2015.12

2015.12.10 - Havi közgyűlés
1.) Tájékoztató a Modern Városok Program keretében kötött megállapodásról
425sz.hat. A Modern Városok Program keretében aláírt együttműködési megállapodás tudomásul vételéről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.51 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a Savaria Múzeum felújítási terveinek jóváhagyására, és a Szent Márton Tervhez kapcsolódó beruházási programok elfogadására
428sz.hat. A Savaria Múzeum felújítása terveinek jóváhagyásáról és beruházási programok elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.62 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a Szent Márton Emlékév keretében tervezett programok elfogadására
429sz.hat. A 2016. évi Szent Márton Emlékév programsorozat tartalmának és költségeinek elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.93 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a volt városi strand területének hasznosítására vonatkozó tanulmánytervvel kapcsolatos döntés meghozatalára
430sz.hat. A volt városi strand területének hasznosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.45 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat az északi iparterületre vonatkozó előzetes akcióterületi terv jóváhagyására
431sz.hat. Az északi iparterületre vonatkozó előzetes akcióterületi terv jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.27 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat a „Szombathely, a Segítés Városa” című programmal kapcsolatos beszámoló elfogadására
432sz.hat. "Szombathely a Segítés Városa" című programmal kapcsolatos beszámoló elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.13 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat egy multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely megvalósításához szükséges döntések meghozatalára
433sz.hat. Multifunkcionális közszolgáltatási telephely kialakításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.11 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
435sz.hat. Ismételt napirendre vétel elutasításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.8 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti keret-megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára
434sz.hat. A Savaria Városfejlesztési Kft-vel kötött keret-megállapodással kapcsolatos döntésekről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.58 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat a Pannon Térségfejlesztő Egyesület tevékenységében történő részvétellel kapcsolatos döntések meghozatalára
436sz.hat. A Pannon Térségfejlesztő Egyesület tevékenységében történő részvétellel kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.09 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotására
437sz.hat. A Közgyűlés folyószámla hitelkeretének meghatározásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.09 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről szóló 31/2004.(VI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére és az ezzel összefüggő döntések meghozatalára
438sz.hat. Az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely-biztosítási kötelezettség elősegítéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.33 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat az állattartók egyes magatartási, valamint az állattartó épületek elhelyezésének szabályairól szóló 34/2012. (XI.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
439sz.hat. Közterületek kijelölése kutyafuttatás céljára
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.26 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
440sz.hat. SZMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.92 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a Savaria Történelmi Karnevállal kapcsolatos döntések meghozatalára
441sz.hat. A Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 2014. évi működéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.89 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
442sz.hat. 2015. évi Savaria Történelmi Karneválról szóló beszámoló tudomásul vételéről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.61 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítására
443sz.hat. Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.18 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a város településrendezési tervei 2015. évi módosításainak egyeztetése során felmerült észrevételekre adott válaszok jóváhagyására
444sz.hat. Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.81 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára
445sz.hat. A helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.8 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének módosítására
446sz.hat. A Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015. évi módosított üzleti tervének jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.15 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
447sz.hat. A VASIVÍZ Zrt. eredménytartalék felhasználásának lehetőségével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.99 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
448sz.hat. A Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő 2015. évi működésére támogatás biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.28 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
449sz.hat. Határozatok visszavonásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.06 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
450sz.hat. A VASIVÍZ Zrt. víziközművek vagyonértékelésével kapcsolatos tájékoztató tudomásul vételéről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.93 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a SZOVA Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződés módosítására
451sz.hat. A SZOVA Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.49 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a Gyermekek Háza épületének jövőbeni hasznosítására
452sz.hat. A volt Gyermekek Háza épületének hasznosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.16 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
453sz.hat. Kisfaludy S. u. 1. szám alatti ingatlanban lévő helyiségcsoport használati idejének meghosszabbításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.12 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
454sz.hat. Kisfaludy S. u. 1. szám alatti ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonban lévő albetétek értékesítésének lehetőségéről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.99 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
455sz.hat. Jászai Mari u. 4. sz. alatti ingatlan kezelőjének kijelöléséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.15 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
456sz.hat. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ módosító okiratának jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.11 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a Szombathely, Nárai u. 1. szám alatt ingatlan ingyenes használati jogviszonyával kapcsolatos döntés meghozatalára
457sz.hat. Nárai u. 1. szám alatti ingatlanok használatáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.25 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat a Csónakázó tó és horgásztó működtetése kapcsán a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével kötött megállapodással kapcsolatos döntés meghozatalára
458sz.hat. Csónakázó-tó és horgásztó működtetéséről-Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével kötött megállapodásról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.61 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat ingyenes használati jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
459sz.hat. Az Alpokalja Nagycsaládos Egyesület részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.05 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
460sz.hat. A Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.82 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
461sz.hat. A "Leo" Karate-do Sport Egyesület részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.82 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
462sz.hat. A Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.81 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
463sz.hat. A Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.79 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
464sz.hat. Szombathely Város Fúvózenekar Egyesület részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.8 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
465sz.hat. A Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány részére ingatlan ingyenes használatának biztosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.83 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai koncepciójának elfogadására
466sz.hat. A Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai programjának elfogadásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.28 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására továbbá egyes településekkel kötendő feladat-ellátási megállapodások jóváhagyására
467sz.hat. SZMJV Önkormányzata és települések önkormányzatai között megkötött feladat-ellátási megállapodások módosításáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.62 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
468sz.hat. A Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.39 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a Szombathely, Benczúr Gyula utcai Óvoda alapító okiratának módosítására
469sz.hat. A Benczúr Gyula Utcai Óvoda módosító okiratának jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.35 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a gyermek és diák közétkeztetés jövőbeni ellátásával kapcsolatos előzetes döntések meghozatalára
470sz.hat. A gyermek és diák közétkeztetés jövőbeni ellátásával kapcsolatos döntések meghozataláról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.51 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar között megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés jóváhagyására
471sz.hat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Savaria Szimfonikus Zenekar között megkötendő közszolgáltatási szerződés aláírásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 12.42 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervére
472sz.hat. SZMJV Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terve jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.88 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város költségvetési intézményeinek 2016. évi fenntartó általi ellenőrzési tervére
473sz.hat. SZMJV költségvetési intézményeinek 2016. évi fenntartó általi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 11.89 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Ökormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására
474sz.hat. SZMJV Önkormányzata által fenntartott költségvetési intézmények 2016. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.68 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a köznevelési feladatellátás céljára átadott vagyon tulajdonosi ellenőrzésének eljárási rendje, valamint a 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyására
475sz.hat. A köznevelési feladatellátás céljára átadott vagyon tulajdonosi ellenőrzésének eljárási rendje, 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.87 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
2015.12.10 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat közterületek elnevezésére
476sz.hat. Közterületek elnevezéséről
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.48 kb, feltöltve: 2015-12-04 20:26:08)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...