Intézményi fejlesztések

„EU Önerő Alap” pályázat a Paragvári Utcai Általános Iskola felújításához nyújtandó önerő kiegészítésére

A belügyminiszter 6/2012. (III.1.) által kiírt „EU Önerő Alap” pályázatra Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évben az NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0018 azonosító számú „Korszerű környezet, korszerű tudás” – a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola felújítása és fejlesztés” című pályáz...

Játéksziget Óvoda fejlesztése

Projekt címe: „A szombathelyi Játéksziget Óvoda fejlesztése” Projekt azonosítószáma: NYDOP-5.3.1/B-12-2013-0003 Megítélt támogatás: 120.000.000 Ft Támogatás mértéke: 100 % Projekt összköltsége: 133.492.100 Ft A pályázat célja az óvodai férőhelyszám bővítése, valamint a hiányzó kapacitások pótlása, a...

ÁROP-1.A.6-2013-2013-0009 - „Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen”

Az Államreform Operatív Program keretében a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” elnevezésű pályázati kiírásra Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, a „Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen” címmel. Az önkormányzat a Martinus Vallási és Kult...

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0377 azonosítószámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása„ című pályázat

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. augusztusában a KEOP-2014-4.10.0/N számú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati kiírásra - előzetes szakértői vizsgálat és javaslat alapján - a Bercsényi Miklós Általános Iskola és a Váci Mihály Általános Iskola épületére pályázatot ny...

KEOP-4.10.0/U/15-2015-0006 azonosítószámú, „A Szombathelyi Oladi Általános Iskola uszodájának fejlesztése” című pályázat

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. szeptember 15-én pályázatot nyújtott be a Kormány 1627/2015. (IX.8.) Korm. határozatában nevesített Oladi Általános iskola uszodájának fejlesztésére vonatkozóan. A „Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő- és villamosene...

Savaria 2020 projekt

A „Fenntartható városfejlesztési programok” című pályázati kiírás célja, hogy a városok a kohéziós politika beavatkozási logikájának tematikus célkitűzései és beruházási prioritásai mentén fogalmazzák meg a településük, illetve annak funkcionális térségét érintő fejlesztési elképzeléseiket a 2014-20...

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 - Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében

A program megvalósításának időszaka: 2015. április 1 - 2015. november 30. Projekt teljes költségvetése: 33 997 238,-Ft Támogatási hányad: 100 % Önerő: - A támogatás forrása: A projekt az EU Európai Szociális Alapjának támogatásával, az Államreform Operatív Program keretében valósult meg. A projekt m...

ALFA Program - Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

ALFA Program I. ütem Az emberi erőforrások minisztere 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelete értelmében a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló rendelete alapján SZMJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be az általa fenntartott Sava...

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0094 - Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára

Projekt címe: Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára Projekt azonosítószáma: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0094 Projekt összköltsége: 38.120.000 Ft Támogatás összege: 38.120.000 Ft Támogatás intenzitás: 100 % A projekt megvalósításának kezdési időpontja: 2014.01.01. A projekt megval...

Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. október 21-én támogatási szerződést kötött a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságával a „Szombathelyi Ernuszt-kastély homlokzatának részleges felújítása" projekt megvalósítására. A támogatást nyert projekt főbb adatai: 1. Projekt címe: Ernu...

"A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című pályázat összefoglalója

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a fenti címmel 2013. január 15-én nyújtotta be pályázatát a "TIOP-1.2.1./A-12/1 számú pályázati kiírásra. A konstrukció átfogó célja: multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek k...

AGORA-Savaria Filmszínház digitális fejlesztése

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ üzemeltetésében lévő AGORA-Savaria Filmszínház épületében két moziterem működik. A nagyterem 349 fő, a kisterem 57 fő befogadására alkalmas. A két teremben éves szinten átlagosan 1.100-1.100 előadást tartanak. Az előadások 60%-a „art” besorolású, magyar vagy európai film. Az AGORA szakmai koncepciójában prioritást élvez a mozi multikulturális közösségi térként való működtetése, így a filmvetítések mellett éves szinten 50-60 program kerül megrendezésre: könnyű- és komolyzenei koncertek, könyvbemutatók, előadói estek, tematikus napok, irodalmi és felolvasóestek, táncos események, díjátadó gálaműsorok, egyéb ismeretterjesztő és társadalmi események.

Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján kiírt „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása”

„Markusovszky utcai sportlétesítmények fejlesztése, felújítása" Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. október 17-én támogatási szerződést kötött a Belügyminisztériummal a „Markusovszky utcai sportlétesítmények fejlesztése, felújítása" projekt megvalósítására. A támo...

„Ügyfél útja” - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására

A Társadalmi Megújulás Operatív Programban támogatást nyert projekt főbb adatai: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0032 „Ügyfél útja” - Modellkísérleti program a szombathelyi alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására A program megvalósításának időszaka: 2013. szeptember 1 - 2015. február 28. P...

TÁMOP-3.13.-11/2-2012-0045 számú, a „Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért” című pályázat - „Öveges Program”

Az Új Széchenyi Terv keretén belül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Társadalmi megújulás Operatív Programban „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” címmel pályázatot hirdetett önkormányzatok számára. A pályázat célja olyan modern ...

Paragvári Iskola felújítása

Projekt címe: ''Korszerű környezet, korszerű tudás''- a szombathelyi Paragvári Utcai Általános Iskola felújítása és fejlesztése Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0018 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: A projekt az Európai Unió támogatásá...

"Intelligens Iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlődés tükrében" (TIOP-1-1-1-07/1-2008-0230)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében meghirdetett, a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése program támogatásával az „Intelligens Iskolák létrehozása Szombathely városában a fenntartható fejlőd...

Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési projekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény, (Bem u. 33) komplex akadálymentesítése

A projekt, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-2007-5.1.1/E komponens) keretében valósul meg, melynek célkitűzése az Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése. A projekt Kedvezményezett szervezete, fenntartóként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatásból megvalósuló projekt címe, Az Egyesített Bölcsődei Intézmény, (Bem u. 33) komplex akadálymentesítése (NYDOP-5.1.1./E- 2007-0010).

Az "Aranyhíd" Nevelési Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola komplex fizikai akadálymentesítése

A projekt, a Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-2007-5.1.1/E komponens) keretében valósul meg, melynek célkitűzése az Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése. A projekt Kedvezményezett szervezete, fenntartóként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A támogatásból megvalósuló projekt címe, Az "Aranyhíd" Nevelési Oktatási Integrációs Központ Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola komplex fizikai akadálymentesítése (NYDOP-5.1.1./E- 2007-0009).

A Meseház Bölcsőde bővítése 24 férőhellyel és felújítása (NYDOP-5.1.1/B-09-2009-0016)

Szombathely Megyei Jogú Városa (9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) sikeresen pályázott az Európai Unió hozzájárulásával finanszírozott Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2009-5.1.1/B-09 számú, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című k...

A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat II. sz. Gondozási Körzetének és II. sz. Idősek Klubjának komplex akadálymentesítése

1. A projekt címe: A Szociális Szolgáltató Központ II. sz. Gondozási Körzetének és II. sz. Idősek Klubjának komplex akadálymentesítése 2. A projekt azonosító száma: NYDOP-5.1.1/C-09-2009-0009 3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Kedvezményezett címe: 9700 Szombathely...

Szűrcsapó utcai Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében

Projekt címe: "Szűrcsapó utcai Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0017 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: A projekt az Európai Unió...

Nagy Lajos Gimnázium korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében

Projekt címe: "Nagy Lajos Gimnázium korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0016 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: A projekt az Európa...

Losonc Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében

Projekt címe: "Losonc Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0015 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: A projekt az Európai Uni...

Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében

Projekt címe: "Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0020 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányza...

Férőhelyszámbővítés és esélyegyenlőség megteremtése az Egyesített Bölcsődei Intézményben

Projekt címe: "Férőhelyszámbővítés és esélyegyenlőség megteremtése az Egyesített Bölcsődei Intézményben (NYDOP-5.1.1/B-2008-0004)" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.1.1/B-2008-0004 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: Az Új Magyarország Fejlesz...

Kompetenciaalapú oktatás-nevelés kialakítása, megszilárdítása Szombathely város innovatív intézményeiben

1. Projekt címe: Kompetenciaalapú oktatás-nevelés kialakítása, megszilárdítása Szombathely város innovatív intézményeiben 2. Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0034 3. Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Támogató program: A projekt az Európai Unió támogat...

Mocorgó Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása

Projekt címe: "Mocorgó Óvoda korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0010 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: A projekt az Európai Unió támogatás...

Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása

Projekt címe: "Derkovits Gyula Általános Iskola korszerű közoktatási intézménnyé történő átalakítása, fejlesztése az energiatakarékosság tükrében" Projekt azonosító száma: NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0018 Kedvezményezett neve: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogató program: A projekt az Európai...

Akadálymentesített központi ügyfélszolgálat megvalósítása Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Programjában támogatást nyert projekt főbb adatai 1. Projekt címe: Akadálymentesített központi ügyfélszolgálat megvalósítása Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 2. Projekt azonosító száma: NYDOP-5.1.1/C-09-20...

TARIPAR3 projekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Október 05. (Szerda) 19:00

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
Vasárnapi közös kilométerek (Sport)

Csónakázó tó, Szombathely, Kenderesi út
2022 Szeptember 25. (Vasárnap) 08:30

Még több Sport ...
KERÉKPÁRTÚRA SZOMBATHELYRŐL A KŐSZEGI-HEGYSÉGBE (Sport)

Szombathelyi Emlékmű domb alatti parkoló, Szombathely, Bartók Béla krt.
2022 Szeptember 25. (Vasárnap) 09:30

Még több Sport ...
Timo Parvela: Miú és Vau / matiné előadás (Gyerekeknek)

Mesebolt Bábszínház - Kamaraterem, Szombathely, Ady Endre tér 5.
2022 Szeptember 25. (Vasárnap) 10:00

Még több Gyerekeknek ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...