Nagyberuházások

Határon átnyúló fejlesztések - „CENTROPE Capacity"

Bécs városa, mint a projekt vezető partnere és az Európai Területi Együttműködési Operatív Program Irányító Hatósága által 2009. július 13-án aláírt támogatási szerződés alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 12-én partnerségi megállapodást írt alá Bécs városával.

CENTROPE Capacity

A CENTRAL EUROPE 2007-2013 Európai Területi Együttműködési Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai:

1. Projekt címe: CENTROPE Capacity – Fenntartható városi és regionális együttműködés a többközpontú területi fejlődésért egy versenyképes CENTROPE régióban
2. Projekt azonosító száma: 1CE094P4
3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. Támogató Program: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a CENTRAL EUROPE Európai Területi Együttműködési Operatív Program keretében valósul meg
5. Megítélt támogatás: 3 628 358,3 Euro (Szombathely: 228 271,75 Euro)
6. Projekt elszámolható összköltsége: maximum 3 628 358,3 Euro
7. Projekt tervezett összköltsége: 4 515 462,- Euro (Szombathely: 268 555 Euro)
8. Támogatás mértéke: 80,35% (Szombathely esetében 85%)
9. Hazai társfinanszírozás mértéke: 10%
10. Projekt helyszín: a CENTROPE régió területe
11. A projekt végrehajtásában közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft., 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

A projekt előzménye: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bécs, mint vezető partner által irányított együttműködés keretében 2008. április 14-én pályázatot nyújtott be a Fenntartható városi és regionális együttműködés a többközpontú területi fejlődésért egy versenyképes CENTROPE régióban című projekt megvalósítására. A Monitoring Bizottság döntésével összhangban 2008. július 23-i dátummal a pályázat támogatást nyert.

A projekt összefoglalása: A projekt megvalósítása az aláírt dokumentumok alapján 2009. január 1-jén kezdődött meg és 2012. december 31-ig tartott. A projekt lezárásával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásához három hónapos időszak állt rendelkezésre a projekt befejezését követően, ennek határideje 2013. március 31. volt.

A Centrope Capacity projekt 4 európai ország – Ausztria (Bécs, Burgenland, Alsó-Ausztria), Csehország (Brno, Dél-Morvaország régió), Szlovákia (Pozsony régió, Pozsony, Trnava régió, Trnava), és Magyarország (Győr, Sopron, Szombathely), valamint a társult partnerek, Eisenstadt, St. Pölten, Vas megye és Győr-Moson-Sopron megye együttműködésével valósult meg. A projekt vezető partnere Bécs városa. A projekt célja különféle területeken a kooperáció elmélyítése, stratégia együttműködések kezdeményezése, az országok közötti határmenti és nemzetközi pályázatokon való részvétel. Az együttműködés négy fő területen alakult ki: (1) Gazdaság, kutatás és innováció, (2) Tervezés, infrastruktúra és környezet, (3) Foglakoztatás, képzés, munkaerőpiac, (4) Kultúra, turizmus, szabadidő, sport.

2009. február 2. napján Győr, Sopron és Szombathely megyei jogú városok között Együttműködési Megállapodás jött létre, melyben a felek megállapodtak abban, hogy a projekt megvalósításához és a partnerek CENTROPE projektben való képviseletéhez szükséges koordinációra Győr MJV Önkormányzatát hatalmazzák fel. Ennek eredményeként Győrben létrehozták a Centrope Capacity Projekt Koordinációs Irodát.

2009. július 13-án az Irányító Hatóság és a vezető partner, Bécs városa aláírták a Centrope Capacity projekt Támogatási Szerződését, majd Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. január 12-én Partnerségi Megállapodást kötött Béccsel és a projektben részt vevő többi partnerrel, így megkezdődhetett a projekt megvalósítása, amelynek így a tényleges időtartama 3 évre csökkent.

Bécs Önkormányzata, mint vezető partner közbeszerzési eljárást folytatott le a projektmenedzsment szervezet kiválasztására, amelyet egy vállalkozói konzorcium nyert meg. A konzorcium magyar tagja a Győrben működő Ceurina Nonprofit Kft. A Nonprofit Kft. működését a magyar partnereknek a projekt költségvetésében szereplő költségvetési forrása biztosította.

2011. január 5-én Szombathely MJV Önkormányzata társfinanszírozási szerződést kötött a VÁTI Nonprofit Kft.-vel, a szerződés alapján a projekten felhasználható 26 855,50 Eurót az Önkormányzat megkapta és felhasználhatta.
A Centrope Capacity projekt állapotáról félévente ún. Előrehaladási Jelentés (Progress Report) készült, amelyben minden projekt partner ország beszámolt az elmúlt fél év történéseiről, a kiadások tekintetében workpackage-enként és tevékenységenként lebontva. Az egyes Előrehaladási Jelentések tartalmazták az eredeti számlákat is, ezeket minden félév végén a Ceurina NKft. állította ki az Önkormányzat címére.

A projekt politikai irányítását a „Political Board” látta el. A résztvevő önkormányzatok vezetőiből álló testület jelölte ki az elérendő politikai jellegű célokat. A projekt partnerek évente kétszer politikai csúcstalálkozókat tartottak, ahol a Politikai Bizottsági Ülések után Nyilvános konferencián vitatták meg a régiót érintő kérdéseket.

(Stratégiai kérdésekben a „Steering Committee” döntött, tagjai az önkormányzatok által delegált szakemberek.) A projekt operatív lebonyolításáért a „Konzorcium” felelt, tagjai a projekt partnerek által támogatott szakértői szervezetek, feladatuk az egyes nemzetek érdekeinek képviselete, a projekt szabályszerű lebonyolítása.

2011 tavaszán a Ceurina Kft. elkészíttette a Centrope projekt magyar partnereinek városismertető-befektetésösztönző kiadványát, amely bemutatja Győrt, Sopront és Szombathelyt, a városok befektetési lehetőségeit, az elmúlt évek fejlesztéseit, kulturális életét, turizmusát és mindazokat a fontos adatokat és tényeket, amelyek a városok marketing céljait szolgálhatják. A kiadványok magyar, angol, illetve német, cseh és szlovák nyelven is elkészültek.

A projekt partnerek rendszeresen szerveztek workshop-okat is, különböző témákra és együttműködési területekre építve. Szombathelyen 2012. február 28-án tartottak workshop-ot.

A Centrope Capacity projekten belül három, ún. „kísérleti projekt” („pilot project”) is szerepelt. A kísérleti projektek célja, hogy példaszerűen és szemmel látható módon sikerüljön elérni a CENTROPE célkitűzéseit, hogy további mélyreható ismereteket nyújtsanak, és segítsenek működőképes struktúrák kialakításában. A kísérleti projektek: „Regional Development Monitoring Tool” (Regionális Fejlesztési Jelentés - RDR), „Infrastructure Needs Assessment Tool” (Infrastruktúra-szükséglet értékelő eszköz - INAT) és „Culture & Tourism Marketing Tool” (Kultúra- és turizmusmarketing eszköz - CTMT).

A Centrope Capacity projekt 2012. december 31-én lezárult, a projekt zárással kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása 2013. március 31-ig megtörtént.

Programok

Előadás/Kiállítás: RAKAT - Válogatás az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék hallgatóinak munkáiból

Helyszín: AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
Időpont: 2021 Május 10. (Hétfő) 16:00

Koncert Vajda Gergellyel (Zene/Koncert)

Bartók Terem (Savaria Szimfonikus Zenekar koncerthelyszíne), Szombathely, Rákóczi F. u. 3.
2021 Május 12. (Szerda) 19:00

Még több Zene/Koncert ...
Térítésmentes egészségtanácsadás az EFI-ben! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 11. (Kedd) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
"Fitten anyaként" térítésmentes torna kurzus (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 11. (Kedd) 14:30

Még több Előadás/Kiállítás ...
Térítésmentes talajtorna foglalkozás! (Előadás/Kiállítás)

Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda (EFI), Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4.
2021 Május 11. (Kedd) 18:30

Még több Előadás/Kiállítás ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...