Hírek (2014 – 2019)

Esti őrjárat a dermesztő hidegben

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, Rettegi Attila, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke, dr. Horváthné Németh Klára, a FÉHE igazgatója, és dr. Varsányi Péter, a Szombathelyi Közterület-Felügyelet igazgatója tartott sajtótájékoztatót a városban élő hajléktalanokról, a metsző hidegre való tekintettel az elhelyezésükről, a róluk való gondoskodásról. A tájékoztató után megtekintették a városban azokat a helyeket, ahonnan nem sikerült még becsábítani a meleg szállásokra a hajléktalanokat, pedig az éjszakai -15 fokos hidegben életveszélyben vannak. A szolgálat szakemberei kérik, hogy aki olyan feltételezhetően hajléktalan személyt lát, akinek egészsége, élete veszélybe került, az hívja a 06 80 205 165 zöld számot, ahol a szociális szakemberek segítenek majd.

Fotó: Benkő Sándor

ÖSSZEFOGLALÓ A HAJLÉKTALAN EMBEREK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL, ELLÁTÁSOKRÓL


Utcai szociális munka:

Az utcai szociális munka célja az ellátatlan, de az intézményes ellátással szemben bizalmatlan, az utcán tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális segítése, elsősorban életmentés, megelőzés, integrálás céljából.

Infrastrukturális feltételek: gépjármű, mobiltelefonok, hideg élelem készlet, takarók, alapgyógyszer készlet, háttériroda

Az utcai szolgálat váltott műszakban két-két fővel lát el szolgálatot.

Munkarend: munkanapokon 7:00-22:00, a téli krízisidőszakban hétvégén és ünnepnapokon: 18:00-22:00.

A téli időszakban az év jelentős részében utcán élő hajléktalan emberek nagy része is az intézményben tölti az éjszakáit. A nappali melegedő közösségi helyiségei és az első emeleti közösségi helyiségei is megnyitásra kerültek, annak érdekében, hogy mindenki elhelyezése biztosítható legyen.

Az elmúlt napokban már csak 15-20 volt aki utcán, közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben éjszakázott.

Éjjel nappali hívható zöld szám: 06/80 205 165

Fő feladatok:

 1. bejelentések fogadása, kliensek felkutatása

Az utcai szolgálat munkatársai valamennyi bejelentés esetén helyszínre mennek, ahol a szükséges intézkedéseket megteszik (intézménybe szállítás, mentőszolgálat értesítése stb)

 1. felderítés

A felderítő munka során az utcai szolgálat feltérképezi azokat a területeket, ahol kliensek tartózkodhatnak.

 1. az ellátási terület rendszeres bejárása

A szolgálat munkatársai heti rendszerességgel, a téli krízisidőszakban kétnaponta bejárják azokat a területeket, ahol utcán élő csoportok előfordulhatnak. Amennyiben olyan kliens tartózkodik utcán, aki fokozott veszélyhelyzetnek van kitéve (leromlott egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai megbetegedés) a terület bejárása akár napi szinten is szükségessé válhat.

 1. információnyújtási feladatok

Az utcai szociális munkás egyik fő feladata a kliensek tájékoztatása a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, illetve a kliensek egyéb lehetőségeiről, jogairól (hogyan juthat hajlékhoz, élelemhez, orvosi ellátáshoz, önkormányzati támogatáshoz stb.). Az információnyújtás történhet szóban, illetve a kliensek által igénybe vehető szolgáltatásokról készített szórólap átadásával.

 1. ügyintézés

Az ügyintézés keretében végzett legfontosabb tevékenységek: hiányzó személyes iratok pótlásához segítségnyújtás, postacím biztosítása, közvetítés más intézmények felé, egyéb hivatalos ügyintézésben segítségnyújtás.

 1. szállítás

 2. háttériroda fenntartása, ügyfélfogadás

Együttműködések: Az utcai szociális munkás szolgálat az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetével, a Markusovszky Kórházzal, a Városi Rendőrkapitánysággal, a Közterület felügyelettel olyan írásos együttműködési megállapodást kötött, amelyben részletesen meghatározásra kerültek az együttműködő felek feladatai az utcán, közterületen élő hajléktalan emberek hatékonyabb ellátása érdekében. A megállapodáshoz csatlakozott még a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, illetve Regionális Diszpécser Szolgálat is.

Nappali melegedő

A nappali melegedő szolgáltatásait az utcán élő, illetve az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan emberek vehetik igénybe. A szolgáltatási igénybevétele térítésmentes. A téli időszakban naponta átlagosan 50-60 fő fordul meg a melegedőben,

Nap

Igénybevevők száma

2017.01.01

39

2017.01.02

45

2017.01.03

52

2017.01.04

54

2017.01.05

61

2017.01.06

70

2017.01.07

57

2017.01.08

64

2017.01.09.

76

Szolgáltatások:

 • közösségi együttlét lehetőségének biztosítása

 • pihenés biztosítása

 • személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodó szerek biztosítása)

 • személyes ruházat tisztításának biztosítása

 • ellátatlan, illetve alacsony jövedelemmel rendelkezők részére meleg ebéd biztosítása

 • étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása

 • csomagmegőrző biztosítása

 • információnyújtás, telefonálási-, internet használati lehetőség biztosítása

 • postacím biztosítása

 • ügyintézés, információnyújtás

A nappali melegedőben naponta meleg teát, illetve egy tál meleg ebédet biztosítunk mindenki számára.

Éjjeli menedékhely

Nyitva tartás: naponta 16-07, férőhely: 25 fő, ideiglenes férőhely 20.

A hajléktalanok éjjeli menedékhelye az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.

Az intézmény szolgáltatásait azok vehetik igénybe, akik éjszakáikat közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben töltik.

Az éjjeli menedékhely működtetésének legfontosabb célja, hogy egyetlen hajléktalan személy se legyen kénytelen éjszakáit utcán, közterületen tölteni. Az éjszakai pihenés mellet az éjjeli menedékhely biztosítja mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek az alapvető fizikai szükségletek kielégítéséhez nélkülözhetetlenek.

Szolgáltatások:

 • Éjszakai pihenés biztosítása

 • Személyi tisztálkodás biztosítása (törölköző, tisztálkodószerek biztosítása)

 • Személyes ruházat tisztításának biztosítása

 • Étel melegítéséhez, tálalásához, elfogyasztásához szükséges feltételek biztosítása

 • A téli krízisidőszakban hideg élelem biztosítása

 • Csomagmegőrző biztosítása

 • Információnyújtás

A téli időszakban éjszakánként átlagosan 55-60 fő veszi igénybe a menedékhelyet.

Nap

Igénybevételek száma

2017.01.01

49

2017.01.02

54

2017.01.03

63

2017.01.04

58

2017.01.05

56

2017.01.06

57

2017.01.07

61

2017.01.08

57

Átmeneti szállás

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 78 fő

Azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra. Az elhelyezés 30 napig ingyenes, ezt követően jövedelem arányosan kell térítési díjat fizetni. Az átmeneti szállás folyamatosan teljes kihasználtsággal üzemel.

Egészségügyi ellátás:

Háziorvosi szolgálat

Hetente két alaklommal felszerelt háziorvosi rendelőben veheti igénybe a szolgáltatást valamennyi hajléktalan ember. A háziorvos által felírt gyógyszerek kiváltásához társaság segítséget nyújtunk.

Betegszobai elhelyezés

Azoknak a legalább részben önellátásra képes hajléktalanoknak az ápolását és teljes ellátását (étkezés, gyógyszer stb.) biztosítja 8 férőhelyen, akik kórházi kezelést nem igényelnek.

Addiktólógia szakrendelés heti rendszerességgel

Bőrgyógyászati szakrendelés kéthetente

Hajléktalanok Otthona

Nyitva tartás: folyamatos, férőhely: 26 fő. A Hajléktalanok Otthona tartós elhelyezést biztosító intézmény olyan hajléktalan személyek számára, akiknek ellátása átmeneti szálláshelyen nem biztosítható, és koruk, egészségi állapotuk miatt tartós ápolást, gondozást igényelnek. Az otthon teljes körű fizikai és egészségügyi ellátást biztosít lakóinak. A Hajléktalanok Otthonában jelenleg a várólista 17 fő.

Utógondozás

A társaság utógondozást végez azon hajléktalan személyek esetében, akik az önálló lakhatásra segítséggel képesek. Az utógondozó lakások között van 1 saját tulajdonú 3 szobás lakás, 12 db önkormányzati lakás és 9 darab piaci alapokon működő bérlemény. Összesen a 22 db lakásban 57 felnőtt és 3 gyermek lakik. Esetükben az utógondozását 2 fő szociális munkás végzi. Az ellátásban lévő személyekkel a kapcsolattartás egyénre szabott intenzitású.


Galéria (45 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2019.10.12
Módosítva: 2019.10.12

Japán nap Szombathelyen

A tizenegyedik Japán Napon mondott köszöntőt dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere az Agora Művelődési és Sportházban.

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.12

A szavazatszámláló bizottsági tagok póteskütétele

Az október 13-i helyi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottsági tagok ünnepélyes póteskütételén vett részt dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, ahol köszöntötte a bizottsági tagokat, és kivette az esküt...

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.12

Halász Bencét és edzőit köszöntötték

Halász Bence a Dobó SE fiatal dobóatlétáját a Dohai világbajnokságon 3. helyezést elért sportolót és edzőiket fogadta dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Városházán. Edzőik Németh Zsolt és Németh László.

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.12

Lipárt Gézáné szépkorú köszöntése

Lipárt Gézáné Salamon Máriát köszöntötte 95. születésnapja alkalmából dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.11

Befejeződtek a Sportliget fejlesztési munkálatai

Uniós támogatással több mint 928 millió forintból újult meg a Sportliget. Az átadó ünnepségen köszöntőt mondott dr. Hende Csaba, a Parlament alelnöke, Szombathely országgyűlési képviselője, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város po...

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.11

Vízgazdálkodási szakemberek ülése Szombathelyen

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere részt vett A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kihelyezett-kibővített elnökségi ülésén a Tóvendéglőben. Az eseményen részt vett Harangozó Bertalan, k...

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.11

A rovartani kutatások története Magyarországon

Prof. dr. Vig Károly entomológus, főmuzeológus "A rovartani kutatások története Magyarországon" címmel írt könyvet, melyet a Savaria Múzeumban mutattak be. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgá...

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.11

Szombathelyre látogatott az apostoli nuncius

Michael August Blume apostoli nuncius Szombathelyre látogatott, ahol többek között dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is fogadta a Városházán.

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.10

Megkezdődik a Képtár turisztikai célú felújítása

Projektnyitó rendezvénnyel megkezdődött a Képtár turisztikai célú felújítása. Az eseményen köszöntőt mondott, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is.

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.10

Átadták a Kiskar utcai felújított rendelőket

A megújult Kiskar utcai rendelők átadásán vett részt dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és Illés Károly, alpolgármester.

Programok

Előadás/Kiállítás: Egyéni tanácsadás gyógytornász vezetésével!

Helyszín: Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
Időpont: 2021 Február 01. (Hétfő) 16:00

Kapaszkodó! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Március 03. (Szerda) 13:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Jóga kurzus (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Március 03. (Szerda) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
MAGYAR DARTS LIGA (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2020 Március 10. (Kedd) 18:30

Még több Sport ...
Falco KC Szombathely - Paks (Sport)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2021 Március 03. (Szerda) 18:00

Még több Sport ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...