Városháza

Díjak a szociális munka elismeréseként

A Szociális Hét zárásaként Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzat által alapított kitüntetések átadására került sor pénteken délután a Bartók teremben. A díjátadó gálán dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Fotó: Hornyák Emőke

A kitüntettek névsora:

2016. évben „Győrvári Edith-díj”-ban részesült: Kovács Jenőné (Sebestyén Erzsébet)

Kovács Jenőné 1968-tól az Országos Mentőszolgálat adminisztrátora, ügyintézője, a megyei mentőszervezet személyi ügyeinek intézője, a mindenkori vezető főorvos közvetlen munkatársa volt.

Már 1991-ben a Vas megyei Mentésügyi Alapítvány létrehozásának kezdeténél is bábáskodott. Akkoriban az ügyek adminisztrálását munkája mellett végezte, 2006-os nyugdíjba vonulását követően azonban önkéntes segítőként folytatta és folytatja azt a mai napig.

Tevékenységének legfőbb lenyomata az a rend, amelynek nyomán egy a bajbajutottak számára remélhetően több esélyt adó mentők munkáját segítő mentésügyi alapítvány dokumentációjában meghatározó.

A tanfolyamok, a konferenciák, a mentési gyakorlatok, a szakmai kiadványok nem jöhettek volna létre, ha nincs meg ez a rend, amely nélkül ma nem lehetne közhasznú a szó nemes értelmében is az Alapítvány. Az Alapítvány mindenkori vezetői, a kurátorok számíthattak a mai napig is számíthatnak a munkájára.

2016. évben a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”- ban részesült: Nagyné Rovó Márta (Rovó Márta)

Nagyné Rovó Márta a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat technikai dolgozója.

Munkáját mély emberszeretet, az elfogadás és az emberek iránti tisztelet jellemzi.

A klubtagok számára mindig otthonos, barátságos, tiszta környezetet biztosított. Szeretettel fordult az idősek felé, kedvességével, megértésével arra törekedett, hogy napjaikat minél komfortosabbá, biztonságosabbá tegye. Reggel, mielőtt a klub benépesült, gondos gazdaként járta végig az épületet, ragyogó rendet és tisztaságot teremtett. Gondosan ügyelt arra, hogy mindenki jól érezze magát a „második otthonában”. Figyelmesen, mindig észrevette az idősek igényeit, sokszor még azelőtt, hogy ők azt megfogalmazhatták volna.

Jól ismerte a klubtagokat, midig meghallgatta őket, mindenki számára tartogatott kedves, vigasztaló, pozitív szavakat. Az idősek is nagyon ragaszkodtak hozzá, megosztották vele örömüket, gondjaikat.

Az I.sz. szakmai egységben is nagyon jó kapcsolatot ápol munkatársaival, gyorsan beilleszkedett az új csoportba. Kollégái, valamint az egységet felkereső ügyfelek is számíthatnak segítségére, mindenkivel kedves, közvetlen és segítőkész. Tiszteletben tartja mások véleményét, elfogadja az ellenvetéseket, mindig a szándékot értékeli.

Pozitív életszemlélete élete során már többször átsegítette a nehézségeken. Mindig a megoldásokra összpontosít, a problémákat megoldandó feladatként kezeli. Aktív, agilis tagja a gondozói munkacsoportnak, akire mindig lehet számítani. Az intézményi rendezvényeken segítőkészsége mellett humorát is megismerhették a gondozottak és kollégái egyaránt.

Szabadidejében sokat olvas, szenvedélyes könyvrajongó, szeret moziba járni.

2016. évben a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”- ban részesült: Zsolnainé Süle Ildikó

Zsolnainé Süle Ildikó a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. Hajléktalanok Otthona legrégebbi dolgozója. Munkáját nem csak magas színvonalon, de mindig nagyon jókedvűen, optimistán végzi.

A dolgozók szakmai kérdésekben és egyéb problémáikkal is bizalommal fordulhatnak hozzá, mindenkinek önzetlenül segít.

A lakókkal rendkívül jó kapcsolatot alakított ki, valamennyien tisztelik és megbecsülik munkáját. A szakszerű ápolási tevékenység mellett azt is mindig nagyon fontosnak tartotta, hogy az elmúlás időszakában lelkileg is támogassa a lakókat, fogja a kezüket, enyhítse félelmeiket. Kiemelkedő szerepe van abban, hogy az intézmény lakói valóban otthonuknak tekinthessék az intézményt.

Kezdetektől fő szervezője a lakók szabadidős programjainak, számtalan közösségi program, kirándulás megszervezése és megvalósítása kapcsolódik a nevéhez.

Munkakörébe tartozó feladatai mellett mindig aktív és kezdeményező szerepet vállalt a társaság közösségi programjainak megvalósításában is.

2016. évben „Pálos Károly-díj” II. fokozatát kapta: Szabó Istvánné (Ásó Rozália )

Szabó Istvánné a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet foglalkoztatás szervezője.

Egész életében emberekkel foglalkozott. 1977-től óvónőként gyerekek, 2005-től pedig idős emberek életét hivatott tartalmasabbá, szebbé tenni.

10 évvel ezelőtt a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet újonnan kialakított „Nefelejcs” Demens Részleg foglalkoztatás szervezője lett. A pedagógia területéről a szociális ellátások területére – ezen belül is a korunk egyik népbetegségével, a demenciával küzdők tartós bentlakásos ellátásába – való átkerülés rendkívül komoly kihívást jelentett számára.

Óvodapedagógiai tanulmányai és tapasztalatai, emberi és szakmai értékrendje és együttműködési készsége egyaránt fontos szerepet kaptak az új szakmai feladataiban. Jelentős szerepe volt abban, hogy a súlyos demenciával küzdő embereket gondozó részleg egy védett, biztonságos, szeretetteljes „külön világ” lett az Intézetben, az ott élő 24 lakó számára. A tematikus foglalkozások során nem a feledésbe merült dolgokra és képességekre, hanem mindig a megmaradt ismeretekre épít. A részleg lakóival gyakran énekel, versel és imádkozik, hiszen ezek még a súlyos demenciával küzdők emlékeiben is élnek és segítséggel felidézhetőek. Sokat beszélget, dicsér és bíztat. Legfőbb célkitűzése, hogy a reá bízott lakók önbecsülésüket és emberi méltóságukat megőrizhessék.

A súlyos demenciával küzdők számára a rövid távú emlékezet a leginkább sérült funkció, ezért minden nap újult erővel és végtelen türelemmel, szinte előröl kezdi a foglalkozásokra való ráhangolást és aktivizálást.

2011-től, mint tereptanár is segíti a gyakorlaton lévő szociális gondozó és ápoló, szociális munkás és szociálpedagógus hallgatók tapasztalatszerzését, a demens ellátottak komplex gondozásából.

Magas szintű munkavégzését, emberi kapcsolatait az empátia, a lojalitás és a hivatástudat jellemzi.

2016. évben „Pálos Károly-díj” II. fokozatát kapta: Takács Katalin

Takács Katalin Szakmai vezető a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász Rév Szolgálatnál. A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársa több mint tíz éve. Az egyik legnehezebb szakterületen: az alkohol – és drogbetegek ellátásában kezdte tevékenységét a Rév Szolgálatnál. Az akkor még gyermekcipőben járó közösségi gondozás úttörő munkájában vett részt. A kevés sikerélményt rejtő szenvedélybeteg ellátást mindig is nagy kihívásnak tekintette. Óriási alázattal és végtelen türelemmel egyengette kliensei útját. Mindig törekedett a legkisebb eredményt is értékelni a segítő munkában. A segítés nála nem csupán kompetenciákra és jogszabályokra épül, hanem azon lehetőségek megtalálására, melyek tényleges támogatást jelenthetnek a rászorulóknak.

A Karitász Családsegítőjében természetbeni támogatások eljuttatásában és a források megtalálásában tevékenykedett. A társadalom peremére szoruló egyedülálló idősek és nagycsaládosok problémáinak feltérképezése mindig arra ösztökélte, hogy ne csak pillanatnyi segítséget, hanem valós megoldást találjon az egyes esetekben.

A Szikla Közösségi Pszichiátriai Gondozóban szakmai tudását tovább fejleszthette, hiszen olyan pszichiátriai betegek ellátását végezte, akik társadalmi re-integrációja nehézségekbe ütközik. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer hatékony együttműködéséért rengeteg erőfeszítést tett.

Jelenleg a RÉV Szenvedélybeteg Alacsonyküszöbű, Közösségi és Nappali Ellátás szakmai vezetője. Irányítása alatt magas szintű integrált alapszolgáltatást nyújt az intézmény, ezzel is hozzájárulva Szombathely Megyei Jogú Város szociális ellátásához. Mindezek mellett továbbra is végez gondozási feladatokat, mert úgy tartja, hogy a kliensekkel való közvetlen kapcsolat nélkül nem lehet hitelesen szociális intézményt vezetni.

Katalin lelkiismeretes kolléga, akire mindig számítani lehet. Idejét, energiáját nem kímélve dolgozik és mindig arra törekszik, hogy a lehető legtöbbet segíthessen embertársain. A keresztény értékrend nála nem csak a humánus bánásmódot jelenti, hanem az emberek felé való tényleges odafigyelést, a gondoskodó támogatást.

2016. évben a „Pálos Károly-díj” I. fokozatát kapta: Czömpöl Tiborné (Szabó Ágnes)

Czömpöl Tiborné 43 éve dolgozik a bölcsődei ellátás területén. Bölcsődei munkáját a Schönhertz Zoltán utcai Bölcsődében, a mai Micimackó Óvoda falai között kezdte, mint gondozónő. Közel másfél év elteltével a Váci Mihály utcai bölcsődébe helyzeték át. Innen került 4 év elteltével 1984-ben a Bem József utcai bölcsődébe, ekkor már, mint bölcsődevezető. 1987 január 1-vel összevonták a szombathelyi bölcsődéket egy egységes szakmai és gazdasági irányítás alá. Az átszervezések és a változások kapcsán több bölcsődében is szükség volt Czömpöl Tiborné szaktudására, támogatására, 1989-ben 3 évre a Barátság utcai bölcsődében segítette az ott folyó munkát, 1992-től pedig a Hadnagy utcai Bölcsőde vezetőjévé nevezték ki. Tizenkét évig vezette a város legnépszerűbb bölcsődéjét, mely nem csak a családias „kuckós” jellegének volt köszönhető, hanem az ott folyó munkának, színvonalas családi programoknak, és annak a csapatnak, amit Czömpöl Tiborné kovácsolt össze az évek során. Közben folyamatosan tanult, képezte magát, munka mellett saját szakmai fejlődése érdekében szakgondozó képesítést szerzett, majd 2006.évben a PTE-ETK Szombathelyi Képzési Központjában általános szociális munkás diplomát szerzett, 2007.évben pedig szociális szakvizsgát tett. A bölcsődébe érkező tanulók, hallgatók minél hatékonyabb segítése érdekében 2008.évben tereptanári végzettséget szerzett 2004.év óta a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi központjában dolgozik, kezdetben, mint szaktanácsadó és 2008. év óta pedig intézményvezető helyettesként mind a mai napig.

Czömpöl Tiborné a kezdetektől fogva precizitással, szakmai igényességgel végzi a bölcsődék nevelő munkájának irányítását. A jó minőségű, rugalmas napközbeni kisgyermekellátás és az egységes szakmai szemlélet kialakítása érdekében fáradhatatlanul képviseli a bölcsődék ügyét. Ennek elismeréseként kapta a szakma legmagasabb kitüntetését, 2009-ben az Agócsi Ágnes díjat. Munkatársaival jó kapcsolatot alakít ki, támogatja, segíti őket a munkavégzésük során. Példát mutat szakmai elhívatottságával, hatékony munkavégzésével. Az intézményben kiemelkedően és példamutatóan szervezi és koordinálja a tagbölcsődék munkáját. A bölcsődevezetők és kisgyermeknevelők szakmai munkáját segíti, magas színvonalon várja el a nevelő munka megvalósulását. Az élelmezési csoport és a bölcsődei konyhák munkáját felügyeli, ellenőrzi, végzi a HACCP rendszer működtetésének zökkenőmentes lebonyolítását, a biztonsági rendszerhez kapcsolódó képzések megtartását. önmagával szemben is igényes, kritikus. Messzemenően segíti, támogatja a bölcsődék szakmai programjának megvalósulását, benne a kiemelt területként szereplő családi nevelés segítését és a szülői szerepek megerősítését. Kiemelt feladatának tekinti, hogy a kisgyermeket nevelő családok segítséget kapjanak gyermekük neveléséhez. A jövőre mutatóan kiemelten fontosnak tartja a szakember utánpótlás kinevelését, a megfelelő szintű képzés és gyakorlat megvalósítását. Részt vesz a csecsemő és kisgyermeknevelő diplomás képzés elméleti és gyakorlati oktatásában, tudását és tapasztalatait átadja az új kisgyermeknevelő nemzedék számára. Az intézmény gyermekvédelmi felelőse is egyben, feladatai közé tartozik a hozzánk forduló családok segítése, útbaigazítása, támogatásuk ügyeik intézésében. A társintézmények munkatársaival jó együttműködő kapcsolatot alakított ki, tiszteletben tartva a kompetencia határokat. Az Egyesített Bölcsődei Intézmény Gyermekeiért Egyesület alapítója és elnöke. Munkássága által gyarapodik a gyermekek tárgyi környezete, tárgyi feltételrendszere, bővülnek a bölcsőde, családi programok és szolgáltatások lehetőségei. A szülőket, illetve más intézmények erőforrásait is mozgósítva törekszik a tagintézmények infrastruktúrájának megújítására.


Galéria (5 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2021.02.25
Módosítva: 2021.02.25

Újabb online egyeztetés a 2021-es költségvetés tervezetéről

Dr. Nemény András a képviselő-testület tagjaival vitatta meg a tervezetet.

Feltöltve: 2021.02.23
Módosítva: 2021.02.24

Európai Uniós projekt élén a Szombathelyi Médiaközpont

Az EUROINFO sorozat bemutatkozó sajtótájékoztatóját tartották a Szombathelyi TV épületében.

Feltöltve: 2021.02.16
Módosítva: 2021.02.16

Jelentkezz polgárőrnek!

Újabb tagokat várnak a szombathelyi polgárőr egyesületek.

Programok

Előadás/Kiállítás: Egyéni tanácsadás gyógytornász vezetésével!

Helyszín: Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
Időpont: 2021 Február 01. (Hétfő) 16:00

Kapaszkodó! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Március 03. (Szerda) 13:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Jóga kurzus (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Március 03. (Szerda) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
MAGYAR DARTS LIGA (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2020 Március 10. (Kedd) 18:30

Még több Sport ...
Falco KC Szombathely - Paks (Sport)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2021 Március 03. (Szerda) 18:00

Még több Sport ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...