2013.10

2013.10.31 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat Szent Márton születésének 1700. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepi események kidolgozására és a megvalósításhoz szükséges feltételek biztosítására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
2.) Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia I. a 'Szombathely Megyei Jogú Város városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 számú projekt végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. 'Körmendi út - Óperint utcai szociális célú rehabilitáció' című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 30 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia III. 'Új Városliget építése Szombathelyen' című pályázat támogatási szerződésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
5.) Tájékoztató a „Szombathely visszavár” programról és Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíjról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat a szombathelyi mérnökképzés megvalósításában való önkormányzati közreműködésre
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójának és Stratégiájának jövőképe és célrendszere első olvasatban történő jóváhagyására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 23.19 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására érkezett vélemények és egyeztető tárgyalási jegyzőkönyv elfogadására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat az Illés Labdarúgó Akadémia fejlesztéséhez ingatlan vásárlására vonatkozó előszerződés elfogadására
Határozat
(application/pdf, 147.26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
10.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.évi költségvetési koncepciója
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
11.) Tájékozató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. I-IX. havi költségvetési gazdálkodásának helyzetéről
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
12.) Tájékoztató a köznevelési rendszer átalakításának önkormányzati költségvetésre gyakorolt hatásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Közterület-felügyelet közötti együttműködési megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban biztosított egyéb szolgáltatások körének és kedvezményeinek módosítására
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Savaria Szakképzés-fejlesztési és Felnőttképző Központ Nonprofit Kft. közötti ingyenes használati szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött együttműködési megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat az 'Ezer Lámpás Éjszakája' elnevezésű programhoz való csatlakozásra
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a Vasivíz ZRt-vel az iskolai úszásoktatás biztosítására létrejött megállapodás megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat a számvitel rendjében bekövetkező változásokból adódó feladatok végrehajtására
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjával megkötött együttműködési megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat az önkormányzat által alapított Kutyamenhely Alapítvány 2012. évi működéséről szóló beszámolója elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
26.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat kizárólagos közterület-használat biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat az önkormányzati utak téli üzemeltetési tervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat elektromos közcélú hálózat és biztonsági övezete közterületet érintő igénybevételére vonatkozó megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2012. évi közhasznúsági mellékletének elfogadására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat a Szent István király u. 85. szám alatti ingatlanra (ún.Szegedy-kastélyra) vonatkozó elővásárlási jogról való lemondásra
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár és a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat részére ingyenes használati jog biztosítására a volt Szentkirályi Iskolában
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat a Honvédelmi Minisztérium bérlőkijelölési jogáról történő lemondással Kapcsolatos megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat a Kolozsvár u. 27. szám alatti, ún. építők pálya ingatlan értékesítésre történő kijelölésére
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. ügyvezetőjének megválasztására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
37.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
38.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
39.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
2013.10.31 - Havi közgyűlés
40.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:26:07)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...