2009.01

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Kaczmarski János dr. jegyző

Tájékoztató
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
3/2009. (I. 30.)

3/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés Szombathely Város Tűzoltóságának többletkiadásaihoz biztosított támogatás felhasználásának jóváhagyásáról döntött.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A jóváhagyást követően a pénzfelhasználás meghatározott célokra megtörtént.
4/2009. (I. 30.)
4/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Városi Műjégpálya bérlőinek pályabérleti díját határozta meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A további intézkedések megtétele érdekében a SZOVA Zrt-t értesítettük a Közgyűlés határozatáról.
5/2009. (I. 30.)

5/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés együttműködési megállapodás kötéséről döntött Pécs MJV Önkormányzatával, amelyben Pécs Szombathelyt, mint „Európa Kulturális Fővárosa hivatalos partnervárost” ismeri el.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az együttműködési megállapodás Szombathely MJV Önkormányzata és Pécs MJV Önkormányzata között 2009. február 19-én került aláírásra.

7/2009. (I.30.)

7/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés kötelezettséget vállalt arra, hogy az Új Városliget akcióterületén az Oladi Sportliget Kft. rekreációs és sportcélú beruházását magánerős fejlesztésként elfogadja, azt a felek közötti megállapodásban a pályázat benyújtásakor rögzíti.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés 70/2010. (II.25) Kgy. számú határozatában elfogadta az Új Városliget előzetes akcióterületi tervet, melyben az Oladi Sportliget Kft. konzorciumi partnerként szerepel. A határozatban foglaltak alapján az együttműködési megállapodás a közgyűlés márciusi ülésének tervezett napirendjén szerepel. A pályázat 2010. március 31-ig kerül benyújtásra.

12/2009. (I. 30.)

12/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés készfizető kezességet vállalt a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. folyószámla hitelkeretének megemeléséhez.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A kezességvállalási szerződés 2009. február 13-án aláírásra került.
15, 16/2009. (I. 30.)

15, 16/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága módosított ügyrendjének elfogadásáról döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendje a tulajdonos jóváhagyását követően hatályba lépett, az erről szóló határozatokat a társaság vezérigazgatója, illetve az igazgatóság elnöke és a felügyelő bizottság elnöke részére megküldtük 2009. február 3-án.

21/2009. (I. 30.)

21/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés „A Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című végleges Akcióterületi Terv elfogadására” című napirenddel kapcsolatban az akcióterületi terv I. részét végleges formában, a II. és III. részét pedig, mint jelenlegi fejlesztési lehetőséget hagyta jóvá. A pályázat második fordulójára történő benyújtás érdekében kötelezettséget vállalt továbbá arra, hogy 2009. 2010. és 2011. évi költségvetésében az önrészt biztosítja.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

1. A Közgyűlés az Akcióterületi Terv I. részét végleges formában, a II. és III. részét pedig, mint jelenlegi fejlesztési lehetőséget hagyja jóvá. A végleges Akcióterületi Terv 2009. április 24-én a 2. körös pályázati fordulóba a pályázati dokumentáció részeként benyújtásra került a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez.

2. Az önrész biztosításáról szóló fenti határozat 2009. április 24-én a 2. körös pályázati fordulóban a pályázati dokumentáció részeként benyújtásra került a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-hez.

21, 30/2009. (I. 30.)

21, 30/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Kőszegi utcai parkolólemez beépítési kötelezettségének határideje meghosszabbítása tárgyában megerősítette, hogy annak feltétele 60 millió Ft összegű meghiúsulási kötbér biztosítása, melyre az ITP-ROYAL Kft. garanciát vállal. A Közgyűlés a 30/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában felhatalmazta a Jogi Bizottságot, hogy a szombathelyi 6203. hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettségének meghosszabbítását tartalmazó adásvételi szerződésmódosítás feltételeit dolgozza ki és a szerződésmódosítás aláírására felhatalmazta a polgármestert. A 21/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozat szerint szerződésmódosítás esetén párhuzamos magánerős beruházásról szóló partnerségi megállapodást kell kötni az ITP-ROYAL Kft-vel.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Jogi Bizottság az 54/2009. (II. 24.) JB. sz. határozatában kikötötte, hogy a kötbér teljes összegének biztosítására vonatkozóan egy másik megfelelő ingatlan jelzáloggal történő megterhelését tartja megfelelő garanciának azzal, hogy a megfelelőség kérdésében a Jogi Bizottság előzetes véleményét ki kell kérni. A Kft. a feltételeket nem fogadta el, ezért a kérdés a Két ülés közötti beszámolóban szerepel.

22/2009. (I.30)

22/2009. (I.30) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása projekt beruházási programjáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásai az Unió hivatalos lapjában július 28-án és július 30-án jelentek meg.
22/2009. (I.30.)

22/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása projekt beruházási programjáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásai az Unió hivatalos lapjában július 28-án és július 30-án jelentek meg.

22/2009. (I. 30.)

22/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása projekt beruházási programját.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az átalakításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. Az építési engedély jogerőre emelkedett. A kivitelezésre és a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van.

22/2009. (I. 30.)

22/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és Városházához csatolása projekt beruházási programját.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az átalakításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. Az építési engedély még nem jogerős.
23/2009. (I.30)

23/2009. (I.30) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása projekt beruházási programjáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása az Unió hivatalos lapjában július 28-án jelent meg.
23/2009. (I.30.)

23/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása projekt beruházási programjáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása az Unió hivatalos lapjában július 28-án jelent meg.

23/2009. (I. 30.)

23/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában Közgyűlés elfogadta a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása projekt beruházási programját.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az átalakításhoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészültek. Az építési engedély jogerőre emelkedett. A kivitelezésre és a műszaki ellenőr kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás folyamatban van. A 166/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat módosította a beruházási program ütemezését és költségmegosztását.

23/2009. (I. 30.)

23/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a SAVARIA ART MOZI felújítása és az árkád átalakítása projekt beruházási programját.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az építési engedély még nem jogerős.
24/2009. (I.30)

24/2009. (I.30) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kőszegi u., Király u. és Szent Márton u. átépítésének beruházási programját jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása az Unió hivatalos lapjában július 28-án jelent meg.
24/2009. (I.30.)
24/2009. (I.30.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Kőszegi u., Király u. és Szent Márton u. átépítésének beruházási programját jóváhagyta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása az Unió hivatalos lapjában július 28-án jelent meg.

24/2009. (I. 30.)

24/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Kőszegi u., Király u. és Szent Márton u. átépítése beruházási programját.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A beruházási programot a Közgyűlés jóváhagyta. A 2009. évi költségvetésben a szükséges önerő biztosításra került. A közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

29/2009. (I. 30.)

29/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy terjessze fel dr. Kaczmarski János jegyzőt címzetes főjegyzői cím adományozására.

Válasz

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A dr. Kaczmarski János címzetes főjegyzői cím adományozására történő felterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szombathelyi Kirendeltsége felé megtörtént.

31/2009. (I. 30.)
31/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat 2009. február 18-án aláírásra került, melyet az érintett cég részére 2009. február 19-én megküldtünk.

A Szombathelyi Körzeti Földhivatal 2009. február 19-én kelt határozatával a 6224. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog bejegyzése iránti kérelmet elutasította. Törvényes határidőben a Vas Megyei Földhivatal felé a fellebbezés 2009. március 4-én benyújtásra került.

32/2009. (I. 30.)
32/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat 2009. február 18-án aláírásra került, melyet az érintett szerv részére 2009. február 19-én megküldtünk. A Szombathelyi Körzeti Földhivatal 2009. február 20-án hiánypótlásra szólította fel az Önkormányzatot. A hiánypótlásnak 2009. március 4-én a II. fokú határozat közlésével eleget tettünk.

33/2009. (I. 30.)
33/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat 2009. február 18-án aláírásra került, melyet az érintett részére 2009. február 19-én megküldtünk. A Szombathelyi Körzeti Földhivatal 2009. február 19-én kelt határozatával a 3738/4. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog bejegyzése iránti kérelmet elutasította. Törvényes határidőben a Vas Megyei Földhivatal felé a fellebbezés 2009. március 4-én benyújtásra került.

34/2009. (I. 30.)
34/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozat 2009. február 18-án aláírásra került, melyet az érintett részére 2009. február 19-én megküldtünk. A Szombathelyi Körzeti Földhivatal 2009. február 17-én kelt határozatával az 5751. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog bejegyzése iránti kérelmet elutasította. A Vas Megyei Földhivatal felé – törvényes határidőben – a fellebbezés 2009. március 4-én benyújtásra került.

35, 37, 38, 39/2009. (I. 30.)
35, 37, 38, 39/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyekben döntött.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozatokat elkészítettük és azok az ügyfelek részére kipostázásra kerültek.

36/2009. (I. 30.)
36/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfél részére a határozat postázásra került.
40/2009. (I. 30.)

40/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Közbiztonságáért Közalapítvány felügyelő bizottság tagjának megválasztásról és kuratóriumi tagságról való lemondásról döntött.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Alapítvány adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vétele iránti kérelem – miután a megválasztott kuratóriumi tag az elfogadó- és vagyonnyilatkozatát megtette – a Vas Megyei Bírósághoz 2009. április 27-én megküldésre került.

42, 43, 44/2009. (I. 30.)

42, 43, 44/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht., a Regionális Szociális Forrásközpont Kht., valamint a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága képviselő tagjai helyett új tagokat választott.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntését a társaságok ügyvezetői részére 2009. február 6-án továbbítottuk. Az ügyvezetők az érintett delegáltakat értesítették és a delegáltak az elfogadó nyilatkozat aláírásával a felkérést elfogadták a cégfelügyelet részére megküldött felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek tanúsága szerint. A változás cégbírósági átvezetése folyamatban van.

45/2009. (I. 30.)

45/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntésével jóváhagyott megszüntető okirat aláírása a megküldött dokumentum alapján 2009. január 30-i dátummal aláírásra került.
46/2009. (I. 30.)

46/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés öt évre megválasztotta a SZOVA Zrt. vezérigazgatójának dr. Németh Gábor Tamást, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozatának megfelelő tartalommal a vezérigazgatóval kötendő munkaszerződés jogi kontrollja megtörtént. A szerződést megküldtük aláírásra a vezérigazgató úr részére.

47, 48, 49, 50, 51/2009. (I. 30.)

47, 48, 49, 50, 51/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlésének javaslatot tett arra, hogy dr. Németh Gábor Tamás SZOVA Zrt. vezérigazgatói munkaviszonyára tekintettel támogassa az ügyvezető 2009. május 31 napjával történő visszahívását, a műszaki igazgatói munkaviszonya megszüntetését 2009. január 31 napjával, az ügyvezetői feladatokra pályázati kiírásról való elhatározást, illetve a kettős ügyvezetést Kovács Márta gazdasági igazgató megbízásával 2009. május 31-ig és ezen határozatok alapján a társasági szerződés módosítását.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A társaság taggyűlése ugyanezen időben ülésezett és az Önkormányzat képviselője a polgármester felhatalmazása alapján a napirendeket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. január 26-i határozatai alapján, a közgyűlési előterjesztés tartalmának megfelelően javasolta a taggyűlésnek elfogadásra azzal, hogy akkor hatályosulnak a taggyűlés döntései amennyiben a Közgyűlés változatlan tartalmú döntéseket hoz. A Közgyűlés és taggyűlés döntései azonos tartalmúak.

2009.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Kaczmarski János dr. jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
54/2009. (II. 26.)

54/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyetértett a Berzsenyi Dániel Könyvtár gazdasági igazgatóhelyettesének kinevezésével.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Berzsenyi Dániel Könyvtár gazdasági igazgatóhelyettesének 2009. március 1-től 2014. február 28-ig történő kinevezéséről szóló határozat a Vas Megyei Közgyűlés elnökének 2009. március 9-én megküldésre került.

57/2009. (II. 26.)
57/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely, Semmelweis u. 8. szám alatti üzlethelyiség bérlőkijelöléséről döntött.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A bérlőnek, a SZOVA Zrt-nek és a Közgazdasági Osztálynak a határozatról 2009. március 9-én értesítést küldtünk, a bérlővel a SZOVA Zrt. a szerződést 2009. március 23-án megkötötte.

58/2009. (II. 26.)

58/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés anyagi támogatást biztosított a Nyugat-Magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Schneller István Alapítványa részére.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás 2009. március 11-én aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Alapítvány részére 100.000 Ft 2009. április 6-án átutalásra került.
59/2009. (II. 26.)

59/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Reguly-s Gyermekekért” Alapítvány részére anyagi támogatást biztosított.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A támogatási megállapodás 2009. március 11-én aláírásra került.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Alapítvány számlájára 2009. április 6-án utalásra került 100.000 Ft támogatási összeg.

60/2009. (II. 26.)

60/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézmény magasabb vezetőinek kinevezésére vonatkozó módosításról szóló tájékoztatót, valamint felhatalmazást adott az intézményvezetők kinevezései módosításának aláírására.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az intézményvezetői kinevezés módosítások aláírása megtörtént, azokat megküldtük az intézményvezetők részére.
62/2009. (II. 26.)

62/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok részére vizitdíj kompenzáció címén nyújtott támogatási összeg felhasználási és elszámolási határidejének módosításáról szóló 536/2008. (XII.18.) Kgy. számú határozat I. pontja szerinti írásbeli módosítási kérelem benyújtási határidejét 2008. december 31-ről 2009. március 31-re módosította.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A módosított támogatási megállapodások aláírás megtörtént, az elszámolások 2009. május 31-ig folyamatosak.
63/2009. (II. 26.)

63/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az ISPA pénzmaradványának felhasználására a csatorna karbantartó gépek beszerzése szerződéshez összeg átcsoportosításáról.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az eredményhirdetésre 2009. március 19-én került sor. A szerződéskötés időpontja: 2009. április 17.
65/2009. (II. 26.)

65/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felnőtt háziorvosokkal kötött megállapodásokban szereplő rendelési idők módosításáról döntött.

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A módosított megállapodások aláírása megtörtént.
70/2009. (II. 26.) és 139/2009. (III. 26.)

70/2009. (II. 26.) és 139/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatában Szombathely Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésével összefüggő döntéseket hozott.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 70/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatban szereplő módosító indítványok részben a kihirdetett 5/2009. (III. 5) számú költségvetési rendelet VII. sz. mellékletében részletezettek szerint, másrészt a költségvetési rendelet 6/2009. (IV. 3) módosítása során kerültek beépítésre.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

SZMJV Önkormányzata 2009. évi költségvetésről szóló rendelet I. sz. módosításában a 80 millió Ft a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből elvonásra került.

71/2009. (II. 26.)

71/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának emeléséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntéséről a SZOVA Zrt-t. értesítettük. A bérlők értesítése a határozatban előírt határidőig megtörtént.
72/2009.(II.26.)

72/2009.(II.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervére vonatkozó felülvizsgálat és karbantartás ütemtervét megtárgyalta és azt a határidők meghatározásával elfogadta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Rendezési Terv felülvizsgálatának egyeztetési anyagát a szeptemberi Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja.

72/2009.(II.26.)

72/2009.(II.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervére vonatkozó felülvizsgálat és karbantartás ütemtervét megtárgyalta és azt a határidők meghatározásával elfogadta.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Rendezési Terv felülvizsgálatának egyeztetési anyagát az októberi Városfejlesztési-, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja.
72/2009.(II.26.)

72/2009.(II.26.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a településrendezési tervre vonatkozó felülvizsgálat és karbantartás ütemtervének elfogadásáról döntött.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az állami szervektől érkezett észrevételek a településtervező részére átadásra kerültek. Folyamatban van a településrendezési terv módosításának az egyeztető tárgyalásra való előkészítése.

73/2009. (II. 26.)
73/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az Építészeti - Műszaki Tervtanács munkájáról szóló beszámolót.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Tervtanács az igényeknek megfelelően, folyamatosan végzi munkáját.
75/2009. (II. 26.)

75/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a Weöres Sándor Színház új épülete építészeti és környezetrendezési tervpályázata tervpályázati kiírását és részvételi dokumentációját.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Weöres Sándor Színház új épületének kiválasztására kiírt tervpályázat Bíráló Bizottsága 2009. március 11-i ülésén „A Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete” építészeti és környezetrendezési tervpályázat tervpályázati dokumentációját elfogadta.

76/2009. (II. 26.)

76/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív-és ökoturisztikai hálózatába” című projekttel kapcsolatban az „Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont beruházási programját.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Elkészült a projekt megvalósíthatósági tanulmánya, melyet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. március 25-i ülésén megtárgyalt és elfogadott. A megvalósíthatósági tanulmány részletesen tartalmazza a Látogató- és Oktatóközpont működtetésére és fenntartására vonatkozó adatokat. A tanulmány a Stratégiai Irodán megtekinthető.

76/2009. (II. 26.)

76/2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös patak völgyének bekapcsolása az Alpok alja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába” című NYDOP-2.2.1/C – 2008 –0008 számú projekthez kapcsolódó döntések meghozatalára”, „A) Az Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont beruházási programját.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az 5/2009.(III.5.) számú Költségvetési rendelet F.1.sz. mellékletében a projekttel kapcsolatosan 10.000 e Ft pályázati önerő beépítésre került.

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...