Dr. Nemény András

Pedagógusnapi kitüntetések átadása

A Bartók teremben rendezték az ünnepséget.

A 2022-es évben a pedagógusnapi kitüntetéseket ünnepélyes keretek között adta át a Bartók Teremben dr. Nemény András, Szombathely MJV polgármestere, dr. László Győző alpolgármester és Putz Attila, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke. Az ünnepségen közreműködött a Szombathelyi Pedagóguskórus, a Szombathelyi Maros Óvoda óvodásai, Orosz Márton, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 11. C osztályos tanulója, valamint Tamás Flóra, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 10.C osztályos tanulója.

 

Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

E kitüntetést kapták:

Kajtár István – a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda karbantartója, kézbesítője

Takács Hajnalka – a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda dajkája

Szilvágyiné Szalay Erika – a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodatitkára

Rába Gáborné – a Szombathelyi Aréna Óvoda dajkája

Pegán Orsolya – a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ étkezési csoportvezetője

 

Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

A díj két fokozatban adományozható.

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

Fitosné Szakály Gabriella – a Szombathelyi Barátság Óvoda óvodapedagógusa

Glavanits Erika – a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda gyógypedagógusa

Pallos Eszter – a Szombathelyi Maros Óvoda óvodapedagógusa

Lékai Péter Gyuláné – a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda óvodapedagógusa, mesterpedagógusa, munkaközösség vezetője

Kiss Katalin – a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára

Lechnerné Márkus Judit – a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítója

Meruczáné Fülöp Zsanett – a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégium tanára, osztályfőnöke, munkaközösség vezetője

Póhrné Horváth Andrea – a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktatója

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

Pákainé Varga Krisztina – a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodavezető helyettese

Horváth Takács Ágnes – a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda óvodavezető helyettese

Bognárné László Judit – a Szombathelyi Játéksziget Óvoda óvónője

Nagy Sándorné – a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola tanítója

Hollerné Gazdag Ilona – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium mesterpedagógusa

Hancz Gábor Tamás – a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium nevelési igazgatóhelyettese

Varga Andrea Stefánia – a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető helyettese

Horváth Andrea – a Paragvári Utcai Általános Iskola tanára

 

Szombathely Oktatásügyéért-díj

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

A kitüntetést 4 pedagógus vehette át:

A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapja:

Kapolcsi Kinga – a Szombathelyi Pipitér Óvoda vezetője

2003-ban óvodapedagógus szakon kitüntetéssel végzett a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán. Főiskolai évei alatt Köztársasági ösztöndíjban, az egyetem érdekében végzett eredményes munkája elismeréséül Rektori Dicséretben részesült. 2005-ben német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget szerzett. Anyai ágon német nemzetiségű, mindig szívügyének tekintette a német nemzetiségi nyelvi nevelést az óvodában. 2009-ben szerzett közoktatásvezető pedagógus szakvizsgát a Szegedi Tudományegyetemen. 2004-től dolgozik a Szombathelyi Pipitér Óvodában. Elkötelezett a Montessori pedagógia mellett, melyről 2007-ben szerzett képesítést. 2012 óta az óvoda vezetője. Tudatosan képezi magát, fontos számára a folyamatos szakmai fejlődés és megújulás.  Aktív szerepet vállalt az óvoda jelenlegi arculatának kialakításában. Több bemutató foglalkozás és jógyakorlat valósult meg az évek során. Az óvoda Montessori Bázisóvodaként is működik. Szorgalmazza a határon túli német nemzetiségi együttműködést. Vezetése során az óvoda teljesen megújult.  

Bogáthné Erdődi Judit – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese

1990-ben általános iskolai matematika tanár és okleveles könyvtáros diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskolán. 1995-ben német nyelvtanári diplomát szerzett.  1998-tól annak megszűnéséig a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Mérési és Értékelés Csoport munkatársa lett.  Értékelés eszközöket fejlesztett, tanácsadói, képzői és elemzői feladatokat látott el, pedagógusi vizsgálatokban és kutatásokban vett részt. Szegedi egyetemen elvégezte a pedagógiai értékelési szakértő képzést. 2006-tól a Pedagógusi Szolgáltató Központ csoportvezetője, majd igazgatóhelyettese lett. Szervezte a szakmai szolgáltatásokat, irányította a szaktanácsadást. 2007-ben középiskolai informatika tanári diplomát szerzett a Veszprémi Egyetemen. 2013-tól szakértői feladatokat lát el pedagógus minősítési eljárásokban és tanfelügyeletben. 2015 óta az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese. Szakmai felkészültsége, empatikus személyisége és segítőkészsége, valamint precíz és pontos munkavégzése megbecsülést vívott ki a pedagógus társadalomban.  

Varga Tamás – a Gothard Jenő Általános Iskola tanára, a természettudományi munkaközösség vezetője

1991-ben biológia-kémia szakos tanárként végzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Már a főiskolás évek alatt közéleti szerepet vállalt, a Németh László Szakkollégium aktív tagjaként és a Borbás Vince Környezetvédő Klub titkáraként tevékenykedett. Két évig a BDTF Növénytani Tanszékén botanikai asszisztensként szakmai terepgyakorlatokat szervezett, herbáriumokat kezelt, botanikai és mikológiai szakmai- és laborgyakorlatokat vezetett. 1993 óta dolgozik a Gothard Jenő Általános Iskolában, melynek 2006-2011. között igazgatója is volt. Folyamatosan képezte magát. 2000-ben közoktatási vezető, majd mestertanár diplomát szerzett.  Mentor. Diákjai többször szerepeltek a környezetvédelmi és kémia tanulmányi versenyek megyei és országos döntőiben. Iskolája az ő közreműködésével Környezeti Nevelési Referenciaintézmény, Tehetségpont és Örökös Ökoiskola. Oktatási és sportszervező. Az oktatásirányítás, környezeti nevelés és diáksport területén végzett munkájával hozzájárult a város oktatásügyi tevékenysége országos szintű elismertségének megalapozásához is.   

Németh Sándorné – nyugalmazott pedagógus, az Oladi Általános Iskola egykori igazgatóhelyettese

1981-ben Pécsett matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként végzett. 37 éven keresztül egészen nyugdíjazásáig az Oladi Általános Iskolában tanított. Szaktanárként, munkaközösségvezetőként, osztályfőnökként, a diákönkormányzat vezetőjeként, igazgatóhelyettesként egyaránt példaértékű munkát végzett. 10 éven át igazgatóhelyettesként irányította a felső tagozat pedagógiai munkáját. Az oktatás-nevelést érintő minden területen gyarapította tudását. 2010-ben pedagógiatanár mesterszakon diplomázott. Fizika szaktanácsadó, majd matematika szaktanácsadóként is dolgozott. Színvonalas tanév-előkészítőket, műhelymunkát, konzultációkat, szakmai fórumokat tartott. A tehetséges tanulók versenyeztetésében is nagy szerepet vállalt. A Magyar Digitális Oktatásért Egyesület segítő tagjaként hozzájárult a magyarországi MTMI oktatás digitális tartalmi és módszertani megújításához.  A tartósan kiemelkedő szakmai munka, nagyfokú tudás, példaértékű hivatástudat és empatikus pedagógiai kapcsolattartás jellemzi, mely szerteágazó szakmai közéleti tevékenységgel párosul.

Fotó: Bonyhádi Zoltán


Galéria (99 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2022.12.02
Módosítva: 2022.12.02

A 90 éves Horváth Antalné köszöntése születésnapja alkalmából

Mária nénit dr. Nemény András polgármester és dr. Horváth Attila alpolgármester látogatta meg.

Feltöltve: 2022.11.21
Módosítva: 2022.11.21

Sajtótájékoztató játszótér-felújításokról

Csaknem 200 millió forintból újultak meg játszóterek 2019 ősze óta Szombathelyen.

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2023 Február 17. (Péntek) 19:00

ÖREGLÁNYOK (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 13. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
MIKULÁS KUCKÓJA (Gyerekeknek)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 05. (Hétfő) 15:00

Még több Gyerekeknek ...
Szombathelyi Advent (Gyerekeknek)

Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
2022 December 09. (Péntek) 17:00

Még több Gyerekeknek ...
VADAK URA - THE COVENANT (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2023 Január 07. (Szombat) 14:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...