2012.05

228/2012. (V. 31.)

228/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyitra Utcai ÁMK-ból történő kiválással a Vadvirág Óvoda létrehozásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Vadvirág Óvoda Nyitra Utcai ÁMK-ból történő kiválásával, önálló intézménnyé alakításával kapcsolatos bejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk. Az alapító okirat aláírása megtörtént. Az óvoda elkészítette a nevelési programját, amelyet a Közgyűlés a júniusi ülésén jóváhagyott. A törzskönyvi nyilvántartásba vétel megtörtént. Az óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátására vonatkozóan az intézkedés megtörtént.

229/2012. (V. 31.)

229/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyitra Utcai ÁMK egységes alapító okiratának és módosító okiratának jóváhagyásáról, valamint létszámcsökkentésről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratának aláírása megtörtént, a bejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk.

230/2012. (V. 31.)

230/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyitra Utcai ÁMK beolvadásáról döntött az Oladi ÁMK-ba.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Nyitra Utcai ÁMK Oladi ÁMK tagintézményeként történő további működésével kapcsolatos közgyűlési döntésről az érintett intézményeket tájékoztattuk. A Nyitra Utcai ÁMK megszüntető okiratának, valamint az Oladi Általános Művelődési Központ módosításokkal egybeszerkesztett alapító okiratának aláírása megtörtént. A bejelentési kötelezettségeknek eleget tettünk. Az Oladi Általános Művelődési Központ igazgatója az átszervezéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket megtette.

231/2012. (V. 31.)

231/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult a Mesebolt Bábszínház részvételéhez a "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" című pályázaton.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat 2012. június 8-án aláírásra került.
232/2012. (V. 31.)

232/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar nemzeti előadó-művészeti szervezetté nyilvánításával egyetértett. A Közgyűlés jóváhagyta a minősítés feltételeként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Zenekar közti közszolgálati szerződést.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A közgyűlési döntésről 2012. június 4-én levélben értesítést kapott a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatója.
234/2012. (V. 31.)

234/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés nevelési, oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról döntött az 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet alapján.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az érintett nevelési-oktatási intézmények módosított alapító okiratának aláírása megtörtént. A módosításhoz kapcsolódó bejelentési kötelezettségnek eleget tettünk.

236/2012.(V.31.)

236/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a helyi közforgalmú közlekedéshez központi költségvetési támogatás igényléséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére vonatkozó kérelem benyújtása határidőre megtörtént. A Magyar Államkincstár tájékoztatott, hogy a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 25/2012. (V.9.) NFM rendelet szerint a nemzeti fejlesztési miniszter 53 400 ezer forint támogatást ítélt meg az Önkormányzat részére.

237/2012. (V.31.)

237/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Aranyhíd Nevelési és Oktatási Információs Központ kazánházának felújításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kazánház felújítása megtörtént. A műszaki átadás és üzembe helyezés 2012. szeptemberben várható.
238/2012. (V.31.)

238/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a 11-es Huszár út 40. szám alatti ingatlant forgalomképessé nyilvánította.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A változás az ingatlanvagyon-kataszterben átvezetésre került.
239/2012.(V.31.)

239/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Ferenczy István u. 1. szám alatti ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése iránti igény bejelentéséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az igénybejelentést a szükséges mellékletekkel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtottuk.
241/2012. (V.31.)

241/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés ingatlanok liciteljárás keretében történő értékesítéséről döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2012. májusában, júniusában és augusztusában is pályázati felhívásokat tettünk közzé és több ingatlan adásvétele is megtörtént. A megmaradt ingatlanok értékesítésére további eljárásokat fogunk folytatni.

242/2012. (V.31.)

242/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés lakások forgalomképessé nyilvánításáról és elidegenítésre kijelöléséről, bérbeadásáról vagy szociális szállássá alakításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2012 júniusában és augusztusában több liciteljárásra is sor került, 12 lakást értékesítettünk. A megmaradt ingatlanok értékesítésére további licit eljárásokat fogunk hirdetni.

243/2012. (V.31.)

243/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés módosította az Oladi Sportliget Kft-vel kötött földhasználati, üzemeltetési szerződésnek a munkálatok megkezdése időpontjára vonatkozó rendelkezését.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szerződés-módosítás aláírásra került.
245/2012.(V.31.)

245/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, nem él az elővásárlási jogával a Fő tér 32. szám alatti műemléki épületben található 6519/A/6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntésről az ügyfelet értesítettük.
246/2012.(V.31.)

246/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a VASIVÍZ Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az üzemeltetési szerződés 2012. június 12-én megkötésre került.
247/2012. (V. 31.)

247/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című felhívásra pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)" című pályázat a Kanizsai Dorottya Gimnázium vonatkozásában benyújtásra került.

250/2012.(V.31.)
250/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

A határozat végrehajtása során a II. fokú végzés 2012. június 14-én az ügyfél részére megküldésre került.
251/2012. (V.31.)
251/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
252/2012. (V. 31.)

252/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A döntés alapján a munkaszerződés és a társaság Alapító Okiratának módosítása aláírásra került és a cégbírósághoz a változás bejelentése megtörtént.

253/2012.(V.31.)

253/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. új könyvvizsgálójának megválasztásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Rehab-Team Nonprofit Kft. az új könyvvizsgálóval a megbízási szerződést megkötötte.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...