2012.06

2012.06.21 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
5.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város 2011. évi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
6.) Javaslat a Közterület-felügyelet 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város közbiztonságának megerősítésére a térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztésével
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
8.) Javaslat a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
9.) Javaslat a Savaria Városfejlesztési Kft., a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft., FALCO KC Szombathely Kft. és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. veszteségpótlására
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
10.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata bankszámlavezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárásról (az előterjesztés az ülésen került kiosztásra)
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
11.) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
12.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének III. számú módosításáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
14.) Tájékoztató az Önkormányzat intézményfenntartó társulási tagságból, gesztorságból eredő, az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyát befolyásoló kockázatokról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyrendje mellékletének módosítására a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök jegyzékéről
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat az önkormányzat által alapított alapítványok éves beszámolójának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény, valamint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
18.) Szombathely Megyei Jogú Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2012. évi felülvizsgálata
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
19.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a feladatellátáshoz igazított létszámigények meghatározására
Határozat
(application/msword, 36 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat a Vadvirág Óvoda Helyi Nevelési Programjának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
21.) Tájékoztató az Unihall Üzemeltető és Szolgáltató Kft-vel a Sugár u. 18. szám alatti sportcsarnokra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés létrejöttének körülményeiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat - a Szűrcsapó u. 24. sz. társasházban kialakult helyzethez hasonló gázszivárgások megelőzése érdekében - az önkormányzati tulajdonú lakásokban teendő feladatokról készített Intézkedési Terv elfogadására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat az LuK Savaria Kft. fejlesztési elképzeléseinek megvalósításával kapcsolatos intézkedések megtételére
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
24.) Településfejlesztési döntések meghozatala Szombathely Megyei Jogú Város rendezési tervének módosításához
Határozat
(application/msword, 25 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének módosítására a Zanati út - Zanat városrész közötti kerékpárút vonatkozásában valamint a 125/7 hrsz-ú területet érintő minimális telekterület csökkentése tekintetében
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a KÖZOP 5.5.0-09-11 számú, 'Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése' című kiemelt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
27.) Javaslat a Szombathelyi Siker Könyvtár Alapítvánnyal bérleti szerződés megkötésére
Határozat
(application/msword, 34 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 27.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Király u. 13. fszt. 3. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentésére
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
29.) Tájékoztató a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátásról, pályáztatásáról
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat a Szombathely, Rohonci u. 14. szám alatti helyiségre vonatkozóan bérleti szerződés megkötésére
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat az Ady téri benzinkút területével összefüggő döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
2012.06.21 - Havi közgyűlés
32.) Tájékoztató a Fő tér 10. szám alatti üzlethelyiséggel (Art Café) kapcsolatos jogi helyzetről
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 15:18:39)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...