2017.02

2017.02.02 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” keretében elnyert pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
7sz.hat. 7/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében elnyert pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.51 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
8sz.hat. 8/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Haladás Sportkomplexum sportszervezetek általi igénybevételről szóló előterjesztés tárgyalásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.1 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
9sz.hat. 9/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nkft-vel kötött támogatási szerződés jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.43 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
10sz.hat. 10/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft-vel kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.5 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
11sz.hat. 11/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. által elkészíttetett X-faktor modell általi üzemeltető kiválasztásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.45 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
12sz.hat. 12/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Az Önkormányzat és a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. közötti megállapodás tervezetének kidolgozásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.13 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a „TOP-7.1.1-16 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” megnevezésű pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára
2017.02.02 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet V. számú módosításának megalkotására
14sz.hat. 14/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Zajszintmérő készülék beszerzése érdekében pénzeszköz biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.92 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat a helyközi járatokon a helyi járatos bérlettel való utazás kiterjesztésére
15sz.hat. 15/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A légszennyezés csökkentése érdekében elrendelhető ingyenes tömegközlekedési szolgáltatás igénybevételének vizsgálatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.07 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
16sz.hat. 16/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A helyközi járatokon a helyi járatos bérlettel való utazás kiterjesztésével kapcsolatos döntésekről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.45 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
7.) Tájékoztatás a SZOMHULL Nonprofit Kft. és a SZOVA Zrt. hulladékgazdálkodási tevékenységének helyzetéről, a szombathelyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövőjét érintő kérdésekről
17sz.hat. 17/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.57 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
8.) Beszámoló a gázfelülvizsgálattal összefüggő ügyek vizsgálatára létrehozott ideiglenes bizottság tevékenységéről
2017.02.02 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat közterületek elnevezésére
19sz.hat. 19/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Közterületek elnevezéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.53 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési eszközének módosítása során beérkezett vélemények elfogadására a Szombathely, 7273/63. hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában
2017.02.02 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának megalkotására
21sz.hat. 21/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Partnerségi Egyeztetési Szabályzat megalkotásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.26 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat gépjármű értékesítésére a VASIVÍZ ZRt. részére
22sz.hat. 22/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A VASIVÍZ Zrt. részére gépjármű értékesítéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.09 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
14.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
23sz.hat. 23/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Az Esőemberke Alapítvány támogatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.35 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
24sz.hat. 24/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A fertődi Esterházy-kastélyba kiállítás céljából írószekreter ingyens használatba adásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.38 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
25sz.hat. 25/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött támogatási szerződés meghosszabbításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.08 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
26sz.hat. 26/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.3 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
27sz.hat. 27/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A polgármester 2017. évi szabadságtervének jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.76 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
28sz.hat. 28/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. alapító okiratának módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.13 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
29sz.hat. 29/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. SZMJV a Pannon Városok Szövetségéhez való csatlakozásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.94 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
30sz.hat. 30/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről és az elnöki figyelemfelhívásról készített tájékoztató tudomásul vételéről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.13 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
31sz.hat. 31/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A Győrffy I.u.18. sz. alatti lakóház, udvar megnevezésű ingatlanra vonatkozó pályázati felhívás elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.12 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
32sz.hat. 32/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A két ülés közti időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámoló elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.76 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
15.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
34sz.hat. 34/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.91 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)
2017.02.02 - Havi közgyűlés
16.) Jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról, a Hivatal tevékenységéről
33sz.hat. 33/2017.(II.2.) Kgy.sz.hat. A törvényesség helyzetéről és a hatósági munkáról szóló tájékoztató elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.72 kb, feltöltve: 2017-01-27 13:03:22)

2017.03

2017.03.02 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat a Szent Márton Terv II. ütemével kapcsolatos döntések meghozatalára
37sz.hat. 37/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Szent Márton Terv II. ütemével kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.04 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat a Szombathelyi Fedett Uszoda további fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára
38sz.hat. 38/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Fedett Uszoda további fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.53 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a „Helyi gazdaságfejlesztés” című, a TOP 6.1.3-15 kódszámú pályázat keretén belül megvalósítandó „Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása” című projekt vázlattervének elfogadására
39sz.hat. 39/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Helyi gazdaságfejlesztés című TOP 6.1.3-15 kódszámú pályázat - Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.31 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosítására
40sz.hat. 40/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. SZMJV Integrált Településfejlesztési Stratégiája módosítása
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.25 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára
41sz.hat. 41/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Közvilágítás fejlesztésével kapcsolatos döntés meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.98 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
42sz.hat. 42/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 2017. év
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.23 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására
43sz.hat. 43/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.13 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat óvodák működésével összefüggő döntések meghozatalára
44sz.hat. 44/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Óvodák működésével összefüggő döntések meghozataláról - Horvát nemzetiségi óvoda
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.21 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
45sz.hat. 45/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Óvodák működésével összefüggő döntések meghozataláról - Szombathelyi Maros Óvoda
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.19 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
46sz.hat. 46/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Óvodák működésével összefüggő döntések meghozataláról - Szombathelyi Mesevár Óvoda
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.16 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
47sz.hat. 47/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Aréna Óvoda és a Benczúr Óvoda elhelyezéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.46 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat bölcsődei ellátás biztosítására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás kötésére Gencsapáti Község Önkormányzatával
48sz.hat. 48/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Feladat-ellátási megállapodás kötéséről Gencsapáti Község Önkormányzatával
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.81 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kötött megállapodások módosítására
49sz.hat. 49/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásra kötött megállapodások módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.9 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a fizetőparkolással kapcsolatos döntés meghozatalára
50sz.hat. 50/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Az elektromos működésű járművek használatának és vásárlásának lehetőségőről beszámoló készítése
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.88 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő köztemetők fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására
51sz.hat. 51/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Köztemetők üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.13 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat keretében
52sz.hat. 52/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat - ASP rendszerhez való csatlakozás
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.27 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására
53sz.hat. 53/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői pályázatával kapcsolatos javaslat elutasításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.08 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
54sz.hat. 54/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Jordán Tamás ügyvezetővé történő kinevezésének elutasításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.01 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
2017.03.02 - Havi közgyűlés
19.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
56sz.hat. 56/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. A szombathelyi 11838 hrsz-ú ingatlannak a 11857 hrsz-ú ingatlanba beolvadó rész forgalomképes vagyon körébe sorolásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.05 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
57sz.hat. 57/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény létszám-előirányzatának változásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.23 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
58sz.hat. 58/2017.(III.2.) Kgy.sz.hat. Közművelődési megállapodás kötéséről a Vasi Múzeumbarát Egylettel
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.32 kb, feltöltve: 2017-02-24 13:24:40)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...