2012.09

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
315/2012.(IX.5.)

315/2012.(IX.5.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

Szombathely megyei Jogú Város Önkormányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igényét második ütemben 2012.09.07-én.

316/2012. (IX.5.)

316/2012. (IX.5.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Integrációs Központ, a Gothard Jenő Általános Iskola, a Neumann János Általános Iskola, a Hermann Ottó Szakképző Iskola és Kollégium valamint a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium részt vegyen az "Innovatív iskolák fejlesztése" című TÁMOP pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az érintett intézmények benyújtották a pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, az "Innovatív iskolák fejlesztése" című TÁMOP-3.1.4-12/1/2 kódszámú pályázatra.

317/2012. (IX.29.)

317/2012. (IX.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézmény az "Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása" című TÁMOP pályázaton részt vegyen.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került.
320/2012. (IX.27.)

320/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására" c. pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került szeptember 27-én, befogadásának időpontja 2012. október 5., a beérkezett pályázatokról döntés még nincsen, 2012. december végéig várható.

321/2012. (IX.27.)
321/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy Szombathely Város Jóléti Alapítványa támogatásban részesüljön.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás Szombathely Város Jóléti Alapítványával aláírásra került.
322/2012. (IX. 27.)

322/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta oktatási intézmények részvételét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap által finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A z érintett középiskolák benyújtották a pályázatot a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása című pályázatra.

323/2012. (IX. 27.)

323/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és a Dési Huber István Általános Iskola részvételét az Innovatív iskolák fejlesztése című TÁMOP pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A z érintett általános iskolák benyújtották a pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, az "Innovatív iskolák fejlesztése" című TÁMOP- 3.1.4-12/1/2 kódszámú pályázatra.

324/2012.(IX.27.)

324/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés kinyilvánította az Európai Autómentes Naphoz való csatlakozási szándékát és felhatalmazta a polgármestert az Európai Autómentes Nap 2012. évi Karta aláírására.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Kartát 2012. október végén a Polgármester aláírásával ellátta, majd megküldésre került a rendezvény lebonyolításáért felelős Minisztérium részére.
346/2012.(IX.27.)
346/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pótbefizetés szabályozására vonatkozó módosított társasági szerződést a tagok aláírták.
347/2012.(IX.27.)

347/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A módosított SZMSZ aláírásra került.
349/2012.(IX.27.)

349/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-nek a Szőllősi sétány 36. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon eszközölt beruházásai alapján a Kft. könyveiben feltüntetett eszközök Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítés nélküli átadását 2012. január 1-jei időponttal jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az eszközök átvezetése megtörtént.
352/2012. (IX. 27.)

352/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában lévő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok működtetésének 2013. január 1-től történő vállalásával kapcsolatos döntéseket hozott.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Oktatási Bizottságra vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálata megtörtént. A módosítások az önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzat készítésekor figyelembe vételre kerülnek. Az Oktatási Bizottság ügyrendjének módosítására az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának közgyűlési jóváhagyását követően kerül sor.

A Közgyűlés határozatának megfelelően a középfokú oktatási intézmények által használt ingatlanok oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó részeinek felmérése Osztályunk részéről megtörtént.

353/2012. (IX. 27.)

353/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés szándéknyilatkozatot fogadott el az általános iskolák, alapfokú művészetoktatási intézmények, gimnáziumok működtetésének átvállalásáról.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az általános és középiskolákat tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról.
354/2012. (IX. 27.)

354/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés meghatározta a 2012/13. tanévben induló középiskolai osztályok számát, valamint felhatalmazta az Oktatási Bizottságot a 2013/14. tanévben indítható középiskolai képzések meghatározására.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A középiskolákat tájékoztattuk a Közgyűlés 2012/2013. tanévben indítható képzésekkel kapcsolatos határozatáról.

Az Oktatási Bizottság a 2012. október 11-i rendkívüli ülésén döntött a 2013/2014. tanévben meghirdetésre kerülő középiskolai képzésekről. A Bizottság döntéséről tájékoztattuk a középiskolákat.

355/2012. (IX. 27.)
355/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési oktatási intézmények létszám-előirányzatának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A létszám-előirányzat módosításával érintett intézmények vezetőit értesítettük a Közgyűlés határozatáról. Az intézményvezetők a szükséges munkáltatói intézkedéseket megtették.

356/2012. (IX. 27.)

356/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ létszám-előirányzatának csökkentéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ létszám-előirányzatának 2012. október 1. napjával történő módosításáról a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztályának vezetőjét, valamint az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatóját 2012. október 4-én a 60.694/2012. ügyiratszámú levélben értesítettük.

358/2012. (IX.27.)

358/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult orvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátásához, jóváhagyta az érintett orvosokkal kötendő megállapodásokat és döntött az Egészségügyi Alapellátó Intézet létszám-előirányzatának ezzel összefüggő csökkentéséről.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A megállapodások aláírása megtörtént. Az Egészségügyi Alapellátó Intézet létszám-előirányzatának csökkentése a 2012. évi költségvetési rendelet V. számú módosításában kerül átvezetésre.

359/2012. (IX. 27.)

359/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a köztisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárások szabályainak elfogadásáról döntött.

Válasz

Tóth Zoltán , a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzatának módosításáról szóló 10/2012.(V.29.) sz. Jegyzői utasítás 5. sz. mellékletét képezik.

363/2012.(IX.27.)
363/2012.(IX.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Szimfónia Kávézó területének a Szimfonikus Zenekar kezelésébe adásáról.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kezelésbe adás és átvétel megtörtént.
366/2011. (IX. 29.)

366/2011. (IX. 29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a településrendezési terv 2011-2012. évi felülvizsgálatnak módosítását megkezdi. A Közgyűlés megbízta a városi főépítészt a rendezési terv módosításához szükséges tervezési folyamat megindításával a településfejlesztési döntés meghozatalához szükséges munkaanyag összeállításával. Felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elkészült munkaanyag alapján készült előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A rendezési terv felülvizsgálatának megkezdése a helyben szokásos módon meghirdetésre került. A rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos észrevételek összegyűjtése október 1-jével lezárult.

366/2012. (IX. 27.)
366/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Vas Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház elhelyezéséről.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ingyenes használati megállapodást a Szova Zrt. megkötötte.
367/2012.(IX.27.)
367/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés kijelölte a GMG-CAR Kft-t a Jászi Oszkár u. 1. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bérleti szerződést a Szova Zrt. megkötötte.
370/2012. (IX. 27.)

370/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása" című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntéseket hozott. a 6. pontban a Közgyűlés felkérte a polgármestert és a jegyzőt az AGORA Szombathelyi Kulturális Központra szakmai koncepció és üzleti terv elkészíttetésére. A 7. pontban a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a programba bevonni kívánt településekkel, szervezetekkel és a megyei közművelődési szolgáltatóval az együttműködési megállapodást készítse elő.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A 6. pont alapján a szakmai koncepció és üzleti terv a jelenlegi Közgyűlésre kerül előterjesztésre. A 7. pont alapján Polgármester úr a 60.701-8/2012. ügyiratszámú levélben 2012. október 19-én levélben kereste meg a programba bevonni kívánt települések polgármestereit és a Megyei Intézményfenntartó Központot. Az együttműködési megállapodás tervezetét a felek a levéllel együtt megkapták. A megállapodások visszaküldésének határideje: 2012. november 30.

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Károlyi Antal építészmérnök örököse Károlyi István közreműködésével eljáró gazdasági társasággal az Önkormányzat - tekintettel a kizárólagos jogra - közbeszerzés, illetve Versenyszabályzat lefolytatásának kötelezettsége nélkül kötött szerződést.

373/2012.(IX.27.)

373/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. indulását a "Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése" című pályázaton.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntés alapján a támogató nyilatkozatot a Kft-nek átadtuk.
374/2012.(IX.27.)

374/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú, a söptei 0104/1 és 0104/2 hrsz-ú, valamint a szombathelyi 019/6 hrsz-ú ingatlanoknak a Zeusz Autósport Egyesület részére történő bérbeadását támogatta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bérleti szerződést a SZOVA Zrt. megkötötte.
383/2012.(IX.27.)

383/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Vas Megyei Temetkezési Kft-ben a Magyar Államot megillető társasági részesedés ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igény bejelentéséről.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bejelentést megküldtük az MNV Zrt-hez.
384/2012.(IX.27.)

384/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft-nél új könyvvizsgáló választásáról.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési kft. megkötötte. A változás a társaság Alapító Okiratában átvezetésre került.

386-389/2012. (IX.27.)
386-389/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozataiban a Közgyűlés egyedi hatósági ügyekben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési határozatok alapján a II. fokú határozatok elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre kerültek, azokat az ügyfelek átvették.

390/2012.(IX.27.)

390/2012.(IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SZERVÍIZ-MIX Kft. útépítési és közművesítési hozzájárulás megfizetésére kötelezéséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntése alapján a határozat az ügyfél részére megküldésre került.
391/2012. (IX. 27.)

391/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött az önkormányzat által adományozható kitüntetésekről.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A kitüntető díjak ünnepélyes keretek között Szent Márton napján átadásra kerültek. A kitüntetéseket a felterjesztett személyek átvették.

393/2012. (IX. 27.)

393/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathelyért Közalapítvány új kuratóriumi tagjának megválasztásáról döntött.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Az új kuratóriumi tag bejegyzése iránti kérelem a Szombathelyi Törvényszékre benyújtásra került.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...