TOP fejlesztések

Szombathely és Balogunyom településeket összekötő kerékpárút megépítése" TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00004

A TOP-6.4.1-15 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázata alapján Szombathely MJV Önkormányzata 254.442.979 Ft támogatásban részesült. A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők ...

Szombathely és Vép településeket összekötő kerékpárút megépítése" TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00003

A TOP-6.4.1-15 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívásra benyújtott sikeres pályázata alapján Szombathely MJV Önkormányzata 245.557.021 Ft támogatásban részesült. A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők ...

Új bölcsőde építése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Az „Új bölcsőde építése Szombathelyen” c. projekt illeszkedik Szombathely MJV Önkormányzata Terület- és Településfejlesztési Program célrendszeréhez, meghatározott prioritásaihoz és intézkedéseihez. A programban...

A Ferenczy utca hiányzó szakaszának kiépítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-15-SH1-2019-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: A pályázati felhívás céljaival összhangban a projekt elősegíti Szombathely Megyei Jogú Város gazdasági területeinek elérhetőségét, javítja a gazdasági övezetek és a lakóterületek közötti közlekedési összekött...

"Szombathely fenntartható mobilitási tervének elkészítése" TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002

Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-15-SH1-2019-00002 A PROJEKT CÉLJA ÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA: Az éghajlatváltozás mérséklése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése és az élhető városi környezet kialakulása szempontjából kulcsfontosságú terület a közlekedés fejlesztése. A megyei jogú városok és agglomer...

"Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése" TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001

Projekt azonosítószáma: TOP-6.5.1-16-SH1-2018-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A TOP-6.5.1-16-SH1 Felhívás keretében támogatást nyert, a „Maros és Pipitér óvoda energetikai korszerűsítése” című projekt az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon (Szombathely, 13...

Új Egészségügyi Alapellátó Központ Kialakítása TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001

Projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében egy új alapellátó központ került megépítésre a Markusovszky L. u. 8. sz. alatti ingatlanon, egy helyre koncentrálva a város korábban több pontján üzemelő egészségügyi alapellátás szo...

Kiskar utcai orvosi rendelők felújítása TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002

  Projekt azonosítószáma: TOP-6.6.1-16-SH1-2018-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projektben megvalósuló infrastrukturális beruházás célja, hogy a régió egészségügyi ellátásának tekintetében bekövetkezett változásokhoz igazodva egy magasabb színvonalú ellátást biztosítson. A fel...

Schrammel Imre életművének méltó elhelyezése Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00004 A projekt célja volt a Schrammel Imre, szombathelyi születésű Kossuth-díjas keramikus által felajánlott képzőművészeti alkotások méltó elhelyezése, turisztikai célú hasznosítása a bemutatás feltételeinek biztosításával. A Képtár, az...

Képtár turisztikai célú felújítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 A Szombathelyi Képtár 1985-ben nyílt meg. Létrehozását egy alapítvány kezdeményezte, melynek utóda a mai napig támogatja az itt folyó munkát, rendezvényeket szervez, a könyvtárat, egyes kiállításokat is támogat. 1995-ig a megyei múzeumi szervezethez t...

Savaria Jövőjéért közösségfejlesztés

Projekt azonosítószám: TOP-7.1.1.-16-2017-00101   A projekt célja és rövid összefoglalása: A helyi közösségek által irányított, helyi fejlesztéseket lehetővé tevő új Európai Uniós támogatási lehetőség kihasználása érdekében megalakult a Savaria Jövőjéért Helyi Közösség, amelyben szombathel...

Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése

Szombathely, 2021. | 06. | 29. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Sajtóközlemény Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése Befejeződött a TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 számú a „Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése” című Európai Uniós finanszírozású projekt Szo...

MEGÚJULÓ SZOMBATHELY – TISZTA ENERGIA SAJÁT ERŐBŐL

TOP-6.5.2-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város a fenntartható fejlődéshez szeretne hozzájárulni a villamos energia fogyasztás-, az épületenergia és az üzemanyag felhasználás csökkentésével, valamint a megújuló energiák arányának emelésével val...

Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00003 A projekt célja és rövid összefoglalása: A projekt keretében a szombathelyi Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése valósult meg, melynek köszönhetően a közszolgáltatások minőségének színvonala emelkedik...

Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00005 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1987. évben alapította meg a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézményt azzal a céllal, hogy Szombathely városából és az intézményfenntartó társulásban résztvevő településről jelentkező családokat...

Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.1-15-SH1-2016-00002  A projekt célja és rövid összefoglalása: A Szombathely várost elkerülő körgyűrű dél-keleti része mellett terül el a Claudius Ipari és Innovációs Park (CIIP) 185 hektáron. A terület 1997 óta ad helyet a város legnagyobb vállalatai részére, s m...

Szombathely Szent László király utcai felhagyott iparterület fejlesztése

Projekt azonosítószám: TOP-6.3.1-15-SH1-2016-00001   A projekt célja és rövid összefoglalása:  A projekt keretében történő fejlesztés célja a szombathelyi, Szent László király utcában található, barnamezős ipari terület funkcióváltással (sport, kereskedelmi és szolgáltató funkciók)...

Szombathely Megyei Jogú Város közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása

Projekt azonosítószám: TOP-6.1.5-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely a lakóterület és ipari elhelyezkedését tekintve úgynevezett kétpólusú város. A lakóterületek és a munkaerőt igénylő és munka lehetőséget biztosító ipari területek térben távol helyezkedn...

Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési partnerség a Szombathelyi járás területén

  Projekt azonosítószám: TOP-6.8.2-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: A magyar kormány az uniós célkitűzésekkel összhangban a foglalkoztatás bővítését tűzte ki stratégiai célul, hogy versenyképes hazai munkaerő-piac alakuljon ki és jelentős mértékű munkahelyteremtés...

Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése

Szombathely Megyei Jogú Város kerékpárosbarát fejlesztése Projekt azonosítószám: TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.4.1-15 számú, a „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” tárgyú felhívás keretében vissza nem té...

A szombathelyi Sportliget fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.3.2-15-SH1-2016-00001 „A szombathelyi Sportliget fejlesztése” című európai uniós finanszírozású projekt keretében a kivitelezési munkák befejeződtek. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jóvoltából a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéb...

A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése

Szombathely, 2020 | 10 | 08 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY         Befejeződött a szombathelyi északi iparterület fejlesztése Sikeres városi fejlesztés zárult.  Befejeződött „A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése” című projekt. A...

Szociális városrehabilitáció II. ütem

  Projekt azonosítószám: TOP-6.7.1-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Az Óperint városrészen és környékén kijelölt akcióterület Szombathely társadalmi-fizikai-gazdasági szempontból leszakadással fenyegetett településrésze, melynek fizikai-, infrastrukturális állapot...

Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen

Projekt azonosítószám: TOP-6.9.1-15-SH1-2016-00001 A „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című projekt keretében az Óperint városrészen kijelölt akcióterületen a városi és közösségi funkciókkal való ellátottság alacsony szintű, a városrész mind gazdaságilag,...

Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00005   A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015 áprilisában fogadta el a város Klímavédelmi és energiai stratégiáját. A stratégiai dokumentum célkitűzései közé tartozik az üvegház hatású gázok kibocsá...

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.6.2-15-SH1-2016-00001  A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a város két jelentős, a szociális szférában kiemelkedő intézményével együttműködve valósítja meg a projektet, mely által a város szociális alapszolg...

AGORA központ energetikai korszerűsítés

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00002 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY          Befejeződött az agora központ energetikai korszerűsítése   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött az „Agora Központ energetikai korszerűsítése” című projekt. A Terület- és Telep...

Neumann János Általános Iskola felújítása

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00003 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY      Befejeződött a Neumann János Általános Iskola felújítása   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött a „Neumann János Általános Iskola felújítása” című projekt. A Terület- és Településfejleszt...

Óvodák energetikai korszerűsítése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.5.1-15-SH1-2016-00004 ZÁRÓ  SAJTÓKÖZLEMÉNY          Befejeződött az óvodák energetikai korszerűsítése   Sikeres városi fejlesztés zárult, befejeződött a „Óvodák energetikai korszerűsítése” című projekt. A Terület- és Településfej...

Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése

  Projekt azonosítószám: TOP-6.3.3-15-SH1-2016-00001 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának célja a belterületi csapadékvíz elvezetési,- gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása,...

Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása

Szombathely, 2021 | 09 | 09 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY BEFEJEZŐDÖTT A SZOMBATHELYI VÁSÁRCSARNOK FELÚJÍTÁSA   A TOP-6.1.3-15-SH1-2016-00001 számú, „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt keretében megújult a megyeszékhely népszerű kereskedelmi egy...

Óvoda fejlesztések Szombathelyen

  Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00002 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az ado...

Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen

Projekt azonosítószám: TOP-6.2.1-15-SH1-2016-00004 A projekt célja és rövid összefoglalása: Szombathely MJV Önkormányzata mindig előtérben tartotta az óvodai nevelés kérdését. Az elmúlt évtizedekben a városban egyre gyarapodott az óvodák száma, igazodva az igényekhez, így több kisebb, az adott körzetbe...

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Október 05. (Szerda) 19:00

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
Vasárnapi közös kilométerek (Sport)

Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
2022 Szeptember 25. (Vasárnap) 08:30

Még több Sport ...
KERÉKPÁRTÚRA SZOMBATHELYRŐL A KŐSZEGI-HEGYSÉGBE (Sport)

Szombathelyi Emlékmű domb alatti parkoló, Szombathely, Bartók Béla krt.
2022 Szeptember 25. (Vasárnap) 09:30

Még több Sport ...
King - Egy kis oroszlán nagy kalandja (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 25. (Vasárnap) 13:30

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...