2012.04

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
140/2012.(IV.26.)

140/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés ingyenes használatot biztosított a Paragvári Utcai Általános Iskola részére a Petőfi u. 14. szám alatti ingatlan jobb oldali szárnyában öt, egy folyosóra nyíló helyiségre vonatkozóan.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ingyenes használatba adási megállapodás aláírásra került.

141/2012. (IV. 26.)

141/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Bartók Béla Zeneiskola AMI pályázatot nyújtson be a TÁMOP keretében kiírt, az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt tájékoztattuk arról, hogy a Közgyűlés támogatja a pályázat beadását. A fenntartói nyilatkozat aláírása megtörtént.

142/2012. (IV. 26.)

142/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Gothard Jenő Általános Iskola pályázatot nyújtson be a TÁMOP keretében kiírt, a "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Gothard Jenő Általános Iskolát tájékoztattuk arról, hogy a Közgyűlés támogatja a pályázat beadását. A fenntartói nyilatkozat aláírása megtörtént.

143/2012. (IV. 26.)

143/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Oktatási Bizottság és a Szociális és Családügyi Bizottság határozataiban foglaltak alapján egyetértett azzal, hogy a 2012/2013 nevelési évre jóváhagyott óvodai felvételi rend módosítása nem indokolt.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az óvodákat tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról.
176/2012. (IV. 26.)

176/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elviekben egyetértett a Városligeti Sporttelep fejlesztésével. A Közgyűlés felhatalmazta a Kulturális és Sport Bizottságot, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságot, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos végleges döntést hozzák meg.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság a fejlesztést nem támogatta, a Kulturális és Sport Bizottság támogatta. Az előterjesztés lekerült a májusi Közgyűlés napirendjéről, így a pályázat határidőben nem volt benyújtható.

179/2012. (IV. 26.)

179/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a kollégiumi rendszer átalakításával kapcsolatos döntéseket hozott.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A kollégiumi rendszer átszervezésében érintett intézményeket tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról. Az alapító okiratok módosítása megtörtént. A módosított alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstárnak megküldésre kerültek. A változásokhoz kapcsolódó kötelező bejelentéseknek eleget tettünk.

180/2012.(IV.26.)

180/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a színházi feladatok ellátására szóló megállapodást módosította, a színház támogatásának folyósítására vonatkozóan.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A színházi feladatok ellátására kötött megállapodás V. számú módosítása 2012. május 25-én aláírásra került.

181/2012. (IV. 26.)

181/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a "Szombathely történelmi, vallási és kulturális emlékeinek védelme, és turisztikai célú hasznosítása" című pályázatban partnerként történő részvételről döntött és biztosította a szükséges önerőt. A Közgyűlés felkérte a Polgármestert a pályázat benyújtására és a Konzorciumi megállapodás aláírására.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. május 31-én benyújtásra került a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.

182/2012. (IV. 26.)

182/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Smidt Múzeum önkormányzati fenntartásba kerülése estére a "Szombathely történelmi, vallási és kulturális emlékeinek védelme, és turisztikai célú hasznosítása" című pályázatban a Múzeumra eső önrészt biztosította.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. május 31-én benyújtásra került a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.

183/2012. (IV. 26.)

183/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy az Önkormányzat a "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat megírására külső szolgáltatót vegyen igénybe és biztosította a pályázatírói szolgáltatás elvégzésére szolgáló összeget.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A vállalkozási szerződés a felek által aláírásra került.

184/2012. (IV. 26.)

184/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a 6/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján kiírt "EU Önerő Alap" pályázat benyújtásra kerüljön a Paragvári Utcai Általános Iskola felújításához nyújtandó önerő kiegészítésére.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került. A MÁK tájékoztatása alapján hiánypótlás szükséges, amihez 249/2012 (V.31) KGY határozatot hozta SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése.

185/2012. (IV. 26.)

185/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése" című pályázati felhívás keretében a Vas Megyei Ismeretterjesztő Tudományos Egyesület által benyújtandó pályázatban együttműködő partnerként vesz részt.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. június 4-én a Vas Megyei Ismeretterjesztő Tudományos Egyesület által benyújtásra került.
187/2012.(IV.26.)

187/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, azaz szponzorációs szabályzattal történő kiegészítését.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. képviselője a Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazott.

194/2012. (IV.26.)

194/2012. (IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására pályázatot írt ki. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, és felkérte a Kulturális és Sport Bizottságot a pályázatok véleményezésére.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói feladataira a pályázati felhívás 2012. május 11-én kiírásra került. A beérkezett pályázatokat a Kulturális és Sport Bizottság 2012. június 18-i ülésén tárgyalja.

195/2012.(IV.26.)

195/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú, a söptei 0104/1 és 0104/2 hrsz-ú valamint a szombathelyi 019/6 hrsz. ingatlanok Marco Racing Team Kft. részére történő bérbe adásáról döntött a Vas Megyei Rallye Országos Bajnokság megrendezése céljából.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bérleti szerződést a SZOVA Zrt. megkötötte a Marco Racing Team Kft-vel.

200/2012. (IV. 26.)

200/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az oktatás területén dolgozók részére díjak adományozásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az oktatás területén adományozott önkormányzati kitüntetések ünnepélyes átadására 2012. június 1-jén, a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen került sor.

203/2012.(IV.26.)
203/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a VASIVÍZ Zrt. FEB tagjának lemondását követően új tag választására tett javaslatot.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A VASIVÍZ Zrt. közgyűlése jóváhagyta a felügyelő bizottsági tagok személyében történő változást.

204/2012.(IV.26.)
204/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a PRENOR Kft. FEB tagjának lemondását követően új tag választására tett javaslatot.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A PRENOR Kft. taggyűlése jóváhagyta a felügyelő bizottsági tagok személyében történő változást.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...