2012.03

117/2012.(III.29.)

117/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a Szőllősi sétány 36. szám alatti, 8728 hrsz-ú ingatlant a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat vagyonkezelésébe adja.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az alapító okirat módosítás aláírása és cégbírósághoz történő benyújtása, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálatnak a Szőllősi sétány 36. szám alatti ingatlan vagyonkezelőjeként történő kijelölése megtörtént.

118/2012.(III.29.)

118/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejét 2013. 12. 31-ig meghosszabbította.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft-vel kötött tagi kölcsön szerződés módosítását a felek aláírták.
119/2012.(III.29.)

119/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kamilla Egészségcentrum Kft. ügyvezetőjének a társaság bérleményét képező, önkormányzati tulajdonú Kossuth L. u. 2. szám alatti, 6283/2 hrsz-ú ingatlan albérletbe adására vonatkozó kérelmét megtárgyalta. Felkérte a polgármestert, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság áprilisi ülésére készíttesse el a szerződésmódosítás tervezetét.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél az ingatlan albérletbe adására irányuló kérelmét időközben visszavonta.
120/2012. (III.29.)

120/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére Rákóczi F. u. 1-3. alatti helyiségre vonatkozóan ingyenes használat biztosításáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A helyiség ingyenes használatára vonatkozó szerződés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.-vel aláírásra került.
122/2012. (III.29.)

122/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés SZOVA Zrt. és a Szűrcsapó u. 24. számú társasház között folyamatban lévő perrel kapcsolatban úgy döntött, egyetért azzal, hogy a két fél egyezséget kössön.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A felek megkötötték az egyezséget és azt a bíróság jóváhagyta.
123/2012.(III.29.)

123/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságot, vizsgálja meg a Szűrcsapó u. 24. számú társasházban lévő önkormányzati tulajdonú helyiség társasház számára ingyenes használatba adásának lehetőségét.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bizottság az ingyenes használat engedélyezését 178/2012.(IV.24.) PGJB határozatában nem javasolta.
124/2012.(III.29.)

124/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a SZOVA Zrt. vezérigazgatóját a Szűrcsapó u. 24. szám alatti társasház gázellátásával kapcsolatos rendkívüli befizetés teljesítésére azzal, hogy a megállapodást előzetesen tárgyalja a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Bizottság az áprilisi ülésén jóváhagyta a szerződés tervezetét.
128/2012.(III.29.)
128/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

A határozat szerint Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételének napján (2012.05.07.) hatályba lépett.

129/2012.(III.29.)

129/2012.(III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ és a Vasi Interix Kft. között a Fő tér 10. - Belsikátor 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan létrejött bérleti szerződéssel kapcsolatban úgy határozott, hogy a bérleti szerződés 2013. április 21. napjáig kerüljön meghosszabbításra. A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a májusi ülésre készítsen előterjesztést az ingatlannal összefüggő további intézkedések tárgyában.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A határozatban foglaltakkal kapcsolatos előterjesztés jelen Közgyűlésen kerül megtárgyalásra.

130/2012. (III.29.)
130/2012. (III.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
134/2012. (III. 29.)
134/2012. (III. 29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a "Szombathely Közrendjéért - díj" adományozásáról.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti: 

A díj május 3-án megtartott Rendőrnapon átadásra került.

2012.04

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
140/2012.(IV.26.)

140/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés ingyenes használatot biztosított a Paragvári Utcai Általános Iskola részére a Petőfi u. 14. szám alatti ingatlan jobb oldali szárnyában öt, egy folyosóra nyíló helyiségre vonatkozóan.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ingyenes használatba adási megállapodás aláírásra került.

141/2012. (IV. 26.)

141/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Bartók Béla Zeneiskola AMI pályázatot nyújtson be a TÁMOP keretében kiírt, az "Iskolai tehetséggondozás" című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Bartók Béla Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményt tájékoztattuk arról, hogy a Közgyűlés támogatja a pályázat beadását. A fenntartói nyilatkozat aláírása megtörtént.

142/2012. (IV. 26.)

142/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Gothard Jenő Általános Iskola pályázatot nyújtson be a TÁMOP keretében kiírt, a "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázati kiírásra.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Gothard Jenő Általános Iskolát tájékoztattuk arról, hogy a Közgyűlés támogatja a pályázat beadását. A fenntartói nyilatkozat aláírása megtörtént.

143/2012. (IV. 26.)

143/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Oktatási Bizottság és a Szociális és Családügyi Bizottság határozataiban foglaltak alapján egyetértett azzal, hogy a 2012/2013 nevelési évre jóváhagyott óvodai felvételi rend módosítása nem indokolt.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

Az óvodákat tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról.
176/2012. (IV. 26.)

176/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elviekben egyetértett a Városligeti Sporttelep fejlesztésével. A Közgyűlés felhatalmazta a Kulturális és Sport Bizottságot, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottságot, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos végleges döntést hozzák meg.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság a fejlesztést nem támogatta, a Kulturális és Sport Bizottság támogatta. Az előterjesztés lekerült a májusi Közgyűlés napirendjéről, így a pályázat határidőben nem volt benyújtható.

179/2012. (IV. 26.)

179/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a kollégiumi rendszer átalakításával kapcsolatos döntéseket hozott.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A kollégiumi rendszer átszervezésében érintett intézményeket tájékoztattuk a Közgyűlés határozatáról. Az alapító okiratok módosítása megtörtént. A módosított alapító okiratok törzskönyvi nyilvántartás céljából a Magyar Államkincstárnak megküldésre kerültek. A változásokhoz kapcsolódó kötelező bejelentéseknek eleget tettünk.

180/2012.(IV.26.)

180/2012.(IV.26.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a színházi feladatok ellátására szóló megállapodást módosította, a színház támogatásának folyósítására vonatkozóan.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A színházi feladatok ellátására kötött megállapodás V. számú módosítása 2012. május 25-én aláírásra került.

181/2012. (IV. 26.)

181/2012. (IV. 26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a "Szombathely történelmi, vallási és kulturális emlékeinek védelme, és turisztikai célú hasznosítása" című pályázatban partnerként történő részvételről döntött és biztosította a szükséges önerőt. A Közgyűlés felkérte a Polgármestert a pályázat benyújtására és a Konzorciumi megállapodás aláírására.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. május 31-én benyújtásra került a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...