2012.06

301/2012.(VI.21.)

301/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy a jelenleg érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról kezdjen tárgyalásokat a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-vel. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására változatlan feltételekkel, és felkérte, hogy a szerződés módosításáról tájékoztassa a Közgyűlést.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A Vas Megyei Temetkezési Kft. megtette végső ajánlatát, melyet a bizottság elfogadott. A szerződéskötés előkészítése folyamatban van.

301/2012.(VI.21.)

301/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a Polgármestert, hogy a jelenleg érvényes kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról kezdjen tárgyalásokat a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-vel. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a szerződés meghosszabbításának aláírására változatlan feltételekkel, és felkérte, hogy a szerződés módosításáról tájékoztassa a Közgyűlést.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A tárgyalásos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A Vas Megyei Temetkezési Kft. első fordulós ajánlatát a Közbeszerzési Bíráló Bizottság nem fogadta el. Az újabb ajánlattételre 2012. október 15-én kerül sor.

301/2012.(VI.21.)

301/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása érdekében tárgyalások folytatására a Vas Megyei Önkormányzat Vagyonkezelő Kft-vel.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A temetők üzemeltetése és fenntartása tárgyában kiírt közbeszerzési pályázatra egy ajánlat érkezett a Vas Megyei Temetkezési Kft. részéről. Az ajánlatuk meghaladta az Önkormányzat erre a célra rendelkezésre álló keretét, ezért új tárgyalásos közbeszerzési eljárás került kiírásra.

303/2012.(VI.21.)

303/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a 6027/2 hrsz-ú Ady téri benzinkút bérbeadására pályázat kiírásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat kiírása a Közgyűlés által elfogadott pályázati kiírás alapján megtörtént. A pályázati eljárásra decemberben kerül sor.
304/2012.(VI.21.)

304/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Pázmány P. krt. 28/A. szám alatti ingatlan tornatermének bérbeadásáról döntött a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szerződést a SZOVA Zrt. megkötötte a bérlővel.
305/2012.(VI.21.)

305/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Bem József u. 11. számú társasház energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bem J. u. 11. számú társasház lakóközösségével 2012. július 16-án megkötésre került a támogatási szerződés.
306/2012. (VI.21.)
306/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
307/2012. (VI.21.)

307/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közalkalmazotti jogviszonyok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Benczúr Gyula Utcai Óvoda vezetőjének, valamint a Bartók Béla Zeneiskola és a Művészeti Szakközépiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulásuk miatt a Közgyűlés határozatának megfelelően megszüntetésre került. A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok aláírása megtörtént.

308/2012. (VI.21.)

308/2012. (VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési-oktatási intézmények vezetőinek megbízásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A 10 nevelési-oktatási intézmények intézményvezetői megbízása - a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatását követően - átadásra került.

309/2012. (VI. 21.)

309/2012. (VI. 21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatójának megbízásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az intézmény igazgatójának "Kinevezés módosítása" 2012. június 27-én aláírásra került.
310/2012.(VI.21.)
310/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés megválasztotta a Szova Zrt. felügyelő bizottsági tagjait.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A változásnak az átvezetése érdekében a társaság Alapító Okirata módosításra került.
311/2012.(VI.21.)

311/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A társaság Alapító Okiratának módosítása aláírásra került és a cégbírósághoz a változás bejelentése megtörtént.
312/2012.(VI.21.)

312/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés javasolta a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. egyik felügyelő bizottsági tagjának újbóli megválasztását.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A taggyűlésen az önkormányzat képviselője a fentiek szerint szavazott.
313/2012.(VI.21.)

313/2012.(VI.21.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződése szövegének jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A munkaszerződés az ügyvezetővel aláírásra került.

2012.09

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
315/2012.(IX.5.)

315/2012.(IX.5.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

Szombathely megyei Jogú Város Önkormányzata az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igényét második ütemben 2012.09.07-én.

316/2012. (IX.5.)

316/2012. (IX.5.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Integrációs Központ, a Gothard Jenő Általános Iskola, a Neumann János Általános Iskola, a Hermann Ottó Szakképző Iskola és Kollégium valamint a Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium részt vegyen az "Innovatív iskolák fejlesztése" című TÁMOP pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az érintett intézmények benyújtották a pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt, az "Innovatív iskolák fejlesztése" című TÁMOP-3.1.4-12/1/2 kódszámú pályázatra.

317/2012. (IX.29.)

317/2012. (IX.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy az Egyesített Bölcsődei Intézmény az "Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása" című TÁMOP pályázaton részt vegyen.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került.
320/2012. (IX.27.)

320/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására" c. pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került szeptember 27-én, befogadásának időpontja 2012. október 5., a beérkezett pályázatokról döntés még nincsen, 2012. december végéig várható.

321/2012. (IX.27.)
321/2012. (IX.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy Szombathely Város Jóléti Alapítványa támogatásban részesüljön.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás Szombathely Város Jóléti Alapítványával aláírásra került.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...