Dr. Nemény András

A 2019. évi Szent Márton Díjkiosztó Gála díjazottai

Szombathely MJV Önkormányzata díjkiosztó gálán ismeri el minden évben azok munkáját, akik Szombathelyért kiemelkedően sokat tettek. A november 9-i gálán az Agora MSH-ban az alábbi elismeréseket adták át:

 

DÍSZPOLGÁRI CÍM

 

„Díszpolgári Cím” adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárságú személynek, aki a hazai, illetve a nemzetközi politikai, társadalmi, gazdasági, tudományos, művészeti, vagy sportéletben kiemelkedő eredményt ért el, és ezzel a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert, illetve hozzájárult Szombathely fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. A díjat évente egy személy kaphatja. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emléktárgyat adományoz. A díszpolgár nevét a Díszpolgárok Könyvébe kell bejegyezni.

 

2019-ben a Díszpolgári Címet Jordán Tamás kapta.

"Amikor a kulturális önazonosságát kereső Szombathely a 2000-es évek legelején felelevenítette a római múltat megidéző karneváli hagyományait, Jordán Tamás formálta meg a városalapító Claudius császár alakját. Akkor még kevesen gondolták, hogy személye évtizedeken keresztül összefonódik majd a megyeszékhellyel. Ő elkezdte sajátjának érezni a várost, Szombathely pedig elkezdte sajátjának érezni őt. Később aztán, a Nemzeti Színház akkori igazgatójának közreműködése a Savaria Karnevál forgatagában, rangot adott az eseménynek, jelentős vonzerőt képezve a városlakók és a vendégek százezrei számára.

Rengeteg ember erőfeszítése és jóval többek álma vált valóra, amikor 2007. szeptember 27-én a Közgyűlés megalapította a Weöres Sándor Színházat Jordán Tamás számára egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy amennyiben bizalmat kap, bele kell vágnia élete egyik legnehezebb, ám szépségesnek ígérkező feladatába. Szombathelyen élő igazgatóként, Szombathelyen élő színészekkel kívánta létrehozni Magyarország legszínvonalasabb, a legendás kaposvári évekhez méltó vidéki színházát. Az ezernyi buktató ellenére sikerült neki.

Mára Szombathelyen színésznek lenni rangot jelent. A Weöres Sándor Színházban az ország legkiválóbb rendezői hoznak létre előadásokat. Az egykori helyőrségi művelődési otthonból az igazgató évtizedes tapasztalatainak és szakértelmének köszönhetően funkcionálisan az egyik legszínvonalasabb színházépület jött létre. Egy igazi színház, amely Jordán Tamás régi víziójának megfelelően agora is egyben, s mint ilyen, a színházak zöménél jóval mélyebben gyökerezteti meg a kultúra, a közösségi létezés és a kulturális identitás keresése iránti igényt Szombathely lakóiban. Jordán Tamás nélkül más lenne a színházunk és más lenne ez a város." (Barták Balázs)

 

SZOMBATHELYÉRT-DÍJ

 

„Szombathelyért-díj” adományozható annak a szombathelyi polgárnak, illetve kivételesen indokolt esetben nem szombathelyi személynek, aki Szombathely Megyei Jogú Város társadalmi, gazdasági életében végzett kiemelkedő munkásságával a város polgárai körében közmegbecsülésre tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

A díjat 2019-ben Prof. Dr. Nagy Lajos kapta.

Dr. Nagy Lajos, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója, kardiológus, belgyógyász. Mind intézményvezetőként, mind orvosként elismert szakember. Több speciális területtel foglalkozik: echokardiographia, szívkatéterezés, transeosophagealisechocardiographia, szívizom scintigraphia. Általános orvosi diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte, majd belgyógyászatból, később kardiológiából szakvizsgázott. 1999-ben PhD tudományos fokozatot, majd 2005-ben orvos közgazdász, illetve egyetemi egészségügyi menedzsment szakértő képesítést kapott. 2009-ben címzetes egyetemi tanár címben részesült a Pécsi Tudományegyetemen. 1983-ban kezdett dolgozni a Markusovszky Kórházban. 1999-től 2001-ig főigazgatóként, majd orvos igazgatóként végezte a kórház irányítását. 2000-től a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa, mely feladat mellett – 2010 decemberétől - vezérigazgató főorvosként, majd 2013 áprilisától jelenleg is főigazgatóként vezeti a kórházat. Nevéhez fűződik az Intervenciós és Kardiovaszkuláris Radiológiai Osztály megszervezése 2006-ban, az új eljárások elsajátítása, honosítása. Dr. Nagy Lajos eddigi tartalmas életútja bizonyítja sokoldalúságát, az orvos szakmán túli egészségügyi menedzseri rátermettségét, új eljárások iránti fogékonyságát. Rendszeresen publikál, előadó számos hazai és külföldi tudományos rendezvényen, de aktív szerepet vállal osztályán belül is a jövő orvosnemzedékének képzésében. Közel hatvan közleményt adott ki, illetve 200 alkalommal tartott tudományos előadást angolul és németül egyaránt.

Dr. Nagy Lajos, felelős vezetői beosztásában a gyógyításban elért eredményei, illetve az általa vezetett intézmény élén végzett kimagaslóan eredményes tevékenysége elismeréséül veheti át „Szombathelyért-díjat”

 

Díjak, kitüntetések: 

 • Miniszteri Dicséret 1989. 
 • Dr. Stranz Gyula Emlékplakett 2004. 
 • Pro SanitateSavariae Díj 2007. 
 • PrimaPrimissima (megyei) Díj 2008. 
 • Kórház Kiváló Orvosa 2010. 
 • Magyar Érdemrend Tisztikereszt 2014.

 

„PRO SANITATE SAVARIAE” ÉLETMŰ-DÍJ

 

„Pro SanitateSavariae” Életmű-díj adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedő gyógyító, megelőző munkájával és életével a város polgárai, valamint az egészségügyben dolgozók körében közmegbecsülést szerzett.

 

2019-ben a díjat Dr. Kovács Beáta kapta.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Radiológiai Osztályának főorvosa.

1990-ben a Semmelweis Egyetemen végzett általános orvosként, ugyanezen évtől dolgozik a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Radiológiai Osztályán. 1996-ban radiológus szakorvos végzettséget szerzett. Az évek során jó szakmai kapcsolatot alakított ki osztályán belül, és a feladatköre révén a kórház többi osztályával is. A Radiológiai Osztályon belül a mammográfiás részlegben munkáját mindenkor nagy hivatástudattal, kiemelkedő szakértelemmel és lelkiismeretesen látja el.
Példamutatóan lelkiismeretesen, pontosan dolgozik, a betegekkel és kollégáival kapcsolata a sokféle nehézség és probléma mellett is kiváló.

 

PEDAGÓGUS ÉLETMŰ-DÍJ

 

„Pedagógus Életmű-díj” adományozható annak a pedagógusnak, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő nevelő, oktató munkájával és életével a szülők, a diákok és pedagógustársak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Módos Tibor kapta.

1980-ban szerzett matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomát. 1981-től a Kanizsai Dorottya Gimnázium tanára. Közben e két szakja mellé elvégezte a technika szakot is. Munkája mellett a technika és számítástechnika tantárgyak szakfelügyeleti feladatait is ellátta. 1984-től az iskolákban és a tanár továbbképzésben is számítástechnikai tanfolyamokat indított. 1986-tól érettségi vizsgaelnök 2009-ig. 1993-1998-ig a Vas Megyei Pedagógiai Intézet fizika szaktanácsadója. 

1998-tól húsz éven át a gimnázium igazgatója. Igazgatói tevékenysége alatt fejlesztések sora indult meg: számítógéppark megújítása, tanári kar átalakítása, nyelvi labor létrehozása, tornaterem felújítása, vizesblokkok cseréje stb. Mesterpedagógus. Általános iskolai fizika könyvek és munkafüzetek szerzője.

Az ő nevéhez fűződik a Tea és Tudomány sorozat, mely 2015-ben indult és a mai napig tart. Minden energiáját a Kanizsai Dorottya Gimnázium stabilitására, eredményeinek fokozására fordította. Szívügye a közoktatás. Pedagógiai eszköztárát bővíti és fejleszti. Folyamatosan képezi magát. Kiváló stratéga. Segítőkész, empatikus. Rendkívüli teherbírás, fáradhatatlan lendület, bátorság, pontosság, alaposság és egyenesség jellemzi.

Díjak, kitüntetések: 

 • Miniszteri Dicséret 1991. 
 • Szombathely Oktatásügyéért 2005.

 

SZOMBATHELY KULTÚRÁJÁÉRT ÉLETMŰ-DÍJ

 

„Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Dr. Smidt Erzsébet kapta.

A Szombathelyi Tanárképző Főiskolán könyvtár-népművelés szakon végzett, majd az ELTE-n történészi diplomát szerzett, később könyvtártudományból doktorált. 1964-től a Savaria Múzeumban, Szentléleki Tihamér mellett dolgozott ásatási segédmunkásként. 1968-tól az édesapja, dr. Smidt Lajos magángyűjteményéből alapított, és a Szombathely városának, valamint Vas megyének adományozott Smidt Múzeum munkatársa.

Kezdetektől részt vett a múzeum létrehozatalában, a kiállítás megrendezésében. 1975-től nyugdíjba vonulásáig (2006) volt a múzeum igazgatója.

Szakmai működése alatt számos tudományos és ismeretterjesztő publikáció szerzője, több szakmai szervezet, így a Pulszky Társaság tagja volt, de napjainkban is aktív: ismeretterjesztő előadásokat tart, kulturális programokat szervez. Az általa létrehozott Smidt Múzeum Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki máig segíti a családjához szorosan kötődő gyűjteményt.

Díjak, kitüntetések: 
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért – Kulturális Tagozat

 

SZOMBATHELY KULTÚRÁJÁÉRT ÉLETMŰ-DÍJ

 

„Szombathely Kultúrájáért Életmű-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával és életével a város polgárai körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Prof. Dr. Vig Károly kapta.

1984-ben szerzett diplomát a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen, majd elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottsága hároméves ösztöndíját. Kutatási eredményeiről 1991-ben kandidátusi értekezés formájában számolt be.  1987 óta a Savaria Múzeum Természettudományi Osztályának munkatársa. 1994-ig muzeológus, majd osztályvezető. Később általános igazgatóhelyettes, illetve az intézmény tudományos titkára, 2013-tól tudományos igazgatóhelyettese. Száznál több tudományos szakcikk, számos könyvfejezet és öt könyv írása fűződik a nevéhez. Feldolgozta szinte az összes hazai múzeum levélbogár-gyűjteményét, illetve az európai múzeumokban őrzött Kárpát-medencei anyagokat. 1995 óta a Savaria - a Vas Megyei Múzeumok Értesítője főszerkesztője, 2000 óta a Vasi Szemle szerkesztőbizottságának tagja. 1997-ben a New York-i Tudományos Akadémia tagjává választották. 2002ben a Veszprémi Egyetemen habilitált doktori címet szerzett, 2002-ben elnyerte az Év Nyugatdunántúli Kutatója címet. 2004-ben első ízben neki ítélték oda a Pulszky Károly Emlékplakettet. 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma természettudományi muzeológia szakágának vezető szakfelügyelője.  Személyében szerencsésen ötvöződik az elhivatott tudományos kutató és az oktató minden pozitív vonása. Tudományos kutatói és publikációs tevékenysége mellett a színvonalas ismeretterjesztést is szívügyének tekinti, nívós előadásai a legszélesebb közönséggel ismertették meg a rovartant és a természetvédelem aktuális kérdéseit. Tudományos pályafutása Szombathelyhez, Vas megyéhez köti: kutatásait itt végezte, publikációi itt születtek, és az eredmények zöme is itt hasznosult, hasznosul.

 

SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉLETMŰ-DÍJ

 

„Szociális Munkáért Életmű-díj” adományozható annak a szociális területen tevékenykedő személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - kiemelkedő szakmai munkájával a város polgárainak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Vass Péter kapta.

Vass Péter hat generációs pedagógus család sarjaként a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd jelentkezett a Pécsi Orvostudományi Egyetemre. A „hely hiányában elutasított” felvételije után az Országos Mentőszolgálat Vas Megyei Mentőszervezetéhez került. A kor jellemző felfogása, - amely nem vonta be a „laikus” beteget a gyógyítás folyamatába - indította el a mentálhigiéné felé. Érdeklődése a szociálpolitika felé fordult. Itt az ELTE Szociológiai Intézetében Ferge Zsuzsa tanítványa lett.  Ezek a szakmai váltások a Pécsi Orvostudományi Egyetem akkor induló Szociális Munkás Szakára terelték. 1994-ben adjunktus, majd a szociálpolitikai tantárgycsoport vezetője lett. 1996-ban Wágner András akkori polgármester többszöri hívására elvállalta a Szombathely Megyei Jogú Város Népjóléti Osztályának vezetését. A különböző szakmai konferenciák megrendezésével a város országos szakmai elismertséget szerzett. Az 1996 őszén induló Egészség Hét és a következő év tavaszán új formában elinduló Szociális Hét mai napig megrendezésre kerül. Szombathelyről indult útjára a támogató szolgálat, az adósságkezelés és az iskolai szociális munka később országossá váló rendszere. A város és a szakma szempontjából fontosnak tartotta a nagy előd dr. Pálos Károly „újbóli felfedezését”. 2010-ben a munkáját Budapesten folytatta, a XXII. kerületben ugyanazt a tevékenységet látta el, mint Szombathelyen. Szakmai tevékenységét publikációk, könyvrészletek, könyvek írása jellemzi. Elnöke, alelnöke, vezetőségi tagja volt több országos, regionális szakmai szervezetnek. Munkáját a hosszú távú gondolkodás és kitartás jellemzi. Ezt mutatja, hogy képes a Balatont egy nap alatt körbe kerekezni.

 

KÖZSZOLGÁLATÉRT ÉLETMŰ-DÍJ

 

„Közszolgálatért Életmű-díj” adományozható annak a közszolgálatban dolgozó, elsősorban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál, illetve az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában hosszabb időn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj kivételesen indokolt esetben olyan személynek is adományozható, aki már nem áll közszolgálati jogviszonyban a fent meghatározott munkáltatóknál. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Heckenast Gusztáv kapta.

1972-ben érettségizett a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban, majd 1974ben autószerelő szakmát szerzett. 1974 szeptemberében kezdett el dolgozni az AFIT XII. Autójavító Vállalat Közgazdasági Osztályán, mint műszaki számlaellenőr. Ez idő alatt végezte a főiskolai tanulmányait a Bánki Donát Műszaki Főiskolán, ahol általános gépész üzemmérnök diplomát szerzett.

1979 augusztusától a Savaria Szakközépiskola tanáraként folytatta munkáját, ahol 18 évig osztályfőnökként is részt vett a diákok életében. 1982 júniusában a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán gépész műszaki tanárként végzett, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi karon közoktatási vezető szakirányú képzettséget szerzett. A Közoktatási Közalapítvány munkájában a megalapítása óta részt vett, mint felügyelő bizottsági tag, s rövid ideig a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Intézményfenntartó Társulás Tanácsának is tagja volt.

1990–1998 között városi képviselő, az Oktatási Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság, valamint a Megyei Egyeztető Bizottság tagja.

1999 szeptemberében kezdett el dolgozni Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában. Az Oktatási Osztály vezetője lett. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság tagjaként is tevékenykedett. 2009-ben Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője szakmai főtanácsadói címet adományozott részére. 2016. március 7-én Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta részére a kiemelkedő elméleti ismeretek és szakmai tapasztalat birtokában végzett másfél évtizedes példaértékű közszolgálati munkája, a közoktatás területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként.

 

SZOMBATHELY SPORTJÁÉRT ÉLETMŰ-DÍJ

 

A „Szombathely Sportjáért Életmű-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át - de legalább 25 éven keresztül - a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett.

 

2019-ben a díjat Király Ferenc kapta.

Király Ferenc Szombathelyen született. Labdarúgó pályafutását a Haladásban kezdte, az NBI-ben 1970-ben mutatkozott be. 14 éven keresztül, 1984-ig meghatározó játékosa volt a zöld-fehéreknek. Összesen 260 elsőosztályú mérkőzésen lépett pályára, ezeken 30 gólt szerzett. 1975-ben a Magyar (Népköztársaság) Kupa döntőjébe vezette a Halit, ahol végül 3:2-re kikapott csapata (2 gólos előnyről) az Újpesti Dózsától. Ez a meccs azonban nemzetközi kupaindulást jelentett, Király Ferenc gólt is szerzett a KEK-ben, a máltai Valletta csapatának kapuját vette be. Szintén tagja volt az indiai Nehru-kupát nyert Haladásnak, ahol a csapat, mint magyar olimpiai válogatott szerepelt. Labdarúgó pályafutását Ausztriában fejezte be. 
Aktív éveiben a Pannonsport kötelékében leginkább tornatermek berendezésével foglalatoskodott, közben 2003-tól fia, a válogatottsági rekorder labdarúgó Király Gábor által alapított Király Sportlétesítmény felépítésén és működtetésén dolgozott és dolgozik napjainkban is. 2006-ban részt vett a Király Sportegyesület alapításában, azóta, 13 éve a több mint 200 labdarúgóval rendelkező utánpótlás műhelyként funkcionáló egyesület elnöke.

Az 1979-ben létrehozott Haladás Öregfiúk szervezetének tagja, amely azzal a céllal jött létre, hogy az aktív labdarúgással felhagyó focisták továbbra is egy közösségben maradva öregbítsék a nagy múltú csapat és Szombathely hírnevét. Király Ferenc kezdetektől aktív tag, több évtizede résztvevője, szervezője az öregfiúk életének.

 

ÉHEN GYULA-DÍJ

 

„Éhen Gyula-díj” adományozható annak a magyar, illetve kivételesen indokolt esetben nem magyar állampolgárságú személynek, aki Szombathely város gazdaságának fejlesztése, városépítészetének, gazdaságfejlesztésének, környezetvédelmének érdekében hosszabb időn keresztül végzett munkájával kiemelkedő érdemeket szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Gáspár Péter kapta.

Gáspár Péter a Gáspár Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető-tervezője. Iskolai végzettség, egyéb tanulmányok: 1979-1982 Pollack Mihály Műszaki Főiskola Mélyépítési Szak Okleveles üzemmérnök; 1984–1988 BME Építőmérnöki Kar Szerkezetépítő mérnök.

Munkahelyek, munkakörök:

1984–1988 Vas megyei Építőipari Vállalat Építésvezető 
1988–1996 AGROBER Szombathely Építész tervező 
1996- Gáspár Mérnöki Iroda Kft. Szombathely ügyvezető, vezető tervező

Számos középület, lakópark tervezésében, műszaki ellenőrzésében vett részt:

 • Szombathely, Kárpáti Kelemen lakópark 8 épület 19 lakás (építész tervek elkészítése) 
 • Szombathely, Szent István lakópark 42 lakás (építész tervek elkészítése) 
 • WESTPANNON Kft. PENNY MARKET Szombathely, Körmendi út 
 • Szombathely Városi Nyomozó Ügyészség rekonstrukciója (építész tervek elkészítése) 
 • Evangélikus Egyházközség Szombathely Reményik Sándor Evangélikus Általános iskola átalakítása és bővítése 
 • Nagy Lajos Gimnázium Szombathely felújítási munkái 
 • Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely felújítási munkái, valamint sok más létesítmény tervezése.

Díjak, Kitüntetések: 
Hefele-díj 2012.

 

HEFELE-DÍJ

 

„Hefele-díj” adományozható annak a személynek, aki a városfejlesztés, a városépítés, területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő munkát végzett és ezzel közmegbecsülésre tett szert. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Pothárn László Péter kapta.

Pothárn László Péter 1985-ben érettségizett a Nagy Lajos Gimnáziumban, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1990-ben szerzett oklevelet. 1992-ig Szombathelyen, a Vas Megyei Tervező Vállalatnál dolgozott, majd annak megszűnése után 1993-tól egy magán tervezőcégnél (Tirbus Kft.) alkalmazták beosztott tervezőként. 1995 óta dolgozik önálló építészként, 1997-től társtulajdonosa a Pannon ArchikonKft.-nek, amely elsősorban építészeti tervezéssel foglalkozik. 1997-ben lett a Vas Megyei Építész Kamara tagja. 2005ben négy munkával szerepelt a Vasi Építészeti Biennálé közönség számára is bemutatott kiállításán. 2008 óta vesz részt Szombathely MJV Önkormányzat Főépítészi Műszaki Tervtanácsának munkájában.

Életútja során Szombathely városában számtalan lakó és középület, műemlék felújítás, ipari épület és városrendezési, fejlesztési munka tervezésében vett részt. A városban számtalan helyen találkozunk építészeti, városfejlesztő munkásságának színvonalas lenyomatával.

Fontosabb tervezési munkák:

 • Szombathely, Hajdú u. – tömb-rehabilitáció, 3x63 lakás és 10 sorház, 2008., beruházási programterv.
 • Szombathely, Nyitra u. – ÁMK bővítés és óvoda létesítés, 2009., eng. terv. (U. Nagy Gáborral)
 • Szombathely, Fő tér – VAOSZ étterem átalakítás és bővítés, 2013, eng. és kiviteli terv. (Horváth Andrással)
 • Kőszeg, Ambó Gy. u. – 2x4 lakásos beépítés, 2017., beruházási program terv.
 • Szombathely, Ady tér – közpark és turisztikai fogadóépület létesítése, 2018. beruházási program és engedélyezési terv.

 

BRENNER-DÍJ

 

„Brenner-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaság és a városüzemeltetés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Horváth László kapta.

Horváth László okleveles építőmérnök, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei igazgatója Egyetemi tanulmányai befejezése óta, 1980 szeptemberétől megszakítás nélkül dolgozik a Vas megyei közúthálózatot kezelő és üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságán, ill. annak jogelőd szervezeteinél. 2011 áprilisában kinevezést kapott a Vas megyei Igazgatóság vezetésére. Az 1580 km megyei úthálózat, kiemelten szombathelyi és városkörnyéki szakaszok napi üzemeltetésének tapasztalatait sikeresen építi be az úthálózat felújítási és fejlesztési terveibe, a forgalombiztonság mindenkori szem előtt tartásával. Szombathely Város Önkormányzata megbízásából az általa irányított szervezet végzi a város területén működő jelzőlámparendszer működtetését, a kor színvonalához igazodó fejlesztését. Irányításával a megye élen jár új költséghatékony burkolat felújítási technológiák alkalmazásában. Kritikus téli helyzetekben mutatott irányító- és szervezőkészségét a társszervek (Megyei Védelmi Bizottság, Rendőrség, Katasztrófavédelem) is minden alkalommal magasra értékelték.

A Közlekedéstudományi Egyesület Vas Megyei Szervezet Társelnöke. Az országos közúthálózat mindennapi üzemeltetési és fenntartási feladataiban évtizedek óta helytálló tapasztalt, valamint fiatal, szorgalmas és tehetséges dolgozók elismeréséről döntő „Útkaparó Páholy” tagja. 

A megye és Szombathely város forgalombiztonsága rendkívül fontos számára, ezt elősegítendő, több beavatkozást indított, pl. a 11-es Huszár úti, és a Rohonci úti városi gyalogátkelőhelyek láthatóságának, jobb észlelhetőségének kiépítésére.

 

GOTHARD JENŐ-DÍJ

 

„Gothard Jenő-díj” adományozható annak a személynek, aki a gazdaságkutatás, környezetvédelem, valamint a műszaki fejlesztés területén kiemelkedő szakmai munkát végzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Dr. Szabó M. Gyula kapta.

Dr. Szabó M. Gyula kutatóprofesszor az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium MKK igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia Doktora. 
Szakmai tapasztalatát a Szegedi Tudományegyetem munkatársaként és az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főmunkatársaként szerezte meg. Posztdoktori vendégkutató volt számos neves külföldi egyetemen (Princeton, JohnsHopkins, Harvard, University of Texas, University of Sydney). Kutatásai a bolygórendszerek keletkezésével, fejlődésével, különösen a kisebb égitestekkel, holdakkal, üstökösökkel, planetezimálokkal kapcsolatosak.

A jövő európai exobolygókutatásának három legjelentősebb űrtávcsöves programjaiban képviseli Magyarország és Szombathely tudományos életét. Vezeti az európai-amerikai Mauna Keaspektroszkópiai felmérés exobolygó csoportját. Vezetője a Kozmikus Hatások és Kockázatok GINOP pályázatnak, melynek keretében a meteorok Holdba csapódását figyelik meg az erre a célra kialakított új műszeregyüttessel.

Alapítója az ELTE-MTA-NKTH Exobolygó kutató csoportnak. Több mint 150 idegen nyelvű tudományos közlemény és több mint 300 magyar nyelvű oktató és ismeretterjesztő munka: cikkek, tanulmányok, könyvfejezetek, könyvek szerzője.

 

IFJÚSÁGÉRT-DÍJ

 

„Ifjúságért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város ifjúságnevelési, ifjúságvédelmi feladatainak ellátását. A díjat évente egy személy kaphatja.

 

2019-ben a díjat Dancs Istvánné (Kütsán Katalin) kapta.

Dancs Istvánné (Kütsán Katalin) nyugalmazott pedagógus pályája kezdetétől (1971) nyugdíjba vonulásáig a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában dolgozott. Munkásságát a folyamatos újszerűségre törekvés, a modern pedagógiai elvek elsajátítása és alkalmazása vezérelték. Tervezője és kivitelezője volt a Rogers tagozat beindításának és hosszú éveken keresztül a sikeres alkalmazásának. Szakmai kvalitásai kiterjedtek a főiskolások gyakorlatvezetésére, mentortanítói tevékenység folyamatos vállalására. Tanítványai közül többen kerültek az országos zrínyis matematika verseny döntőjébe és sorozatban értek el első helyezést. Huszonöt éven keresztül szervezte és vezette az alsó tagozatos gyermekek nyári táboroztatását Felsőcsatáron.

Éveken át a középiskolás fiatalokkal mezőgazdasági munkát végzett a bólyi építőtáborban, a téli sítáborokban is a diákokért tevékenykedő résztvevő volt. Nyugalmazását követően tovább folytatta a pedagógia munkásságát. Továbbra is táboroztat (nyári napközis tábor, KRAV MAGA tábor).

Az Új Nemzedék Szombathelyi Közösségi Tér elnevezésű szociális intézmény önkénteseként több éve segíti a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatását (korrepetálás), életre való felkészítését, életvitelüket javító tevékenységek megismertetését, elsajátítását, valamint az életutak figyelemmel kísérését.

Díjak, kitüntetések: 

 • Karácsony Sándor-díj 2001. 
 • Önkéntes munkáért elismerő oklevél 2018.

 

HORVÁTH BOLDIZSÁR DÍJ I.

 

„Horváth Boldizsár-díj” adományozható annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

 

A díj I. fokozatát 2019-ben Sütő Gabriella kapta.

A Nagy Lajos Gimnázium elvégzése után került Pécsre, ahol műszaki tanulmányait követően mérnöki és mérnök tanári diplomát szerzett a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Ezt követően egy rövid ideig építőipari szakképzésben tanított, majd 1999-ig pécsi tervezőirodáknak dolgozott és önállóan is tervezett. 2000-ben kezdett a közigazgatásban dolgozni. 2003-ban szülővárosába költözött, az Építési Iroda igazgatási ügyintézőjeként kezdte meg Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a munkát. Mai napig is itt dolgozik, jelenleg a Főépítészi Iroda vezetőjeként. Az Építési Iroda ügyintézőjeként hamar megismerte a városban építészként tevékenykedő kollégákat. 2005-től mindezt a Főépítészi Iroda munkatársaként hasznosíthatta. A hivatalban régóta feladata a város helyi védett értékeivel kapcsolatos ügyek gondozása. Szépérzéke, a környezetkultúra iránti vonzalma itt is megmutatkozik. Diplomaterve is egy műemléki épület felújítása volt, tudását a Budapesti Műszaki Egyetem Műemlékvédelmi Szakmérnöki képzésén gyarapította tovább. A Főépítészi Irodán hasznosítani tudta jó kommunikációs készségét, amely az építész kollégákkal és a társhatóságokkal való együttműködésen túl az ügyfelekkel történő kapcsolattartásban, az ő tájékoztatásuk során is elengedhetetlen. Az önkormányzat által létrehozott Építészeti-Műszaki Tervtanács szakmai előkészítése, működtetése szintén feladatkörébe tartozik.
Munkájában precíz, alapos. Készségei jelentik az alapot a helyi építési szabályzattal és településképi rendelettel összefüggő feladatok ellátása során, ahol olyan szabályrendszert kell megalkotni és időrőlidőre felülvizsgálni, amely a lakosságnak, a helyi vállalkozásoknak, a szakmai szempontoknak és a városi érdekeknek is egyaránt megfelel. Munkája elismeréseként 2013-ban megkapta a Horváth Boldizsár- díj II. fokozatát, majd 2017. július 1. napjával irodavezetői kinevezést kapott a Főépítészi Irodára.
Sütő Gabriella közel 20 éves szakmai munkája elismeréseként veheti át a Horváth Boldizsár-díj I. fokozatát.

 

HORVÁTH BOLDIZSÁR DÍJ II.

 

„Horváth Boldizsár-díj” adományozható annak a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló személynek, aki a közigazgatás területén a város érdekében, illetve a város polgárainak szolgálatában tartósan kiemelkedő és példamutató szakmai munkát végzett és ezzel közmegbecsülést szerzett. A díj két fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

 

A díj II. fokozatát 2019-ben Dankovits Sándor kapta.

Mezőgazdasági gépész végzettsége egyértelműen terelte a gépkocsikkal való foglalkozás irányába. Hosszú munkaviszonya alatt végig gépkocsivezetőként dolgozott. 1988-ban érkezett a közigazgatásba, először az Egészségügyi Osztály Alapellátó Intézményéhez. Az egészségügy területén nagy tapasztalatra tett szert, hosszú évekig tudta tanácsokkal ellátni a környezetét, kihez, hová forduljanak a gyógyulás reményében. 1992-ben a Polgármesteri Hivatalban folytatta (gépkocsi)vezetői munkáját. Biztonságban szállította a városvezetőket, képviselőket, a hivatal munkatársait szombathelyi céljaikhoz, az ország egész területén, illetve a nemzetközi kapcsolatok okán, Európa útjain.

A gépkocsivezető bizalmi ember, több szempontból is követelmény esetükben a megbízhatóság. Ennek a szigorú feltételnek Dankovits Sándor mindig megfelelt. A biztonság mellé mindig járt egy kis szórakoztatás, persze, ha az utas így kívánta. Kivételes képessége volt az adomázáshoz, persze ahhoz is, hogy érezze, az utasa a csendet választja. Két fuvar között kicsit a hivatal épületében dolgozókat is megnevettette, meghallgatta. Intézmény volt az intézményben. Munkája elismeréseként számtalanszor kapott a biztonságban levezetett kilométerek után jutalmat a város és a hivatal vezetőitől. 2018-ban az Év Technikai Dolgozója díjat kapott.

2019. január 5-ig megtett kilométerek száma 1.862.199 km volt. 2019. január 4. volt az utolsó munkanapja, majd megkezdte az alaposan kiérdemelt nyugdíjas éveit. A személygépkocsit, mint munkaeszközt eredeti végzettségének megfelelően mezőgazdasági gépekre cserélte.

 

SZOMBATHELY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT-DÍJ

 

A „Szombathely Közbiztonságáért-díj” adományozható a város működési területén lévő rendvédelmi szerv hivatásos állományú azon dolgozójának, köztisztviselőjének és közalkalmazottjának, illetve a polgárőrség azon tagjának, aki a közrend, a közbiztonság védelme és megszilárdítása, valamint a megelőzés területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végzett. A kitüntető díjat évente egy személy kaphatja.

 

A díjat 2019-ben Kasparik Zsolt kapta.

Kasparik Zsolt rendőr százados, a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Nyomozó Alosztályának alosztályvezetője. 2005. július 1-jétől teljesít hivatásos rendőri szolgálatot. Rendőri pályafutását a Szombathelyi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya Vizsgálati Alosztályának állományában kezdte, vizsgáló beosztásban. Szakmai hozzáállása alapján 2008. január 1-jei hatállyal áthelyezésre és kinevezésre került a Szombathelyi Rendőrkapitányság Felderítő Osztálya Felderítő Alosztályának állományába főnyomozó beosztásba, majd 2009. január 1-jétől megbízásra került ugyanitt kiemelt főnyomozói feladatok ellátásával.

A Szombathelyi Rendőrkapitányságon végrehajtásra került személyzeti intézkedések miatt 2014. január 1-jei hatállyal a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Nyomozó Alosztályának megbízott, majd kinevezett alosztályvezetője. Alosztályvezetői megbízása óta nagy hatékonysággal látja el feladatát. A vezetése alatt álló Alosztály szerteágazó feladatainak koordinálása, a munkavégzés megszervezése, az állomány szakmai és emberi felkészítése komoly munkát igényel. A kiváló parancsnoki és emberi hozzáállásával, kommunikációs készségével kivívta kollégái tiszteletét.

Az elmúlt években több, közérdeklődésre számot tartó bűncselekménysorozat (gépkocsifeltörések, kerékpár-, illetve alkalmi lopások) ismeretlen elkövetőinek felderítését realizálta az irányítása alatt álló Alosztály állománya. Ezen bűncselekmények eredményes felderítése nagymértékben hozzájárult Szombathely város lakossága szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.

A felsoroltakon kívül az elmúlt években magas színvonalon végzett munkát tömegrendezvények biztosításában, a rendőri szervek részére meghatározott különleges ellenőrzési és szakmai irányítói feladatokban.

 

TÓTH GÉZA-DÍJ

 

„Tóth Géza-díj” adományozható annak a személynek, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.

 

A díjat 2019-ben Srećko Sekulović kapta.

Srećko Sekulović Jugoszláviában VRBAS városában született. Profi kosárlabdázó lett hazájában, a délszláv háború miatt 1995-ben Magyarországra, Debrecenbe érkezett, ahol játékos pályafutása után junior edző lett.

1998–2000 között már felnőtt profi edző volt a SzpartakSubotica csapatában. Onnan érkezett Szombathelyre, első időszaka 2000-2002 között volt.
Hazájában a NIS és Vrsac csapatoknál volt edző 2003–2006 között.

2007 januárban tért vissza Szombathelyre, abban a szezonban 4. lett a csapattal. 2008-ban végig uralva a Magyar Bajnokságot a Falco történetének első bajnoki címét nyerte a klub az ő vezetőedzősége alatt. 2009-ben 4. helyezést ért el a bajnokságban a Falcóval. 2009-2016 között az Alba, a Pécs, majd 3,5 évet a BC Mures csapatánál dolgozott edzőként.

2016 nyarán a harmadik periódusát kezdte meg a Falco csapatánál. Az előző szezon gyenge szereplése után 2017 júniusában bajnoki döntőbe vezette a csapatot. 2018-ban ismét a bajnoki döntőig jutott a csapattal.

Srećko Sekulović Szombathely városát otthonának érzi, szimpatikus nyílt ember és kiválóan beszél magyarul.

 

WEÖRES SÁNDOR-DÍJ

 

Weöres Sándor-díj adományozható annak a művészeti tevékenységet folytató személynek, csoportnak vagy alkotó közösségnek, aki vagy amely Szombathely város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerzett, vagy Szombathely város hírnevét gyarapítja. A díjat évente kettő, művészeti tevékenységet folytató személy, csoport vagy alkotó közösség kaphatja.

 

A díjat 2019-ben Horváth János és a Mesebolt Bábszínház kapták.

Horváth János Gedi 1960-tól az Ungaresca Táncegyüttes tagja. 1963-1978 között a Kossuth díjas Pesovár Ernő mellett az együttes művészeti vezetője, majd 2009-ig vezetője.
Irányítása alatt táncos nemzedékek sora nőtt fel. Az általa szervezett képzések, továbbképzések és az Ungaresca működésének hatására Vas megye számos településén sorra alakultak a táncos közösségek. A hagyományossá vált Tánc Világnapja városi rendezvény kezdeményezője. Nevéhez fűződik a Szombathelyi Táncregiszter szerkesztése és több éven át tartó megjelentetése.

Az Ungaresca történetét egyedülálló dokumentumként több kötetben írta meg. Koreográfusi tevékenységét számos díjjal ismerték el (1974, 1981, 1983, 1998). Példamutató módon szolgálta és szolgálja a mai napig egész családjával együtt a Vas megyei néptáncmozgalmat.

Jelenleg az Ungarescosenior táncegyüttes vezetőjeként vállal aktív szerepet. Az utánpótlás képzésére 1998-ban művészeti iskolát alapított, mely napjainkig sikeresen működik néptáncpedagógus gyermekei vezetésével.

Jelentősebb kitüntetései: 

 • Bessenyei-Díj 1992 
 • Szombathely Város Kulturális Életműdíja 1997 
 • Vas megyéért Díj 2001 
 • Pesovár Emlékplakett 2013 
 • Vasvár város Díszpolgára 2014 
 • Batthyány Lajos Vas megyéért Életmű Díj 2017

 

A Mesebolt Bábszínház elődje 1989 őszén alakult mint amatőr majd félhivatásos együttes. 25 évvel ezelőtt, 1994 augusztusában több hónapi egyeztetés után – 1995. január 1-i indulással - a város és a megye közösen alapított művészeti intézményt: egy hivatásos önkormányzati színházat, mely ma már Szombathely MJV fenntartásában működő kiemelt előadó-művészeti intézmény. A Szombathelyi Bábszínház társulata 1997-ben kezdeményezte nevének megváltoztatását. Választásuk a szombathelyi születésű költőnő, Gazdag Erzsi egyik gyermekversének címére esett, így lett MESEBOLT a Mesebolt.

A színház máig az ország egyik legkisebb létszámmal működő társulata, de az ország egyik legjelentősebb, külföldön is elismert gyermekszínházi műhelye. A színházi fesztiválokon évről-évre rangos szakmai díjakkal ismerik el munkájukat, előadásaikat.

A Mesebolt egy-egy évadban 10-12 új produkciót mutat be, 320-360 előadást játszik 30-35 ezer nézőnek, főként Szombathelyen, de gyakran vendégszerepelnek a megye településein, az ország más vidékein és külföldön is.

A törzsközönséget jelentő óvodások és kisiskolások mellett játszanak a bölcsődés korú gyermekeknek, a kamaszoknak az ifjúsági korosztálynak és a felnőtteknek is. Olyan bábszínházban hisznek, amely „képes formálni, alakítani környezetének arculatát, kulturális igényszintjét, amely önmaga is képes ünnepeket teremteni. Hagyomány és Korszerűség, egyszerre megőrizni és megújítani.” Minden évad ezekre az alapokra épít, ezeket kívánja erősíteni.

 

AZ ÉV CIVIL SZERVEZETE-DÍJ

 

Az „Év Civil Szervezete-díj” adományozható annak a szombathelyi székhelyű egyesületnek, vagy alapítványnak, amely legalább 5 éven keresztül aktívan, eredményesen működött Szombathely városában, és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával való együttműködése, önkéntességben való részvétele kiemelkedő. A díjat évente két civil szervezet kaphatja.

 

A díjat 2019-ben a Parkerdei Kertbarát Egyesület és Szombathely Város Szent Márton Kórusegyesülete civil szervezetek kapták.

A Parkerdei Kertbarát Egyesület 1994-ban alakult 310 taggal. „Területe” három oldalról erdő által határolt, szép környezetben az úgynevezett séi Fekete Fenyvesben található. A kertbarátok célja a szabadidő hasznos eltöltése, a jó levegőn való kertészkedés, kikapcsolódás, a tapasztalatok egymás közti cseréje. A kertbarátok hétvégén családostól kiköltöznek a kertbe, ahol hamar előkerül a bogrács, megfő benne a gulyás, halászlé, vagy roston megsül a pácolt húsféle, zöldség.

Az Egyesület területén található utcák csak egy része szilárd burkolatú, a többi utca karbantartását pedig folyamatosan végzik. 2007től szervezik a „Legszebb kert, legrendezettebb utca” versenyt. A díjak átadására minden évben augusztus 20-án kerül sor. Több szervezettel állnak folyamatos kapcsolatban. Részt vesznek a Váci úti Nyugdíjas Klub rendezvényein, valamint meghívják a klub tagjait a Parkerdőbe. Jó kapcsolatot ápolnak a Parti Kertészettel. A kertészet 10% kedvezményt biztosít a tagoknak, továbbá évente 5-600 cserép virággal ajándékozza meg őket. A Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal közös palánta és virágvásárt szerveznek az Egyesület területén, segítve ezzel az itt tevékenykedő idős polgárokat. Az Egyesület pedig lehetőséget biztosít a kert és parképítő szakos tanulók számára tapasztalatcserére. Figyelmet fordítanak a környezet védelemre is, évente több tonna hulladékot szednek össze a Parkerdőben.

Az Egyesület 2019 - ben ünnepli fennállása 25. évfordulóját, amelynek méltó emléket állít az Év Civil Szervezete-díj elnyerése.

 

A Szent Márton Kórus 1959-ben alakult amatőr énekesekből. Az idén 60 éves kórus tevékenysége során jelentős szakmai sikereket ért el a hazai és a nemzetközi kulturális életben. Több európai országban adtak már koncertet, de az ország számos településén is szerepeltek már.

Szoros szakmai kapcsolatot alakítottak ki ausztriai zene-és énekkarokkal. Széles és sokszínű repertoárjukat rendszeresen önálló koncerteken is bemutatják. Állandó közreműködői az Iseumi Szabadtéri Játékoknak és a Szent Kvirin ünnepi búcsúmisének.

Többéves hagyomány, hogy Szent Márton hetében kórustalálkozót szerveznek, ahova színvonalas kórusokat hívnak meg bel-és külföldről egyaránt, és év végén adománygyűjtő koncertet szerveznek. A 60 éves jubileum alkalmából a 2019. december 14-i adománygyűjtő koncertjükön a Savaria Szimfonikus Zenekar és szólisták közreműködésével Mozart: Requiem című művét adják elő.

 

Fotók: Bonyhádi Zoltán
Kiemelt kép: Nagy Jácint / Savaria Fórum

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2022.12.02
Módosítva: 2022.12.02

A 90 éves Horváth Antalné köszöntése születésnapja alkalmából

Mária nénit dr. Nemény András polgármester és dr. Horváth Attila alpolgármester látogatta meg.

Feltöltve: 2022.11.21
Módosítva: 2022.11.21

Sajtótájékoztató játszótér-felújításokról

Csaknem 200 millió forintból újultak meg játszóterek 2019 ősze óta Szombathelyen.

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
Időpont: 2023 Február 17. (Péntek) 19:00

ÖREGLÁNYOK (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 13. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
VASÚTMODELL KIÁLLÍTÁS (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 December 08. (Csütörtök) 14:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Szombathelyi Advent (Gyerekeknek)

Szombathely, Fő tér - Rendezvénytér, Szombathely,
2022 December 09. (Péntek) 17:00

Még több Gyerekeknek ...
VADAK URA - THE COVENANT (Zene/Koncert)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2023 Január 07. (Szombat) 14:00

Még több Zene/Koncert ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...