2013.09

2013.09.26 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia III., 'Új Városliget építése Szombathelyen' című pályázat előkészítésével kapcsolatos további döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat az egészségügyi alapellátás rendszerének fejlesztésére
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a Vasi Skanzen zsúptetőinek felújításához szükséges költségvetési forrás biztosítására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
4.) Beszámoló a 'Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem- Az Iseum rekonstrukciója' című, NYDOP-2.1.1/B-2008-0002 számú projekt végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására beérkező kérelmek alapján településfejlesztési döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat 'Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepcióját, integrált településfejlesztési stratégiáját, valamint településszerkezeti tervét megalapozó vizsgálat” társadalmi vitát követő megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
7.) Tájékoztatás a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
9.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének III. számú módosításáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
10.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
11.) Tájékoztató az önkormányzat bankszámlavezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. víz- és csatornadíjaival kapcsolatos tájékoztató megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. és a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. között kötött vállalkozási szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012.(V.10.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a fizető parkolót érintő forgalomtechnikai módosításokra
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
19.) Tájékoztató a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó közbeszerzési pályázat kiírásáról
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
20.) Tájékoztatás a Szombathely, Vak Bottyán utcai Gyöngyös-patak híd közúti forgalom előli lezárása következtében az érintett városrész forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
21.) Megállapodás kötése a Szombathely Nádtó utcához csatlakozó 3903/5 hrsz-ú út építésére és kialakításra kerülő telkek közművesítésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat az önkormányzat hosszú távú vagyongazdálkodási tervének efogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások elidegenítésére
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat egyes beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok forgalmi értékének csökkentésére
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a Szántó Piroska Emléklakásban található, tételesen nevesített ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére
Határozat
(application/msword, 35 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a szombathelyi 1006 hrsz-ú ingatlanon (ún. Spartacus pálya) fennálló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntéshozatalra
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat az Ady téri benzinkút területére vonatkozó bérleti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a BPW-Hungária Kft. telephely bővítéséhez szükséges döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a Szombathely, Belsikátor 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás feltételeinek jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 31 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának elfogadására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat egyetértési jog gyakorlására II. kategóriájú játékkaszinó szombathelyi létesítésére vonatkozó koncessziós pályázat kiírása tárgyában
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat Szombathely Települési Értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériumával a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház működtetése tárgyában kötött megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat a Magyar Vöröskereszt méhnyakrák megelőző védőoltás programjában történő részvételre
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák létszám-előirányzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 37 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről államháztartáson kívülre történő forrásátadás rendszerének kialakítására vonatkozó koncepció elfogadására
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
41.) Javaslat a Szociális Lakásügynökség szombathelyi önkormányzati modelljének koncepciójára
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
42.) Javaslat a 'Bursa Hungarica' Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 2014. évi csatlakozás jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
43.) Javaslat az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
44.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
45.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum általános múzeumigazgató-helyettese kinevezésével kapcsolatos egyetértési jog gyakorlására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
46.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás elfogadására
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
47.) Javaslat a SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Igazgatóságát és felügyelő bizottságát érintő személyi kérdésekben döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
48.) Beszámoló a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
2013.09.26 - Havi közgyűlés
49.) Beszámoló a SZOVA Zrt. többségi tulajdonában lévő Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. 2013. I. félévi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 11:03:09)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...