2016.06

2016.06.09 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat Szombathely 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló elfogadására
184sz.hat. 184/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Szombathely 2015. évi közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.28 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet 2015. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
185sz.hat. 185/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. SZMJV Közterület-felügyelet 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elutasításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.07 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat az új egészségügyi alapellátó központ beruházási programjának elfogadására
186sz.hat. 186/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Az új egészségügyi alapellátó központ beruházási programjának elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.18 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a „TOP 6.3.2 Zöld város kialakítása” pályázat keretében a Sportliget fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv jóváhagyására
187sz.hat. 187/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. TOP 6.3.2 Zöld város kialakítása pályázattal kapcsolatos döntések
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.81 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. TAO pályázaton való részvételével kapcsolatos döntés meghozatalára
188sz.hat. 188/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola TAO pályázat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.91 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat a TOP-6.1.1-15 „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések meghozatalára
189sz.hat. 189/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése, támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.53 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
190sz.hat. 190/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. TOP-6.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése, támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntések (Sárdi-ér)
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.28 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat a TOP-6.5.1-15 pályázati felhívás keretében önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
192sz.hat. 192/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. TOP-6.5.1-15 önormányzati épületek energetikai korszerűsítésére irányuló pályázattal kapcsolatos döntések
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.87 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat a TOP-6.7.1-15 „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára
191sz.hat. 191/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. TOP-6.7.1-15 Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.64 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat a TOP-6.5.2-15 „Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára /az előterjesztés később kerül kiküldésre/
193sz.hat. 193/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. TOP-6.5.2-15 megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.4 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázathoz önrész biztosítására
194sz.hat. 194/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására önrész biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.38 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat a Szalézi téren elhelyezendő köztéri szobor megvalósítására beérkezett pályamű kiválasztására
195sz.hat. 195/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Szalézi téren felállítandó Szent II. János Pál pápa szobor kiválasztásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.25 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat az Aligátor Vízilabda Utánpótlás Sportegyesülettel kötött pénzeszköz-átadási megállapodás módosítására
196sz.hat. 196/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Az Aligátor Vízlibadba Utánpótlás Sportegyesülettel kötött pénzeszköz-átadási megállapodás módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.61 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet II. számú módosításának megalkotására
197sz.hat. 197/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Az oladi lakótelepen parkoló megépítésének lehetőségének és forrásának vizsgálatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.04 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
198sz.hat. 198/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Szombathelyi GAMESZ és a Kulturális GESZ béremelésről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.75 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
199sz.hat. 199/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Költségvetési többlettámogatás biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.49 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítása során felmerült észrevételekre adott válaszok jóváhagyására (Csaba utca–Vásártér utca–Sárdi ér utca és a Homok utca–Kétrózsa köz–Jégpince út–Síp utca által határolt tömb területére)
200sz.hat. 200/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat-véleményezési szakasza során beérkezett észrevételek jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.58 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat előzetes településfejlesztési döntés meghozatalára
201sz.hat. 201/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Előzetes településfejlesztési döntés meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.18 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról szóló 40/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelete módosítására
202sz.hat. 202/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Ingatlanforgalmi értékbecslések beszerzéséről, vagyonrendelet felülvizsgálatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.34 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
203sz.hat. 203/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Ingatlanok mezőgazdasági művelés céljára történő hasznosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.15 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a közterület használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
204sz.hat. 204/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A közterületek rendeltetésétől eltérő célú használatra vonatkozó helyi rendeletek felülvizsgálatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.25 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat parkolással kapcsolatos döntések meghozatalára
205sz.hat. 205/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A parkolással kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.8 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. részére kezességvállalás biztosítására
206sz.hat. 206/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A FALCO KC Szombathely Kft. részére kezességvállalásról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.21 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Szily János u. 42., illetve a Petőfi Sándor u. 14. szám alatti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
207sz.hat. 207/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Szily János u. 42., illetve a Petőfi S. u. 14. sz. alatti ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.51 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat használati jogviszonyokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
208sz.hat. 208/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A szombathelyi 4649/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes használati jogviszonyáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.57 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
209sz.hat. 209/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A szombathelyi 10020/8/A/30 hrsz-ú a Brenner Tóbiás körút 12. fsz. 2. sz. alatti ingatlan ingyenes használatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.03 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
210sz.hat. 210/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Az Aréna u. 8. sz. alatt lévő ingatlan pincéjében található helyiség ingyenes használatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.15 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
211sz.hat. 211/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A szombathelyi 6244/A/3 hrsz-ú Fő tér 19. sz. alatti üzlethelyiség ingyenes használatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.1 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
212sz.hat. 212/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Szombathely 11-es Huszár úr 126. fszt.4. sz. alatti személygépkocsi-tároló bérlőjének kijelöléséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.78 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Szombathely, Kossuth Lajos u. 2. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
213sz.hat. 213/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Kossuth Lajos u. 2. sz. alatti étterem, konyha megnevezésű ingatlannal kapcsolatos döntésről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.32 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Szombathely, 11-es Huszár u. 147. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára
214sz.hat. 214/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Szombathely, 11-es Huszár út 147. alatti iskola ingatlan értékesítéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.75 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. székhelyének megváltoztatására
215sz.hat. 215/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Savaria Városfejlesztési Kft. székhelyének változásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.15 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
216sz.hat. 216/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Gazdag Erzsi Irodalmi Alapítvány kuratóriuma elnökének megválasztásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.66 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
217sz.hat. 217/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Szombathely Szent Márton városa Jóléti Alapítvány kuratóriuma új tagjának megválasztásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.41 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
218sz.hat. 218/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Szombathelyért Közalapítvány felügyelő bizottsági tag választásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.58 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar 2016/2017-es évadra vonatkozó programtervének elfogadására
219sz.hat. 219/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Savaria Szimfonikus Zenekar 2016/2017-es évadra vonatkozó szakmai terv jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.65 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítására
220sz.hat. 220/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár módosító okiratának jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.49 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztására
221sz.hat. 221/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A SZOMHULL Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról (Puklér Géza)
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.73 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
2016.06.09 - Havi közgyűlés
24.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
222sz.hat. 222/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Dr. Veres András részére köszönet nyilvánítás
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.98 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
224sz.hat. 224/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A CLLD Helyi Akciócsoport munkájában való képviseletről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.9 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
225sz.hat. 225/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A menetrend-módosítás tárgyában adott tájékoztatás tudomásul vétele
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.81 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
226sz.hat. 226/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. Egységes környezethasználati engedélyben foglaltak alapján tett intézkedésekről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.15 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
227sz.hat. 227/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A 2016. évi Autómentes Naphoz történő csatlakozásról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.04 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
228sz.hat. 228/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Derkovits Városrészért Egyesület határidőn túli elszámolásának elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.18 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
229sz.hat. 229/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Vasi Labdarúgó Játékvezetésért Alapítvány és a Zonta Alapítvány rendezvényének támogatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.21 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
230sz.hat. 230/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Joskar-Ola Alapítvány támogatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.45 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
231sz.hat. 231/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A szombathelyi 77859/3 hrsz-ú kivett közpark megnevezésű ingatlan forgalomképesé nyilvánításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.03 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
232sz.hat. 232/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alapító okirat módosításokról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.05 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
233sz.hat. 233/2016.(VI.9.) Kgy.sz.hat. A Vállalatok az Ipartelepért Alapítvány támogatásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.33 kb, feltöltve: 2016-06-02 18:44:42)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...