Hírek (2014 – 2019)

A Magyar Kultúra Napján

Kitüntetést vehettek át a kultúráért sokat tevők

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de már hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak. A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.

Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények, ilyenkor ünnepeljük és köszöntjük a kultúrában, a kultúráért dolgozókat.
Szombathely város önkormányzata minden évben ezen a napon díjakkal jutalmazza a kultúra és az oktatás területén kiemelkedő teljesítményt nyújtókat. Így volt ez idén is. A díjátadó gálát az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ munkatársai szervezték, ünnepi koncertet adott a Savaria Szimfonikus Zenekar a péntek este megrendezett eseményen.

- Felsejlik bennem egy majd két évtizedes történet. Mindig igyekeztünk gyermekeinknek megmutatni a magyar értékeket itt, a Kárpát medencében- kezdte ünnepi beszédét dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere. - Szatmárcsekére vezetett utunk, megnéztük Kölcsey Ferenc sírját a csónakos fejfáiról is híres temetőben. Természetesen elzarándokoltunk a magyar nemzeti ima, a Himnusz költőjének emlékmúzeumába is. Jelentéktelen külsejű emlékszobákat találtunk, de érződött a helynek a különös, a szerény körülményeket messze felülmúló, fennkölt hangulata. A falusi múzeumoknál szokásos megoldás: kulcs x. y.- nál, a „z” utcában. Kiderült, a helyi iskola takarítónője a múzeum kezelésével megbízott személy. Bekapcsolta a magnót. Ez töviről hegyire ismertette a látnivalókat. A hivatalos mondandó végeztével beszédbe elegyedtünk idegenvezetőnkkel. Néhány udvarias mondatot követően a magyarságról, a hazaszeretetről kezdtünk diskurálni. Felderült az arca, kikerekedett a szeme, s a következőket mondotta: „Tudják, aki magyar, legalább egyszer el kell jönnie ide, legalább egyszer látnia, éreznie kell, hol született meg a Himnusz.” Hiszem, hogy az volt a hazaszeretet, az együvé tartozás fennkölt érzése. Jó volt ott, akkor magyarnak lenni! S e nagyszerű érzés ma sem változott! Kötelességünk e szellemiséget továbbadni Utódainknak!
- Szombathelyen kezdetben a mostaninál kisebb közönség előtt, szerényebb körülmények között emlékeztünk meg a Magyar Kultúra Napjáról- folytatta a polgármester. - Ebben az évben több okból is különleges módon ünnepelünk. Először fordul elő, hogy egy nappal korábban tartjuk az ünnepséget. Ennek okát mindenki ismeri: szombaton avatjuk fel a Weöres Sándor Színházat. Másrészt az ünnepséget, és a díjátadó gálát először rendezzük itt, a Sportházban, mégpedig a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertjével egybekötve.
- A díjazottakra tekintek, s az első szó a köszöneté - hangsúlyozta Puskás Tivadar. - Városunkban mindig voltak és vannak olyan alkotó, a kultúráért dolgozó emberek, akik méltóak az elismerésre. Akik túl a kötelező feladatokon, alkotnak, írnak, összetartanak csoportokat, fiatalokat nevelnek vagy éppen önzetlen támogatói a szombathelyi kultúrának. Jól tudjuk mindannyian, hogy milyen nehéz pénzügyi helyzetben van Szombathely. Ennek ellenére azon dolgozunk, hogy megőrizzük a város kulturális értékeit! Szombathely a kulturális intézményei, rangos kulturális eseményei nélkül nem az a város lenne, ahol szeretünk élni. A súlyos gondok ellenére a dolgunk az, hogy összefogással, ésszerű átalakításokkal, és takarékosabb működéssel továbbra is maradandó kulturális értéket teremtsünk!

2011-ben "Arany Katedra" díjat kapott Papp Ferencné a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola tanára az oktatás területén nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.

Papp Ferencné, a szombathelyi Tanárképző Főiskola könyvtár - magyar szakos levelező tagozatán 1979-ben szerezte alapdiplomáját. Jelenlegi munkahelyére 1981-ben került szakoktató - tanár munkakörbe, majd 1993 - tól kollégiumi nevelőtanárként dolgozik a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégiumban.
Papp Ferencné pályafutása kezdetétől napjainkig szakoktatóként, nevelőtanárként, munkaközösség-vezetőként, majd egy évig megbízott kollégiumvezetőként támogatta és segítette a kollégium eredményes pedagógiai munkáját. A helyi, városi és megyei, sőt országos rendezvények rendszeres résztvevője. Nélküle az intézmény nem működhetett volna ilyen színvonalon.
Fontos számára a nevelő - oktató munkában a személyiségfejlesztés és konfliktuskezelés. Mint munkaközösség vezető folyamatosan előretekint és képzi önmagát. Tudását megosztja kollégáival.
Nevelőtanári tevékenységét kiváló szakmai felkészültséggel, jó pedagógiai érzékkel tudatosan és eredményesen végzi. Nevelési célja: a bentlakásos intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének a segítése.
Csoportjának tagjai felelősségteljesen és szívesen vesznek részt kollégiumi tevékenységekben, kötődnek az intézményhez.
Személyében a diákok olyan vezetőt, nevelőtanárt ismerhettek meg, aki egész életével, tevékenységével bizonyította: hiteles, embert formáló pedagógus.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj" I. fokozatát 2011-ben Kaszap Sára kapta.

Kaszap Sára népművelő, középiskolai magyar tanár, művészettudomány szakos bölcsész Budapesten született és 1975-től él és dolgozik Szombathelyen. Közművelődési szerepvállalása a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban kezdődött, majd a Művészetek Házában folytatódott. 2007-től pedig a jogutód AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ munkatársa. Meghatározó személyiség városunk kulturális életében. Kaszap Sára nélkül nem ilyen lenne a Bartók Fesztivál, a Bloomsday, és a Szent Márton Ünnep. Nélküle nem jöhettek volna létre az AGORA Szalon könyvbemutatói, kamarakoncertjei, pódium beszélgetései, s városunk jó néhány kortárs képzőművészeti kiállítással lenne szegényebb. Szervezőkészségének számos táncházat és díjátadó gálát köszönhetünk. Mindig szoros kapcsolatot ápolt a civil kulturális kezdeményezésekkel, a város és a megye művészeti életének jeles képviselőivel. A Szombathelyi Énekegyüttes tagjaként és szervezőjeként, illetve Vas megye zenei szakreferenseként került kapcsolatba a Nemzetközi Bartók Szemináriummal és Fesztivállal, s erősítette a program civil kapcsolatait azzal, hogy 1995-ben részt vett a Bartók Fesztivál Baráti Kör megalapításában, melynek sokáig titkára volt.
Kaszap Sára egyszerre kultúraszervező és kultúrafogyasztó, s nem ritkán szerepe is volt a műalkotások létrejöttében. Igazi autonóm személyiség a szó pozitív értelmében, de csapatjátékos is tud lenni. Egyforma hittel és tudással igazodik el a kortárs és a konzervatív művészeti áramlatok között. Az a fajta művelődésszervező, aki érti a művészetet és támogatja a művészt. A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett. A „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj II. fokozatát 2011-ben Kopcsándi Józsefné kapta. Kopcsándi Józsefné Kopcsándi Józsefné, 1998 júniusában kezdett el dolgozni a közművelődésben pénztárosként a Gyermekek Házában, épp akkor, amikor az intézmény új épületbe, modern körülmények közé költözött. Így kiemelt érdeme volt az új gyermek és ifjúsági munka pénzügyi működésének kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában. 2007-től a jogutód AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ gazdasági ügyintézőjeként tapasztalataival nagyban hozzájárult a rendszer olajozott gépezetként való működtetéséhez.
A számok mögött mindig látja az összefüggéseket, naprakész táblázataival és kimutatásaival minden vele dolgozó szervező nélkülözhetetlen jobb keze. Hozzáállását egy cél vezeti: a szakmai és a pénzügyi munka minél tökéletesebb összehangolása. Nem ismer lehetetlent, fáradhatatlan és kitartó egy-egy felmerülő probléma megoldásának végéig. A gyermekprogramok szervezési feladataiban egyenrangú, gondolkodó partnere a kollégáinak. Előrelátása és pénzügyi szemlélete hatékonyan segíti a rendezvények sikerét, hisz mindig sok jó ötlettel, praktikus megoldással áll elő a gördülékeny munka érdekében. A szó jó értelmében „nem csak” pénztáros: a rendezvényeken igazi házigazdaként szolgáltat információkat és közvetlenségével segíti a látogatókat.
Közvetlen, barátságos és nyitott személyiség. Munka- és élettapasztalatait nyíltan és őszintén megosztja másokkal, egyben – alaptermészetéből adódó jókedvével – a közösség motorja. A város minden évben díjazza a kultúra önzetlen támogatóit. Így volt ez idén is.

A Kultúra Támogatásáért díjat 2011-ben Ávár Tibor kapta.

A családi vállalkozás 1984 óta foglalkozik gyertyakészítéssel, s a céget alapító és máig irányító Ávár Tibor által megálmodott és kifejlesztett új formavilágú termékek néhány év alatt a magyar mellett a nyugati piacokat is meghódították.
Büszkék arra, hogy az osztrák Klaner-gyertyák 15 évig szombathelyi üzemükben készültek, 2004-től külföldön is saját márkanéven – önálló értékesítési hálózat segítségével – értékesítik termékeiket.
Ávár Tibor, az Ávár és Fia Gyertyakészítő Kft. tulajdonosa 2006 őszén gondolt egy merészet és a gyártási tevékenység során keletkezett maradék anyagok felhasználásával négy darab óriás méretű gyertyát készített.
A vállalkozó megkereste a szombathelyi önkormányzat illetékeseit, hogy a négy gyertya felhasználásával, a város Fő terén felállítana egy óriási ádventi koszorút, amellyel egyben Guiness-rekordot is megkísérelne felállítani. A város vezetői akkor és most is partnerként álltak a kezdeményezés mellé. Így 2006 óta, ádventi időszakban a város polgárai az óriás koszorú mellett vásárolhatják meg a karácsonyi ajándékokat, illetve szombatonként megtekinthetik a történelmi egyházak képviselői jelenlétében a gyertyagyújtást. Ávár Tibor tevékenysége jó példája a kreatív és önzetlen kultúra támogatói magatartásnak.

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2019.10.12
Módosítva: 2019.10.12

Japán nap Szombathelyen

A tizenegyedik Japán Napon mondott köszöntőt dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere az Agora Művelődési és Sportházban.

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.12

A szavazatszámláló bizottsági tagok póteskütétele

Az október 13-i helyi önkormányzati választás szavazatszámláló bizottsági tagok ünnepélyes póteskütételén vett részt dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere, ahol köszöntötte a bizottsági tagokat, és kivette az esküt...

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.12

Halász Bencét és edzőit köszöntötték

Halász Bence a Dobó SE fiatal dobóatlétáját a Dohai világbajnokságon 3. helyezést elért sportolót és edzőiket fogadta dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Városházán. Edzőik Németh Zsolt és Németh László.

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.12

Lipárt Gézáné szépkorú köszöntése

Lipárt Gézáné Salamon Máriát köszöntötte 95. születésnapja alkalmából dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere.

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.11

Befejeződtek a Sportliget fejlesztési munkálatai

Uniós támogatással több mint 928 millió forintból újult meg a Sportliget. Az átadó ünnepségen köszöntőt mondott dr. Hende Csaba, a Parlament alelnöke, Szombathely országgyűlési képviselője, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város po...

Feltöltve: 2019.10.11
Módosítva: 2019.10.11

Vízgazdálkodási szakemberek ülése Szombathelyen

Dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere részt vett A Magyar Mérnöki Kamara Vízgazdálkodási és Vízépítési Tagozata kihelyezett-kibővített elnökségi ülésén a Tóvendéglőben. Az eseményen részt vett Harangozó Bertalan, k...

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.11

A rovartani kutatások története Magyarországon

Prof. dr. Vig Károly entomológus, főmuzeológus "A rovartani kutatások története Magyarországon" címmel írt könyvet, melyet a Savaria Múzeumban mutattak be. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgá...

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.11

Szombathelyre látogatott az apostoli nuncius

Michael August Blume apostoli nuncius Szombathelyre látogatott, ahol többek között dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is fogadta a Városházán.

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.10

Megkezdődik a Képtár turisztikai célú felújítása

Projektnyitó rendezvénnyel megkezdődött a Képtár turisztikai célú felújítása. Az eseményen köszöntőt mondott, dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere is.

Feltöltve: 2019.10.10
Módosítva: 2019.10.10

Átadták a Kiskar utcai felújított rendelőket

A megújult Kiskar utcai rendelők átadásán vett részt dr. Puskás Tivadar, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere és Illés Károly, alpolgármester.

Programok

Zene/Koncert: Szimfónia-Ősz Bérlet 5. előadás - Respighi, Mozart, Muszorgszkij-Ravel

Helyszín: Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
Időpont: 2022 Január 21. (Péntek) 19:00

#roziutazik – TÉRIDŐ UGRÁSOK AZ AZORI-SZIGETEKTŐL ODESSZÁIG (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Savaria Filmszínház aula, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Családi testcsere (16) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Január 17. (Hétfő) 13:00

Még több Mozi ...
Énekelj! 2 2D (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2022 Január 17. (Hétfő) 13:15

Még több Mozi ...
A hős (12) | FELIRATOS (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Január 17. (Hétfő) 14:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...