2007.01

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Dr. Kaczmarski János jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
3/2007.(I.25)

3/2007.(I.25) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a pénzügyminiszter a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján olyan tartalmú pályázatot írjon ki a lóversenyfogadás és a bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére, amelynek keretében Szombathely Megyei Jogú Város területén fogadóiroda kialakítására lehetőség nyílik.

Válasz

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlési határozat 2007. február 7. napján az APEH Központi Hivatala Szerencsejáték Felügyeleti Főosztályának megküldésre került.
4/2007. (I.25.)

4/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatával a 15228/1 hrsz-ú földterület belterületbe vonásáról és 15228 hrsz-ú területhez csatolásáról döntött a Közgyűlés.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A terület átadásához szükséges támogatói nyilatkozat aláírásra került.
5/2007. (I.25.)
5/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés a 250/2005. (VI.23) Kgy. számú határozatban rögzített megszüntetésre kerülő munkakörök jegyzékét módosította.

Válasz

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A módosító határozatban megjelölt egy fő egészségügyi ügyintéző 2007. február 7. napjától a prémiumévek programban vesz részt.
7/2007. (I.25.)

7/2007. (I.25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés kérte a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-t, hogy a várható 2006. évi eredménye terhére 50 Millió forint összegű kölcsönt biztosítson az Önkormányzatnak.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A társaság 2007. február 2.-ai taggyűlése a kölcsön folyósítását jóváhagyta.
8/2007. (I.25.)

8/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés az Esőemberke Alapítvány részére sikeres pályázat esetén 29.000 eFt támogatást biztosított a 2007. évi költségvetés terhére.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A támogatás összege szerepel Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II.22.) sz. rendeletének fejlesztési célú kiadásai között.

9/2007. (I. 25.)
9/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Egyeztető Bizottságba tagokat delegált.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti: A Vas Megyei Közgyűlés elnökét, Kovács Ferenc urat levélben tájékoztattuk az Egyeztető Bizottságba delegált tagok személyéről. Január 30-án ülésezett a Bizottság, ahol személyesen is bemutatásra kerültek a testület városi és megyei tagjai.

12/2007. (I.25.)

12/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés a vépi szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban javaslatokat fogalmazott meg a színhely kijelölésével kapcsolatos szempontokra, valamint közlekedési hatástanulmány készítését rendelte el a szállítási, közlekedési problémák tisztázása érdekében.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés határozatát megküldtük a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek javaslattétel és figyelembevétel céljából. Az érintett önkormányzatok részére egyeztető tárgyalás került kitűzésre a Felügyelőségen 2007. február 8-án.

12/2007. (I.25.)

12/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés megtárgyalta a vépi szalmatüzelésű erőmű megépítésével kapcsolatos tájékoztatást.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés határozatát megküldtük a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek javaslattétel és figyelembevétel céljából. Az érintett önkormányzatok részére egyeztető tárgyalás került kitűzésre a Felügyelőségen 2007. február 8-án. Az egyeztetésen részt vett az önkormányzat képviseletében Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Magyar József önkormányzati szakértő, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály illetékes képviselői. Jegyzőkönyvbe vételre került, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a tervezett beruházáshoz hatásterületi érintettség okán észrevételt tett. Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője helyi környezetvédelmi szempontból szakhatósági állásfoglalásában nem járult hozzá az adott helyszínen az erőmű megvalósításához.

18/2007. (I. 25.)

18/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács Önkormányzati oldalába Dr. Ipkovich György polgármestert delegálta a Közgyűlés.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Tanácsot levélben tájékoztattuk, hogy a Közgyűlés a testület önkormányzati oldalába dr. Ipkovich György polgármestert delegálta.

19/2007.(I.25.)

19/2007.(I.25.) Kgy. számú határozatban a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. társasági szerződés módosítása jóváhagyásra került azzal, hogy a felügyelő bizottság létszáma és hatásköre változatlan.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A társaság 2007. február 1.-i taggyűlése a társasági szerződést az önkormányzat döntésének megfelelő tartalommal jóváhagyta.
20/2007. (I.25.)

20/2007. (I.25.) Kgy. számú határozatban a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. részére ingyenes használati jog határidejének meghosszabbítására került sor.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A használati jog meghosszabbításáról a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, valamint a Házkezelési Kft-t értesítettük.

21/2007. (I.25.)

21/2007. (I.25.) Kgy. számú határozatban a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői állásának betöltésére pályázat kiírásának az előterjesztés melléklete szerinti jóváhagyásáról döntött a Közgyűlés.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A társaság 2007. február 1.-i taggyűlésén a pályázati kiírás előterjesztésre került és a taggyűlés jóváhagyta a pályázati kiírást azzal a kiegészítéssel, hogy a munkakör betöltésének feltételeit, a legalább három év vezetői gyakorlatot, kiegészítette az energiatermelés és hőszolgáltatás területén szerzett gyakorlattal.

22/2007. (I.25.)

22/2007. (I.25.) Kgy. számú határozatban jóváhagyásra került a Claudius Ipari és Innovációs Park ügyvezetői állásának betöltésére pályázat kiírása azzal a módosítással, hogy az öt év helyett egy év határozott időre kerüljön kiírásra.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlési határozatnak megfelelően kijavított pályázati felhívást az ügyvezető részére taggyűlési előterjesztés céljából továbbítottuk.
23/2007. I.25.)
23/2007. I.25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés egyetértett a Szombathelyen élés kedvezőbbé tételére támogatási lehetőségek kidolgozásával.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján levélben megkerestük a Hivatal osztályvezetőit, a város intézményvezetőit, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezetőit és a közös fenntartású intézmények vezetőit, hogy tegyenek javaslatot a szombathelyi állandó lakcímmel rendelkező lakosokat érintő kedvezményekre.

A megkeresésre adott válaszok alapján készül a javaslat a szombathelyi lakosok által igénybe vehető további kedvezményekről.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Szombathelyen élés kedvezőbbé tételére támogatások feltételeinek kidolgozása – rendelettervezet készítése folyamatban van. ( Bébi-kötvény )
24/2007. (I. 25.)
24/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozattal SZMJV és agglomerációja terület­fejlesztési program c. dokumentum elfogadásra került.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A "Szombathely Megyei Jogú Város és agglomerációja területfejlesztési program" című dokumentumot elfogadását követően megküldtük a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács részére.

25/2007.(I. 25.) és 217/2007. (IV. 26.)
25/2007.(I. 25.) Kgy. számú és a 217/2007. (IV. 26.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés Szombathely város nagyprojektjeiről döntött.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

2007. május 11-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság együttes ülésén előterjesztésre került a város összes nagyprojektje. A Bizottságok tagjai részletes tájékoztatást kaptak a projektek jelenlegi helyzetéről és előkészítettségi fokáról.

25/2007. (I.25.)

25/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a 2007-2008. években pályázati előkészítésre kerülő városi nagyprojekteket megtárgyalta és módosításokkal elfogadta.

Válasz

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az előterjesztés 13. számú mellékletében szereplő, a 2007. évre vonatkozó önkormányzati kötelezettség-vállalások összege Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 5/2007. (II.22.) sz. rendeletének megalkotásánál, az F.1. számú melléklet fejlesztési célú kiadásai között beépítésre került.

25/2007. (I. 25.)
25/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés a városi nagyprojektekről döntött

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A pályázatok előkészítése folyamatosan történik, azok beadására a kiírásoknak megfelelően kerül sor.

Az ISEUM projekt 2007. szeptember 17-én benyújtásra került, a közoktatási pályázat és a gazdaságfejlesztési pályázatok megnyíltak, a beadási határidők 2008. január és március között járnak le. Ezen pályázatok előkészítése intenzíven folyik.
25/2007. (I. 25.)
25/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elfogadta a 2007-2008. években pályázati előkészítésre kerülő városi nagyprojekteket.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés január 25-i ülésén elfogadta a Szombathely Megyei Jogú Város és Agglomerációja Területfejlesztési Programban megfogalmazott projektjavaslatok közül kiválasztott nagyprojektek listáját.

A projekt-előkészítés folyamataként az egyes projektek előkészítését koordináló munkaszervezetek alakultak. A munkaszervezetek működését a 4/2007. (IV. 4.) számú polgármesteri és jegyzői utasítás szabályozza.

A pályázatok előkészítése folyamatosan történik. A pályázatok beadására a pályázati kiírásoknak megfelelően kerül sor.
26/2007. (I. 25.)

26/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés döntött a szombathelyi agglomerációval közös nagyprojektek kapcsán az érintett települések polgármestereivel a tárgyalások megkezdéséről.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A szombathelyi agglomerációval közös nagyprojektek tárgyában egyeztető megbeszélés tartására 2007. április 24-én kerül sor az érintett települések polgármestereivel.

26/2007. (I. 25.)

26/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés döntött a szombathelyi agglomerációval közös nagyprojektek kapcsán az érintett települések polgármestereivel a tárgyalások megkezdéséről.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A szombathelyi agglomerációval közös nagyprojektek tárgyában egyeztető megbeszélés tartására 2007. április 24-én kerül sor az érintett települések polgármestereivel.

28/2007. (I.25.)

28/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés jóváhagyta az önkormányzati intézmények világításkorszerűsítési munkáit.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A szerződéstervezetet a 2007. februári Közgyűlés tárgyalta és hagyta jóvá, a szerződés aláírása folyamatban van. A fűtéskorszerűsítési program jelenleg előkészítés alatt, a javasolt intézmények felmérése folyamatban van.

28/2007.(I.25.)
28/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés az önkormányzati intézmények világításkorszerűsítési munkáit hagyta jóvá.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A kiválasztott 18 intézményben a fűtéskorszerűsítési munkák a Konzorciummal kötött szerződésben meghatározott időpontig, 2007. november 30-ig elkészültek.
29/2007. (I.25.)
29/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az iskola-egészségügyi szolgálat vállalkozási formában való működtetéséről

Válasz

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A vállalkozói szerződés egy iskolaorvossal aláírásra került.

30/2007. (I.25.)

30/2007. (I.25.) Kgy. számú határozatban döntött a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlők részére történő elidegenítéséről, ennek keretében elrendelte az ingatlancserék lebonyolítása feltételeinek kidolgozását.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozatának végrehajtásához szükségessé vált az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(IV.7.) számú önkormányzati rendelet módosítása. A rendeletmódosítás elkészült, melynek elfogadása az áprilisi közgyűlés önálló napirendi pontját képezi.

30/2007. (I.25.)

30/2007. (I.25.) Kgy. számú határozatban döntött a Közgyűlés az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlők részére történő elidegenítéséről, ennek keretében elrendelte az ingatlancserék lebonyolítása feltételeinek kidolgozását.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozatának végrehajtásához szükségessé vált az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól szóló 12/1994.(IV.7.) számú önkormányzati rendelet módosítása. A rendeletmódosítás elkészült, melynek elfogadása az áprilisi közgyűlés önálló napirendi pontját képezi.

31/2007.(I.25.)

31/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés elhatározta, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 136. §-ában meghatározott elővásárlási jogával élni kíván.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyontárgyak tulajdonosi jogainak gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosítása az áprilisi Közgyűlés napirendi pontjai közt szerepel, mely a bírósági végrehajtás szabályai szerinti elővásárlási jog gyakorlásának szabályait tartalmazza.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a város bérlakás-állományának növelése érdekében 32.500 eFt került biztosításra az 5/2007. (II.22.) számú Költségvetési rendelet F.1. sz. mellékletében. Ezen összeg a Lakásalap kiadási közé került beépítésre.

31/2007.(I.25.)

31/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés elhatározta, hogy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 136. §-ában meghatározott elővásárlási jogával élni kíván.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

Szombathely Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyontárgyak tulajdonosi jogainak gyakorlásáról szóló 29/2004.(VI.30.) sz. rendelet módosítása az áprilisi Közgyűlés napirendi pontjai közt szerepel, mely a bírósági végrehajtás szabályai szerinti elővásárlási jog gyakorlásának szabályait tartalmazza.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A határozat alapján a város bérlakás-állományának növelése érdekében 32.500 eFt került biztosításra az 5/2007. (II.22.) számú Költségvetési rendelet F.1. sz. mellékletében. Ezen összeg a Lakásalap kiadási közé került beépítésre.

32/2007. (I. 25.)
32/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elhatározta közbeszerzési pályázat kiírását a Savaria Fórum c. hetilap kiadására.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Konszenzus Bizottság a 2007. február 23-i ülésén véleményezte a pályázati kiírást. A Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az ajánlati felhívást, valamint a dokumentációt, és annak módosításokkal történő elfogadását javasolta a döntéshozónak, aki azt elfogadta. Az ajánlati felhívás és dokumentáció ezt követően megküldésre került a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére.

32/2007. (I. 25.)
32/2007. (I. 25.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés elhatározta közbeszerzési pályázat kiírását a Savaria Fórum c. hetilap kiadására.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Konszenzus Bizottság a 2007. február 23-i ülésén véleményezte a pályázati kiírást. A Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az ajánlati felhívást, valamint a dokumentációt, és annak módosításokkal történő elfogadását javasolta a döntéshozónak, aki azt elfogadta. Az ajánlati felhívás és dokumentáció ezt követően megküldésre került a Közbeszerzési Értesítő Szerkesztőbizottsága részére.

32/2007. (I.25.)

32/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. végelszámolással történő megszüntetését, és a Savaria Fórum című hetilap kiadására közbeszerzési pályázat kiírását.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht-nek a közgyűlési határozat megküldésre került 2007. február 1-én, a cégbíróság felé a végelszámolás ténye és a végelszámoló személye bejelentésre került. A végelszámolás nyitó dokumentumai a mai közgyűlés elé kerülnek elfogadásra.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A Konszenzus Bizottság 2007. február 23-i ülésén véleményezte a pályázati kiírást, a pályázati kiírás előkészítése folyamatban van.

33/2007. (I.25)

33/2007. (I.25) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés elhatározta, hogy a Magyar Televízió Regionális stúdiójának visszatelepítése esetén a stúdió kialakításához szükséges pénzeszközt a 2007. költségvetés összeállítása során biztosítja.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés elhatározásáról a Magyar Televízió Közalapítványának Kuratóriumát, a Magyar Televízió Elnökét haladéktalanul értesítettük írásban.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Magyar Televízió Regionális Stúdiójának kialakításához szükséges támogatást „Regionális TV eszközfejlesztése” soron a 2007. évi költségvetési rendeletben 164 millió Ft + ÁFA összeggel biztosítottuk, az F.1. számú mellékletben.

35/2007. (I.25.)
35/2007. (I.25.) Kgy számú határozatban a Savaria Rehab-Team Kht. alapító okiratának módosításáról döntött a Közgyűlés.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozatát az ügyvezető részére 2007. február 5.-én továbbítottuk, a változás átvezetése folyamatban van.
36/2007.(I.25.)
36/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés elhatározta az iskolatej-program folytatását 2007. december 31-ig.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az általános iskolások számára jóváhagyott iskolatej-program megvalósításához kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, és a SOLE-MIZO Zrt. 2007. március 19-től szállítja a tejet az iskolákba.

36/2007.(I.25.)
36/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés elhatározta az iskolatej-program folytatását 2007. december 31-ig.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az általános iskolások számára jóváhagyott iskolatej-program megvalósításához kiírt közbeszerzési eljárás eredményesen lezajlott, és a SOLE-MIZO Zrt. 2007. március 19-től szállítja a tejet az iskolákba.

37/2007. (I.25.)

37/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekbe fenntartói képviselet ellátására meghatározott személyek bízott meg.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatás, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények iskolaszékeibe a Közgyűlés által megbízott képviselők részére a megbízólevél aláírásra került.

38/2007. (I.25.)
38/2007. (I.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés részvételi szándékát fejezte ki az Országos Labdarúgópálya Létesítési programban.

Válasz

Heckenast Gusztáv az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az Önkormányzat csatlakozási szándékáról szóló döntést, valamint az igényfelmérő adatlapot a határozatban megjelölt határidőig megküldte a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Az együttműködési megállapodás tervezete még nem érkezett meg.

39/2007.(I.25.), 40/2007.(I.25.), 41/2007.(I.25.), és 42/2007.(I.25.)

39/2007.(I.25.), 40/2007.(I.25.), 41/2007.(I.25.), és 42/2007.(I.25.) Kgy. számú határozataival a Közgyűlés döntött a 4751/5, a 2008/1, a 2776/A/7 és a 7709 hrsz-ú, a Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlanoknak önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezéséről.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés szándékáról tájékoztattuk a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóságát. A benyújtott kérelem alapján az Igazgatóság azt kérte az Önkormányzattól, hogy az igényelt ingatlanok felhasználási célja is pontosan meg legyen határozva. Az erre vonatkozó határozati javaslatot polgármester úr által előterjesztett két ülés közti időszak beszámolója tartalmazza.

43/2007. (I.25.)

43/2007. (I.25.) Kgy számú határozatban a Szófia u. 31. fsz. 1. szám alatti ingatlan bérbeadásáról döntött a Közgyűlés a KÁMON-HÚS Kft. részére.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti:

A bérlőkijelölésről a KÁMON-HÚS Kft. ügyvezetőjét, valamint a Házkezelési Kft-t értesítettük.

44/2007. (I.25.)

44/2007. (I.25.) Kgy számú határozatban a Fő tér 30. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásáról döntött a Közgyűlés a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Polgári Védelmi Kirendeltsége részére.

Válasz

Dr. Nagy Tibor, aljegyző jelenti: A közgyűlés döntéséről a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Polgári Védelmi Kirendeltségét, valamint a Házkezelési Kft-t értesítettük.

45/2007.(I.25.) és 46/2007.(I.25.)

45/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés módosította Szombathely Város Jóléti Alapítványa alapító okiratát, 46/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával pedig megválasztotta az alapítvány Kuratóriumának tagjait.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Az alapító okirat módosításának, valamint a kuratórium tagjainak nyilvántartásba vételét kezdeményeztük a Vas Megyei Bíróságon.
45/2007.(I.25.)

45/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés módosította Szombathely Város Jóléti Alapítványa alapító okiratát, 46/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával pedig megválasztotta az alapítvány Kuratóriumának tagjait.

Válasz

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti:

Az alapító okirat módosításának, valamint a kuratórium tagjainak nyilvántartásba vételét kezdeményeztük a Vas Megyei Bíróságon.
59/2007.(I.25.)
59/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézmények átszervezéséből adódó konkrét munkaügyi intézkedések megtételéhez szükséges előterjesztést jelen Közgyűlés tárgyalja.

59/2007.(I.25.)
59/2007.(I.25.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés nevelési-oktatási intézmények átszervezéséről döntött.

Válasz

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézmények átszervezéséből adódó konkrét munkaügyi intézkedések megtételéhez szükséges előterjesztést jelen Közgyűlés tárgyalja.

2007.02

b. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előadó(k): Dr. Kaczmarski János jegyző

Előterjesztés
(application/msword)
Határozat
(application/msword)
49/2007. (II.22.)

49/2007. (II.22.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a Szent-Györgyi Albert Középiskola és a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény csatlakozását az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programhoz.

Válasz

Heckenast Gusztáv az Oktatási, Kulturális és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az iskolák csatlakozási szándékáról szóló nyilatkozat a Magyar Labdarúgó Szövetségnek megküldésre került.

50/2007.(II.22.)
50/2007.(II.22.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés elrendelte a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról szóló 5/2004.(II.26) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

Válasz

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A rendelet felülvizsgálata folyamatban van, a rendelettervezet első olvasatban jelen közgyűlés önálló napirendi pontját képezi.
51/2007. (II.22.)

51/2007. (II.22.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert a Szentgotthárd közelében tervezett hulladékégető ellen megfogalmazott szolidaritási nyilatkozat aláírására.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A szolidaritási nyilatkozat Vas megye településeinek és Szombathely testvérvárosainak megküldésre került.

57/2007. (II.22.)

57/2007. (II.22.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Vas Megyei Önkormányzat és Szombathely közötti Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás-tervezetet.

Válasz

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az Intézményfenntartó Társulás működtetéséről szóló megállapodás 2007. március 13-án aláírásra került.
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...