2013.01

2013.01.31 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
7.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének VI. számú módosításáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának elfogadására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
11.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum alapító okiratának elfogadására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívás elfogadására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központtól az AGORA Szombathelyi Kulturális Központhoz átkerült közművelődési feladatok ellátására
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő ingyenes használati illetve vagyonkezelői szerződés jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványával kötött együttműködési megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatási feladatok ellátására kötött feladat-ellátási megállapodás megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kötött ellátási szerződés megszüntetésére
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciója elfogadására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat 'Szombathely visszavár' Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj alapítására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között a Szombathelyi Járási Hivatal kialakítása tárgyában létrejött megállapodás 2. számú módosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat parkolóhely ingyenes használatba adására a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának Okmányirodájába átkerülő foglalkoztatottak munkába járásának biztosítása céljából
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat a Bejczy u. 1-3. szám alatti ingatlan (Okmányiroda) bérleti díjának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
26.) Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására beérkező kérelmek alapján településfejlesztési döntések meghozatala
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája II., 'A szociális célú városrehabilitáció' című pályázat beadásával kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat 'Szombathely Megyei Jogú város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése' tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ISPA projekthez kapcsolódóan a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás megkötésére az RLM L00063 azonosító számú projekt keretében
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 26/2008. (XII.4.) rendelet hatályon kívül helyezésére és új rendelet alkotására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
33.) Tájékoztató a Szombathely, Kossuth Lajos u. 33. szám alatti ingatlan beépítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények megvalósítására vonatkozó megállapodás felülvizsgálatára
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
34.) Tájékoztató az ún. MÁV ingatlanok feletti tulajdonjog megszerzéséről és javaslat a tulajdonba adásról szóló szerződés szövegének elfogadására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat a Vasi Múzeumfalu ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
36.) Tájékoztató egyes állami tulajdonú szombathelyi ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos felmérésről
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított tagi kölcsön visszafizetési határidejének módosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft-t érintő döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat a Benedek E. u. 14. fsz. 5. szám alatti helyiséggel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat a Kisfaludy S. u. 1. szám alatti helyiségek ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
41.) Javaslat a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. megalapításával kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
2013.01.31 - Havi közgyűlés
42.) Javaslat a 'KEOP-2012-5-5-0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 07:57:37)

2013.02

2013.02.28 - Havi közgyűlés
1.) Javaslat a szombathelyi 11-es Huszárlaktanya fejlesztési lehetőségeiről szóló tájékoztatással kapcsolatos döntés meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.68 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
2.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája III. 'Az Új Városliget' című pályázat beadásával kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 16.18 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
3.) Javaslat a 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján kiírt, 'Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése és felújítása' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 14.11 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
4.) Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 'A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért' című pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.02 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
2013.02.28 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 15.04 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Határozat
(application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 18.78 kb, feltöltve: 2015-05-28 08:07:11)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...