Álláshirdetés

Pályázati felhívás - ügyvezetői munkakör betöltése

Érvényes: 2020.06.30 - 2020.08.15

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet alapján – a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva -

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT.  

(9700 Szombathely, Géfin Gyula u. 22., cégjegyzékszám: 18-09-108728) 

ügyvezetői munkakörének betöltésére.

 

A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszemélyes tulajdonában lévő, közhasznú nonprofit gazdasági társaság. Az ügyvezető a gazdasági társaságot egyszemélyi felelős vezetőként irányítja.

Az ügyvezetői tisztség – amely munkaviszonyban tölthető be – 2020. október 1. napjától határozatlan időtartamra szól. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói jogokat az önkormányzat a mindenkori vagyonrendelete szerint gyakorolja.

Az ügyvezető főbb feladatai:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a társaság Alapító Okiratában és az alapítói határozatokban meghatározott feladatok ellátása, így különösen:

- a társaság teljes körű működésének irányítása a tulajdonos által meghatározott szervezet keretein belül,

- a társaság gazdálkodásának irányítása és megszervezése;

- az éves üzleti terv elkészítése és a tulajdonos elé terjesztése;

- az éves és féléves mérlegbeszámoló elkészítése és tulajdonos elé terjesztése;

- a munkáltatói jogkör gyakorlása a társaság valamennyi munkavállalója felett;

- a felügyelő bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonos kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés lehetővé tétele és a társaság ügyeiről felvilágosítás adása;

- eredményes marketing tevékenység folytatása;

- az ügyvezetést fokozott gondossággal, a társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.

A munkakör betöltésének feltételei:

  •  felsőfokú végzettség
  •  magyar állampolgárság
  •  büntetlen előélet.

Javadalmazás: Az ügyvezető személyi alapbére: bruttó 600.000,- Ft. Az ügyvezetőt a személyi alapbéren felül a munkáltató Javadalmazási Szabályzata szerinti egyéb juttatás illetheti meg.  

A munkába lépés napja: 2020. október 1.

A pályázathoz csatolni kell a pályázó:

- részletes szakmai önéletrajzát;

- végzettségét igazoló okiratok hiteles másolatát;

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát;

- nyilatkozatát, hogy a Munka Törvénykönyve 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről, és annak feltételeiről a munkáltató dönt); /1. sz. melléklet/

- nyilatkozatát a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról; /2. sz. melléklet/

- nyilatkozatát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ában felsorolt kizáró okok fenn nem állásáról; /3. sz. melléklet/

- hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik; /4. sz. melléklet/.

A pályázó pályázati dokumentációt igényelhet, amely tartalmazza a társaság Alapító Okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát, működési alapmutatóit (költségvetési sarokszámok, dolgozói létszám, létesítményi technikai és műszaki adatok). A pályázati dokumentáció a Kft. gazdasági asszisztensénél, a 94/319-289-es telefonszámon kérhető.

A pályázati felhívás közzététele: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata internetes honlapján (www.szombathely.hu), a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. honlapján (www.sztv.hu), a Savaria Fórum hetilapban, valamint a megyei napilapban történik.

A pályázat benyújtásának helye, módja: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában személyesen (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., Vagyongazdálkodási Iroda VI. emelet 618.) illetve tértivevényes ajánlott postai küldeményként (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.). Postai küldemény esetén a benyújtási határidő utolsó napján beérkező pályázatokat tekinti a kiíró határidőben benyújtottnak.

A pályázatot 2 (kettő) példányban, a borítékon „Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése bírálja el és dönt a benyújtási határidőt követő ülésén. A Közgyűlésnek a Gazdasági és Jogi Bizottság tesz javaslatot az ügyvezető személyére. A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő és hiánytalan pályázatot benyújtó pályázókat személyes meghallgatásra hívhatja. A pályázattal kapcsolatos további információ a Jogi és Képviselői Osztály Vagyongazdálkodási Irodájánál, a 06/94/520-389 telefonszámon kérhető. A pályázat kiírója fenntartja annak a jogát, hogy a pályázati eljárást az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa.

Szombathely, 2020. június 29.

Dr. Nemény András
 

További felhívások (0 db)

Programok

Gyerekeknek: Élménynapok az Agorában - Új Élmény Vár!

Helyszín: AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2020 Augusztus 03. (Hétfő) 07:00

Koncert Simon Krečič karmesterrel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2020 Augusztus 14. (Péntek) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Madaras Gergely koncertje (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2020 Augusztus 27. (Csütörtök) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
NYÁRI ÚSZÓTÁBOR (Gyerekeknek)

Fedett Uszoda és Termálfürdő, Szombathely, Bartók Béla körút 41.
2020 Augusztus 03. (Hétfő) 09:00

Még több Gyerekeknek ...
Vad erdők, vad bércek: A fantom nyomában - Kibővített moziváltozat (6) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2020 Augusztus 03. (Hétfő) 14:30

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...