Dr. László Győző

Elismeréseket adtak át a Szociális Munka Napja alkalmából

A szombathelyi megyeházán adtak át elismeréseket hétfőn a Szociális Munka Napja alkalmából. Szombathely Megyei Jogú Várost dr. László Győző alpolgármester képviselte.

Ünnepi műsort adott a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény nevében Fekete Ferencné és Borbíró Zsigmond.

Köszöntőt mondott Czimbik Norbert Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese, Popovicsné dr. Tisza Edit, a Vas Megyei Kormányhivatal igazgatója, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, valamint dr. László Győző Szombathely MJV alpolgármestere.

 

Az ünnepség díjazottai

Főigazgatói Dicséretben részesült munkája elismeréseként Gájerné Tóth Márta a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény terápiás munkatársa.

1980-ban a gimnáziumi érettségit követően a Markusovszky Kórház gazdasági részlegén kezdett el dolgozni. 1989-ben áthelyezéssel került a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény jogelődjéhez, pénzügyi előadói munkakörbe. Munkaköri feladatai mellett helyettesítette az élelmezésvezetőt, valamint hosszú évekig tagja volt a Közalkalmazotti Tanácsnak.
2006-tól a gazdasági részlegről a szociális és mentálhigiénés csoportba került szociális ügyintézőként. Feladata a lakók pénzügyeinek, térítési díjainak kezelése, valamint az intézményi kulturális és szabadidős tevékenységek támogatása lett.

Munkáját mindig naprakészen, pontosan, precízen és szakszerűen végzi. A lakókkal és a hozzátartozókkal való kapcsolattartását empátia, segítőkészség és hatékony együttműködés jellemzi.

2010-ben szakismereteit bővítendő gyógypedagógiai asszisztensi végzettséget szerzett. Munkatársai mindig számíthatnak tapasztalataira, segítő együttműködésére, megbízhatóságára. Közel 40 éve tartó lelkiismeretes, odaadóan végzett munkája példaértékű.

 

Főigazgatói Dicsértben részesült munkája elismeréseként Moórné Csuka Anita, a Vas Megyei Egyesített Szociális Intézmény szociális munkatársa.

Moórné Csuka Anita 1998. február 1-től dolgozik az intézmény Sajtoskáli telephelyén. 2000-ben szociális gondozó képesítést, 2003-ban szociális gondozó és szervező végzettséget szerzett. Feladatai közé tartozik a lakók költőpénzének, iratanyagának kezelése, segíti őket ügyeik intézésében, végzi a hagyatéki ügyek intézését, előkészíti a térítési díjak megállapításához szükséges döntést. Munkáját nagy precizitással végzi, a lakókkal kedves, segítőkész, mely különösen fontos a pszichiátriai betegségben szenvedő ellátottak esetében. Munkatársai mindig számíthatnak rá, vidám nevetésével, jó kedélyével színt hoz a mindennapokba.

 

Főigazgatói Dicsértben részesült munkája elismeréseként a Kulcsár Tamásné Szentgotthárdi Szakosított Otthon osztályvezető-helyettes ápolója.

Kulcsár Tamásné 1990. augusztus 1-én kezdett dolgozni a Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthonában segédápolóként. 1993-ban szociális gondozó képesítést szerzett. 
Munkáját a kezdetektől napjainkig alázattal, a lakók érdekeinek maximális szem előtt tartásával végzi. A gyakran már hosszabb ideje megterhelt ellátottaknak nemes egyszerűséggel, kellő empátiás készséggel nyújt támogatást, esetenként a szorongás, a magány, a kilátástalanság időszakaiban. Fogékony az új dolgokra, részt vesz az intézmény által szervezett továbbképzéseken. Tudásával, gyakorlati tapasztalataival folyamatosan segíti fiatalabb, vagy újonnan belépő kollégáit.

Az intézményben töltött huszonkilenc év alatt valamennyi gondozási egység munkáját megismerte, abban aktívan részt vesz. A kollektívával közösen törekszik arra, hogy a lakók részére megpróbálják - lehetőségekhez mérten - a saját otthont pótolni.

Az évtizedek alatt mindig szem előtt tartotta a lakók ellátásának, valamint a munkatársakkal való együttműködés fontosságát.

 

Főigazgatói Dicsértben részesült munkája elismeréseként Sütőné Kondor Leonóra Vas Megyei Szakosított Otthon ápolója.


Sütőné Kondor Leonóra 1989. október 1-től dolgozik intézményben, a Vas Megyei Szakosított Otthon Csákánydoroszlói Telephelyén, illetve jogelőd intézményében. 1989-től 1994 júniusáig gondozó munkakörben tevékenykedett, majd 1994. június 22-én szociális gondozó és ápoló végzettséget szerzett és ezen időponttól ápoló munkakörben dolgozik. 2001 – 2007-ig, majd 2012-2016 októberéig megbízott osztályvezető ápolói feladatokat látott el. 2016. december 1-től osztályvezető ápolóként az „A” gondozási egységen lakó közel 70 fő értelmi és halmozott fogyatékossággal élő ellátott mindennapjait szervezi, koordinálja szívvel és lélekkel, lelkiismeretesen gondoskodik az ápolási és gondozási feladatok teljes körű ellátásáról. Hivatását három évtizede gyakorolja, mindezt felelősségteljesen, áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel teszi. Mind a gondozási egységen, mind az intézményben élő valamennyi lakóval rövid idő alatt jó kapcsolatot alakított ki, amelyet az udvarias magatartás, a tiszteletteljes hangnem, a feltétel nélküli elfogadás, a szabad akarat tiszteletben tartása, a szeretetet és a tolerancia jellemez.

(Sütőné Kondor Eleonóra egy halaszhatatlan elfoglaltsága miatt nem tudott résztvenni a rendezvényen, ezért Varga Annamária igazgatóasszonyt, vette át az elismerést.)

 

Főigazgatói dicsértben részesült munkája elismeréseként Papp Adél a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ Általános Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat intézményvezető-helyettese.

Papp Adél 2002-től kapcsolódott a gyermekvédelmi területhez, a kőszegi SOS Gyermekfalu által működtetett Séi Ifjúsági házban  kezdte meg céltudatos nevelői  munkáját, majd 2014. a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz jelentkezett gyermekvédelmi gyámi munkakörre. Vas megyében elsőként, megszervezte a gyermekvédelmi gyámi csoportot, melynek hatására a gyámi munkakör hatékonnyá, átláthatóvá vált.  2016.december 3-tól az Intézmény felkérte Intézményvezető- helyettesítési feladatok ellátására. Koordinálja és felügyeli a Nevelőszülői hálózat, a Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság, az Elhelyezési csoport, az Örökbefogadási csoport, Gyermekvédelmi gyámi csoport és a Gyermekvédelmi Szakszolgálat nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Az Intézményvezető helyettesi feladatai mellett a Vas Megye Gyámhatóságainak felkérésére számos esetben folytat támogatott közvetítői tevékenységet.

Projektmenedzserként vesz részt intézmény a nevelőszülői hálózat infrastrukturális fejlesztése című  EFOP 2.2.14-es azonosítási számú. Európai Uniós pályázatában. Szakmai meglátásai megalapozottak, mindig segítőkészen áll a krízishelyzetek megoldásához. Kiváló és hasznos munkát végez az intézményben, melyet ez úton is köszönünk.

 

A Szociális és gyermekvédelmi Főigazgatóság minden évben köszönetét fejezi ki azoknak is, akik nem az intézmények dolgozóiként, hanem külső támogatóként, segítő szándékkal, esetleg önként tevékenységgel vagy éppen évek óta tartó jó kapcsolat révén segítik az intézményeiket.

Ez alkalomból idén megköszönték dr. Puskás Tivadarnak, Szombathely MJV leköszönő polgármesterének a két önkormányzati cikluson keresztül tartó segítő támogatását.

Dr. Puskás Tivadar két cikluson keresztül szívügyének tekintette nem csak Szombathely Megyei Jogú Város területén, hanem a  megyében élő gyermekvédelmi és szociális ellátásban részesülők segítését. Az országosan elsőként a bántalmazott gyermekek megsegítésére létrejött, Barnahus-ház projektet már az elejétől fogva támogatta, polgármesteri keretéből anyagilag is hozzájárult a kezdeményezés megvalósulásához. Magyarországon elsőként Szombathelyen, a Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és Gyermekvédelmi Szakszolgálat épületében megnyílt az úgynevezett „Barnahus” pilot egység, mely meghallgató szobából, zárt láncú videóhálózattal felszerelt monitoring szobából és orvosi szobából áll.  Minden fórumon segítette a projekt megálmodóinak munkáját. Továbbá minden évben kiemelt támogatója volt a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézmény által szervezett „Együtt élünk” programsorozatnak, amelynek célja, hogy Szombathely és vonzáskörzetében élők megismerjék a látásfogyatékos emberek életét és segítésük lehetőségeit. Emellett segítséget nyújtott a nevelőszülői hálózat fejlesztéséhez, minden városi intézményben megjelenhettünk. Minden olyan rendezvényt támogatott, amely a szociális és gyermekvédelmi intézményeinkben lakókat szolgálta. Számos esetben közbenjárásával programjaikhoz biztosította a város a helyszínt. Az intézményben lakók több alkalommal vehettek részt hangversenyen, színházban a város támogatásával. Lehetőséget kaptak, hogy a Savaria Történelmi Karneválon az intézmények az általuk készített portékájukkal megjelenhessenek, sőt az idén a nevelőszülőséget is népszerűsíthették a város legnagyobb turisztikai rendezvényén. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Kirendeltsége bármikor fordult hozzá kéréssel, sosem zárkózott el, mindig azt kereste, hogy milyen formában nyújthat segítséget. Az általuk szervezett rendezvényeken, szinte kivétel nélkül részt vett, és személyes jelenlétével biztosította, hogy Szombathely Megyei Jogú Városra mindig számíthat a szociális és gyermekvédelmi szféra.

Fotó: Bonyhádi Zoltán


Galéria (19 db)

További hírek (10 db)

Feltöltve: 2021.02.25
Módosítva: 2021.02.25

Újabb online egyeztetés a 2021-es költségvetés tervezetéről

Dr. Nemény András a képviselő-testület tagjaival vitatta meg a tervezetet.

Feltöltve: 2021.01.28
Módosítva: 2021.01.28

Köszönjük, Jordán Tamás!

Emléklappal köszönte meg a városvezetés a színigazgató munkáját.

Programok

Előadás/Kiállítás: Egyéni tanácsadás gyógytornász vezetésével!

Helyszín: Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
Időpont: 2021 Február 01. (Hétfő) 16:00

Kapaszkodó! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Március 03. (Szerda) 13:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Jóga kurzus (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Március 03. (Szerda) 17:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
MAGYAR DARTS LIGA (Sport)

Haladás Sportkomplexum , Szombathely, Rohonci út 3.
2020 Március 10. (Kedd) 18:30

Még több Sport ...
Falco KC Szombathely - Paks (Sport)

Sugár úti Sportcentrum Arena Savaria, Szombathely, Sugár út 18.
2021 Március 03. (Szerda) 18:00

Még több Sport ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...