2012.11

2012.11.29 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
4.) Kérdés, interpelláció
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
5.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. I-IX. havi gazdálkodásáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal között a járási hivatalok kialakításához kötött megállapodás módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
8.) A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének tájékoztatója Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi népegészségügyi helyzetéről
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
9.) Beszámoló a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi tevékenységéről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
10.) Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. I. félévi működéséről
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a Városi Vásárcsarnok alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 33/2012. (XI.12) önkormányzati rendelet módosítására (I. OLVASAT)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2013. évi vonaljegy és bérletjegy díjainak meghatározására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
16.) Tájékoztató a VASI VOLÁN Zrt. által készített 2012. I. félévi helyi személyszállítás bevételei és ráfordításai elszámolásának felülvizsgálatáról
Határozat
(application/msword, 26 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 21/2012. (V.10.) önkormányzati rendelet valamint a fizetőparkolók üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
18.) Tájékoztató a Savaria Városfejlesztési Kft. megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételéről
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat az önkormányzat többségi tulajdonában lévő VASIVÍZ Zrt. Közgyűlése napirendjeinek megtárgyalására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat a FALCO KC Szombathely Kft. részére biztosított kezességvállalás meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat az un. MÁV ingatlanok kezelésbe vételének kezdeményezésére, illetőleg a tulajdonszerzéshez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat a Szürcsapó u. 2-4 szám alatti helyiség Székesegyházi Főplébánia Karitasz részére történő ingyenes használatba adására
Határozat
(application/msword, 24.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
24.) Javaslat a középfokú oktatási intézmények által használt, oktatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó ingatlanok leválasztására
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításához szükséges fedezet biztosítására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a 'Claudius' Ipari Park bővítésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatos döntés meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat háziorvosi és fogorvosi megállapodások jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
29.) Javaslat a felnőtt háziorvosi rendelési idők 2013. január 1. napjától történő módosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az egyéb szolgáltatásokért 2013. évtől fizetendő díjak rendszerének szabályaira
Határozat
(application/msword, 35.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a bölcsődék valamint a köznevelési intézmények 2013. évi élelmezési nyersanyagnormájának meghatározására
Határozat
(application/msword, 30.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Határozat
(application/msword, 54.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő költségvetési intézmények alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 28.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat közoktatási feladat-ellátási megállapodások felmondására
Határozat
(application/msword, 24 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Türr István Képző és Kutató Intézettel és a Savaria TISZK Kft-vel
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a gyermekvédelmi szakellátás tárgyában kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évi munkatervének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat alapítványok támogatására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 23.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 148 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
2012.11.29 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat a Promed Média Szolgáltató Kft-vel a Savaria Fórum kiadása, megjelentetése, terjesztése tárgyában kötött szerződés azonnali hatályú felmondására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:55:29)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...