2017.10

2017.10.26 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat a Gothard-kastély fejlesztési koncepciójával kapcsolatos döntések meghozatalára
287sz.hat. 287/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Gothard-kastély fejlesztési koncepciójával kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.22 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat a Szombathelyi Vásárcsarnok felújításával összefüggő döntések meghozatalára
288sz.hat. 288/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Vásárcsarnok felújításával összefüggő döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.35 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
289sz.hat. 289/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Folyamatban lévő fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.96 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a Sportliget fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
290sz.hat. 290/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Sportliget fejlesztéssel kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.22 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyására
291sz.hat. 291/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.5 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
292sz.hat. 292/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A SZOVA Zrt. Alapszabály módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.27 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat pénzeszköz-átadási megállapodás elfogadására a „Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely – Sárdi éri út” című projekt megvalósítása céljából a SZOVA Zrt.-vel
2017.10.26 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat a bárányhimlő elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet megalkotására
294sz.hat. 294/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Bárányhimlő elleni védőoltás támogatásáról szóló rendelet megalkotásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.22 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a Városháza épületének felújításával kapcsolatos döntés meghozatalára
295sz.hat. 295/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Városháza épületének felújításával kapcsolatos döntés meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.6 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására
296sz.hat. 296/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. SZMJV Önkormányzata Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.06 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. számú módosításának megalkotására
297sz.hat. 297/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Mesebolt Bábszínház létszámváltozásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.75 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
298sz.hat. 298/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről, tapasztalatok szerzése, felülvizsgálata
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.13 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Vas Megyei Temetkezési Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
299sz.hat. 299/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Vas Megyei Temetkezési Kft. 2017. I. félévi beszámolójának jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.73 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
300sz.hat. 300/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. székhelyének változásáról, alapító okirat módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.4 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a 2017. évi Savaria Történelmi Karnevál szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadására
2017.10.26 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
2017.10.26 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok igazgatói álláshelyének betöltésére kiírandó pályázati felhívás elfogadására
304sz.hat. 304/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Városi Vásárcsarnok igazgatói beosztásának betöltésére készített pályázati felhívás elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.29 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
17.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
305sz.hat. 305/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Buszvárókkal kapcsolatos döntés
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.1 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
306sz.hat. 306/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Szombathely-Olad Plató Víziközmű Társulattal kérdések tisztázásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.75 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
307sz.hat. 307/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Makanoi PSP Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel kötött bérleti szerződés meghosszabbításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.31 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
309sz.hat. 309/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulással kötendő együttműködési megállapodás elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.94 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
311sz.hat. 311/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szent Márton Terv megvalósításához kapcsolódó támogatási szerződés módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.36 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
312sz.hat. 312/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Szombathely, Ady tér 5. sz. alatti ingatlan üzemeltetésbe vevőjeként a vagyonkezelő váltásról tett nyilatkozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.71 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
313sz.hat. 313/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Ingatlanok tekintetében az Önkormányzat javára történő használat jog törléséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.34 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
314sz.hat. 314/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szombathely, Király utca 17. fszt.3. sz. alatti üzlethelyiség bérlőjének kijelöléséről (Bookangel Kft.)
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.88 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
315sz.hat. 315/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Rainbow Üzletlánc Kft-val szemben fennálló tartozás törléséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.16 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
316sz.hat. 316/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-vel létrejött Közszolgáltatási szerződés módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.4 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
317sz.hat. 317/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Az "Infokommunikációs modellprogram az idősek otthoni biztonságáért" országos programban való részvételről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.07 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
318sz.hat. 318/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. "Társadalmi innovációk - adaptációk, új módszerek kiterjesztése" EFOP-5.2.4-17 kódszámú projekthez való csatlakozás
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.23 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
319sz.hat. 319/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Szombathelyi általános iskoláknál utcanevek nevesítéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.36 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
320sz.hat. 320/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány részére támogatás biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.13 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
321sz.hat. 321/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A trianoni tragédia emlékére a Jókai parki szökőkút helyén köztéri műalkotás elhelyezéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.34 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
322sz.hat. 322/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. GREEN-PEAS csapat támogatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.56 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
323sz.hat. 323/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. Adyton Művészeti Alapítvány támogatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.49 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
324sz.hat. 324/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A két ülés közti időszak fontosabb eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.78 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
18.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
325sz.hat. 325/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.25 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
2017.10.26 - Havi közgyűlés
19.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről
326sz.hat. 326/2017.(X.26.) Kgy.sz.hat. A törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.75 kb, feltöltve: 2017-10-20 13:56:21)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...