2014.01

2014.01.30 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 29.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1. számú 'A szombathelyi AGORA-Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása' című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Szombathely oladi városrészen található 0970/7 helyrajzi számú ingatlanon üzemeltetett lőtérrel kapcsolatban
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a Szombathely-Oladi Római Katolikus Egyházközség új plébánia épülete és közösségi háza kialakításához szükséges döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat Szent Márton születésének 1700. évfordulója tiszteletére rendezendő jubileumi ünnepségsorozat létrehozására, a Szent Márton Program 2014. évi eseményeinek megvalósítására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
6.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének V. számú módosítása
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
7.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
8.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat étkezési térítési díjak meghatározására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 40 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi létszám-előirányzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás elfogadására
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a Szombathelyi Települési Értéktár működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelői szerződés módosítására, valamint a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került szakképző iskolákkal vagyonkezelői szerződés megkötésére (CD-melléklet)
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjainak megválasztására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítására
Határozat
(application/msword, 35.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
19.) Tájékoztató az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2014. január 1-től hatályos módosításáról
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Integrált Településfejlesztési Stratégiájával kapcsolatos döntések meghozatalára (CD-melléklet)
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a meg nem valósult tervdokumentációknak a pénzügyi nyilvántartásból történő törlésére
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Parkerdő lakópark területén lévő járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés létesítményei, közvilágítás, valamint a zöldterületek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe történő átadására
Határozat
(application/msword, 32.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
24.) Megállapodás kötése a Szombathely, 5862 hrsz-ú területen út építésére
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat az Aréna u. 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó Együttműködési Megállapodás megújítására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására, valamint az Akacs Mihály u. 8-10. szám alatti ingatlan ingyenes használatának biztosítására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Telenor távközlési torony létesítéséhez adott hozzájárulás módosítására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
29.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
30.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)
2014.01.30 - Havi közgyűlés
31.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkáról
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-10-15 13:50:54)

2014.02

2014.02.27 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. telephelyének megvásárlásával és hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat Schrammel Imre Kossuth díjas keramikusművész által felajánlott gyűjtemény elfogadására (CD melléklet)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a 'Smidt Múzeum épületének tető- és homlokzatfelújítása' című pályázat megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a 4/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti, a 'Százszorszép Bölcsőde fűtéskorszerűsítése' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
5.) Javalat az oladi plébániával és környezetével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
Határozat
(application/msword, 64.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
7.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a szombathelyi városi kártya bevezetésére (első olvasat)
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat a háziorvosi és a fogorvosi ügyeleti óradíjak emelésére
Határozat
(application/msword, 47 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának a 11-es Huszár úti laktanya területén történő elhelyezésével kapcsolatos együttműködési megállapodás jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
2014.02.27 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településszerkezeti tervének és helyi építési szabályzatának módosítására (CD melléklet)
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-10-15 14:56:56)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...