Nagyberuházások

Kerékpárút fejlesztések

Szombathely Dolgozók úti kerékpárút

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. június 30-án támogatási szerződést kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a „Szombathely Dolgozók úti kerékpárút" projekt megvalósítására. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai.

Széchenyi terv Magyarország megújul

1. Projekt címe: Szombathely Dolgozók úti kerékpárút
2. Projekt azonosító száma: NYDOP-4.3.1/B-2007-0005
3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – „Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén” (NYDOP–2007-4.3.1./B) tárgyú program keretében valósul meg
5. Megítélt támogatás: 163 440 000,-Ft
6. Projekt összköltsége: 204 300 000,-Ft
7. Támogatás mértéke: 80%
8. Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Dolgozók útja

A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.

A projekt rövid összefoglalása: A kerékpárút építése 2009 nyarán kezdődött meg, és 2010 tavaszán került átadásra. A kerékpárút nyomvonala Szombathely nyugati városrész tengelye, a nagy forgalmú 8901 j. állami út – Dolgozók útja - bel és külterületi szakasza. A kerékpárút ezen bel és külterületi út északi oldalán 2411 méter hosszúságban halad, szélessége 3,3 méter. Két természetes vízfolyás, a Perint patak és a Potyondi árok jelent akadályt, áthidalásuk 42 méter és 6 méter szabadnyílású vasbeton lemez felszerkezetű, 3,3 méter szélességű gyaloghíddal történt meg. A kivitelezéshez szükséges tervek műszaki tartalma megfelel az ÚT 2- 1.203 útügyi műszaki előírásoknak és az abban szereplő összes hivatkozott előírásnak, törvénynek, rendeletnek.

A kerékpárút tervezője Karácsony és Társa Mérnöki Iroda, a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft., az építést felügyelő műszaki ellenőr az Utiber Közúti Beruházó Kft. volt.

A kerékpárút az Oladi városrész és a kertváros közel 20 ezer főnyi lakosságának biztonságos kerékpáros közlekedését szolgálja, nemcsak iskolába, hanem munkába járáshoz is. A kerékpárral távolabbi településekről, pl. Séből, Toronyból, Nardából stb. vagy Ausztriából a városba érkező látogatók ezen az úton érhetik el könnyen a belvárost. A beruházás javítja a városrész lakóinak az életminőségét: környezetüket kíméli, a jelenlegi zajártalmakat és rezgési ártalmakat mérsékli. A rendszeres fűkaszálás, parlagfűmentesítés hozzájárul a levegő szennyezettségének csökkentéséhez.

Az Oladi városrész közel 3900 munkahelye, megközelíthetőségének igénye nagymértékű hivatásforgalmat gerjeszt. A tehermentesíteni kívánt közút átlagos napi forgalma 10801 egységjármű /nap. 2003-2006 közötti időszakban az adott szakaszon: 8 db (6 könnyű, 2 súlyos) közlekedési baleset történt.

Az új kerékpárút a meglévő balesetveszélyt jelentősen enyhíti a biztonságosabbá váló közlekedés hatására várhatóan többen használják majd a környezetkímélő közlekedési formát, a kerékpározást. 2,411 kilométerrel növekszik a városban az összefüggő kerékpárút-hálózat.

Szombathely I/C jelű, Bartók B. krt. - Magyar L. u. közötti kerékpárút építése

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. április 1-jén támogatási szerződést kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a „Szombathely I/C jelű, Bartók B. krt. – Magyar L. u. közötti kerékpárút építése" projekt megvalósítására.

Széchenyi terv Magyarország megújul

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai:

1. Projekt címe: Szombathely I/C jelű, Bartók B. krt. – Magyar L. u. közötti kerékpárút építése
2. Projekt azonosító száma: NYDOP-4.3.1/B-09-2009-0011
3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” (NYDOP–2009-4.3.1./B) tárgyú program keretében valósul meg
5. Megítélt támogatás: 56 873 182 Ft
6. Projekt összköltsége: 66 909 626 Ft
7. Támogatás mértéke: 85%
8. Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Bartók Béla körúti hídtól a Perint patak É-i oldalán a Magyar László utcán át a Nagykar utcai Perint hídig
9. A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.

A projekt rövid összefoglalása: A kerékpárút építése 2011 tavaszán kezdődött meg, és 2011 őszén fejeződött be. Kerékpárút tervezett nyomvonala a Bartók B. körúti hídtól a Perint patak É-i oldalán a Magyar László utcán át a Nagykar utcai Perint hídig (ahol csatlakozik a meglévő kerékpár utakhoz) 941 fm-en halad.

A projekt közvetlen célja a tehermentesített közút forgalmának csökkentése, a belváros hiányzó kerékpárútjának megépítése, továbbá a városon belüli kerékpáros mobilitás növelése. Az új kerékpárút a meglévő balesetveszélyt jelentősen enyhíti a biztonságosabbá váló közlekedés hatására várhatóan többen használjuk majd a környezetkímélő közlekedési formát, a kerékpározást. Közel 1 kilométerrel növekszik a városban az összefüggő kerékpár-úthálózat, ami így kb. 27 kilométert tesz majd ki.
A Bartók B. krt. – Magyar L. u. között megépítésre került kerékpárút vonzáskörzetében találhatók zömmel az iskolák, közintézmények. Ez a szerkezet meghatározza nagyvonalakban a megyeszékhely kerékpáros hálózatának kialakulását és egyben a további fejlesztési igényeket is.

Hosszútávú célként Szombathely Megyei Jogú Város 2006-ban elfogadott „Új Impulzusok Szombathely és agglomerációja” fejlesztési programjában és a 2007. novemberben készült „Szombathely Megyei Jogú Város Komplex kerékpárút rendszere” című Megvalósíthatósági tanulmányban több helyen is hangsúlyos a kerékpár közlekedés. Az általános indoklásban és eredmény-mutatókban felbukkanó hivatkozások mellett legfontosabbak azok az intézkedésekben megfogalmazott kitételek, amelyek a városi szintű fejlesztéseket közvetlenül orientálják. „Váljon egységessé a városi kerékpárút hálózat, épüljenek ki a Gyöngyös és Perint patakok mentén is a kerékpárutak, valamint teremtődjön meg az agglomeráció településeivel is a kerékpáros kapcsolat.” A kerékpáros hálózat bővítésének ezen ütemében azon kerékpáros szakasz megépítése szerepel, melyek a már meglévő szakaszok összekötését biztosítják.

Szombathely város kerékpár hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. április 16-án támogatási szerződést kötött a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel a „Szombathely város kerékpár hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken" projekt megvalósítására.


Széchenyi terv Magyarország megújul

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai:

1. Projekt címe: Szombathely város kerékpár hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken
2. Projekt azonosító száma: NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002
3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” (NYDOP-4.3.1/B-11) tárgyú program keretében valósul meg
5. Megítélt támogatás: 65.566.736 Ft
6. Projekt elszámolható összköltsége: 72.851.928 Ft
7. Projekt tervezett összköltsége: mintegy 145.000.000 Ft
8. Támogatás mértéke: 90%
9. Projekt helyszín: 9700 Szombathely, Körmendi út – Szent Gellért utca – Szőlős utca és – Diófa utca – Újvilág utca – Pásztor utca – Rumi út
10. A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6.

A projekt előzménye: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. július 28-án pályázatot nyújtott be a Körmendi út – Rumi Külső út közötti kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítására. A pályázat akkor forráshiány miatt tartaléklistára került. A Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága döntése alapján – és a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2013. január 10-i tájékoztatása szerint – újabb bírálati folyamat eredményeképpen a pályázat vissza nem térítendő támogatást nyert.

A projekt rövid összefoglalása: A kerékpárút építése 2013 tavaszán kezdődött meg, és várhatóan 2015 nyarán fejeződik be. Kerékpárút tervezett nyomvonala a Körmendi úttól két irányban: egyrészt a Szent Gellért utcán és Szőlős utcán keresztül, másrészt a Diófa utca - Újvilág utca – Pásztor utca – Rumi úti szakaszig, 3,3 km-en halad.
A projekt közvetlen célja a tehermentesített közutak forgalmának 10 %-os csökkentése, Gyöngyöshermán és Gyöngyösszőlős városrészek bekapcsolása a város kerékpárút-hálózatába, továbbá a városon belüli kerékpáros mobilitás növelése, elsődlegesen Szombathely városrészei, intézményei, a környező települések közötti kerékpáros kapcsolat megteremtése. Szombathely hagyományosan kerékpáros város földrajzi és településszerkezeti adottságai miatt, kiépített kerékpárút-hálózata 30 km, de mozaikos szerkezetű. A város törekvése arra irányul, hogy a kerékpárút-hálózat egybefüggő legyen, a kistérségi települések és Ausztria felé is kapcsolatot biztosítson. Ez a projekt hozzájárul az egybefüggő hálózatos szerkezet kialakításához.
A projekt beavatkozási területén hivatásforgalmi szempontból 7 db oktatási-, nevelési intézmény, 5 db közigazgatási, közszolgáltatási, egészségügyi intézmény, továbbá egyéb hivatásforgalmi intézmények találhatók meg.
A projekt elemei között kétirányú kerékpárutak és kerékpársávok kialakítása, forgalomkorlátozó beavatkozások végrehajtása és kerékpártámaszok elhelyezése szerepel. A kerékpárút teljes tervezett hosszúsága mintegy 3,3 km (ebből tényleges önálló kerékpárút: 1 km, a többi felfestéssel/piktogrammal jelölt). A projekt befejezésével Szombathely kerékpárút-hálózatának teljes hossza várhatóan meghaladja a 30 km-t (amely magában foglalja az önálló kerékpárutat, a kerékpársávot, gyalogjárdán kijelölt kerékpárutat is).
A Körmendi úton közút melletti egyoldali, kétirányú kerékpárutat alakítanak ki, így a hiányzó kerékpárút szakasz megépítésével megszűnik a forgalmas úton a kerékpáros közlekedés. A szintén forgalmas Szent Gellért úton kerékpársáv létesítésével kívánják elérni a biztonságos kerékpáros közlekedés megteremtését, az Újvilág utcában pedig forgalomtechnikai beavatkozások történnek majd. A Rumi úton (86-os főúton történő átkelés biztosításával) a kerékpárút megépítésével kívánják megvalósítani, hogy a Gyöngyöshermán városrészen lakók biztonságos körülmények között kerékpárral is bejuthassanak a városközpontba.
A kerékpározást akadályozó tényezők között szerepelnek jelenleg a balesetveszélyes keresztezési helyek, melyek kiküszöbölése – a projekt nyomvonalán – az építendő kerékpárúttal megtörténik. Így a projekt befejezésével a forgalmas közutakon megszűnik a kerékpáros forgalom – ennek következtében pedig várhatóan a kerékpáros balesetek is.

Programok

Előadás/Kiállítás: RAKAT - Válogatás az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak munkáiból

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2021 Május 12. (Szerda) 16:00

Koncert Vajda Gergellyel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2021 Május 12. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Térítésmentes egészségtanácsadás az EFI-ben! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 12. (Szerda) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Babamasszázs Térítésmentes Babamasszázs tanfolyam (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 12. (Szerda) 11:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes ONLINE Szülői szerepre felkészítő tanfolyam! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 17. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...