2012.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
21/2012. (II.23)

21/2012. (II.23) Kgy számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert a „Szombathely MJV városközpontja funkcióbővítő megújítása” című projekt támogatási szerződésének módosítására vonatkozó kérelem benyújtására.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című projekt támogatási szerződésének módosítására irányuló, az AGORA - Savaria Filmszínház technikai fejlesztésére vonatkozó kérelem a Közreműködő Szervezethez benyújtásra került.

22/2012.(II.23.)
22/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az ISIS Big Band Egyesület helyiség kijelöléséről szóló határozatot módosította.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ISIS Big Band Egyesülettel a Kisfaludy Sándor u. 1. szám alatti helyiségre vonatkozó ingyenes használati megállapodást a SZOVA Zrt. megkötötte.
24/2012. (II. 23.)

24/2012. (II. 23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Szabadka és Szombathely közötti mentor városi kapcsolat létesítésére irányuló kezdeményezést és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szándéknyilatkozatot írja alá.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti :

A Szándéknyilatkozat aláírása megtörtént és 49-5/2012. iktatási számon elküldésre került.
34/2012.(II.23.)

34/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy az Önkormányzat készíttesse el a város Hosszú távú településfejlesztési koncepcióját és programját, továbbá biztosította a feladat ellátásához szükséges fedezetet.

Válasz

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

"A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló BM előterjesztés érinti a településfejlesztési koncepció készítésének, elfogadásának és alkalmazásának területeit is, mely szerint új koncepciót már a módosított törvény előírásait figyelembe véve kell készíteni. A törvénytervezet kormány általi elfogadásáig a településfejlesztési koncepció elkészítését felfüggeszteni indokolt.

36/2012. (II.23)
36/2012. (II.23) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatát jóváhagyta.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati Szabályzata aláírásra került, a Szabályzat 2012. március 1-ji dátummal lépett hatályba.
37/2012.(II.23.)

37/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a "Grenzenloses Genussradeln" – "Határtalan kerékpáros élmény" AT-HU című pályázatot benyújtsa, valamint biztosította annak fedezetét.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. március 21-én benyújtásra került.
40/2012. (II.23.)

40/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a "Szombathely, a segítés városa" elnevezésű program megvalósítását elősegítő együttműködési megállapodást jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

"Szombathely, a segítés városa" program megvalósítását elősegítő háromoldalú megállapodás ünnepélyes aláírása 2012. május 4-én megtörtént.
40/2012. (II.23.)

40/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a „Szombathely, a segítés városa” elnevezésű program megvalósítását elősegítő együttműködési megállapodást.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A „Szombathely, a segítés városa” programhoz kapcsolódó háromoldalú szerződés aláírása előkészítés alatt áll, erre való tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat 2. pontja esetében a végrehajtási határidőt a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően módosítsa.

42/2012. (II.23.)

42/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Önkormányzat a TÁMOP-5.4.9-11/1 kódszámú, a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázatot nyújtson be.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A pályázat beadási határideje 2012. április 30-ra módosult, mivel a kiíró szervezete a pályázat elektronikus programját ez idáig nem tette közzé. Fentiekre tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat 4. pontjának végrehajtási határidejét a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően módosítsa.

44/2012. (II.23.)
44/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okiratát módosította.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okirata 2012. február 28-án aláírásra került, majd 2012. március 1-én az módosított alapító okirat benyújtásra került a Magyar Államkincstárhoz.

45/2012. (II.23.)
45/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Bartók Béla Zeneiskola alapító okiratát módosította.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Bartók Béla Zeneiskola alapító okiratának módosítása aláírása után, az átvezetését kérő levél 2011. március 5-én a postázásra került a Magyar Államkincstár felé.

46/2012.(II.23.)
46/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Szimfonikus Zenekar Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. március 5-én aláírásra került.
47/2012.(II.23.)

47/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. március 8-án aláírásra került.
48/2012.(II.23.)
48/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. március 8-án aláírásra került.
49/2012. (II.23)
49/2012. (II.23) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjét módosította.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

A Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása 2012. március 1. napján aláírásra került.
51/2012. (II.23.)

51/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége által bérelt Csónakázó és Horgász tó, valamint az Újperinti bányató haszonbérletével kapcsolatosan döntött.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségét 2012. március 12-én kelt 6074-5/2012. számú levélben tájékozattuk a közgyűlési határozatról, melyben a haszonbérleti díj csökkentése iránti kérelmük elutasításra került.

52/2012.(II.23.)

52/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés kinyilvánította, hogy a Saághy I. u. 1216/5. hrsz-ú területet nem kívánja helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítani.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntéséről az ombudsmant tájékoztattuk.
53/2012.(II.23.)

53/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés úgy döntött, hogy 2012-ben a bérbeadás útján hasznosított önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díját nem emeli meg.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntéséről a SZOVA Zrt-t tájékoztattuk.
54/2012.(II.23.)

54/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának közös Közbeszerzési Szabályzatát és annak mellékleteit elfogadta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az új Közbeszerzési Szabályzat aláírásra, majd közzétételre került, a Bizottság az új összetétellel működik.
55/2012.(II.23.)
55/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a VASIVÍZ Zrt. Alapszabályának VII. számú módosítását jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az önkormányzat képviselője a Vasivíz Zrt. 2012. február 24-i közgyűlésén a döntésnek megfelelően szavazott.
56/2012.(II.23.)

56/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás szövegét jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázati felhívása 2012. március 22. napján megjelent a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Honlapján. Az elbírálás kérdése – a jogszabályban meghatározott szakmai bizottság állásfoglalását követően – a Tisztelt Közgyűlés napirendjén fog szerepelni.

57/2012.(II.23.) és 58/2012.(II.23.)

57/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Szófia u. 31. szám alatti üzlethelyiség bérlőjévé a KÁMON-HÚS Kft-t jelölte ki és 58/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a 2012. február havi bérleti díj ötszörösére emelt díjának megfizetésétől eltekintett.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. a Kámon-Hús Kft-vel a szerződést megkötötte.
59/2012.(II.23.)

59/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. átmeneti likviditási problémáinak áthidalására 20.000.000,- Ft összeg erejéig folyószámla-hitelt vegyen igénybe - Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata készfizető kezességvállalásával - a Raiffeisen Bank Zrt-től a mellékelt hitelígérvényben megfogalmazottaknak megfelelően.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az indikatív hitelígérvény ellenére a pénzintézet mégsem biztosított a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére folyószámla-hitelt.
60/2012.(II.23.) és 61/2012.(II.23.)

60/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Király u. 12/A. szám alatti üzlethelyiség bérlőjévé a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-t jelölte ki és 61/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a 2012. február 15-29. közötti használati díj megfizetésétől – bérleti díj megfizetése mellett - eltekintett.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel a szerződést megkötötte.
64/2012.(II.23.)

64/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett a SZOVA Zrt-vel fennálló szilárd hulladékszállítási szerződés meghosszabbításával. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert az új közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A hulladékszállítási szerződés aláírásra a SZOVA Zrt. részére megküldésre került.
65/2012.(II.23.)
65/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a 3233 hrsz-ú teret Tóth Géza térnek nevezte el.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

Az új közterület elnevezés a címnyilvántartásba átvezetésre került.

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tér elnevezését tartalmazó tábla készítése megrendelésre került.
67/2012.(II.23.)

67/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a SZOVA Zrt. hosszú távú likviditásának megőrzését célzó javaslattal kapcsolatosan hozott döntéseket.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntésről a Szova Zrt-t tájékoztattuk, ezen kívül külön is felhívtuk a figyelmét arra, hogy a Grenor Kft. területvásárlási szándékával és Biomassza Erőmű létesítésével kapcsolatban készítsen külön előterjesztéseket.

69/2012.(II.23.)
69/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a SZOVA Zrt. 2012. évi üzleti tervét jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntésről a SZOVA Zrt-t tájékoztattuk.
70/2012.(II.23.)

70/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjai megbízatásának meghosszabbításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. társasági szerződésében és a cégjegyzékben a döntésnek megfelelő dátum feltüntetésre került.
71/2012. (II.23.)
71/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés szociális munka területén dolgozók részére kitüntető díjakat adományozott.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A szociális munka területén dolgozók részére a díjak 2012. március 30-án átadásra kerültek.
72/2012. (II.23.)
72/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntése alapján a II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére kipostázásra került.
74/2012.(II.23.)
74/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a Közbeszerzési Bíráló Bizottságba új tagot jelölt.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bizottság az új összetétellel működik.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...