2012.05

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
207/2012. (V. 31.)

207/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közoktatási intézmények pályázata benyújtását támogatta az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Gothard Jenő Általános Iskola, a Neumann János Általános Iskola, az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája, a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola benyújtotta a pályázatot a TÁMOP keretében kiírt, az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati kiírásra.

209/2012. (V. 31.)

209/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Hefele Menyhért Szakképző Iskola támogatási megállapodást kössön az "Egész életen át tartó tanulás" program keretében.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola az "Egész életen át tartó tanulás program" Leonardo da Vinci mobilitás alprogram keretében kiírt pályázat kedvezményezettjeként a támogatási megállapodást megkötötte.

210/2012. (V. 31.)

210/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta az O ladi Á ltalános M űvelődési K özpont pályázatának benyújtását a TÁMOP keretében kiírt, a "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az Oladi Általános Művelődési Központ a pályázatot benyújtotta.

211/2012. (V.31.)

211/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta az Egyesített Bölcsődei Intézmény pályázata benyújtását "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok"című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok" című pályázat benyújtásra, illetve befogadásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van.

222/2012. (V.31.)

222/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Idősbarát Önkormányzati Díj" elnyerésére pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére a pályázat 2012. június 5. napján benyújtásra került.

223/2012.(V.31.)

223/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Vas Megyei Intézményfenntartó Központ nevelőszülői hálózatra vonatkozó fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, azok megvalósítása érdekében bérlakások biztosítása, nevelőszülői képzés pénzügyi támogatásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat 3. pontjának megfelelően Szombathely Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének Szociális ágazat kiadásai - "Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások" tételsora terhére 1.150.840,-Ft összegű támogatás 2012.07.31-én a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola részére átutalásra került.

224/2012. (V.31.)

224/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város drogellenes stratégia 2012. évi cselekvési tervének elfogadásáról és pénzügyi támogatásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának drogellenes stratégiájához kapcsolódó 2012. évi cselekvési tervben foglalt feladatok megvalósítása az előzetes ütemezés szerint történik.

225/2012. (V.31.)

225/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a szociális szolgáltatások 2011. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A szociális szolgáltatások 2011. évi feladatellátásáról szóló beszámoló a Polgármester úr által aláírásra került.

227/2012. (V. 31.)

227/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a TÁMOP Óvodafejlesztés című pályázati kiírására pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, "Óvodafejlesztés" című pályázat benyújtásra került a Barátság Óvoda, a Hétszínvirág Óvoda, a Kőrösi Csoma Sándor Óvoda , a Napsugár Óvoda, a Szivárvány Óvoda és a Vadvirág Óvoda vonatkozásában.

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. augusztus 06-án benyújtásra került, amelyet a Közreműködő Szervezet (ESZA) nem fogadott be. A döntés alapjául szolgáló tartalom miatt a Közreműködő Szervezet (ESZA) felé az Önkormányzat részéről kifogást nyújtottunk be.

228/2012. (V. 31.)

228/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyitra Utcai ÁMK-ból történő kiválással a Vadvirág Óvoda létrehozásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Vadvirág Óvoda Nyitra Utcai ÁMK-ból történő kiválásával, önálló intézménnyé alakításával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk. Az alapító okirat aláírása megtörtént. Az óvoda elkészítette a nevelési programját, amelyet a Közgyűlés a júniusi ülésén jóváhagyott. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel megtörtént. Az óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására vonatkozóan az intézkedés megtörtént.

229/2012. (V. 31.)

229/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyitra Utcai ÁMK egységes alapító okiratának és módosító okiratának jóváhagyásáról, valamint létszámcsökkentésről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratának aláírása megtörtént, a bejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk.

230/2012. (V. 31.)

230/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyitra Utcai ÁMK beolvadásáról döntött az Oladi ÁMK-ba.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Nyitra Utcai ÁMK Oladi ÁMK tagintézményeként történő további működésével kapcsolatos közgyűlési döntésről az érintett intézményeket tájékoztattuk. A Nyitra Utcai ÁMK megszüntető okiratának, valamint az Oladi Általános Művelődési Központ módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratának aláírása megtörtént. A bejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk. Az Oladi Általános Művelődési Központ igazgatója az átszervezéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket megtette.

231/2012. (V. 31.)

231/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Mesebolt Bábszínház részvételéhez a "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" című pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat 2012. június 8-án aláírásra került.
232/2012. (V. 31.)

232/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar nemzeti előadó-művészeti szervezetté nyilvánításával egyetértett. A Közgyűlés jóváhagyta a minősítés feltételeként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Zenekar közti közszolgálati szerződést.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési döntésről 2012. június 4-én levélben értesítést kapott a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.
234/2012. (V. 31.)

234/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési, oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról döntött az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az érintett nevelési-oktatási intézmények módosított alapító okiratának aláírása megtörtént. A módosításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségnek eleget tettünk.

236/2012.(V.31.)

236/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a helyi közforgalmú közlekedéshez központi költségvetési támogatás igényléséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére vonatkozó kérelem benyújtása határidőre megtörtént. A Magyar Államkincstár tájékoztatott, hogy a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) NFM rendelet szerint a nemzeti fejlesztési miniszter 53 400 ezer forint támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére.

237/2012. (V.31.)

237/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Információs Központ kazánházának felújításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kazánház felújítása megtörtént. A műszaki átadás és üzembe helyezés 2012. szeptemberben várható.
238/2012. (V.31.)

238/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a 11-es Huszár út 40. szám alatti ingatlant forgalomképessé nyilvánította.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A változás az ingatlanvagyon-kataszterben átvezetésre került.
239/2012.(V.31.)

239/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Ferenczy István u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igény bejelentéséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az igénybejelentést a szükséges mellékletekkel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtottuk.
241/2012. (V.31.)

241/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés ingatlanok liciteljárás keretében történő értékesítéséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2012. májusában, júniusában és augusztusában is pályázati felhívásokat tettünk közzé és több ingatlan adásvétele is megtörtént. A megmaradt ingatlanok értékesítésére további eljárásokat fogunk folytatni.

242/2012. (V.31.)

242/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés lakások forgalomképessé nyilvánításáról és elidegenítésre kijelöléséről, bérbeadásáról vagy szociális szállássá alakításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2012 júniusában és augusztusában több liciteljárásra is sor került, 12 lakást értékesítettünk. A megmaradt ingatlanok értékesítésére további licit eljárásokat fogunk hirdetni.

243/2012. (V.31.)

243/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés módosította az Oladi Sportliget Kft-vel kötött földhasználati, üzemeltetési szerződésnek a munkálatok megkezdése időpontjára vonatkozó rendelkezését.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szerződés-módosítás aláírásra került.
245/2012.(V.31.)

245/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, nem él az elővásárlási jogával a Fő tér 32. szám alatti műemléki épületben található 6519/A/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntésről az ügyfelet értesítettük.
246/2012.(V.31.)

246/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a VASIVÍZ Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az üzemeltetési szerződés 2012. június 12-én megkötésre került.
247/2012. (V. 31.)

247/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című felhívásra pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázat a Kanizsai Dorottya Gimnázium vonatkozásában benyújtásra került.

250/2012.(V.31.)
250/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

A határozat végrehajtása során a II. fokú végzés 2012. június 14-én az ügyfél részére megküldésre került.
251/2012. (V.31.)
251/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
252/2012. (V. 31.)

252/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntés alapján a munkaszerződés és a társaság Alapító Okiratának módosítása aláírásra került és a cégbírósághoz a változás bejelentése megtörtént.

253/2012.(V.31.)

253/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkötötte.
259/2012.(VI.21.)
259/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés alapítványi támogatásokhoz történő hozzájárulásról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján

- Szombathely Déli Városrész Egészségügyéért Közhasznú Alapítvány részére 60.000,- Ft összeg 2012.08.08-án;

- a Humán Harmónia Alapítvány részére 100.000,-Ft összeg 2012.08.08-án;

- az Elmétől lélekig - pszichiátriai betegekért - Alapítvány részére 50.000,-Ft összeg 2012.09.05-én és

- a Vas Megye Népegészségügyéért Alapítvány részére 50.000,-Ft összeg 2012.08.08-án átutalásra került.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...