2012.12

2012.12.13 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
5.) A javasolt városi rendőrkapitányság vezető kinevezésének véleményezése
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat költségvetési intézmények létszám-előirányzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás-átvételi megállapodás jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
8.) Tájékoztató a VASI VOLÁN Zrt. 2011. évi veszteségpótlásának rendezéséről, valamint a VASI VOLÁN által készített 2012. I. félévi helyi személyszállítás bevételei és ráfordításai elszámolásának felülvizsgálatáról (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 39 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 25.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
9.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott szombathelyi múzeumok és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár fenntartásának és működtetésének 2013. január 1. napjával történő átvételére
Határozat
(application/msword, 36 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 33.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a Művelődési GAMESZ feladatkörének bővítésére és ezzel összefüggésben a Szombathely, Fő tér 40. szám alatti ingatlan Művelődési GAMESZ részére történő használatba adására
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat az Oladi Általános Művelődési Központ közművelődési tevékenységének az AGORA Szombathelyi Kulturális Központba történő kiszervezésére
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat a Polgármesteri Hivatalban és a Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 17/2012. (IV.05.) önkormányzati rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
20.) Beszámoló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi testvérvárosi kapcsolatainak működéséről, eredményességéről
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadására (első olvasat)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a TIOP-1.2.1/A-12/1 számú 'Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása' című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának elfogadására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerinti vagyonátadásra vonatkozó megállapodás jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat a Colas Alterra Építőipari Zrt.-vel kötendő, jótállás teljesítésére vonatkozó megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint Alapító Okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
29.) Tájékoztató a városi KRESZ Park rekonstrukciójáról
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat állami tulajdonba tartozó ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére
Határozat
(application/msword, 26.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat a szombathelyi külterületi 0975/5 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezésére
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a Király u. 11. fsz. 3. szám alatti helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat a Szent István király u. 119. sz. helyiség ingyenes használati jogviszonyának meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat a 'Leo' Karate-do SE Egyesület bérlővé történő kijelölésére
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat a Savaria Fórum kiadására irányuló szerződés felmondásával összefüggő intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Kiskar u. 5. szám alatti helyiség bérlőjének kijelölésére (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat a NYDOP-5.3.1/B-12. számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat a kiírásra kerülő KEOP-2012-5.5 számú pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
2012.12.13 - Havi közgyűlés
39.) Tájékoztató az önkormányzat bankszámlavezetésével kapcsolatos közbeszerzései eljárásról
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 16:10:09)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...