2013.05

2013.05.30 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat a 'Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése' című pályázat támogatói okiratának elfogadására
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat az ÁROP-1.A.6-2013 'Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató az Integrált Városfejlesztési Stratégia II. szociális városrehabilitációs pályázat kormányhatározatban történő nevesítéséről és a pályázattal apcsolatos további döntések meghozataláról
Határozat
(application/msword, 27 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia III., 'Az Új Városliget' című pályázat magánerős projektelemeivel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének II. számú módosításáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat a szombathelyi felsőoktatási intézményekkel történő együttműködési megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat Szombathely stratégiai cégeivel történő együttműködési megállapodások megkötésére a 'Szombathely visszavár' ösztöndíjprogram vonatkozásában
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendeletének megalkotására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének megalkotására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosítására (CD melléklet)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a közművelődési, közgyűjteményi feladatokról és ellátásuk módjáról szóló 7/2008. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (ELSŐ OLVASAT)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a Savaria REHAB-TEAM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a Paragvári Utcai Általános Iskola Alapító okirata ódosításának véleményezésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosítására és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 29 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
18.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított szociális szolgáltatások 2012. évi feladatellátásáról
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a 2013/2014. nevelési-oktatási évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Határozat
(application/msword, 37.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
20.) A Grenor Hungaria Kft. tájékoztatója a megvalósítani kívánt biomassza erőmű tárgyában
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. felügyelő bizottsági tagjaival kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. alaptőke leszállításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Fedett Uszoda és Termálfürdő üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a VASIVÍZ ZRt. ellátási területén lévő kistelepülések részvényvásárlására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a Felli Hungary Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között fennálló bérleti szerződés vonatkozásában a Kft-től érkezett kérelem tárgyában
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a 6467/9 hrsz-ú, 9700 Szombathely, Rákóczi u. 3. szám alatti ingatlanban lévő lakás Savaria Szimfonikus Zenekar részére történő vagyonkezelésbe adására
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Szombathely, Zanati út Tesco áruházzal szemközti földterületek Belterületbe vonásához kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséről szóló Megállapodás 3. sz. módosítására
Határozat
(application/msword, 29.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a Puskás Tivadar utca végén található ingatlanok értékesítésére
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
30.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. évi működéséről
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
31.) Előterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
32.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Határozat
(application/msword, 37.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
33.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
34.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Szürcsapó u. 2-4. szám alatti helyiség Székesegyházi Főplébánia Karitasz részére történő ingyenes használatba adására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 28 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
2013.05.30 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat a söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában kötött szindikátusi szerződéssel kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 12:29:43)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...