Önkorm. tulajdonú szervezetek

VASIVÍZ Zrt.

A társaság megnevezése: VASIVÍZ Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19.
Telefon: +36 (94) 516-200
Fax: +36 (94) 516-290
Honlap: http://www.vasiviz.hu/
E-mail: titkarsag@vasiviz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 52,85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Kohuth Viktor - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: 9799 Szentpéterfa, Alkotmány út 53.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás. Vas megye területén majdnem teljes egészében végzi tevékenységét a társaság, aki az önkormányzat törvényben rögzített feladatát látja el, azaz az egészséges ivóvízhez jutás jogát, valamennyi állampolgár számára, ezen túl a csatornahálózattal lefedett területen a szennyvízkezelés, elvezetés és tisztítás feladatait is.
Cégvezető díjazása: bruttó 822.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Németh Ákos
Szalai Bálint
Buti Tibor
Solymosi Tamás
Virányi Balázs
IG díjazása: elnök: 197.000,-Ft, tagok: 131.000,-Ft
FB tagok: Pálmai Katalin
Illés Károly
Vlasich Krisztián
Kovács Tilda
Kondora István
Kovács László
FB díjazás: elnök: 131.000,-Ft, tagok: 89.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 323 alkalommal)

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

A társaság megnevezése: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.
Telefon: +36 (94) 314-040
Fax: +36 (94) 314-743
Honlap: http://www.szova.hu/
E-mail: titkarsag@szova.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Dr. Németh Gábor Tamás - vezérigazgató
A társaság vezetőjének címe: 9722 Perenye, Sport u. 15.
A társaság tevékenysége: A Szombathelyi Házkezelési Kft. és a Szombathelyi Városgazdálkodási Kft. egyesülésével, 2007. július 1 napjával alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A két egység feladatai az alábbiak:

Fő tevékenysége: 70.32 Ingatlankezelés.< Az önkormányzati és társasági tulajdonú ingatlanok (lakások és helyiségek) kezelője, üzemeltetője, bérbeadója, hasznosítója, fejlesztője.

90.02 Hulladékgyűjtés, kezelés. A köztisztasági feladatok, a hulladékgyűjtés, kezelés a közterületek tisztítása, a hulladék ártalmatlanítási feladatok ellátása, és ezeken túl a szabadidős tevékenységet szolgáló és strandüzemeltetői feladatok végzése.
Cégvezető díjazása: bruttó 848.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: Dr. Popgyákunik Péter
Bánfi Péter
Ferenczy Balázs
Kovács Zsolt
Kovács Előd
IG díjazása: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 126.000,-Ft
FB tagok: Koczka Tibor
Molnár Miklós
Lendvai Ferenc
Dr. Nemény András
Szijártó Győző
Nahodil Norbert
FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 126.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 359 alkalommal)

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid neve: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft.)

A társaság megnevezése: Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király utca 4. 3/11.
Telefon: +36 (94) 508-770
Fax: +36 (94) 508 770
Honlap: http://www.fehe.hu
E-mail: klara.nemeth@fehe.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Németh Klára
A társaság vezetőjének címe: 9721 Gencsapáti , Hunyadi út 210.
A társaság tevékenysége: Közhasznú tevékenység. Egyéb bentlakásos ellátás, mint főtevékenységen belül a mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása, a hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel, az idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül a jelentősebb. A nonprofit társaság a szociálisan rászorulókkal kapcsolatos önkormányzati feladatokat látja el, így a hajléktalanok, az átmenetileg szorult helyzetbe lévő emberek élethelyzetének javítását végzi. Folyamatos pályázati pénzek megnyerésével a munkaerő piacról kiszorult emberek foglalkoztatását segítő képzéseket szervez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Horváthné Varga Valéria - elnök
Sági József - tag
Kolman Gabriella - tag
FB díjazás: elnök: 45.000,-Ft, tagok: 39.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazás.pdf
(típus: application/pdf, méret: 366.86 Kb, letöltve: 342 alkalommal)

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/a.
Telefon: +36 (94) 513-930
Fax: +36 (94) 324-031
Honlap: http://www.szomtav.hu/
E-mail: titkarsag@szomtav.hu
Önk. Tul. hányad (%): 75 közvetett Apportálva: 100%-os tulajdonú SZOVA Zrt.-be.
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kovács Márta - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Üstökös utca 21.
A társaság tevékenysége: A társaság fő tevékenysége 40.30 Gőz,- Melegvízellátás, ugyanis a város közigazgatási területén lévő mintegy 32 ezer távfűtési és melegvíz-ellátási rendszerhez tartozó lakásba juttatja el a szolgáltatást.
Cégvezető díjazása: Ügyvezető díjazás: bruttó 290.000 Ft + gazdasági vezetői: bruttó 544.000 Ft; egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Nagy Donát
Soós József
Rettegi Attila
Balassa Péter
Szappanos Sándor
FB díjazás: elnök: 140.000,-Ft, tagok: 120.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 349 alkalommal)

Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Képző Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 8-10.
Telefon: +36 (94) 513-470
Fax: +36 (94) 513-475
Honlap: http://www.savariatiszk.hu/
E-mail: titkarsag@savariatiszk.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100%
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Bálint András - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9721 Gencsapáti, Vízköz u.12.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 85.32 Szakmai középfokú oktatás. Az Önkormányzat pályázati pénzből valósítja meg a szakképzés korszerűsítését szolgáló beruházást, amely arra hivatott, hogy az együttműködő szakképző intézményeket integrálja és olyan képzési formát valósítson meg, amely rugalmasan igazodni képes a folyton változó munkaerő piacának igényeihez.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Gál József
Ágh Ernő
Magyar Szabolcs
FB díjazás: elnök, tagok: 40.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Vezetők javadalmazása.pdf
(típus: application/pdf, méret: 178.97 Kb, letöltve: 502 alkalommal)

Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, GéfinGy. u. 22.
Telefon: +36 (94) 325-525
Fax: +36 (94) 325-525
Honlap: http://szombathelyimediakozpont.hu/
E-mail: szombathelyitv@gmail.com
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Halmágyi Miklós - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Árpád út 73.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 92.20 Rádiós és televíziós tevékenység. Helyi televíziózás, amely a város lakosságának közérdekű tájékoztatását és szórakoztatását szolgálja.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Vágvölgyi András
Schmidt András
Dr. Szűcsné Illa Valéria
FB díjazás: elnök, tagok: 29.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 332 alkalommal)

SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Welther Károly u.4.
Telefon: +36 (94) 314-575
Fax: +36 (94) 313-217
Honlap: http://www.szomhull.hu/
E-mail: info@szomhull.hu
Önk. Tul. hányad (%): 90
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Jusits Bálint - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Kassák Lajos u. 24/A. III. lh. II/2.
A társaság tevékenysége: -
Cégvezető díjazása: 100 000 Ft/hó, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Molnár Miklós
Lendvai Ferenc
Dr. Nemény András
FB díjazás: díjazás nélkül

Vas Megyei Temetkezési Kft.

A társaság megnevezése: Vas Megyei Temetkezési Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Ferenczy István u. 1.
Telefon: +36 (94) 314-082
Fax: +36 (94) 312-594
Honlap: http://https://www.vasmegyeitemetkezes.hu/
E-mail: vmtv@t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kiskós Ferenc - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9900 Körmend, Hunyadi u. 4.
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Takács Tamás, Vörös Lajos, Kelemen Krisztián
FB díjazás: elnök: 55.000,-Ft, tagok: 45.000,-Ft

Szombathelyi Parkfenntartási Kft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Parkfenntartási Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Jászai M. u. 2.
Telefon: +36 (94) 314-234; +36 (30) 984-1321
Fax: +36 (94) 314-234
Honlap: http://szompark.hu
E-mail: info@szompark.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Kiss Dávid - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Bertalanffy Miklós utca 42.
A társaság tevékenysége: Szombathely Megyei Jogú Város tulajdonában álló zöldfelületi rendszerek fenntartása, valamint e feladatokhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások végzése, és a város tulajdonában álló temetők fenntartása, üzemeltetése.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Kántás Zoltán
Koroknyai Sándor
Szuhai Viktor
FB díjazás: elnök: 55.000,-Ft, tagok: 45.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Vezetők javadalmazása
(típus: application/pdf, méret: 182.27 Kb, letöltve: 462 alkalommal)

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Savaria Turizmus Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Király u. 1-3.
Telefon: +36 (30) 979-2274
Fax: .
Honlap: http://www.karnevalsavaria.hu/2018/kapcsolat/
E-mail: savariaturizmus@tdm.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 85
Alapítói jogok gyakorlója: társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Grünwald Stefánia - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Izsó Miklós u. 12/a.
A társaság tevékenysége: Versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakítása és fejlesztése Szombathely és térségében. A turistaforgalom minőségi növelésével gazdasági, kulturális és társadalmi fejlődés generálása, a lakosság életminőségének javítása. A városba látogató turisták számára komplex utazási élmény biztosítása. A város és térsége vonzerőinek és szolgáltatásainak összekapcsolása, azok turisztikai csomagba szervezése, a turisztikai kínálat fejlesztése,a város és térsége pozitív imázsának kialakítása.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Szendi Zsuzsanna
Kovács Vince
Singer Krisztián
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 502 alkalommal)

Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft

A társaság megnevezése: Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci u. 1.
Telefon: +36 (94) 510-200
Fax: +36 (94) 510-200
Honlap: http://-
E-mail: titkarsag@haladas.hu
Önk. Tul. hányad (%): 10,2
Alapítói jogok gyakorlója: A társaság taggyűlése
A társaság vezetőjének neve: Tóth Miklós - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Rohonci út 3.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége 92.62 Egyéb Sporttevékenység Szombathely Megyei Jogú Város a hagyományok és a tradíciók életben tartása okán vállalta fel, hogy a város haladás névvel fémjelzett labdarúgó csapatának működtetésére gazdasági társaságot alapít, illetve Nemzeti bajnokság indulási jogával bíró társaságot vásárol.
Cégvezető díjazása: bruttó 1.200.000 Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Bokor Zsolt
Somogyi Ernő
Horváth Soma
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 319 alkalommal)

Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Rohonci u. 3.
Telefon:
Fax: .
Honlap: http://haladasstadion.hu/
E-mail: office@haladas.eu
Önk. Tul. hányad (%): 100 %
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Gál Sándor
A társaság vezetőjének címe: 9792 Bucsu, Rohonczi u.75.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Lakó – és nem lakó épület építése
Cégvezető díjazása: 600 000 Ft
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Elnök:Illés Károly, Tagok: Lendvai Ferenc, Dr. Horváth Attila
FB díjazás: 50 000 Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási Szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 985.09 Kb, letöltve: 370 alkalommal)

Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft

A társaság megnevezése: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Fő tér 23/B. I./1
Telefon: +36 (20) 245-3484
Fax: -
Honlap: http://-
E-mail: savaria.varosfejlesztesi.kft@varosfejlesztes.szombathely.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlés
A társaság vezetőjének neve: Dr. Ajkay Adrián - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Árpád u. 39.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: Máshová nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység. A társaság Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési feladatainak menedzselését látja el a városrehabilitáció és a városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok terén.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Tóth Kálmán
Kovács Zsolt
Dr. Őri Imre
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazás.pdf
(típus: application/pdf, méret: 510.41 Kb, letöltve: 377 alkalommal)

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár út 18.
Telefon: +36 (94) 513-760
Fax: +36 (94) 513-769
Honlap: http://www.szombathelyisport.hu
E-mail: karacsony.krisztina@szombathelyisport.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Karácsony Krisztina - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 8. fsz. 3.
A társaság tevékenysége: A Kft. közhasznú tevékenysége többek között a 93.11 Sportlétesítmények működtetése. A városi sportlétesítményeket fenntartó intézmény átalakításával jött létre a nonprofit társaság, akivel az Önkormányzat feladat-ellátási szerződést kötött, hogy azokat a kötelező önkormányzati sportfeladatokat, amelyeket a város felvállalt a társaság lássa el.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Palágyi József
Dr. Berényi Tamás
Kovács László
FB díjazás: elnök: 44.000,-Ft, tagok: 27.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.18 Kb, letöltve: 383 alkalommal)

FALCO KC Szombathely Kft.

A társaság megnevezése: FALCO KC Szombathely Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Sugár u. 18.
Telefon: +36 (94) 506-109
Fax: +36 (94) 506-108
Honlap: http://www.falcokc.com/
E-mail: falco@falcokc.t-online.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Gráczer György - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 18.
A társaság tevékenysége: Fő tevékenysége: 92.62 Egyéb sport tevékenység. Szombathely első osztályú kosárlabda csapatát működtető gazdasági társaság, melynek fő támogatója a többségi tulajdonú Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Lendvai Ferenc
Kopcsándi József
Pankár Tibor
FB díjazás: elnök: 35.000,-Ft, tagok: 30.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Javadalmazási szabályzat.pdf
(típus: application/pdf, méret: 163.27 Kb, letöltve: 356 alkalommal)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

A társaság megnevezése: Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.
Székhelye, postai címe: 9700 Szombathely, Akacs Mihály utca 7.
Telefon: +36 (94) 319-289
Fax: .
Honlap: http://www.wssz.hu/
E-mail: toth.andras@wssz.hu
Önk. Tul. hányad (%): 100
Alapítói jogok gyakorlója: SZMJV Közgyűlése
A társaság vezetőjének neve: Jordán Tamás - ügyvezető igazgató
A társaság vezetőjének címe: 1145. Budapest, Colombus u. 59.
A társaság tevékenysége: A társaságot 2007. október 1-vel alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város önálló színházának működtetésére.
Cégvezető díjazása: bruttó 600.000,-Ft, egyéb juttatásai: Javadalmazási Szabályzat
IG tagok: -
IG díjazása: -
FB tagok: Kozma Norbert
Lendvai Rezső
Prisznyák Benjámin
FB díjazás: elnök, tagok: 20.000,-Ft

Kapcsolódó dokumentumok (1 db)

Vezetők javadalmazása
(típus: application/pdf, méret: 60.99 Kb, letöltve: 376 alkalommal)

Programok

Sport: Kajakozási és kenuzási lehetőség a Csónakázó tavon

Helyszín: Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
Időpont: 2019 Szeptember 16. (Hétfő) 16:30

Haladás 100 / Súlyemelő szakosztály - dokumentumkiállítás (Előadás/Kiállítás)

Berzsenyi Dániel Könyvtár (BDK), Szombathely, Dr. Antall József tér 1.
2019 Szeptember 20. (Péntek) 10:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
LEGENDÁK A LEVEGŐBEN SZOMBATHELY 2019. CSALÁDI SÉTAREPÜLŐ HÉTVÉGE (Gyerekeknek)

Szombathelyi Reptér, Szombathely, Reptér út 1.
2019 Szeptember 20. (Péntek) 10:00

Még több Gyerekeknek ...
Angry Birds 2 2D – A film (mb) (6) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Szeptember 20. (Péntek) 13:00

Még több Mozi ...
Az: Második fejezet (18) (Mozi)

Cinema City, Savaria Plaza, Szombathely, Körmendi út 52-54
2019 Szeptember 20. (Péntek) 13:15

Még több Mozi ...

További programajánlatokért látogasson el a szombathelypont.hu weboldalra, vagy töltse le mobil alkalmazásunkat!

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...