2012.02

2012.02.23 - Havi közgyűlés
1.) Beszámoló az előző Közgyűlés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
3.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
6.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének VII. számú módosításáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
7.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 40.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
8.) A könyvvizsgáló véleménye Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotásáról
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
9.) Tájékoztató a Szombathely, Szűrcsapó u. 24. sz. alatti társasházban, a gázszivárgás miatt kialakult helyzetről és a megtett szükséges intézkedésekről
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
10.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciójával és Programjával kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
11.) Településfejlesztési döntés meghozatala Szombathely Megyei Jogú Város rendezési tervének módosítására egyszerűsített egyeztetési eljárás lefolytatásával a Szombathely 125/7 hrsz. ingatlanra vonatkozó minimális telekméret tárgyában
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
12.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Pályázati Szabályzatának elfogadására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
13.) Javaslat a 'Grenzenloses Genussradeln - Határtalan kerékpáros élmény AT-HU' című pályázati lehetőséggel kapcsolatos döntések meghozatalára
Határozat
(application/msword, 21 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
14.) Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
15.) Javaslat a 2011. évben pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló jelentés elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
16.) Javaslat a 'Szombathely, a Segítés Városa' program megvalósítását elősegítő együttműködési megállapodás megkötésére
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
17.) Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmény nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
18.) Javaslat a TÁMOP 5.4.9-11/1 kódszámú, a ”Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázat benyújtására
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
19.) Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város labdarúgó utánpótlásának helyzetéről és javaslat annak továbbfejlesztésére (első olvasat)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
20.) Javaslat a Bartók Béla Zeneiskola valamint a Savaria Szimfonikus Zenekar alapító okiratának módosítására
Határozat
(application/msword, 23 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 22 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
21.) Javaslat a Savaria Szimfonikus Zenekar Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
22.) Javaslat az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
23.) Javaslat a Mesebolt Bábszínház Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
25.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyrendjének módosítására
Határozat
(application/msword, 44.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
26.) Javaslat a közterületek használatának szabályairól szóló 2/2011. (I.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
27.) Az önkormányzat tulajdonában lévő halastavak 2012. évi haszonbérleti díjának megállapítása
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
28.) Javaslat a Szombathely, Saághy István utca, 1216/5. hrsz. terület helyi védelem alá helyezésének eldöntésére
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
30.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
31.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
32.) Javaslat a VASIVÍZ Zrt. Alapszabályának módosítására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
33.) Javaslat pályázati kiírás jóváhagyására a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
34.) Javaslat a Szófia u. 31. szám alatti üzlethelyiség bérlőjének kijelölésére
Határozat
(application/msword, 21.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
35.) Javaslat a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. folyószámlahitel felvételére irányuló kérelmének támogatására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
36.) Javaslat a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. bérlővé történő kijelölésére
Határozat
(application/msword, 22.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
37.) Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város önkormányzata tulajdonában álló lakások 2011. évi hasznosításáról szóló összefoglaló jelentés elfogadására
Határozat
(application/msword, 19 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
38.) Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítésére
Határozat
(application/msword, 20.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
39.) Javaslat az önkormányzat és a SZOVA Zrt. között megkötött települési szilárd hulladék szállítási közszolgálati szerződés meghosszabbítására
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
40.) Javaslat közterület elnevezésére (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 20 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
2012.02.23 - Havi közgyűlés
41.) Javaslat a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítására (sürgősségi indítvány)
Határozat
(application/msword, 19.5 kb, feltöltve: 2015-05-28 14:20:22)
Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések
Adatok betöltése, kérem várjon...