előadás/Kiállítás)

Martineum Felnőttképző Akadémia, Szombathely, Karmelita u. 1.
2021 November 15. (Hétfő) 17:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Dűne (16) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2021 Október 26. (Kedd) 20:10

Még több Mozi ...
Tripla Halloween a Végállomásban! (Zene/Koncert)

Végállomás Club, Szombathely, Körmendi út 92.
2021 Október 29. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...