2012.03

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
77/2012.(III.29.)

77/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat, mint pályázó "az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésének, felújításának támogatására" kiírt pályázatot benyújtsa, valamint biztosította annak fedezetét, nyertes pályázat esetén.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat határidőben benyújtásra került, jelenleg a pályázat az elbírálás szakaszában van.
79/2012.(III.29.)

79/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelt el.

Válasz

Tóth Zoltán , a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A határozat 3. pontjának megfelelően a szabadságolási ütemtervet 2012.04.20. napjáig elkészítették az osztályok, figyelemmel a Hivatal zavartalan ügymenet ellátására, valamint a lakossági ügyfélszolgálat folyamatos feladatellátására.

82/2012.(III.29.)

82/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathely Súlyemelő Sportjáért Alapítvány részére 75.000,- Ft támogatást biztosított a néhai Tóth Géza súlyemelő emlékversenyének megrendezéséhez a "Polgármesteri keret" terhére.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.28.) számú rendeletének 15. § (3) bekezdése alapján a Szombathely Súlyemelő Sportjáért Alapítvány részére megítélt támogatás 2012.05.09-én átutalásra került.

85/2012.(III.29.)

85/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a 344/2011. (IX.29.) Kgy. számú határozatát visszavonta. A Közgyűlés a "Határon Átnyúló Elérhetőség - Raszteres elemzési Adatmodell HU-AT (ERRAM HU-AT)" című pályázathoz Szombathely Megyei Jogú Város stratégiai partnerségét utólag jóváhagyta, és döntött a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet következő módosításakor a Határon Átnyúló Együttműködési Program ERRAM HU-AT projekt önrész 500.000.-Ft előirányzatot a "Pályázati önerőkre" előirányzat sorra történő átcsoportosításáról.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat szerint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.28.) rendeletének I. számú módosításában 500 eFt összeg a "Pályázati önerőkre" sorra átvezetésre került.

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került, a Közös Monitoring Bizottság 2011. november 24-i döntése a pályázatot jelen formájában nem részesítette támogatásban, halasztásra, ill. átdolgozásra javasolta. A pályázat átdolgozás utáni új beadási határideje: 2012. november 24. Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt "Határon Átnyúló Elérhetőség - Raszteres elemzési Adatmodell HU-AT (ERRAM HU-AT)" című pályázatban Szombathely Megyei Jogú Város stratégiai partnerként vesz részt. A Stratégiai Partnerség önerőt nem igényel.

87/2012. (III.29.) és 88/2012. (III.29.)

87/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az E.ON Energiaszolgáltató Kft-vel kötendő megállapodást módosítással jóváhagyta, a 88/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat az E-on Energiaszolgáltató Kft-vel az előfizetéses mérőkészülékek számának bővítése és a felszerelés ütemezésének tárgyában annak érdekében, hogy minél több szociális szálláshelyen és bérlakásban felszerelésre kerülhessenek ezek az órák.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A határozatok alapján az aláírt megállapodás, valamint a tárgyalások kezdeményezéséről szóló levél az E-ON Kft. részére megküldésre került.
92/2012.(III.29.)

92/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat értelmében az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igényét Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012.04.25-én nyújtotta be a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez.

93/2012. (III.29.)

93/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezetének 2011. évi szakmai és gazdasági beszámolóját tudomásul vette.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A beszámoló tudomásul vételéről szóló határozat az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezete részére megküldésre került.

96/2012. (III.29.)

96/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat és a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által kötött ellátási szerződés módosítását jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A SAVARIA REHAB-TEAM Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítása aláírásra került.
97/2012. (III.29.)

97/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász által kötött ellátási szerződés módosítását jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitásszal kötött ellátási szerződés módosítása aláírásra került.
98/2012. (III.29.)

98/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium létszám-előirányzatának csökkentéséről döntött, és felkérte az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. A Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a felmentési illetmény, illetve végkielégítés megigénylésére az Önkormányzat pályázatot nyújtson be.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kifizetések megtérítésére vonatkozóan a pályázat 2012. szeptember 27-én benyújtásra került.
104/2012.(III.29.)

104/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum létrehozását támogatta, a Konzultációs Fórum Ügyrendjét elfogadta.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum alakuló ülésére még nem került sor, melyen napirendi pontként fog szerepelni az Ügyrend elfogadása, így annak aláírása csak ezek után történhet meg.

Mindezekre való tekintettel kérem a 104/2012. (III.29.) Kgy. számú határozat határidejének módosítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.

104/2012.(III.29.)

104/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vas Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum létrehozását támogatta, a Konzultációs Fórum Ügyrendjét elfogadta.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A Területfejlesztési Konzultációs Fórum alakuló ülését 2012.06.07-én megtartotta, az ügyrendet változatlan tartalommal elfogadta.

105/2012.(III.29.)

105/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat és a Savaria Városfejlesztési Kft. közötti fejlesztési célú megállapodás során elvégzett feladatokról szóló, a Savaria Városfejlesztési Kft. által készített beszámolót tudomásul vette. A Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy a fejlesztési célú megállapodás megszüntetéséhez és a megállapodás végelszámolásához szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint gondoskodjon településfejlesztési célokat szolgáló projektelemek megterveztetésére irányuló új szerződés előkészítéséről.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Városfejlesztési Kft. között létrejött fejlesztési célú megállapodás megszüntetése és a végelszámolás folyamatban van.

Jelenleg Megyei Jogú Városok számára új városrehabilitációs témájú pályázat kiírására nem került sor, így a településfejlesztési célokat szolgáló projektelemek megterveztetésére irányuló új szerződés előkészítésére vonatkozó határidő módosítás szükséges. Minderre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozat 3. pontja határidejének határozati javaslatban foglaltak szerinti módosítására.

106/2012.(III.29.)

106/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Vasi Volán Zrt. 2010. és 2011. évi veszteségpótlásával kapcsolatos döntéseket hozott.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Vasi Volán Zrt. által 2010. és 2011. években adott díjtalan utazási igazolványokból adódó bevételkiesés mértékére vonatkozó egyeztetések 2012. május hónapban kezdődnek.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat 4. pontja alapján a Vasi Volán 2011. évi veszteségpótlásaként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséből 65.000 eFt 2012.04.18-án átutalásra került.

110/2012. (III.29.)

110/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés kinyilvánította előzetes szándékát a szombathelyi 3643/1, 3675, 3673/2 és 3757/1 hrsz-ú (ún. MÁV) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adására, és felkérte a polgármestert, hogy készítse elő a fenti ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti igénybejelentést, és azt az ingatlanok Magyar Állam tulajdonába kerülését követően terjessze a Közgyűlés elé elfogadásra.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntéséről tájékoztattuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. központi és helyi irodáját.
117/2012.(III.29.)

117/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a Szőllősi sétány 36. szám alatti, 8728 hrsz-ú ingatlant a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vagyonkezelésébe adja.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az alapító okirat módosítás aláírása és cégbírósághoz történő benyújtása, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnak a Szőllősi sétány 36. szám alatti ingatlan vagyonkezelőjeként történő kijelölése megtörtént.

118/2012.(III.29.)

118/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2013. 12. 31-ig meghosszabbította.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft-vel kötött tagi kölcsön szerződés módosítását a felek aláírták.
119/2012.(III.29.)

119/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kamilla Egészségcentrum Kft. ügyvezetőjének a társaság bérleményét képező, önkormányzati tulajdonú Kossuth L. u. 2. szám alatti, 6283/2 hrsz-ú ingatlan albérletbe adására vonatkozó kérelmét megtárgyalta. Felkérte a polgármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság áprilisi ülésére készíttesse el a szerződésmódosítás tervezetét.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél az ingatlan albérletbe adására irányuló kérelmét időközben visszavonta.
120/2012. (III.29.)

120/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére Rákóczi F. u. 1-3. alatti helyiségre vonatkozóan ingyenes használat biztosításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyiség ingyenes használatára vonatkozó szerződés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-vel aláírásra került.
122/2012. (III.29.)

122/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés SZOVA Zrt. és a Szűrcsapó u. 24. számú társasház között folyamatban lévő perrel kapcsolatban úgy döntött, egyetért azzal, hogy a két fél egyezséget kössön.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A felek megkötötték az egyezséget és azt a bíróság jóváhagyta.
123/2012.(III.29.)

123/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságot, vizsgálja meg a Szűrcsapó u. 24. számú társasházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiség társasház számára ingyenes használatba adásának lehetőségét.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bizottság az ingyenes használat engedélyezését 178/2012.(IV.24.) PGJB határozatában nem javasolta.
124/2012.(III.29.)

124/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a SZOVA Zrt. vezérigazgatóját a Szűrcsapó u. 24. szám alatti társasház gázellátásával kapcsolatos rendkívüli befizetés teljesítésére azzal, hogy a megállapodást előzetesen tárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bizottság az áprilisi ülésén jóváhagyta a szerződés tervezetét.
128/2012.(III.29.)
128/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat szerint Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételének napján (2012.05.07.) hatályba lépett.

129/2012.(III.29.)

129/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és a Vasi Interix Kft. között a Fő tér 10. - Belsikátor 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött bérleti szerződéssel kapcsolatban úgy határozott, hogy a bérleti szerződés 2013. április 21. napjáig kerüljön meghosszabbításra. A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a májusi ülésre készítsen előterjesztést az ingatlannal összefüggő további intézkedések tárgyában.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A határozatban foglaltakkal kapcsolatos előterjesztés jelen Közgyűlésen kerül megtárgyalásra.

130/2012. (III.29.)
130/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
134/2012. (III. 29.)
134/2012. (III. 29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a "Szombathely Közrendjéért - díj" adományozásáról.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti: 

A díj május 3-án megtartott Rendőrnapon átadásra került.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...