2012.04

182/2012. (IV. 26.)

182/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Smidt Múzeum önkormányzati fenntartásba kerülése estére a "Szombathely történelmi, vallási és kulturális emlékeinek védelme, és turisztikai célú hasznosítása" című pályázatban a Múzeumra eső önrészt biztosította.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. május 31-én benyújtásra került a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.

183/2012. (IV. 26.)

183/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy az Önkormányzat a "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" című pályázat megírására külső szolgáltatót vegyen igénybe és biztosította a pályázatírói szolgáltatás elvégzésére szolgáló összeget.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A vállalkozási szerződés a felek által aláírásra került.

184/2012. (IV. 26.)

184/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a 6/2011. (III. 1.) BM rendelet alapján kiírt "EU Önerő Alap" pályázat benyújtásra kerüljön a Paragvári Utcai Általános Iskola felújításához nyújtandó önerő kiegészítésére.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került. A MÁK tájékoztatása alapján hiánypótlás szükséges, amihez 249/2012 (V.31) KGY határozatot hozta SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése.

185/2012. (IV. 26.)

185/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek és fiatalkorúak segítése" című pályázati felhívás keretében a Vas Megyei Ismeretterjesztő Tudományos Egyesület által benyújtandó pályázatban együttműködő partnerként vesz részt.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. június 4-én a Vas Megyei Ismeretterjesztő Tudományos Egyesület által benyújtásra került.
187/2012.(IV.26.)

187/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, azaz szponzorációs szabályzattal történő kiegészítését.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. képviselője a Kft. taggyűlésén a fentiek szerint szavazott.

194/2012. (IV.26.)

194/2012. (IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására pályázatot írt ki. A Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére, és felkérte a Kulturális és Sport Bizottságot a pályázatok véleményezésére.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói feladataira a pályázati felhívás 2012. május 11-én kiírásra került. A beérkezett pályázatokat a Kulturális és Sport Bizottság 2012. június 18-i ülésén tárgyalja.

195/2012.(IV.26.)

195/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a gencsapáti 0100/5 hrsz-ú, a söptei 0104/1 és 0104/2 hrsz-ú valamint a szombathelyi 019/6 hrsz. ingatlanok Marco Racing Team Kft. részére történő bérbe adásáról döntött a Vas Megyei Rallye Országos Bajnokság megrendezése céljából.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A bérleti szerződést a SZOVA Zrt. megkötötte a Marco Racing Team Kft-vel.

200/2012. (IV. 26.)

200/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az oktatás területén dolgozók részére díjak adományozásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az oktatás területén adományozott önkormányzati kitüntetések ünnepélyes átadására 2012. június 1-jén, a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen került sor.

203/2012.(IV.26.)
203/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a VASIVÍZ Zrt. FEB tagjának lemondását követően új tag választására tett javaslatot.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A VASIVÍZ Zrt. közgyűlése jóváhagyta a felügyelő bizottsági tagok személyében történő változást.

204/2012.(IV.26.)
204/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a PRENOR Kft. FEB tagjának lemondását követően új tag választására tett javaslatot.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A PRENOR Kft. taggyűlése jóváhagyta a felügyelő bizottsági tagok személyében történő változást.

2012.05

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
207/2012. (V. 31.)

207/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közoktatási intézmények pályázata benyújtását támogatta az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Gothard Jenő Általános Iskola, a Neumann János Általános Iskola, az Oladi ÁMK Simon István Utcai Általános Iskolája, a Paragvári Utcai Általános Iskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola benyújtotta a pályázatot a TÁMOP keretében kiírt, az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati kiírásra.

209/2012. (V. 31.)

209/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a Hefele Menyhért Szakképző Iskola támogatási megállapodást kössön az "Egész életen át tartó tanulás" program keretében.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola az "Egész életen át tartó tanulás program" Leonardo da Vinci mobilitás alprogram keretében kiírt pályázat kedvezményezettjeként a támogatási megállapodást megkötötte.

210/2012. (V. 31.)

210/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta az O ladi Á ltalános M űvelődési K özpont pályázatának benyújtását a TÁMOP keretében kiírt, a "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az Oladi Általános Művelődési Központ a pályázatot benyújtotta.

211/2012. (V.31.)

211/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta az Egyesített Bölcsődei Intézmény pályázata benyújtását "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok"című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok" című pályázat benyújtásra, illetve befogadásra került. A pályázat elbírálása folyamatban van.

222/2012. (V.31.)

222/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az "Idősbarát Önkormányzati Díj" elnyerésére pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az "Idősbarát Önkormányzat Díj" elnyerésére a pályázat 2012. június 5. napján benyújtásra került.

223/2012.(V.31.)

223/2012.(V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Vas Megyei Intézményfenntartó Központ nevelőszülői hálózatra vonatkozó fejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, azok megvalósítása érdekében bérlakások biztosítása, nevelőszülői képzés pénzügyi támogatásáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat 3. pontjának megfelelően Szombathely Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének Szociális ágazat kiadásai - "Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások" tételsora terhére 1.150.840,-Ft összegű támogatás 2012.07.31-én a Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola részére átutalásra került.

224/2012. (V.31.)

224/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város drogellenes stratégia 2012. évi cselekvési tervének elfogadásáról és pénzügyi támogatásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának drogellenes stratégiájához kapcsolódó 2012. évi cselekvési tervben foglalt feladatok megvalósítása az előzetes ütemezés szerint történik.

225/2012. (V.31.)

225/2012. (V.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a szociális szolgáltatások 2011. évi feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A szociális szolgáltatások 2011. évi feladatellátásáról szóló beszámoló a Polgármester úr által aláírásra került.

227/2012. (V. 31.)

227/2012. (V. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a TÁMOP Óvodafejlesztés című pályázati kiírására pályázat benyújtásáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, "Óvodafejlesztés" című pályázat benyújtásra került a Barátság Óvoda, a Hétszínvirág Óvoda, a Kőrösi Csoma Sándor Óvoda , a Napsugár Óvoda, a Szivárvány Óvoda és a Vadvirág Óvoda vonatkozásában.

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. augusztus 06-án benyújtásra került, amelyet a Közreműködő Szervezet (ESZA) nem fogadott be. A döntés alapjául szolgáló tartalom miatt a Közreműködő Szervezet (ESZA) felé az Önkormányzat részéről kifogást nyújtottunk be.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...