2012.01

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
6/2012.(I.18.)

6/2012.(I.18.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az Állami Számvevőszék vizsgálati jelentése alapján összeállított intézkedési tervet jóváhagyta és felkérte a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszéknek küldje meg és az abban foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrizze.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Állami Számvevőszéknek 2012.02.03-án az intézkedési tervet elküldte, melyet az Állami számvevőszék elfogadott. Az intézkedési tervben foglaltak teljesítését az Állami Számvevőszék a későbbiekben utóellenőrzés keretében ellenőrzi.

7/2012. (I. 18.)

7/2012. (I. 18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a „ Szombathely, a segítés városa” program alakulásáról szóló beszámolót.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A "Szombathely, a segítés városa" programhoz kapcsolódóan az újraélesztés oktatása a város általános és középiskoláiban, illetve az önkormányzat egyéb intézményeiben az előzetes ütemezések szerint történik.

7/2012. (I. 18.)
7/2012. (I. 18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a „ Szombathely, a segítés városa” program alakulásáról szóló beszámolót.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A program megvalósulása az ütemtervben meghatározottak szerint folyamatos.
9/2012. (I.18.)
9/2012. (I.18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés közterületek elnevezéséről és közterületi elnevezések megszüntetéséről döntött.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, a Hatósági Osztály vezetője jelenti:

A határozat végrehajtása során az új közterület elnevezések a címnyilvántartásba átvezetésre, a megszűntek pedig törlésre kerültek.
10/2012.(I.18.)
10/2012.(I.18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a Vasi Volán Zrt. által összeállított menetrend módosítást.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A menetrend módosítását a Vasi Volán Zrt. 2012. februárjában elkészítette.
11/2012.(I.18.)

11/2012.(I.18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a "Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program" projekt pályázatához készített Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. február 8-án benyújtásra került.
12/2012. (I.18)
12/2012. (I.18) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar fenntartásának és működtetésének átvételéről döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Szimfonikus Zenekar átadás-átvételi megállapodása aláírásra került.
13/2012. (I.18.)
13/2012. (I.18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okiratának módosításáról döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Szimfonikus Zenekar módosított alapító okirata aláírásra, a változások a Magyar Államkincstárnál bejelentésre kerültek.
14-17/2012. (I.18)
14-17/2012. (I.18) Kgy. számú határozataiban Közgyűlés egyedi hatósági ügyekben döntött.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlési határozatok alapján a II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került.
18/2012.(I.18.)
18/2012.(I.18.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Vasivíz Zrt. vezérigazgatójának személyére tett javaslatot.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A társaság február 24-i közgyűlésén a javaslatnak megfelelően a vezérigazgató megválasztásra került.

2012.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Gaál Róbert dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
21/2012. (II.23)

21/2012. (II.23) Kgy számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert a „Szombathely MJV városközpontja funkcióbővítő megújítása” című projekt támogatási szerződésének módosítására vonatkozó kérelem benyújtására.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című projekt támogatási szerződésének módosítására irányuló, az AGORA - Savaria Filmszínház technikai fejlesztésére vonatkozó kérelem a Közreműködő Szervezethez benyújtásra került.

22/2012.(II.23.)
22/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az ISIS Big Band Egyesület helyiség kijelöléséről szóló határozatot módosította.

Válasz

Lakézi Gábor , a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ISIS Big Band Egyesülettel a Kisfaludy Sándor u. 1. szám alatti helyiségre vonatkozó ingyenes használati megállapodást a SZOVA Zrt. megkötötte.
24/2012. (II. 23.)

24/2012. (II. 23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a Szabadka és Szombathely közötti mentor városi kapcsolat létesítésére irányuló kezdeményezést és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Szándéknyilatkozatot írja alá.

Válasz

Dr. Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti :

A Szándéknyilatkozat aláírása megtörtént és 49-5/2012. iktatási számon elküldésre került.
34/2012.(II.23.)

34/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy az Önkormányzat készíttesse el a város Hosszú távú településfejlesztési koncepcióját és programját, továbbá biztosította a feladat ellátásához szükséges fedezetet.

Válasz

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

"A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló BM előterjesztés érinti a településfejlesztési koncepció készítésének, elfogadásának és alkalmazásának területeit is, mely szerint új koncepciót már a módosított törvény előírásait figyelembe véve kell készíteni. A törvénytervezet kormány általi elfogadásáig a településfejlesztési koncepció elkészítését felfüggeszteni indokolt.

36/2012. (II.23)
36/2012. (II.23) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatát jóváhagyta.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati Szabályzata aláírásra került, a Szabályzat 2012. március 1-ji dátummal lépett hatályba.
37/2012.(II.23.)

37/2012.(II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a "Grenzenloses Genussradeln" – "Határtalan kerékpáros élmény" AT-HU című pályázatot benyújtsa, valamint biztosította annak fedezetét.

Válasz

Szakály Szabolcs , a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat 2012. március 21-én benyújtásra került.
40/2012. (II.23.)

40/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a "Szombathely, a segítés városa" elnevezésű program megvalósítását elősegítő együttműködési megállapodást jóváhagyta.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

"Szombathely, a segítés városa" program megvalósítását elősegítő háromoldalú megállapodás ünnepélyes aláírása 2012. május 4-én megtörtént.
40/2012. (II.23.)

40/2012. (II.23.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés jóváhagyta a „Szombathely, a segítés városa” elnevezésű program megvalósítását elősegítő együttműködési megállapodást.

Válasz

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti:

A „Szombathely, a segítés városa” programhoz kapcsolódó háromoldalú szerződés aláírása előkészítés alatt áll, erre való tekintettel kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozat 2. pontja esetében a végrehajtási határidőt a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően módosítsa.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...