2013.02

2013.02.28 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat a szombathelyi 11-es Huszárlaktanya fejlesztési lehetőségeiről szóló tájékoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.68 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája III. 'Az Új Városliget' című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.18 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján kiírt, 'Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.11 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 'A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.02 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.04 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.78 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásáról
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.12 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat 'Szombathely visszavár' Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíjról szóló rendelet tervezetének elfogadására (ELSŐ OLVASAT
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.92 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
8.) Döntés a Pécsi Tudományegyetemmel kötött feladatátadási megállapodásról
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.79 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött átadás-átvételi megállapodás 3. és 9. számú mellékleteinek jóváhagyására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.76 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Savaria TISZK Nonprofit Kft. közötti ingyenes használati szerződés jóváhagyására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.14 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.2 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.68 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vonatkozásában megkötött átadás-átvételi megállapodás 1-5. és 7-11. számú mellékleteinek véglegesítésére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.65 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat gyermekek átmeneti gondozása tárgyában kötött feladatellátási szerződés módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.52 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a Művelődési GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.66 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ átvételével kapcsolatos álláspont kialakítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.78 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások 2012. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.29 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a 2012. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.43 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a bölcsődei kihasználtsággal kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.67 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat fogorvosi megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.27 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
20.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város lakótelepei valamint a közbiztonsági szempontból kiemelten veszélyes területek közbiztonságának helyzetérő
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.75 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Fő téri térfigyelő-kamerarendszer továbbfejlesztéséhez szükséges intézkedésekre
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 19.41 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat óvodák fejlesztésére, az NYDOP-5.3.1/B-12 számú 'Nevelési intézmények fejlesztése' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.29 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.96 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a 'Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken' című NYDOP-4.3.1/B-11. számú pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.36 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat az NYDOP 3.1.1./F-13 'Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése' című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.33 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.81 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.17 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.67 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.76 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.89 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.93 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a Wesselényi u. 4. szám alatti helyiségcsoport ingyenes használatba adására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.49 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat a Rákóczi F. u. 21.sz. alatt bérelt helyiség bérleti díjának csökkentésére
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.34 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat az Ady téri benzinkút területére vonatkozó bérleti jogviszonnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.09 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
34.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.43 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
35.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.21 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
36.) Kérdés, interpelláció
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.15 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.09 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.11 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
37.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 13.07 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...