Eddigi intézkedések

A koronavírus-járvány miatti önkormányzati intézkedések összefoglalója

2020. február 27:

 • a Közgyűlés Dr. Nemény András polgármester javaslatára 50 M Ft-ot különített el a koronavírus-járvány elleni védekezésre;
 • jegyzői intézkedés a hivatali kilincsek mindennapos fertőtlenítéséről, kézfertőtlenítők biztosításáról, elhelyezéséről a Hivatalban, kiemelten az ügyféltérben az ügyfelek számára is;

2020. március 7:

 • az Önkormányzat bejelentette, hogy nem tartja meg a március 15-i ünnepséget;

2020. március 9:

 • körözvény kiadása a Polgármesteri Hivatalban arról, hogy akik külföldről térnek haza, 14 napig nem állhatnak munkába, ezt követően is csak akkor, ha tünetmentesek. Egyebekben a polgármester és a jegyző kérte, hogy a Hivatal munkatársai ne utazzanak külföldre;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy:
 • a külföldről hazaérkezett kollégák 14 napig nem állhatnak munkába,
 • folyamatosan biztosítani kell mindenhol a kézfertőtlenítés lehetőségét,
 • a halasztást nem tűrő rendezvények kivételével minden programot le kell mondani;
 • a koronavírussal kapcsolatos minden jövőbeni eseményről haladéktalan tájékoztatás kérése;
 • elrendelésre került a kézfertőtlenítők legalább két óránkénti ellenőrzése és szükség szerinti pótlása;
 •  a megtett intézkedésekről az Önkormányzat tájékoztatta a Járási Tisztifőorvost;

2020. március 10:

 • tájékoztató valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság vezetője részére a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről, a felmerült kérdések megvitatása;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság vezetője részére az önkormányzat eljuttatta a Nemzeti Népegészségügyi Intézet tájékoztatóját a vírus terjedésének megakadályozására vonatkozóan;
 • a Nemzeti Népegészségügyi Intézet tájékoztatóját az Önkormányzat megküldte a Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarának, azzal a kéréssel, hogy minden vállalkozáshoz juttassa el azt. Ezzel együtt a honlapra is kikerült a tájékoztató.
 • 2020. március 10: minden külsős rendezvény lemondásra került a Polgármesteri Hivatalban;

2020. március 11. - A KORMÁNY KIHIRDETI A VESZÉLYHELYZETET

2020. március 11:

 • az Önkormányzat megküldte az Operatív Törzs ajánlását minden óvodának, bölcsődének;
 • a helyes és alapos kézmosás szabályait a Hivatal minden dolgozója megkapta, a piktogramok elhelyezésre kerültek;
 • 17 pontból álló polgármesteri-jegyzői utasítás kiadása a Polgármesteri Hivatalban, a koronavírus járvány megelőzése érdekében alkalmazandó belső protokollról;
 • a Polgármesteri Hivatalban kiadott utasítás megküldése minden intézménynek és gazdasági társaságnak, annak érdekben, hogy az utasításban foglalt szabályokat alkalmazzák ők is a szervezetükön belül;
 • a vírus elleni védekezést segítő tanácsadó testület felállítása, a tagok felkérése a munkára;
 • képviselői fogadóórák megtiltása a Hivatal épületében, az online fogadóórák indítványozása a képviselők felé;
 • a Polgármesteri Hivatal szokásos takarítási rendjének átalakítása a vírus terjedésének lassítása érdekében;
 • minden képviselő és bizottsági tag tájékoztatása a koronavírus járványra tekintettel a Hivatalban bevezetett új szabályokról;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy 100 főnél nagyobb rendezvény zárt téren, 500 főnél nagyobb rendezvényt kültéren nem rendezhetnek;
 • fenti rendelkezés alapján az Önkormányzat már 2020. március 11-én nem engedélyezte a FALCO KC mérkőzésének nézők előtt történő lejátszását, az AGORÁ-ba tervezett koncert megtartását;
 • önkormányzati javaslat megfogalmazása és közzététele, hogy a szombathelyi gyermekek ne vegyék igénybe az óvodákat, bölcsődéket, ha máshogy is megoldható felügyeletük;
 • önkormányzati javaslat megfogalmazása és közzététele, arra nézve, hogy a fogyatékos személyek és az idős személyek se vegyék igénybe a nappali ellátást, ha felügyeletük másként is megoldható;

2020. március 12:

 • a tanácsadó testület átnevezése a Vas Megyei Kormányhivatal kérésére;
 • gyakorlati útmutató küldése bölcsődék, óvodák, szociális intézmények részére;
 • önkormányzati egyeztetés a háziorvosokkal;

2020. március 13:

 • a hivatali ügyfélfogadás rendjének átalakítása, a személyes ügyfélkapcsolatok megszüntetése azzal, hogy a Hivatal valamennyi ügytípust intézi a továbbiakban is;
 • a Védelmi Bizottság elnökének, a Megyei és Járási Tisztifőorvosok   tájékoztatása a háziorvosok által jelzett problémákról, a védőfelszerelések hiányáról, intézkedések megtétele a háziorvosi védőfelszerelések beszerzése érdekében;

2020. március 14:

 • polgármesteri rendelkezés a Fedett Uszoda bezárásáról;
 • távmunka elrendelése a Polgármesteri Hivatalban a 12 év alatti gyermeket nevelők részére;
 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy semmilyen rendezvény nem tartható (100 fő alatti sem);
 • polgármesteri döntés a rendezvénytámogatások felfüggesztéséről;
 • polgármesteri döntés a szombathelyi óvodák és bölcsődék bezárásáról, az ügyelet biztosításáról;
 • az étkeztetés megszervezése az ügyeleti ellátást kérő gyermekek részére, továbbá azoknak, akik a gyermek meleg étkeztetését más módon nem tudják megoldani;
 • a Volánbusz Zrt. megkeresése az első ajtón történő felszállás szabályának felfüggesztése érdekében;

2020. március 16:

 • kizárólagos elektronikus kapcsolattartás elrendelése az Önkormányzat és az intézmények, cégek közötti kapcsolattartásban;
 • a Kormányhivatal tájékoztatójának továbbítása az érintett önkormányzati intézmények felé;
 • a Volánbusz Zrt. megkeresése a nyári menetrendre való átállás érdekében, 2020. március 18. napjától;
 • polgármesteri döntés a szombathelyi játszóterek lezárásáról;
 • a Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamarán keresztül a helyi vállalkozások felkérése arra, hogy ha tehetik, fontolják meg az üzletek bezárását, az élelmiszerboltok, drogériák, posták, bankok, benzinkutak, gyógyszertárak, bababoltok és állateledelt forgalmazó üzletek kivételével;
 • kizárólag élelmiszert árusító kereskedők engedélyezése a piacon polgármesteri döntés alapján;
 • rendelkezés arról, hogy az esküvőkön legfeljebb 20 fő vehet részt;
 • az Agora Szombathelyi Kulturális Központ, a Könyvtár és a Múzeum bezárása;
 • kültéri ravatalozás elrendelése a temetések során;
 • önkormányzati rendelkezés arról, ha a TÁVHŐ ügyfélszolgálatán a biztonságos ügyfélfogadás nem biztosítható, úgy a személyes ügyfélfogadás nem folytatható;
 • a háziorvosi rendelők protokolljának kidolgozása és alkalmazásának elrendelése a szombathelyi rendelőkben;
 • a Megyei Tisztifőorvos tájékoztatása arra az esetre vonatkozóan, ha a 65 év alatti orvosok nem vehetnek részt a feladatellátásban;
 • 65 év felettiek részére a bevásárlás, gyógyszerkiváltás, étkeztetés házhozszállításának megszervezése;
 • engedély adása a piaci virágárusításra, 4 napos határidővel;
 • polgármesteri döntés a lomtalanítás elhalasztásáról;
 • polgármesteri rendelkezés a bölcsődei, óvodai ügyelet megszervezéséről;
 • a Savaria Szimfonikus Zenekar működésének felfüggesztése;
 • ózonos fertőtlenítés megrendelése a valamennyi háziorvosi rendelőben és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán;
 • 24.000 db mosható védőmaszk megrendelése a háziorvosoknak, szociális területen dolgozóknak, hivatali dolgozóknak;
 • 250 db FFP2 maszk, 100 db védőszemüveg, 60 db fogorvosi plexi és 60db védőruha, 110 liter fertőtlenítőszer rendelése a háziorvosoknak;

2020. március 17:

 • a vas megyei polgármesterek értesítése a fogorvosi rendelés és ügyelet változásáról;
 • polgármesteri rendeletalkotás a szociális és gyermekvédelmi területen védekezést segítő személyek ingyenes parkolásáról;

2020. március 18:

 • valamennyi önkormányzati intézmény és gazdasági társaság polgármesteri utasítást kapott arról, hogy kizárólag a kötelező feladatok ellátása érdekében történhet munkahelyen munkavégzés, akkor, ha az otthoni munkavégzés nem megoldható;
 • a Megyei Tisztifőorvos véleményének kikérése, a szombathelyieknek biztosítandó maszkok tekintetében;
 • a járványügyi megfigyelés alá vont személyek ellátásnak megszervezése polgármesteri rendelkezés alapján;
 • elindult az önkormányzat webes felülete, ahol önkéntesek jelentkezhetnek, a járvány elleni védekezés segítésére;

2020. március 19:

 • a piac működésének korlátozása, legfeljebb 100 fő belépésével, külön bejáraton történő beengedésével;
 • a Koronavírus Alap létrehozása bankszámla nyitásával;

2020. március 20:

 • 69.000 db mosható maszk megrendelése a szombathelyieknek;

2020. március 23:

 • a piacról történő kiszállítás megszervezésének elrendelése;

2020. március 24:

 • az akut betegellátó központok működésére kidolgozott szakmai javaslat megküldése a Megyei Tisztifőorvosnak;

2020. március 24:

 • polgármesteri döntés a Markusovszky Kórházban szükséges eszközök beszerzéséről (mobil lélegeztető gép, betegőrző monitor, fertőtlenítő készülék, gyógyszeradagoló fecskendők)

2020. március 25:

 • az üzleti célú helyiségek bérlőinek megkeresése azzal, hogy amennyiben a járvány miatt bezártak, úgy április 1-től nem kell bérleti díjat fizetniük;

2020. március 26:

 • új sürgősségi vérvételi hely megszervezése és elindítása;
 • a szociális étkeztetésben az egyszerhasználatos dobozok használatának elrendelése;

2020. március 27:

 • 4.000 db FFP2 maszk beszerzése és 2.000 – 2.000 db átadása Kórháznak és háziorvosoknak;
 • a Vasivíz Zrt. utasítása arra, hogy nem végezhetnek 1 óránál hosszabb ideig tartó vízkorlátozással járó munkákat Szombathelyen;
 • polgármesteri intézkedés a képviselői keretek teljes összegének átcsoportosításáról a járvány elleni védekezés kiadásaira;

2020. március 30:

 • 32 kamerás digitális megfigyelő rendszer és telepítésének megrendelése a Kórház számára;
 • polgármesteri döntés a képviselői keretek teljes összegének átcsoportosításáról a járvány elleni védekezés kiadásaira;

2020. március 31:

 • 1.000 db IgG gyorsteszt megrendelése egészségügyi és szociális dolgozók részére;

2020. április 2.

 • az önkormányzati segélykeret 400 millió forintra emelése;
 • 100.000 Ft összegű támogatás bevezetése a veszélyhelyzet miatt munkájukat vesztett családok számára;
 • a koronavírus járvány elleni hatékony védekezést biztosító költségvetési intézkedés elrendelése;

2020. április 6.

 • polgármesteri döntés az egészségügyi dolgozók ingyenes tömegközlekedéséről;
 • polgármesteri döntés arról, hogy a piacra történő belépés a jövőben kizárólag maszkban történhet;
 • a buszmegállók fertőtlenítése;
 • polgármesteri döntés a 65 év felettiek vagy járványügyi megfigyelés alá vont személyek állattartással kapcsolatos feladatainak megszervezéséről önkéntesek bevonásával;
 • polgármesteri döntés a Vásárcsarnok futárszolgálatának további működtetéséről és a szükséges forrás biztosításáról;
 • polgármesteri döntés arról, hogy az élelmiszereken kívül palántákat és virágokat is lehet árusítani a piacon;
 • 500 db gyorsteszt átadása az egészségügyi alapellátásban dolgozók szűrésére;

2020. április 8.

 • a Kórház részére megrendelt fertőtlenítő készülék és a hozzá szükséges fertőtlenítő folyadék átadása a Kórház számára;

2020. április 9.

 • polgármesteri döntés a közterülethasználati díjak 100 Ft/m2-re történő mérsékléséről azon vendéglátó előkertek, pavilonok esetén, ahol a veszélyhelyzetben nem tudnak működni és az elbontásra nincsen, vagy aránytalanul magas költségek árán lenne lehetőség;
 • polgármesteri döntés az önkormányzati bérlakásban lakók lejáró bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról a veszélyhelyzetet követően második hónap végéig;
 • polgármesteri döntés és megrendelés a háziorvosi rendelők heti rendszerességgel történő, ózonos fertőtlenítésének folytatásáról, további 1 hónap időtartamra;

2020. április 10.

 • Polgármesteri rendelet a kijárási korlátozás szigorításáról a húsvéti ünnepek időtartamára;

2020. április 14.

 • Polgármesteri döntés a szabadnapos menetrend – bizonyos viszonylatokon - tanszüneti renddel kiegészített alkalmazásáról a helyijáratos tömegközlekedés vonatkozásában 2020. április 17. napjától a veszélyhelyzet időtartama alatt;
 • Polgármesteri döntés a húsvéti ünnepekre lezárt parkolók további zárva tartásáról;

2020. április 15.

 • Polgármesteri döntés a 65 év felettiek piacra történő belépése napi időtartamára vonatkozóan (8.00 és 10.00 óra között), 2020. április 17. napjától;

2020. április 17.

 • polgármesteri döntés a hétvégi kijárási korlátozás szigorításáról;
 • a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház megkeresése a szombathelyi szociális intézményekbe visszahelyezett ellátottak tesztelése érdekében;

2020. április 22.

 • a Fogyatékosokat és Hajléktalanokat Ellátó Nkft. részére 125 db COVID-19 gyorsteszt átadása, a felhasználásra vonatkozó részletes eljárásrenddel;
 • a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ részére 225 db COVID-19 gyorsteszt átadása, a felhasználásra vonatkozó részletes eljárásrenddel;

2020. április 24.

 • a hétvégi kijárási korlátozásra vonatkozó rendelet megalkotása, a korábbi szabályozás fenntartásával, azzal, hogy az üzletekben kötelező a maszk viselése;
 • a Védelmi Bizottság megkeresése a kötelező maszkhasználat elrendelése érdekében;

2020. április 28.

 • fagylaltárusítással kapcsolatos NÉBIH vélemény tolmácsolása az árusítók felé, kérve őket a járványügyi szabályok betartására;

2020. április 29.

 • az iparcikket, melegételt árusítók piaci árusításának engedélyezése a járvány tetőzését követően, meghatározott biztonsági intézkedések mellett;

2020. április 30.

 • a hétvégi kijárási korlátozásra vonatkozó rendelet megalkotása, a korábbi szabályozás fenntartásával, azzal, hogy a bizonyos közterületeken elrendelt kötelező maszkhasználat helyett az üzletekben, tömegközlekedési eszközön és közterületi várakozás során kötelező a maszk viselete;

2020. május 4.

 • igényfelmérés került elindításra a bölcsődékben és az óvodákban arra vonatkozóan, hogy 2020. május 13-tól, ügyeleti rendszerben, 5 fős csoportokban miként lenne megszervezhető az ellátás a gyermek saját bölcsődéjében/óvodájában azon szülők esetében, akik igazolt munkavégzés miatt nem tudják megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét;
 • a COVID-19 lakossági fertőzöttség szűrése céljából a polgármester engedélyezte a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére az AGORA Művelődés és Sportház meghatározott helyiségeinek ingyenes használatát;
 • polgármesteri döntés született arról, hogy a 100 fős létszámkorlátozást a jövőben kizárólag a 65. életévüket betöltött személyek vásárlása során kell alkalmazni a Vásárcsarnok területén. A maszk viselete továbbra is kötelező a piacon;
 • polgármesteri döntés meghozatala a játszóterek újbóli megnyitásáról 2020. május 8. napjával, azzal, hogy a játszótereken tájékoztató táblákat kell kihelyezni, azok járványügyi veszélyhelyzetben történő használatáról (pl.: a szülők tartsák egymás között az ajánlott 1,5 méteres távolságot és viseljenek maszkot, továbbá a gyermek kezét a játszótér használata előtt és azt követően fertőtlenítsék);
 • polgármesteri döntés a korábban lezárt parkolók megnyitásáról 2020. május 6. napjával;
 • a fogorvosi ellátásban az eddigieknek megfelelően továbbra is csak sürgősségi ellátásra van lehetőség a szakmai iránymutatás megjelenéséig;
 • a felnőtt és gyermek háziorvosok esetén továbbra is kizárólag előzetes, telefonos időpontegyeztetés esetén, a megadott időpontban van lehetőség személyes orvos-beteg találkozásra;
 • polgármesteri és jegyzői intézkedés arról, hogy a hivatali esküvőket 32 fő részvétele mellett lehet megtartani (ebből 27 fő vendég);  
 • a ravatalozások kizárólag kültéren történő megtartására vonatkozó polgármester intézkedés visszavonása;
 • tájékoztatás indítása arról, hogy a vírussal különösen veszélyeztetett, 65 év feletti korosztály számára továbbra is javasolt, hogy csak alapos indokkal, megfelelő óvintézkedések alkalmazása mellett (maszk, gumikesztyű használata) hagyják el otthonaikat, a személyes kontaktusokat továbbra is kerüljék; 

2020. május 8.

 • a koronavírus járvány szociális, gazdasági hatásait csökkentő, piaci vásárlási utalvány bevezetésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotása;
 • polgármesteri döntés valamennyi szombathelyi óvoda, bölcsőde ügyeleti rendszerben történő kinyitásáról 2020. május 13. napjától;
 • a Vas Megyei Védelmi Bizottság tájékoztatás a szombathelyi bölcsődék és óvodák megnyitásának tervezett ütemezéséről;

2020. május 12.

 • az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok külföldről hazaérkező munkavállalóira, valamint a munkahelyi személyes munkavégzésre vonatkozó korlátozások polgármesteri visszavonása;

2020. május 19.

 • polgármesteri döntés a szökőkutak üzembe helyezéséről május 25. napjától;
 • polgármesteri döntés a Tófürdő megnyitásáról június 12. napjával;
 • polgármesteri döntés a Vasivíz Zrt. működését érintő azon korlátozás visszavonásáról, miszerint nem végezhetnek 1 óránál hosszabb ideig tartó, vízkorlátozással járó munkákat Szombathelyen;

2020. június 12.

 • polgármesteri döntés arról, hogy a piacon a kizárólag 65 feletti személyek vásárlására biztosított idősáv 8.000 és 9.00 óra között legyen; 

2020. június 15.

 • polgármesteri döntés a 2020. évi Savaria Történelmi Karnevál elmaradásáról;

2020. június 18.

A KORMÁNY MEGSZÜNTETI A VESZÉLYHELYZETET

 • a Polgármesteri Hivatal 2020. szeptember 24-től kereskedelmi hatóságként szigorúan ellenőrzi az üzletekben történő maszkviselést (2020. november 3. napjáig 171 esetben). 2020. november 4. napjától az ellenőrzések fokozódnak és figyelmeztetés helyett pénzbírsággal lesznek szankcionálva a szabályokat be nem tartó üzletek, míg ismételt szabályszegés esetén az üzlet bezárásra kerül.
 • 2020. október 1. napjától a szombathelyi, 65 év feletti személyeknek (akiknek háztartásában nem lakik az ügyek intézésére képes, 65 év alatti személy) az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal önkéntes munkatársai közreműködésével segítséget nyújt a bevásárlásban (heti 2 alkalommal), gyógyszerek kiváltásában (heti 1 alkalommal), valamint a postai szolgáltatások igénybevételében (heti 1 alkalommal). Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt munkatársainál, telefonon lehet a 94/520-620, 94/520-218 vagy 94/520-383 telefonszámon.

2020. november 4.

A KORMÁNY ISMÉTELTEN ELRENDELI A VESZÉLYHELYZETET

 • 2020. november 9. napjától módosul a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje akként, hogy elsődlegesen azokban az esetben lesz lehetőség személyes ügyfélfogadásra, ahol a jogszabály ezt kötelezően előírja, egyebekben elektronikusan vagy telefonon történik az ügyfelekkel való kapcsolattartás.
 • polgármesteri megkeresésben minden ügyfélfogadást végző önkormányzati cég és intézmény vezetőjét az Önkormányzat felkérte arra, hogy az előző pont szerinti elveknek megfelelően alakítsák át az ügyfélfogadásuk rendjét.
 • 2020. november 3. napján valamennyi önkormányzati intézményben, gazdasági társaságban mindenki számára elrendelésre került a folyamatos maszkviselet (kivéve étel, ital fogyasztása, vagy ha a munkatárs egyedül tartózkodik a munkaállomásán).
 • 2020. november 4. napján rendelkezés született arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban tartott esküvői szertartások alkalmával 15 vendég foglalhat helyet a házasságkötő teremben.
 • az Önkormányzat egyeztetést folytat a taxitársaságokkal annak érdekében, hogy a taxikban mind a sofőr, mind pedig az utasok részére kötelező előírás legyen a maszk használata. Az Önkormányzat 2021. január 1. napjától kizárólag olyan taxitársasággal fog szerződést kötni a közterületek használatára, amely az előző szabály alkalmazását szerződésben vállalja.
 • 2020. november 3. napján polgármesteri rendelkezés született arról, hogy a fogyatékosok nappali ellátásában az egyidejűleg ellátható személyek száma 65 fő helyett 35 főben kerül megállapításra, az ellátás biztonságos biztosítása érdekében.
 • 2020. november 3. napján polgármesteri rendelkezés született arról, hogy az idősek nappali ellátásában az egyidejűleg ellátható személyek száma a férőhelyek 50%ában kerül megállapításra, az ellátás biztonságos biztosítása érdekében.
 • 2020. november 3. napján polgármesteri döntés született a hagyományos Szent Márton Gála elhalasztásáról.
 • 2020. november 3. napján polgármesteri döntés született arról, hogy az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ a továbbiakban nem köthet új rendezvényekre vonatkozóan szerződést, továbbá a meglévő szerződések átütemezéséről haladéktalanul tárgyalást kell kezdeményeznie a szerződéses partnerekkel.
 • 2020. november 3. napján polgármesteri döntés született arról, hogy a Városi Szilveszter elmarad, továbbá az Adventi Vásár legfeljebb szűkített módon (műsorok, rendezvények nélkül) kerül megtartásáról, amennyiben az Operatív Törzs ezzel ellentétes iránymutatást nem ad.
 • 2020. november 3. napján polgármesteri döntés született arról, hogy a városi képviselők a fogadóórákat telefonon vagy online módon tarthatják meg a Polgármesteri Hivatalban.

2020. november 11.

 • önkormányzati rendelet megalkotása meghatározott közterületen történő kötelező maszkviselésről.
 • döntés arról, hogy a kutyafuttatok nem kerülnek lezárásra, azzal, hogy az ebtartókat az Önkormányzat felkéri a maszkviselésre és a távolságtartásra a kutyafuttatók területén.
 • önkormányzati cégek, intézmények és a városban működő nagy gazdasági társaságok felkérése arra, hogy a munkavállalók részére biztosított parkolókban rendeljék el a kötelező maszkhasználatot.

2020. november 16.

 • polgármesteri döntés 1250 db pcr gyorsteszt megrendeléséről a központi teszteléssel nem érintett, szociális ágazatban dolgozók részére;

2020. november 23.

 • polgármesteri döntés az önkormányzat, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok szombathelyi parkolóinak megnyitásáról 14 helyszínen

2020. november 25.

 • polgármesteri döntés 150 db pulzoximeter megrendeléséről a szombathelyi felnőtt háziorvosok részére;
 • polgármesteri döntés mobil hűtőkonténerek elhelyezéséről a Jáki úti temető területén;

2020. december 10.

 • önkormányzati rendelet megalkotása meghatározott közterületen történő kötelező maszkviselésről, a korábbiakkal azonos területen;
 • polgármesteri döntés az önkormányzat, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok szombathelyi parkolóinak további nyitva tartásáról, változatlanul 14 helyszínen

2021. január 18.

 • 190 db, vállalkozói felajánlásból származó pulzoximeter átadása a szombathelyi háziorvosok részére

2021. február 1.

 • önkormányzati rendelet megalkotása meghatározott közterületen történő kötelező maszkviselésről, a korábbiakkal azonos területen;
 • polgármesteri döntés az önkormányzat, vagy az önkormányzat közvetlen, vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok szombathelyi parkolóinak további nyitva tartásáról, változatlanul 14 helyszínen

2021. február 10.

 • 300 db COVID-19 antigén gyorsteszt biztosítása a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény részére;

2021. február 11.

 • 300 db COVID-19 antigén gyorsteszt biztosítása a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ részére;

2021. február 19.

 • vállalkozói csatlakozás a Szent Márton kártya rendszeréhez, azzal, hogy vásárlás esetén, a kártya felmutatása mellett 50 db egyszer használatos maszkot ingyenesen biztosít a vállalkozó a szombathelyiek részére;

 

 

Korona vírus megelőzésével kapcsolatos kiadások megtekinthetőek a "Kapcsolódó dokumentumok" alatt:

Programok

Zene/Koncert: NIKOLA TESLA - VÉGTELEN ENERGIA

Helyszín: AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, Szombathely, Március 15. tér 5.
Időpont: 2022 Október 05. (Szerda) 19:00

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak - Kocsmaária (Színház/Tánc)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 27. (Kedd) 19:00

Még több Színház/Tánc ...
ÜZEMEN KÍVÜL - Benkő Sándor fotóriporter kiállítása (Előadás/Kiállítás)

AGORA - Művelődési és Sportház, Szombathely, Március 15. tér 5.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 09:00

Még több Előadás/Kiállítás ...
Exhibition on Screen: A félreismert Raffaello (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 14:15

Még több Mozi ...
King - Egy kis oroszlán nagy kalandja (12) (Mozi)

AGORA - Savaria Filmszínház, Szombathely, Mártírok tere 1.
2022 Szeptember 26. (Hétfő) 15:00

Még több Mozi ...

Szombathelypont.hu mobilalkalmazás Androidra és IOS-re

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...